Kalendár podujatí

Logo: M-SR XCM - Slovenský raj - Hrabušice-Podlesok M-SR XCM - Slovenský raj - Hrabušice-Podlesok

MTBIKER odporúča toto podujatie
Sme mediálnym partnerom akcie.


Dátum:
7. september 2019 – sobota

Miesto:
Hrabušice – PODLESOK, Spišská Koliba

Usporiadateľ:
Obec Hrabušice,Hlavná ulica 171/46,
053 15 Hrabušice, tel.: 053/449 0206, fax: 053/4490206, www.hrabusice.sk

Riaditeľ preteku:
Ján Špak
mobil:0905 946 426
Technický manažér:
Ľudovít Dulovič
email: ludovit.dulovic@gmail.com
mobil:0904 639 882
Značenie tratí:
Ing Vladimír Mucha
Hlavný rozhodca:
Ing. Richard Gross
Časomiera: Ing.
Dušan Richter, VOS TPK
Výsledkový servis:
František Teplický, Stavby a Obchod
email: sao@sao-tatry.sk
mobil: +421 907 196 152

Príjazdová cesta:
– zo smeru Liptovský Mikuláš po diaľnici
– zo smeru Poprad po starej ceste
– zo smeru Levoča
– zo smeru Spišská Nova Ves

Štartovné:
19 € – Prihlásení a zaplatené štartovné do 18.8.2019 bez trička, s menom na štartovnom čísle + štartovací balíček – halušky alebo guláš
24 € – Prihlásení a zaplatené štartovné do 18.8.2019 s tričkom, s menom na štartovnom čísle + štartovací balíček – halušky alebo guláš
25 € – Prihlásení a zaplatené štartovné do 3.9. 2019 bez trička, bez mena na štartovnom čísle + taška – len guláš
30 € – Prihlásení pri prezentácií v piatok 6.9.2019 a v deň štartu bez trička a bez tašky – len guláš

Trasy:
Na tomto odkaze.

Majstrovstvá SR MTB XCM 2019 sú vypísané pre nasledovné kategórie:
DLHÁ TRAŤ – modrá 70km, “ELITE”
Muži Elite+U23 rokov
Muži Masters A 30 – 39 rokov
Muži Masters B 40-49 rokov
Muži Masters C 50 rokov a starší
Ženy Elite+U23 rokov
Ženy Masters A 30-39 rokov

KRÁTKA TRAŤ – ružová 52km, “PROFI”
Ženy Masters 40 rokov a staršie
Juniori 17-18 rokov
Juniorky 17-18 rokov

TRAŤ – oranžová 19km, “REKRE”
Kadeti do 16 rokov
Kadetky do 16 rokov

Do výsledkov MSR MTB XCM 2019 budú zaradení len Slovenskí pretekári vlastniaci platnú licenciu SZC na rok 2019 alebo platnú licenciu iných členských štátov UCI platnú pre rok 2019. Pretekár je povinný preukázať sa platnou licenciou pri registrácii v kancelárii pretekov.

V tomto roku sa môžu zúčastniť nášho maratónu aj matitelia E – bikov:
E-bike – STREDNÁ TRAŤ – ružová 52 km, “PROFI”

Podmienky účasti:
– bez kategórií a len na tejto trati
– prvý traja budú odmenený vecnými cenami

Registrácia:
ON-LINE prihlásenie

HRABUŠICE – PODLESOK bývala reštaurácia Spišská Koliba
v piatok, 07. 09. 2019 ; od 18:00 do 21:00 hod.
v sobotu, 08. 09. 2019; od 7:00 do 10.30 hod.

do 8:30hod. kategória ELITE
do 9:30hod. kategória PROFI
do 10:15hod. kategória REKRE

Ukončenie registrácie je 30 min. pred štartom !!!


Slovenská sporiteľňa, a.s
IBAN: SK66 0900 0000 0050 4591 0879
Variabilný symbol: vaše ID v systéme CykloSao
Špecifický symbol: vaše ID v systeme CykloSao
Poznámka: Meno a Priezvisko

V prípade neúčasti pretekára sa registračný poplatok nevracia.
Štartovné zahŕňa účasť na podujatí, meranie času, občerstvenie na trati, teplé jedlo a nápoj v cieli, darček od usporiadateľov, umytie bike-ov, sprchy, tombolový lístok, parkovné.

V prípade neuskutočnenia sa pretekov z dôvodu živelnej pohromy, extrémne nepriaznivého počasia alebo epidémie sa štartovné nevracia.

Miesto štartu:
Ako minulý rok : Hrabušice – PODLESOK Koliba pri pódiu.

Čas štartu:
09:00 ELITE
10:00 PROFI
10:45 REKRE

Prihlášky:
Po registrácii a prihlásení do ON-LINE infosystému.
vyplnenú a vlastnoručne podpísanú prihlášku odovzdávajú účastníci pri prezentácii, prihlásení mladší ako 18 rokov musia mať súhlas zákonného zástupcu.

Občerstvenie na trati:
ELITE – 5 x
PROFI – 2 x

Cieľ: Hrabušice – PODLESOK

Vyhlasovanie výsledkov:
1. Vyhlasovanie víťazov jednotlivých kategórií : Maratón Slovenský raj
2. Vyhlasovanie celkových víťazov jednotlivých kategórií : MOUNTAIN BIKE SPIRIT TOUR

Občerstvenie v cieli:
halušky – guláš – pivo – nealko pivo – nealkoholický nápoj

Výsledky:
Neoficiálne výsledky sa budú priebežne zverejňovať a aktualizovať na informačnej tabuli. Po skončení pretekov budú dostupné na web stránke. Protesty spolu s patričnými dôkazmi je možné podať v priebehu pretekov, najneskôr do 30 minút po príchode víťazných pretekárov.

Vyhlasovanie výsledkov: 16.00hod., vyhlásenie tomboly 17.30hod.

Meranie času:
Preteky budú merané tímom VOS – TPK, elektronicky spracované a zverejnené na internetovej stránke organizátorov.
Technická pomoc:
základná technická pomoc bude dostupná v priestoroch štartu a cieľa.

Občerstvenie a technická pomoc na trati inými osobami voči pretekárom mimo technicko – servisných / občerstvovacích zón je zakázaná v zmysle pravidiel SZC / UCI. Porušenie sa trestá diskvalifikáciou.

Odhadzovanie odpadkov, nepotrebného materiálu či iných predmetov mimo technicko – servisných / občerstvovacích zón je zakázaná v zmysle pravidiel SZC / UCI. Porušenie sa trestá diskvalifikáciou.

Pri registrácii v deň štartu je každý účastník povinný ukončiť prezentáciu najneskôr pol hodiny pred štartom príslušnej trate.

Ceny pre víťazov venoval MTBIKER.

Viac informácií na tomto odkaze.
keyboard_arrow_up