Kalendár podujatí

TOUR de TOKAJ

MTBIKER odporúča toto podujatie
Sme mediálnym partnerom akcie.
Vinohradnícka oblasť Tokaj je predovšetkým miestom zrodu kráľovského moku, ale skrýva v sebe veľa nepoznaného. Toto jedinečné miesto na Slovensku dotvárajú nielen historické tufové pivnice, sudy plné vína, malebné dedinky s bohatou históriou, v ktorých tajomstvá minulosti dnes odhaľujú kultúrno-historické pamiatky, ale unikátnym miestom ho svojou tvrdou a svedomitou prácou robia aj pestovatelia, výrobcovia vín a miestni obyvatelia. Rozprávkové prechádzky vinohradmi a okolitou prírodou, tradičné domáce jedlo a príjemné vidiecke ubytovanie očarí každého, kto navštívi tento jedinečný kút Slovenska.Dátum:
12.10.2019

Miesto:
Malá Tŕňa, Vinohradnícka oblasť TOKAJ

Kategórie - nesúťažné
BABY 1 km
RUN 5 km
BIKE REKREA

Kategórie - súťažné
RUN 11,5 km
BIKE PROFI 37 km

Štartovací balíček:
- Pamätné štartové číslo s menom registrácie a platba najneskôr do 26. septembra 2019.
- Originálna pamätná medaila Tour de Tokaj.
- Čipové meranie a SMS/email ako rýchla informácia o vašom výsledku.
- Jedinečná momentka - Cieľová fotografia na stiahnutie každého účastníka samostatne.
- Upevnenie čísla.
- Proteínová tyčinka.
- Osviežujúci nápoj.
- Prekvapenia od členov a partnerov.
- Lístok na obed.
- Lístok do tomboly.
- Občerstvenie počas a po pretekoch.

Registrácia:
V ľavom hornom rohu na stránke MTBIKER.

Kategórie:
RUN 11,5 km
  • Muži do 39 rokov
  • Ženy do 39 rokov
  • Muži 40 a viac rokov
  • Ženy 40 a viac rokov

BIKE 37 km
  • Muži do 39 rokov
  • Ženy do 39 rokov
  • Muži 40 a viac rokov
  • Ženy 40 a viac rokov
Časový harmonogram:
Piatok - 11.10.2019
15:00 – 18:00 – Prezentácia účastníkov (potrebný doklad totožnosti)- Tokajská Informačné centrum, Dlhá 230, Čerhov
Sobota -12.10.2019
08:30 - Prezentácia účastníkov
09:30 - Otvorenie podujatia a inštrukcie
10:00 – Štart BIKE 37 km, Štart BIKE REKREA
10:10 – Štart RUN 11,5 km a Štart RUN 5 km
do 13:00 - Plánovaný príchod do cieľa, Program pre deti
13:00 – Štart BABY 1 km
do 14:00 – Vyhodnotenie podujatia
14:30 - Losovanie tomboly
15:00 – Ukončenie podujatia

Terén tratí:
RUN 11,5 km - prevýšenie 150 metrov, povrch: 60% trail, 10% spevnené plochy, 30% asfalt
RUN 5 km - prevýšenie 60 metrov, povrch: 100% trail
BIKE PROFI a REKREA – spevnené asfaltové plochy a aj nespevnené cesty po lese a vinohradoch

Trate:
Ceny pre víťazov v RUN 11,5 km a BIKE 37 km kategórii:
1 – 3. miesto kategórie bude ocenené okrem benefitov aj vecnými cenami od sponzorov a diplomom

Každý víťaz kategórie obdrží nákupnú poukážku vo výške:
50 € - RUN 11,5 km Ženy ako nákupná poukážka od firmy MTBIKER
50 € - RUN 11,5 km Muži ako nákupná poukážka od firmy MTBIKER
50 € - BIKE 37 km Ženy ako nákupná poukážka od firmy MTBIKER
50 € - BIKE 37 km Muži ako nákupná poukážka od firmy MTBIKER

