Kalendár podujatí

Logo: 2. kolo - Detská tour Petra Sagana 2. kolo - Detská tour Petra Sagana

MTBIKER odporúča toto podujatie
Sme mediálnym partnerom akcie.

2.kolo - Nitra

Dátum
22. apríla 2018 /nedeľa/

Presné miesto štartu a cieľa
Mestský park na Sihoti, Nitra

Trate
Dĺžka a náročnosť trate podľa kategórií a súťažného poriadku Detskej tour.
Súťaž bude prebiehať v priestoroch mestského parku a v okolí.

Čas štartu
Kategória baby štart 10.30 hod. ostatné kategórie následne až po starších žiakov.

Miesto a čas prezentácie
Stará vodáreň (cca 200 m oproti prezentácie DTPS – smer Park na Sihoti)
 • 21. apríla - 17.00 h - 18.30 h
 • 22. apríla - 8.00 h - 10.00 h


Prihlásenie:
Cez online prihlasovací systém, ktorý nájdete v ľavom rohu.

Prihlásiť sa na súťaž je možné aj v deň konania podujatia na prezentácií, nutné je však prísť s dostatočným predstihom. DTPS štartuje s čipmi a s nevratnými štartovnými číslami, ktoré budú na prezentácií vydávané vzostupne bez ohľadu na kategórie. Radenie do štartovacieho koridoru sa postupuje podľa štartových čísiel ( rozhoduje čas fyzickej prezentácie, nie výkonnosť ani online prihlásenie), a to vo všetkých kategóriách okrem nesúťažnej kategórie Baby. V kategórií Baby budeme radiť deti podľa vlastného posúdenia rodičov (skúsenejšie deti dopredu) prípadne rozhodnutia rozhodcov.

Na prezentácií nie je možné vyzdvihnúť štartové číslo pre iných pretekárov (len zákonný zástupca). V prípade, že štartové čísla vyberá tréner jedného klubu, musí sa preukázať oprávnený licenciami SZC (nutnosť preukázania sa rovnakým klubom) prípadne kartičkami poistenca štartujúcich. Online prihlásenie nemá priamy súvis s prideleným štartovým číslom. Žiadame však účastníkov, aby využívali online prihlasovací formulár, aby tak urýchlili tak samotnú prezentáciu v mieste konania súťaže.

Kategórie:
 • Baby -> 2014 a viac
 • Mikro -> 2012 - 2013
 • Mili -> 2010 - 2011
 • Mini -> 2008 - 2009
 • Mladší žiaci/čky -> 2006 - 2007
 • Starší žiaci/čky -> 2004 - 2005

Každá kategória je súťažou chlapcov a dievčat. Vyhlasovaná je každá kategória zvlášť.

Program
Počas celého podujatia bude pripravený pre účastníkov aj kultúrny program, ktorý zabezpečuje organizátor podujatia.

Štartovné

 • 0 € - kategória baby
 • 2 € - kategória mikro až starší žiaci

Ceny
Každý účastník obdrží účastnícky list (diplom), respektíve plagát s podpisom Petra Sagana.
Kategória Baby je nesúťažná, ceny obdržia všetci účastníci.
Kategória mikro až starší žiaci (prví traja v každej kategórií), obdržia plaketu a medailu Petra Sagana.

Bodovanie Detskej Tour
Bodovanie DTPS pre rok 2018. V každom kole série boduje prvých 15 pretekárov. Pretekár na prvom mieste vždy získava 20 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 14, tretí 13 až po pätnásteho pretekára v poradí, ktorý získa 1 bod. V prípade, že v kategórií štartuje 35 a viac súťažiacich, tak boduje prvých 20 pretekárov. Pretekár na prvom mieste vždy získava 25 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 19, tretí 18 až po dvadsiateho pretekára v poradí, ktorý získa 1 bod. V prípade, že v kategórií štartuje 50 a viac súťažiacich tak boduje prvých 30 pretekárov. Pretekár na prvom mieste vždy získava 35 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 29, tretí 28 až po tridsiateho pretekára v poradí, ktorý získa 1 bod.

Trate Detskej Tour
Trate pre DTPS pre rok 2018 sú doporučené nasledovne pre dané kategórie:
 • Baby, asfalt - rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 1 – 2 minúty
 • Mikro, terén - rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 7 – 10 minút
 • Mili, terén - rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 10 – 15 minút
 • Mini, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas: 15 – 20 minút
 • Mladší žiaci, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 20 – 25 minút
 • Starší žiaci, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 25 – 35 minút


Podmienky účasti
Pretekári v týchto kategóriách môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý bude na svojho zverenca dohliadať počas konania celého podujatia.
Pre kategórie "baby" je dovolené používať aj odrážadlá, trojkolky alebo kolobežky. Pre ostatné kategórie sa doporučuje horský bicykel, ale zároveň sa zakazujú cyklokrosové bicykle. Cyklistická prilba je povinná.

Ubytovanie:
Penzion PKO, Hotel Capital, Hotel Nitra

Parkovanie:
Pri zimnom štadióne.Iné
a) Detská Tour sa uskutoční za každého počasia – za extrémneho počasia si organizátor
vyhradzuje právo na zmenu prípadne zrušenie súťaže. Sledujte informácie na
www.detskatour.sk
b) Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.
c) Deťom odporúčame lekársku prehliadku.
d) Poriadateľ neručí za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú účastníkom v súvislosti so súťažou.
e) Pre súťaž je povolený horský bicykel v dobrom technickom stave (kategória baby aj odrážadlá, trojkolky).
f) Súťaž sa riadi týmito pravidlami, prípadne ak nie je vyššie uvedené, tak súťažným poriadkom Detskej Tour viď http://detskatour.sk/sutazny-poriadok.
keyboard_arrow_up