Propozície k akcii nájdete na http://ondavskycyklomaraton.sk/.