Kalendár podujatí

Logo: ŠKODA Svätojurský MTB maratón - 1. kolo ŠKODA Svätojurský MTB maratón - 1. kolo

MTBIKER odporúča toto podujatie
Sme mediálnym partnerom akcie.
12.ročník vytrvalostných pretekov horských bicyklov v oblasti Malých Karpát neďaleko Bratislavy. Preteky sa konajú pod záštitou predsedu Bratislavského kraja - Ing.Juraja Drobu a primátora mesta Svätý Jur - Ing.Šimona Gaburu.

Maratón je súčasťou nasledujúcich sérií:
- ŠKODA BIKE OPEN TOUR - séria MTB maratónov na celom Slovensku
- Župný pohár - séria pretekov v bratislavskom kraji
- Slovenský pohár - pre pretekárov s licenciou SZC - 1.koloDátum konania:
sobota 28.4.2018

Miesto:
Svätý Jur

Štart:
Svätý Jur námestie:
 • 10:00 - Dlhá trať
 • 11:00 - Stredná trať - prvá vlna
 • 11:20 - Stredná trať - druhá vlna
 • 12:00 - Krátka trať
Prvá vlna na strednej trati - 300 štartujúcich - doporučujeme prihasovanie pretekárov s vyššou výkonnosťou.

Cieľ:
Futbalový štadión, Svätý Jur

Prezentácia:
Futbalový štadión, Svätý Jur - Príjazdová cesta bude vyznačená šípkami.

 1. 27.4.2018 od 16:00 do 21:00
 2. 28.4.2018 od 07:00 do 09:30 pre dlhú trať
 • od 09:00 do 10:30 pre strednú trať
 • od 10:00 do 11:15 pre krátku trať

Vyhlásenie výsledkov:
16:00 futbalový štadión

Prihlásenie:
Internetom: na preteky sa môžete prihlásiť on-line do 26.4.2018 do 12:00 hod. Po online registrácii je nutné si prihlášku vytlačiť a priniesť so sebou na prezentáciu.

Číslo účtu na úhradu štartovného je 2001149439/8330.
Číslo účtu pre EUR: 2001149439 /8330
Číslo účtu pre CZK: 2001149439 /2010
IBAN: SK0283300000002001149439
SWIFT / BIC: FIOZSKBAXXX

Adresa banky pre medzinárodné platby a platby v cudzích menách:
Fio banka, a.s.,
Pobočka zahraničnej banky,
Námestie SNP 21,
811 01 Bratislava,
SLOVAKIA

Ako Variabilný Symbol uvádzať dátum narodenia pretekára v tvare DDMMYYYY - rovnaký ako v prihláške!

Je potrebné si overiť, či bola vaša platba správne priradená k prihláške v online prihlasovacom systéme - párovanie platieb nieje automatické.
Pri hromadnej platbe uveďte variabilný symbol jedného z pretekárov a do poznámky pre prijímateľa napíšte názov vášho klubu. Následne pošlite mail na juraj.hupka@gmail.com, kde uvediete názov klubu ako ste uviedli v správe pre prijímateľa a zoznam pretekárov, ktorým platba prináleží.
Pretekári z Maďarska a Poľska prihlásení vopred platia v hotovosti pri prezentácii sumu, podľa dátumu prihlásenia.

UPOZORNENIE:
Za prihláseného ste považovaný až po prijatí štartovného a jeho správneho pridelenia k prihláške!

Štartovné:
5 € / 140 Kč - pre kategórie kadeti/kadetky a juniori/juniorky - pri úhrade do 27.4.2018 - s nárokom na suveníry
5 € / 140 Kč - pre kategórie kadeti/kadetky a juniori/juniorky - pri úhrade v deň štartu 28.4.2018 - bez nároku na suveníry

Pre pretekárov nad 19 rokov:
15 € / 420 Kč - pri prijatí platby na náš účet do 13.4.2018 so suvenírmi
20 € / 560 Kč - pri prijatí platby na náš účet od 14.4.2018 do 27.4.2018 (alebo osobné prihlásenie na prezentácii 27.4.2018) s nárokom na suveníry
25 € / 700 Kč - pri úhrade v deň štartu 28.4.2018 - bez nároku na suveníry

Vrátenie štartovného (storno prihlášky) je možné, najneskôr však 5 pracovných dní pred konaním pretekov!
Pri neúčasti vopred prihláseného pretekára sa štartovné nevracia.
Štartovné je možné presunúť na iného pretekára aj v deň konania pretekov (na prezentácii) - podmienkou je včasný príchod na prezentáciu (minimálne 1 hodinu pred štartom).

Kategórie:


Trasy:
 • Dlhá - 70 km, 2 000 m prevýšenie, 4x na trati občerstvenie- 16, 29, 45, 57 km
 • Stredná - 42 km, 1 200 m prevýšenie, 2x občerstvenie na trati - 16, 29 km
 • Krátka - 21 km, 550 m prevýšenie, 1x občerstvenie na trati - 11 km
Časový limit na dlhej trase - vjazd do druhého kola tj. na 31.km - 3:10 h od štartu tj. o 13:10 hod. nebude pretekár pustený do druhého kola!

Štartovné zahŕňa

Zabezpečenie:
Prihlásenie: František Tepický, Nová Lesná, sao@sao-tatry.sk, 0907 196 152
Časomiera: ČASOMIERA-VOS-TPK s.r.o.,Moravecká 22, Topoľčianky, vos@vos-tpk.sk, Richter - 0905 265 137
Prvá pomoc: Dopravná a záchranná zdravotná služba, Šenkvická 1, Pezinok, zodpovedná osoba: Mgr.Boris Kováč - 0910 135 155

Podmienky účasti:
- certifikovaná cyklistická prilba na hlave počas celých pretekov
- štart možný na bicykloch iba s ľudským pohonom
- štart na vlastné nebezpečenstvo
- usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené
- všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania
- mimo vyznačené občerstvovacie stanice je zakázané vyhadzovať akýkoľvek odpad
- ak účastník opustí trať z hocakých príčin, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode ako ju opustil

V cieli bude:
- umývanie bicyklov
- úschovňa bicyklov
- sprchy pre pretekárov
- občerstvenie
- prezentačné stánky partnerov podujatia
- degustácia kvalitných Svätojurských vín od Víno Matula

Ubytovanie:
Hotel Maxim
Horský hotel Eva

Záverečné ustanovenia:
Preteky sa konajú za každého počasia.
V prípade neuskutočnenia sa pretekov z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémie sa štartovné nevracia
Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov, nebudú vrátené!
Organizátor preteku si vyhradzuje právo na zmeny programu.

Viac informácií nájdete na stránke cksvatyjur.sk/maraton.
keyboard_arrow_up