Kalendár podujatí

2. kolo - Slovenský pohár SPDH

MTBIKER odporúča toto podujatie
Sme mediálnym partnerom akcie.
Názov pretekov: DH Mýto pod Ďumbierom
Usporiadateľ: Slovenský zväz cyklistiky
Organizátor: Enjoy The Ride Team a Mýto Ski & Bike
Termín konania: Nedeľa 19.07.2020
Miesto konania: Mýto Ski & Bike – www.kopeczabavy.sk
Trať:
Štart - 883 m.n.m.
Cieľ - 592m.n.m.
Dĺžka - 1500 m
Prevýšenie - 291 m
Prezentácia: V priestore stanu v cieľovom priestore. Tímy, ktoré majú záujem o vyhradený priestor v
depe sú povinné kontaktovať organizátora s požiadavkou na veľkosť vyhradeného priestoru v m2 a
počtom áut na parkovanie do 15.07.2020 na mail info@spdh.sk .
Časový harmonogram:
Piatok 17.07.2020
16.00 – 18.00 – Registrácia
Sobota 18.07.2020
09.00 – 12.00 !!! Registrácia DH pre všetky kategórie ! V nedeľu nie je možná registrácia !!!
09.00 – 13.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
13.00 – 17.00 voľný tréning bez zastavovania sa na trati
Nedeľa 19.07.2020
08.30 - 10.30 voľný tréning bez možnosti zastavovania sa na trati
11.00 štart Semifinále – podlieha zmene, v prípade vysokého počtu pretekárov
13.00 štart Finále
Stupne víťazov 15-20 min. po dojazde posledného pretekára
Kategórie: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2020:
https://spdh.sk/pravidla/
Prihlášky: Online na https://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=1587&lng=sk od stredy 17.6.2020
do stredy 15.07.2020 (do 20:00h), prípadne pri prezentácii.
Štartovné: Prihlásení online s úhradou online 40 EUR , prihlásení online s úhradou na mieste 45 EUR,
neprihlásený online s úhradou na mieste 50 EUR . Štartovné sa nevracia. Štartovné zahŕňa - poplatok
za účasť na pretekoch a lístok na vlek počas soboty a nedele. Pretekárom nebude umožnený vstup na
lanovku a trať bez štartovného čísla, s výnimkou pešej obhliadky trate.
Úhrada štartovného: https://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=1587&lng=sk
Odmeny: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2020
Ubytovanie: https://www.horehronie.sk/sluzby/zariadenia
Občerstvenie: Bufet v priestore cieľa.
Ostatné ustanovenia:
- Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku pre SPDH 2020
- Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
- Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu.
- Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku.
- Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda.
- Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem.
- Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií.
- Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v
blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom.
- Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach.
- Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích
osôb pred, počas a po pretekoch.
- Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po
príchode posledného pretekára do cieľa.
- V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov.
- Viac informácií o pretekoch nájdete priebežne na www.spdh.sk , https://www.facebook.com/spdhi
Kontakt:
Riaditeľ pretekov: Mgr. Tomáš Vrbovský, mail: info@spdh.sk, tel: +421 911 628 433
Schválené 11.05.2020 Komisiou MTB DH/4X Mgr. Tomáš Vrbovský

Viac informácii nájdete na tomto odkaze.
keyboard_arrow_up