Dátum preteku:
sobota 22. 4. 2017

Miesto konania:
Turčianske Teplice – lesopark Bôr

Prezentácia:
Turčianske Teplice – lesopark Bôr 8.00-9.45 hod.

Štart - časový rozpis:
10.00 hod. - kategória DETI do 8 rokov
10,15 hod - Mini (chlapci a dievčatá)
Po dojazde nasledovne ostatné kategórie.

Predpokladané ďalšie štarty
10.30 hod. – Mladší žiaci a žiačky, Starší žiaci + Staršie žiačky
11.10 hod. - Kadeti + Kadetky + Juniorky+ Masters A,B,C
12.55 hod. - Muži + Juniori + Ženy

Štartovné
 • Deti do 8 rokov - zdarma
 • Mini, Mladší žiaci a žiačky, Starší žiaci a žiačky - 2 €
 • Kadetky, Kadeti, Juniori, Juniorky - 3 €
 • Muži Open, Ženy, Masters A+B +C - 5 €

Prihlášky: na mieste, v čiernom stane KPHC, pre urýchlenie registrácie môžete prihlášky posielať mailom na adresu skzniev@skzniev.sk do 21.4.2017

Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre účely evidencie na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov.

Rozdelenie kategórií a tratí
 • Deti do 8 rokov CH a D (2009 a mladší) - 2 x samostatný okruh
 • Mini chlapci (2008 a 2007) - 3 malý okruh
 • Mini dievčatá (2008 a 2007) - 2 malý okruh
 • Mladší žiaci (2006 a 2005) - 2 stredný okruh
 • Mladšie žiačky (2006 a 2005) - 1 stredný okruh
 • Starší žiaci (2004 a 2003) - 3 stredný okruh
 • Staršie žiačky (2004 a 2003) - 2 stredný okruh
 • Kadet (2002 a 2001) - 2 veľký okruh
 • Kadetky (2002 a 2001) - 1 veľký okruh
 • Junior (2000 a 1999) - 4 veľký okruh
 • Juniorky (2000 a 1999) - 2 veľký okruh
 • Muži Open (1988 až 1998) - 4 veľký okruh
 • Masters A (1978 až 1987) - 4 veľký okruh
 • Masters B (1968 až 1977) - 3 veľký okruh
 • Masters C (1967 a starší) - 2 veľký okruh
 • Ženy (1998 a staršie) - 3 veľký okruh

Dĺžky okruhov:
 • malý okruh - 900 m
 • stredný okruh - 2 200 m
 • veľký okruh - 4 600 m

Podmienky štartu:
Štartujúci vo veku do 15 rokov je potrebné mať písomný súhlas so štartom od zákonného zástupcu. Preukaz poistenca zdravotnej poisťovne. Riadne upevnená cyklistická prilba počas celých pretekov. Preteká sa podľa súťažného poriadku SZC XCO na rok 2017.

Ceny:
Prví traja v kategórii.

Rôzne:
Preteky sa idú na vlastné nebezpečie a vlastnú zodpovednosť. Každý pretekár musí byť poistený. Účastníci sú povinní dodržiavať pokyny usporiadateľa, pokyny polície, rozhodcov a organizátorov, ako aj pravidlá cestnej premávky. Organizátor neručí za škody vzniknuté počas pretekov účastníkom ako aj sprievodu vzniknuté a nimi spôsobené, ďalej spôsobené treťou osobou na majetku, zdraví, ako aj škody spôsobené pretekárom a doprovodom tretím osobám a subjektom. Prilba je povinná! Trasa pretekov vedie súkromnými pozemkami, lesmi a chráneným územím, preto buďte ohľaduplní k prírode a jej obyvateľom!

Viac informácií nájdete na stránke: kphc.sk/open.

Páčila sa Ti táto akcia?

Tvoje hodnotenie:

Naspäť do kalendára