Usporiadatelia: Občianske združenie CK CykloGlajza Banská Bystrica v spolupráci s mestom Banská Bystrica, obcami Selce, Priechod, Baláže a BBHS 1999
Dátum: 01.09.2020
Miesto: Selce – areál futbalového ihriska

Trate:
Polmaratón: 53 km, prevýšenie 1350 m
Minimaratón: 33 km, prevýšenie 920 m

Súťažné kategórie:
Kategórie: MK muži 19-39 rokov – polmaratón
SK muži 40-49 rokov – polmaratón
VK muži 50-59 rokov – polmaratón
W2k muži nad 60 rokov – polmaratón
ZK ženy 19-39 rokov – polmaratón
DK ženy 40-49 rokov – polmaratón
LK ženy nad 50 rokov – polmaratón

KtK kadeti 15-16 rokov – minimaratón
JrK juniori 17-18 rokov – minimaratón
JaK juniorky 15-18 rokov – minimaratón

MKM muži 19-39 rokov – minimaratón
SKM muži 40-49 rokov – minimaratón
VKM muži 50-59 rokov – minimaratón
W2kM muži nad 60 rokov – minimaratón
ZKM ženy 19-39 rokov – minimaratón
DKM ženy 40-49 rokov – minimaratón
LKM ženy nad 50 rokov – minimaratón

Žiaci 11-12 rokov – 4 km okruh
Žiačky 11-12 rokov – 4 km okruh
Žiaci 13-14 rokov – 4 km okruh
Žiačky 13-14 rokov – 4 km okruh

DETI 5-6 rokov – v areáli štadióna
DETI 7-8 rokov – v areáli štadióna
DETI 9-10 rokov – v areáli štadióna

Protesty sa prijímajú do 1 hodiny po oznámení predbežných výsledkov.

Štartovné: Kategória MTB
13,-€ do 15.8.2020 s tričkom
16,-€ do 25.8.2020 s tričkom
19,-€ na štarte bez trička
ŽIACI: 1,-€
JUNIOR + KADETI: 11,-€ do 15.8.2020 s tričkom
JUNIOR + KADETI: 16,-€ pri prezentácii, bez trička
DETI: 0,-
Platobné údaje:

Prima Banka
č.ú. SK80 5600 0000 0065 2692 0001
Do poznámky napísať meno pretekára!

Prihlášky: Prihlášky spolu s kópiou dokladu o zaplatení pošlite najneskôr do 25.8.2019 (po tomto termíne už len na štarte) na adresu: Róbert Glajza, Mičinská cesta 26, 974 01 Banská Bystrica
Alebo mailom: info.cykloglajza@gmail.com
Do prihlášky uviesť meno, priezvisko, kategóriu, dátum narodenia, veľkosť trička, kontakt.

Kontaktná osoba: Róbert Glajza, mobil: 0948 520 351, e-mail: info.cykloglajza@gmail.com
Prezentácia: štart a cieľ futbalový štadión Selce
Ubytovanie: Internát, hotel Fuggerov Dvor

Program cyklomaratónu:
7:30 – 10:00 prezentácia kategórií MK, SK, VK, ZK, DK, KtK, JrK, JaK, LK, W2K, MZ, MM
10:15 Štart kategórií Elite UCI muži, ženy
10:15 povinné poučenie kategórií MK, SK, VK, ZK, DK, KtK, JrK, JaK, LK, W2K, MZ, MM
10:30 štart kategórií MKM, SKM, VKM, ZKM, DKM, LKM, W2KM
10:45 štart kategórií KtK, JrK, JaK, MZ, MM
8:30 – 11:00 prezentácia detí a žiakov
11:15 štart žiakov
11:30 štart detí
14:30 – 15:30 vyhlásenie víťazov, tombola – štartujúci pretekári

Prihlášku a podrobnosti nájdete aj na tomto odkaze.

Páčila sa Ti táto akcia?

Tvoje hodnotenie: 1

Naspäť do kalendára