Akcia bola zrušená!


Termín konania:
sobota 25.2.2017

Miesto konania:
BACHLEDKA Ski & Sun
 
Trať:
- Snowscoot –trať na zjazdovke Furmanec I. + prekážky zo snehu
- Bike – trať na zjazdovke Furmanec I + prekážky zo snehu
- Skki trikke – trať na zjazdovke Furmanec I + prekážky zo snehu

Disciplíny:
- Zjazd na bicykloch (kategória: OPEN od 15 rokov).
- Zjazd na snowscootoch (kategória: OPEN od 15 rokov).
- Zjazd na skki trikke (kategória: OPEN od 15 rokov).
- Dual slalom na snowscootoch a skki trikke systém pavúk – poradie podľa štartovacích čísel. (kategória: OPEN od 15 rokov)
 
Prezentácia:
Bistro La Gamba Ski Bachledova, pri spodnej stanici lanovky.

Časový harmonogram 25.2.2017:
8.00 – 9.30 - Registrácia pre bike aj snowscoot
8.45 - Riders meeting !! (pred bistrom La Gamba)
9.00 - 11.00 - Voľný tréning Bike
9.00 – 12.00 - Voľný tréning Snowscoot, Skki trikke
12:00 - Štart finále bike
12:30 - Štart finále snowscoot
13:00 - Štart finále skki trikke (2 kolá)
14:00 - pred bistrom La Gamba.

Večerný program
16:00 - Štart dual slalom / Snowscoot (metóda pavúk)
- Po odjazdení Snowscoot – dual slalom na Skki trikke. (metóda pavúk).
- Po finále odovzdanie ceny najrýchlejšiemu pretekárovi - víťazovi.
19:00 - After party v Aprés ski bare La Gamba

Podmienky štartu Bike / Snowscoot / Skki trikke
- štart na vlastné nebezpečenstvo,
- prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice,
- pretekári do 18 rokov musia doniesť potvrdenie od zákonného zástupcu,
- bicykel / snowscoot /skki trikke v dobrom technickom stave.

Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami.
Zakazuje sa používať pneumatiky s oceľovými hrotmi!
Vzhľadom na to, že sa preteky organizujú za plnej prevádzky lyžiarskeho strediska, zakazuje sa pretekárom akýkoľvek pohyb na bicykli mimo vyznačenej trate, v prípade porušenia tohto nariadenia Vám bude odobratý skipas!

Prihlášky:
Online na www.bachledka.sk (kombinované štartovné, jedna disciplína) od 1.2.2017 – 22.2.2017 (do 20:00h) alebo pri prezentácii.

Štartovné bike/snowscoot:
Jednotné štartovné 25 € – platí sa na mieste pri prezentácii, štartovné sa nevracia. 
Pretekári, ktorí sa chcú zúčastniť obidvoch pretekov, majú zvýhodnené štartovné 30 €. V cene štartovného je zahrnutý celodenný skipas v deň preteku, štartovací balíček a welcome drink ako aj vstup na after party. Pri kúpe cez internet kávička v novom Bufete Furmanec zdarma.

Ceny a odmeňovanie:
Bike/Snowscoot/Skki trikke/ Večerný dual slalom – snowscoot/skki trikke
1.miesto: pohár plus vecné ceny
2.miesto: pohár plus vecné ceny
3.miesto: pohár plus vecné ceny

Ubytovanie:
www.bachledka.sk

Ostatné ustanovenia:
- Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
- Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu.
- Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku.
- Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda.
- Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem.
- Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom.
- Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach.
- Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch.
- Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa.
- V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov.
- V prípade nevhodných snehových podmienok na trati sa môže pretek presunúť na zjazdovku.
- Viac informácií o pretekoch nájdete priebežne na www.bachledka.sk alebo facebooku.

Kontakt:
Riaditeľ pretekov: Dušan Šiška, info@bachledka.sk

Páčila sa Ti táto akcia?

Tvoje hodnotenie:

Naspäť do kalendára