Štartovné:
BABY 1 km (deti do 10 rokov)
5 € / dieťa - online registrácia + online platba do 30. septembra 2019 – ukončenie online registrácie
8 € / dieťa – registrácia na mieste v deň pretekov a platba na mieste v deň pretekov

RUN 5 km a BIKE REKREA
10 € / osoba - online registrácia + online platba do 19. septembra 2019
12 € / osoba - online registrácia + online platba od 20. septembra do 30. septembra 2019 – ukončenie online registrácie
15 € / osoba – registrácia na mieste v deň pretekov a platba na mieste v deň pretekov

RUN 11,5 km
10 € / osoba - online registrácia + online platba do 19. septembra 2019
12 € / osoba - online registrácia + online platba od 20. septembra do 30. septembra 2019 – ukončenie online registrácie
15 € / osoba – registrácia na mieste v deň pretekov a platba na mieste v deň pretekov

BIKE PROFI 37 km
12 € / osoba - online registrácia + online platba do 19. septembra 2019
15 € / osoba - online registrácia + online platba od 20. septembra do 30. septembra 2019 – ukončenie online registrácie
18 € / osoba – registrácia na mieste v deň pretekov a platba na mieste v deň pretekov

POZOR! V prípade neuhradenia štartovného do 14 dní od registrácie, bude Vaša registrácia automaticky zrušená.

Účastník sa považuje za registrovaného po pripísaní štartovného na účet usporiadateľa. Úhradu štartovného si môžete skontrolovať sekcii - Údaje o registrácii. V prípade nepripísania platby do 3 dní od vykonania úhrady, nás prosím kontaktujte. V prípade úhrady poštovou poukážkou Vás prosíme o uchovanie ústrižku pre prípad kontroly došlej platby.

ZAPLATENÉ ŠTARTOVNÉ SA NEVRACIA! Možnosť presunúť zaplatené štartovné na iného účastníka, pre presun zaplateného štartovného prosím píšte na info@tokajregion.sk.

Oficiálne tričko podujatia:
Každý účastník má možnosť si objednať funkčné tričko podujatia pri registrácii a platbe najneskôr do 30. septembra 2019. Veľkosti: S -XXL
Cena: 10 €
Ak ste si zabudli objednať tričko, je možnosť si ho objednať dodatočne. Napíšte nám email na info@tokajregion.sk, najneskôr do 30. septembra 2019.

Časový limit: 3,5 hodiny pre všetky kategórie

Občerstvenie pre bežcov a cyklistov:
Voda pre všetky trate v občerstvovacích staniciach. Voda a ovocie pre všetky trate v cieli.

Doprava:
Miestom štartu je futbalové ihrisko, Malá Tŕňa, GPS súradnice: 48.455339, 21.671600.
Parkovanie pre účastníkov podujatia bude vyhradené. Samostatne pre bežcov a cyklistov.
Parkovisko bude označené. Z parkoviska na miesto štartu Vás budú navigovať informátori a informačné tabule.

Batožina a šatne:
V priestore registrácie bude možnosť prezliecť sa a odložiť si počas doby konania pretekov svoje osobné veci (oblečenie na prezlečenie a pod.) Cennosti si prosím nechajte doma, za tie neručíme. Vaše štartové číslo prosím po pretekoch nezahadzujte, slúži jednak ako lístok na vyzdvihnutie vašej batožiny a zároveň je aj tombolovým lístkom.

WC:
V priestoroch štart/cieľ bude k dispozícii suché WC.

