MTBIKER odporúča Tour de Prešov
Sme mediálnym partnerom akcie.


Dátum:
8. júl 2018

Miesto:
Hlavná ulica mesta Prešov

Prezentácia / Registrácia:
8.7.2018, od 8:00 do 9:45, v mieste štartu a cieľa, tj. Hlavná ulica mesta Prešov,
- pre pretekárov, ktorí uhradili štartovné vopred na účet, stánok s označením „PREZENTÁCIA“,
- pre pretekárov, ktorí štartovné uhradia na mieste v hotovosti, stánok s označením “REGISTRÁCIA”.

Prihlášky:
– prostredníctvom registračného formulára do 2.7.2018 na oficiálnej web stránke podujatia tourdepresov.sk alebo na oficiálnu e-mailovú adresu podujatia info@tourdepresov.sk,
– v deň pretekov 8.7.2018, od 8:00 do 9:45, v stánku s označením „REGISTRÁCIA“.

Limit účastníkov: 200 pretekárov

Dĺžka okruhu: 101,8 kilometrov / 1 387 m n.m.

Trať pretekov: Prešov, Haniska, Kendice, Drienovská Nová Ves, Ličartovce, Lemešany, Janovík, Bretejovce, Budimír, Vajkovce, Kráľovce, Ploské, Nová Polhora, Šariššské Bohdanovce, Varhaňovce, Bunetice, Kecerovce, Opiná, Červenica, Zlatá Baňa, Kokošovce, Abranovce, Žehňa, Žehňa časť Dúbrava, Drienov, Petrovany, Prešov.Štartujú: všetci pretekári, ktorí pri registrácii dostali štartovné číslo a zaplatili za neho.

Účasť na pretekoch: dobrý zdravotný stav a súhlas s podmienkami štartu, potvrdí každý pretekár pri online registrácii alebo svojim podpisom do registračnej listiny.

Kategórie:
  • K 15 – 16 rokov
  • J 17 – 18 rokov
  • U 19 – 23 rokov
  • A 24 – 29 rokov
  • B 30 – 39 rokov
  • C 40 – 49 rokov
  • D 50 – 59 rokov
  • E 60 – viac rokov
  • F ženy


Čas štartu:
Slávnostný štart pretekov 8.7.2018 o 10:30.

Štartovné:
Úhrada štartovného je rozdelená do troch kôl registrácie :

– uhradené vopred na číslo účtu IBAN: SK5309000000005070000578, SWIFT kód BIC: GIBASKBX, poznámka: meno a priezvisko,

I. kolo registrácie: do 31.12.2017 – suma: 10 €
II. kolo registrácie: od 1.1.2018, do 2.7.2018 – suma: 15 €

Poznámka: zrýchlená prezentácia v deň pretekov 8.7.2018 na mieste tj. Hlavná ulica mesta Prešov, stánok s označením „PREZENTÁCIA“,

– III. kolo registrácie: platba v hotovosti, v deň pretekov 8.7.2018, suma: 19 €
Poznámka: kompletná registrácia na mieste tj. Hlavná ulica mesta Prešov, stánok s označením „REGISTRÁCIA“, za predpokladu, že nebude prekročený limit 200 pretekárov!

Vyhodnotenie a ceny:
V mieste štartu a cieľa pretekov, tj. Hlavná ulica mesta Prešov, ceny podľa zvyklostí a vecné ceny od partnerov podujatia.

Horská prémia: miesto horskej prémie bude zverejnené v mesiaci marec, 2018.
Rýchlostná prémia: miesto rýchlostnej prémie bude zverejnené v mesiaci marec, 2018.
Prémie budú označené 1km, 500m, 200m a cieľovou čiarou.

Občerstvenie: miesto občerstvenia bude zverejnené v mesiaci marec, 2018.

Záverečné ustanovenia:
- podľa pravidiel SZC vonku,
- podľa pravidiel cestnej cyklistiky,
- usmernení rozhodcov a organizátora pretekov,
- preteká sa podľa tohto rozpisu,
- okrem cieľovej rovinky, kde je uzavretá trať sa preteká podľa pravidiel cestnej premávky,
- preteky až na regulované výnimky sa konajú za otvorenej cestnej premávky,
- križovatky budú zabezpečené organizátormi a štátnou políciu od prejazdu prvého pretekára do prejazdu posledného pretekára, avšak najviac 60 minút od prejazdu prvého pretekára preto vyzývame na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a zvýšenú opatrnosť pre pretekárov jazdiacich so stratou väčšou ako jedna hodina na čelo pretekov,
- usporiadateľ neručí za škody vzniknuté pretekárom, alebo sprievodu, ani nimi spôsobené,
- každý pretekár, účastník pretekov a konvoja zodpovedá za škody ním spôsobené a zúčastňuje sa pretekov na vlastné riziko,
- každý pretekár a člen sprievodu zodpovedá za škody ním spôsobené sebe, alebo iným,
- ochranná prilba je povinná pre každého pretekára počas celých pretekov,
- každý účastník pretekov registrovaním prostredníctvom online formulára prehlasuje svoj dobrý zdravotný stav a vyjadruje plný súhlas so záverečnými ustanoveniami,
- pretekov sa môžu zúčastniť súťažiaci len na bicykloch poháňaných výlučne ľudskou silou bez pomocných motorov a mechanizmov,
- každý pretekár, člen sprievodu a divák sa pretekov zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť,
usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu tohto rozpisu, či zrušenie pretekov v prípade nepredvídaných udalostí.

Viac informácií sa dozviete na stránke: tourdepresov.sk.
keyboard_arrow_up