Termín závodu
sobota 17. 7. 2021

MIESTO KONANIA, ŠTART A CIEĽ PRETEKOV
Smraďavka - Kúpele Leopoldov

PREZENTÁCIA
Smraďavka - Kúpele Leopoldov
sobota 17. 7. 2021 od 8:00 do 10:00
pre trate 56 km a 25 km

Závod sa ide za plnej cestnej premávky. Všetci účastníci idú na vlastné nebezpečenstvo a musia mať na hlave cyklistickú prilbu!

Prihlásenie
 • Online - od 1. 2. 2021 do 9. 7. 2021
 • Osobne - na mieste v deň preteku, do 10:00 hodiny
 • Prihlásenie telefónom alebo emailom nie je možné!
 • Prihláška je platná až po zaplatení štartovného!
 • Pretekári, ktorí nebudú mať uhradené štartovné do 9. 7. 2021 (rozhoduje deň pripísania platby na náš účet), budú zo štartovej listiny vyškrtnutí a budú sa musieť znovu prihlásiť na prezentáciu v deň preteku ako novo prichádzajúci za plnú cenu štartovného.
 • Každý pretekár (pretekárka), ktorý neplatí štartovné zo svojho účtu alebo platí za viac pretekárov, nech prosím uvedie do poznámky meno štartujúceho (štartujúcich), za ktoré je štartovné hradené.
 • Limit pretekov: 399 štartujúcich + 100 na mieste

  Dĺžky tratí a kategórie


  KATEGÓRIE I.
  56 KM - JUVA "XL" - DRAMA
  Pre zaradenie do kategórie rozhoduje rok narodenia!
 • M1 - muži 15-19 rokov (2006 - 2002)
 • M2 - muži 20-29 rokov (2001 - 1992)
 • M3 - muži 30-39 rokov (1991 - 1982)
 • M4 - muži 40-49 rokov (1981 - 1972)
 • M5 - muži 50-59 rokov (1971 - 1962)
 • M6 - muži 60 rokov a starší (1961 a starší)
 • Ž1 - ženy 15-35 rokov (2006 - 1986)
 • Z2 - ženy 36 rokov a starší (1985 a starší)
 • Elektrobicykle - BATERY OPEN

  KATEGORIE II.
  25 KM - JUVA "S" - KOMEDIE
  Pre zaradenie do kategórie rozhoduje rok narodenia!
 • mladší žiaci / žiačky 10-12 rokov (2011 - 2009)
 • starší žiaci / žiačky 13-14 rokov (2008 - 2006)
 • M1 - muži 15-19 rokov (2006 - 2002)
 • M2 - muži 20-29 rokov (2001 - 1992)
 • M3 - muži 30-39 rokov (1991 - 1982)
 • M4 - muži 40-49 rokov (1981 - 1972)
 • M5 - muži 50 rokov a starší (1971 a starší)
 • Ž1 - ženy 15-29 rokov (2006 - 1992)
 • Z2 - ženy 30 rokov a starší (1991 a starší)

  DETSKÉ PRETEKY
  START, KATEGÓRIE, TRASA:
 • 11:00 hod - Odrážadlá - Kolobežky, DO 4 rokov AK - chlapci, AH - dievčatá 150m
 • 10:30 hod - Bicykle, 5-6 rokov (2015 - 2016) 2 x okruh BK - chlapci, BH - dievčatá 2000m
 • 9:46 hod - Bicykle, 7-8 rokov (2013 - 2014) 3 x okruh CK - chlapci, CH - dievčatá 3000m
 • 9:00 hod - Bicykle, 9-12 rokov (2009-2012) 4 x okruh DK - chlapci, DH - dievčatá 4000m

  Štartovné


  Pre trasu 56km
 • 400 Kč - Prihlásenie a zaplatenie štartovného do 31. 3. 2021
 • 500 Kč - Prihlásenie a zaplatenie štartovného do 9. 7. 2021
 • 600 Kč - Prihlásenie a zaplatenie štartovného na mieste
  V cene:
  Jedlo a pitie na trati aj v cieli 3x
  štartové číslo
  zdravotná služba
  Pre trasu 25km
 • 400 Kč - Prihlásenie a zaplatenie štartovného do 31. 3. 2021
 • 500 Kč - Prihlásenie a zaplatenie štartovného do 9. 7. 2021
 • 600 Kč - Prihlásenie a zaplatenie štartovného na mieste
  V cene:
  Jedlo a pitie na trati aj v cieli 3x
  štartové číslo
  zdravotná služba
  Deti do 14 rokov - trasa 25km
 • 200 Kč - Prihlásenie a zaplatenie štartovného do 9. 7. 2021
 • 300 Kč - Prihlásenie a zaplatenie štartovného na mieste
  Dieťa, ktoré dovŕši v roku 2021 15 rokov, nemá nárok na nižšie štartovné.
  Detský závod
 • 100 Kč na mieste

  Pokiaľ budú preteky z dôvodu obmedzenia Covid 19 presunuté na náhradný termín - druhá polovica septembra (presný dátum bude upresnený), štartovné sa presunie tiež. Pokiaľ bude závod zrušený pre oba termíny, štartovné sa na požiadanie vracia. Pokiaľ pretekár nepožiada o vrátenie štartovného, štartovné sa prevedie automaticky do ďalšieho roka.

  Pre platbu do 1. 7. 2021 zvoľte termín s dostatočným predstihom tak, aby Vás lehoty na prevod peňazí medzi bankovými ústavmi nepripravili o možnosť štartu za nižšie štartovné. V prípadoch, keď organizátor obdrží štartovné po danom termíne, bude doplatok štartovného požadovaný pri prezentácii v deň štartu.

  Meranie času prebehne čipovou metódou, čip bude umiestnený na štartovom čísle.

  Vyhlásenie výsledkov
  Prebehne v areáli štartu a cieľa po uplynutí limitu 5 hodín, cca po 16:30 hodine. Na stránkach budú vyvesené na druhý deň po pretekoch.
  Finančné ohodnotenie pre víťaza celkom v Kč 12.000, -
  MUŽI: 1. miesto = 3 000Kč, 2. miesto = 2 000Kč, 3. miesto = 1 000Kč
  ŽENY: 1. miesto = 3 000Kč, 2. miesto = 2 000Kč, 3. miesto = 1 000Kč
  Pohármi s vecnými cenami budú odmenení prví traja pretekári v každej kategórii.

  Viac informácii na stránkach organizátora.
 • keyboard_arrow_up