PROGRAM


Dňa 14.8.2021 / sobota sa uskutoční 5. ročník bežeckých a cyklistických pretekov na Kojšovskú hoľu s nasledovným programom štartov:

 • 9:00 e-Bike - hromadný štart s cieľom pri SHMÚ,
 • 9:01 Beh - hromadný štart s cieľom pri SHMÚ,
 • 9:30 MTB - individuálna cyklistická časovka so štartom v 30 sekundových intervaloch cyklistov s cieľom pri SHMÚ
 • 11:30 ROAD, JUNIORI, 105+ - individuálna cyklistická časovka so štartom v 30 sekundových intervaloch cyklistov s cieľom pri pomníku SNP / v prípade veľmi pomalých MTB cyklistov sa tento štart môže posunúť na neskôr - tento štart v prípade pomalších MTB cyklistov môže byť posunutý na neskorší čas. Prvý pretekár ROAD, JUNIORI, 105+, štartuje po dobehnutí posledného MTB pretekára do cieľa.

  e-bike - pretekári na bicykloch s elektro pohonom.
  MTB - pretekári na inom ako na cestnom bicykli
  ROAD - pretekári na cestných bicykloch
  JUNIORI - pretekári na hocijakom type bicyklov. Rok narodenia pretekárov 2003 a mladší.
  Preteky 105+- cyklistické preteky, sa vzťahuje na váhu pretekára t.j. nad 105 kg.

  Pretekár s váhou nad 105 kg môže štartovať aj v inej ako 105+ kategórii. V takom prípade sa neprihliada na jeho váhu a je zaradený do kategórie podľa svojho veku.

  Trasa
  Štartuje sa zo Zlatej Idky, miesto štartu GPS 48.742272 – 21.019364 , spred KRČMY POD ROŠTAMI vedľa Zvonice

  PROPOZÍCIE pre e-BIKE


  Dĺžka trasy: 10,2 km
  Cieľ: pri SHMÚ
  Prevýšenie: 699 m.
  Oceňujú sa najrýchlejší pretekári 1-2-3 medailou

  Štartovné: do 8.8.2021 čiastka 10,-€ zahŕňa (zahŕňa občerstvenie, štartovací balíček, poskytnutie prvej pomoci)

  Registrácia vopred resp. prijaté štartovné až po 8.8.2021, alebo registrácia či platba na mieste čiastka: 15,- € (pri registrácii a úhrade štartovného po 8.8.2021 alebo na mieste v deň pretekov organizátor nezaručuje poskytnutie občerstvenia a štartovacieho balíčka v cene štartovného.)

  PROPOZÍCIE pre Beh


  Dĺžka trasy: 10,2 km
  Cieľ: pri SHMÚ
  Prevýšenie: 699 m.
  Oceňujú sa najrýchlejší pretekári 1-2-3 medailou v každej kategórii.

  Kategórie: určia sa podľa počtu prihlásených najneskôr do 8.8.2021
  Štartovné: do 8.8.2021 čiastka 10,-€ zahŕňa (zahŕňa občerstvenie, štartovací balíček, poskytnutie prvej pomoci, jedinečná účastnícka medaila)

  Registrácia vopred resp. prijaté štartovné až po 8.8.2021, alebo registrácia či platba na mieste čiastka: 12,- € (pri registrácii a úhrade štartovného po 8.8.2021 alebo na mieste v deň pretekov organizátor nezaručuje poskytnutie občerstvenia a štartovacieho balíčka v cene štartovného.)

  Účastníci oboch ročníkov behu t.j. roku 2019, 2020 majú štartovné vo výške 2 €,

  Čas hromadného štartu: 09:01 spred KRČMY POD ROŠTAMI

  Štart bežcov je hromadný a nezávislý od štartu cyklistov. V prípade väčšieho počtu pretekárov sa vekové kategórie môžu doplniť-najneskôr 8.8.2021. Vychádzame z počtu účastníkov v minulých rokoch.

  Vekové kategórie:
  BEHZ Ženy
  BEHM1 do 35 rokov rok narodenia do 1987
  BEHM2 35 a viac rokov rok narodenia 1986

 • Víťazmi daných kategórií sa stávajú pretekári, ktorí súťažnú vzdialenosť zabehnú alebo chôdzou prejdú po vyznačenej trase za najkratší čas. Zadelenie pretekárov do kategórii je podľa roku narodenia-automaticky podľa vyplnenej registrácie. Oceňujú sa umiestnenia 1-2-3 medailami.
 • V prípade menšieho počtu vopred registrovaných pretekárov ako 3 v jednotlivých kategóriách bežcov môže organizátor zlúčiť kategórie na minimálne 2 kategórie a to Ženy a Muži

  Ocení sa absolútny najrýchlejší v behu

  PROPOZÍCIE pre MTB


  Dĺžka trasy: 10,2 km
  Cieľ: pri SHMÚ
  Prevýšenie: 699 m.
  Oceňujú sa najrýchlejší pretekári 1-2-3 medailou v každej kategórii.