Benefity:
- medaila pre všetkých súťažných aj nesúťažných finisherov v cieli
- v cieli jedlo a pitný režim
- pitný režim na občerstvovacej stanici
- tombolový lístok do tomboly o hodnotné ceny

Vyhlásenie výsledkov:
V priestoroch cieľa cca. od 14:00 do 15:00 hod.
Podmienky účasti:
- Každý účastník štartuje na vlastné riziko a nesie plnú zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú na zdraví alebo na veciach, ktorú spôsobí svojim konaním, alebo vznikne jeho zavinením usporiadateľovi, ďalším pretekárom alebo tretím osobám pred, počas a po pretekoch.
- Účastník je povinný mať upevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné.
- Organizátor neručí za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s účasťou na pretekoch.
- Účastník je povinný zlikvidovať všetok odpad, ktorý sám vytvorí na trati. Porušenie tohto pravidla bude mať za následok diskvalifikáciu.
- Štartové čísla sú bez súhlasu organizátora neprenosné.
- Za štart účastníkov mladších ako 18 rokov, nesie zodpovednosť ich zákonný zástupca.
- Účastník súhlasí s použitím fotografických, zvukových a obrazových záznamov zhotovených organizátorom podujatia alebo inými osobami najmä za účelom použitia v médiách, na webe, v propagačných materiáloch podujatia, a to bez náhrady a bez nároku na autorské práva.
- Pretekár sa musí správať športovo, slušne a ohľaduplne. Nesmie ohrozovať na zdraví a živote seba, ani ostatných pretekárov. Musí umožniť predbehnutie rýchlejšiemu pretekárovi bez obmedzenia spravidla z ľavej strany, pokiaľ to podmienky na trati umožňujú. Rýchlejší pretekár je povinný včas a jednoznačne informovať predbiehaného pretekára o svojom úmysle uskutočniť predbiehajúci manéver.
- V prípade hrubého a nešportového správania bude pretekár diskvalifikovaný. Je zakázané skracovať si trať a jazdiť mimo vyznačenej trate. Treba rešpektovať regulovčíkov a usporiadateľov pretekov. Ak pretekár opustí trať z akéhokoľvek dôvodu, musí sa vrátiť späť na trať v rovnakom mieste, ako ju opustil. Ak organizátor uzná, že pretekár kvôli tomu získal výhodu, pretekár bude diskvalifikovaný. Pretekár je zodpovedný za to, že sa bude držať oficiálne vyznačenej trasy a sám zodpovedá za svoje chyby, ktorých sa na trase dopustí.
- Je zakázané prijímať pomoc druhej osoby v podobe tlačenia, ťahania, alebo výmeny celého bicykla. Pretekár je povinný celú trasu absolvovať s prideleným štartovným číslom.
- Podujatie ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo.
- Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia, odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí.
- Účastníci jazdia v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi alebo ich vozidlami spôsobené škody. Účastníci sa zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom, v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode, na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľovi a ich zmocnencom. Beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej beriem na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Som uzrozumený (súhlasím) s podmienkami účasti a prihlasujem sa na vyššie uvedené podujatie. V prípade odstúpenia z pretekov a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša následky spojené s jeho hľadaním sám účastník.
- Každý účastník musí mať počas cyklistického podujatia na hlave ochrannú prilbu!
- Všetci účastníci sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov, polície a rešpektovať pravidlá premávky na cestných komunikáciách.
- Pre cyklistov a ich bicykle bude k dispozícii v cieli umývacia stanica.

Prezentácia:
Každý účastník sa musí pri prezentácii preukázať dokladom totožnosti. Deti do 15 rokov musí prezentovať ich zákonný zástupca.

Odrieknutie a zrušenie pretekov:
Preteky môže usporiadateľ odrieknuť. Usporiadateľ môže preteky odriecť, alebo zrušiť aj neskôr, ak sa vyskytne prekážka z vyššej moci (napr.: epidémia, živelná pohroma a pod.). O odrieknutie pretekov je usporiadateľ povinný upovedomiť prihlásených pretekárov telefonický, alebo e-mailom.

Radi odpovieme na Vaše doplňujúce otázky - info@tokajregion.sk
keyboard_arrow_up