5. kolo - Slovenský pohár SPDH

calendar_today 15.09.2019
format_list_numbered 5. kolo - SPDH
sell MTB - DH
place Vrátna (Slovensko)
mail VOS-TPK, Vrba
Táto akcia sa už konala.
Páčila sa Ti táto akcia?
Tvoje hodnotenie: thumb_up0thumb_down
arrow_backNaspäť do kalendára
MTBIKER odporúča 5. kolo - Slovenský pohár SPDH
Sme mediálnym partnerom akcie.
Názov pretekov:
DH Paseky

Usporiadateľ:
Slovenský zväz cyklistiky

Organizátor:
TCK Zilina

Termín konania:
Nedeľa 15.9.2019

Miesto konania:
Vrátna dolina, Terchová /Starý dvor/, / Žilina/

Trať:
Štart – 1005 m.n.m.
Cieľ – 600 m.n.m.
Dĺžka – 1750 m
Prevýšenie – 405 m

Prezentácia:
V priestore údolnej stanice lanovky
Rezerváciu depa nie je potrebné nahlasovať, nakoľko je parkovisko dostatočne veľké pre všetky tímy.

Časový harmonogram:
Piatok možnosť registrácie od 18.00 – 19.00 hod.

Piatok pojazd od 9.00 – 17.00 hod. Cena podľa vratna.sk/sk/cyklotrasy/cyklotrasy

Sobota 14.9.2019
09.00 – 12.00 !!! Registrácia DH pre všetky kategórie ! V nedeľu nie je možná registrácia !!!
10.00 – 13.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
14.00 – 18.00 voľný tréning bez zastavovania sa na trati

Nedeľa 15..2019
08.30 – 10.30 voľný tréning bez možnosti zastavovania sa na trati
11.00 štart Semifinále
13.30 štart Finále

Stupne víťazov 15-20 min. po dojazde posledného pretekára

Kategórie:
Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2019:

Podmienky štartu:
Muži Elite, Masters, SuperMaster:
– Štart na vlastné nebezpečenstvo
– Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
– Prilba s integrovaným chráničom brady
– Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice, kotúčové brzdy

Juniori, Hobby, Hardtail, Ženy:
– Štart na vlastné nebezpečenstvo
– Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
– Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
– Pretekári do 18 rokov musia doniesť potvrdenie od zákonného zástupcu
– Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

Žiaci:
– Štart na vlastné nebezpečenstvo
– Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
– Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
– Pretekári musia mať pri prezentácii prítomného svojho zákonného zástupcu
– Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

Prihlášky:
Online na tomto odkaze.
od stredy 29.8.2019 do stredy 11.9.2019 (do 12:00h), prípadne pri prezentácii.

Štartovné:
Prihlásení online 30 EUR, prihlásení online s úhradou na mieste 35 EUR. Neprihlásený online s úhradou na mieste 40 EUR. Štartovné sa nevracia. Štartovné obsahuje poplatok za účasť na pretekoch, lístok na lanovku počas soboty a nedele, energi nápoj, ovocie. Pretekárom nebude umožnený vstup na lanovku a trať bez štartovného čísla. Obhliadka trate pred, alebo po trénigu.

Úhrada štartovného cez internetbanking-

EUR – úhrady zo Slovenskej republiky –30 €, variabilný symbol vygenerovaný prihlasovacím systémom VOS, č.ú – 25 00 11 54 87 / 8330 – úhrady v EUR v rámci SR do Fiobanky sú bez poplatku

IBAN: SK35 8330 0000 0025 0011 5487, Fiobanka
kód banky: FIOZSKBAXXX

Odmeny:
Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2019.

Ubytovanie:
Hotel Boboty
Chata pod Sokolím

Občerstvenie:
Bufet v priestore cieľa a v jedálni hotela

Ostatné ustanovenia:
– Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku pre SPDH 2018.
– Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
– Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu.
– Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku.
– Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda.
– Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem.
– Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií.
– Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom.
– Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach.
– Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch.
– Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa.
– V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov.
– Viac informácií o pretekoch nájdete priebežne na, www.facebook.com/spdh2018, www.bang.sk, www.biker.sk a na stránkach ostatných mediálnych partnerov.

Kontakt:
Riaditeľ pretekov: Jozef Šiška, mail: tck.zilina@gmail.com, tel: +421 911 621 336

Schválené 21.11.2017 Komisiou MTB DH/4X

Tomáš Vrbovský
keyboard_arrow_up