MTBIKER odporúča 1. kolo - Slovenský pohár SPDH
Sme mediálnym partnerom akcie.
Podujatie sa bude konať v súlade s nariadeniami krízového štábu SR. V prípade, že krízový štáb
rozhodne o opätovnom zákaze športových podujatí, bude podujatie zrušené. Počet účastníkov
bude obmedzený podľa nariadenie krízového štábu. V prípade, že bude naplnený počet riadne
prihlásených pretekárov bude registrácia ukončená. Za riadne prihláseného pretekára sa považuje
pretekár, ktorý uhradí štartový poplatok. Dovoľujeme si Vás preto požiadať o sledovanie aktuálnej
situácie.

Názov pretekov: DH Veľká Rača

Usporiadateľ: Slovenský zväz cyklistiky

Organizátor: TCK Žilina

Termín konania: Nedeľa 5.7.2020

Miesto konania: Oščadnica Veľká Rača /Dedovka/

Trať:
Štart - 990 m.n.m.
Cieľ - 650 m.n.m.
Dĺžka - 1650 m
Prevýšenie - 340 m
Prezentácia: V priestore údolnej stanice lanovky

Tímy, ktoré majú záujem o vyhradený priestor v depe sú povinné kontaktovať organizátora s
požiadavkou na veľkosť vyhradeného priestoru v m2 a počtom áut na parkovanie do 24.6.2020
tck.zilina@gmail.com.

Časový harmonogram:
Piatok možnosť registrácie od 18.00 – 19.00 hod.
Piatok pojazd v prípade väčšieho záujmu od 12.00hod. do 18.00 hod. , - osobitný poplatok
v zmysle cenníka strediska za vývoz .
Sobota 4.7.2020
09.00 – 12.00 !!! Registrácia DH pre všetky kategórie ! V nedeľu nie je možná registrácia !!!
10.00 – 13.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
13.00 – 18.00 voľný tréning bez zastavovania sa na trati
Nedeľa 5.7.2020
08.30 - 10.30 voľný tréning bez možnosti zastavovania sa na trati
11.00 štart Semifinále
14.00 štart Finále – čas závisí od počtu pretekárov, môže byť operatívne zmenený

Stupne víťazov 15-20 min. po dojazde posledného pretekára

Kategórie: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2020:
Podmienky štartu: podľa článku SP 1.14 pre všetky kategórie
Pretekár musí byť vybavený predpísanými ochrannými pomôckami podľa platných pravidiel SZC pre
MTB a Športovo-technických predpisov SZC pre MTB. Kamery môžu byť umiestnené len na šilte prilby
alebo bicykli, nesmú byť pevne pripevnené k prilbe. Pre všetky kategórie sú povinné nasledujúce
ochranné pomôcky/chrániče:
- prilba na celú tvár (ang. Full face helmet) musí byť správne nosená pri pretekoch ako aj
tréningoch na trati
- chrániče chrbta, lakťov, kolien z pevného materiálu
- polstrovanie na holene a stehná
- široké, dlhé nohavice zhotovené z oderu odolného materiálu a s inkorporovanou ochranou pre
kolená a lýtka z pevného materiálu, alebo krátke nohavice širokého strihu z odolného
materiálu plus chrániče kolien a lýtok/holení s pevným povrchom
- dres s dlhým rukávom - dlhé rukavice
- Štart na vlastné nebezpečenstvo
- Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
- Bicykel v dobrom technickom stave

Prihlášky: Online na https://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=1586&lng=sk
od stredy 3.6.2020 do stredy 1.7.2020 (do 12:00h), prípadne pri prezentácii.
Štartovné: Prihlásení online 40 EUR, prihlásení online s úhradou na mieste 45 EUR. Neprihlásený
online s úhradou na mieste 50 EUR. Štartovné sa nevracia. Štartovné obsahuje poplatok za účasť na
pretekoch, lístok na lanovku počas soboty a nedele, energy nápoj- iontový nápoj, ovocie . Pretekárom
nebude umožnený vstup na lanovku a trať bez štartového čísla, s výnimkou pešej obhliadky trate.
Obhliadka trate pred, alebo po tréningu.

Možnosti platenia štartovného:
- platobnou kartou táto forma úhrady vám umožní hneď si verifikovať prihlásenie a platbu
v zozname účastníkov/štartovej listine – doporučuje sa alebo
- platba prostredníctvom internet bankingu – aktualizuje sa spravidla 1-2 dni po platbe.
Podklady na príkaz na úhradu vám prídu mailom. Vygeneruje ho platobná brána 24pay.
Odmeny: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2020.
Ubytovanie: Chata Čučoriedka - +421 948 22 7773
, cucoriedka@cucoriedka.sk, http://www.cucoriedka.sk/
Chata Plemenár čt: +421 905 525 227

Občerstvenie: Bufet v priestore cieľa aj na trati aj na štarte.

Ostatné ustanovenia:
- Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku pre SPDH 2020.
- Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
- Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu.
- Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku.
- Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda.
- Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem.
- Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií.
- Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v
blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom.
- Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach.
- Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích
osôb pred, počas a po pretekoch.
- Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po
príchode posledného pretekára do cieľa.
- V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov.
- Viac informácií o pretekoch nájdete priebežne na, www.facebook.com/spdhi , www.spdh.sk a na
stránkach ostatných mediálnych partnerov.
Kontakt:
Riaditeľ pretekov: Jozef Šiška, mail: tck.zilina@gmail.com, tel: +421 911 621 336

Viac informácii nájdete na tomto odkaze.

Páčila sa Ti táto akcia?

Tvoje hodnotenie: thumb_up0thumb_down

Naspäť do kalendára