  Kategórie: určia sa podľa počtu prihlásených s uhradeným štartovným, najneskôr do 8.8.2021

  Kategórie:
  MTBZ (ženy) 18 a viac rokov rok narodenia 2003 a staršie
  MTBM1 (muži 19-29 rokov) rok narodenia 2002-1992
  MTBM2 (muži 30-39 rokov) rok narodenia 1991-1982
  MTBM3 (muži 40-49 rokov) rok narodenia 1981-1972
  MTBM4 (muži 50-59 rokov) rok narodenia 1971-1962
  MTBM5 (muži 60+ rokov) rok narodenia 1961 a starší

  Štartovné: do 8.8.2021 čiastka 8,-€ zahŕňa (zahŕňa občerstvenie, štartovací balíček, poskytnutie prvej pomoci)

  Registrácia vopred resp. prijaté štartovné až po 8.8.2021, alebo registrácia či platba na mieste čiastka: 12,- € (pri registrácii a úhrade štartovného po 8.8.2021 alebo na mieste v deň pretekov organizátor nezaručuje poskytnutie občerstvenia a štartovacieho balíčka v cene štartovného.)

  Ocení sa absolútny najrýchlejší v MTB

  PROPOZÍCIE pre JUNIOR


  Dĺžka trasy: 8,2 km
  Cieľ: pri pomníku SNP
  Prevýšenie: 599 m.

  Oceňujú sa najrýchlejší pretekári 1-2-3 medailou v každej kategórii.

  Kategórie: určia sa podľa počtu prihlásených s uhradeným štartovným, najneskôr do 8.8.2021

  Štartovné: do 8.8.2021 čiastka 8,-€ zahŕňa (zahŕňa občerstvenie, štartovací balíček, poskytnutie prvej pomoci)

  Registrácia vopred resp. prijaté štartovné až po 8.8.2021, alebo registrácia či platba na mieste čiastka: 12,- € (pri registrácii a úhrade štartovného po 8.8.2021 alebo na mieste v deň pretekov organizátor nezaručuje poskytnutie občerstvenia a štartovacieho balíčka v cene štartovného.)

  PROPOZÍCIE pre ROAD


  Dĺžka trasy: 8,2 km
  Cieľ: pri pomníku SNP
  Prevýšenie: 599 m.

  Oceňujú sa najrýchlejší pretekári 1-2-3 medailou v každej kategórii.

  Kategórie: určia sa podľa počtu prihlásených s uhradeným štartovným, najneskôr do 8.8.2021

  RoadZ (ženy) 18 a viac rokov rok narodenia 2003 a staršie
  RoadM1 (muži 19-29 rokov) rok narodenia 2002-1992
  RoadM2 (muži 30-39 rokov) rok narodenia 1991-1982
  RoadM3 (muži 40-49 rokov) rok narodenia 1981-1972
  RoadM4 (muži 50-59 rokov) rok narodenia 1971-1962
  RoadM5 (muži 60+ rokov) rok narodenia 1961 a starší

  Štartovné: do 8.8.2021 čiastka 8,-€ zahŕňa (zahŕňa občerstvenie, štartovací balíček, poskytnutie prvej pomoci)

  Registrácia vopred resp. prijaté štartovné až po 8.8.2021, alebo registrácia či platba na mieste čiastka: 12,- € (pri registrácii a úhrade štartovného po 8.8.2021 alebo na mieste v deň pretekov organizátor nezaručuje poskytnutie občerstvenia a štartovacieho balíčka v cene štartovného.)

  Ak chceš info o trase Road klik TU

  Čas štartu prvého pretekára: v 30 sekundových intervaloch podľa zverejnenej štartovej listiny.

  PROPOZÍCIE pre 105+


  Dĺžka trasy: 8,2 km
  Cieľ: pri pomníku SNP
  Prevýšenie: 599 m.

  Oceňujú sa najrýchlejší pretekári 1-2-3 medailou

  Iba jedna kategória.

  Štartovné: do 8.8.2021 čiastka 8,-€ zahŕňa (zahŕňa občerstvenie, štartovací balíček, poskytnutie prvej pomoci)

  Registrácia vopred resp. prijaté štartovné až po 8.8.2021, alebo registrácia či platba na mieste čiastka: 12,- € (pri registrácii a úhrade štartovného po 8.8.2021 alebo na mieste v deň pretekov organizátor nezaručuje poskytnutie občerstvenia a štartovacieho balíčka v cene štartovného.)

  105+ (pretekári bez ohľadu na pohlavie, ktorý v deň pretekov majú 105 a viac kg a ak sa rozhodnú štartovať v tejto kategórii). Pretekár registrujúci sa v tejto kategórii nemôže byť vyhodnotený v inej kategórii.

  Ocení sa jeden absolútne najrýchlejší z pretekov ROAD, JUNIORI, 105+

  V pretekoch JUNIORI sa ocení najmladší pretekár

  SPOLOČNÉ pre všetky preteky.


 • Zadelenie pretekárov do kategórii je podľa roku narodenia-automaticky podľa vyplnenej registrácie, okrem kategórie 105+, do ktorej sa pretekár zaradí sám.
  V prípade menšieho počtu ako 3 registrovaných pretekárov s úhradami do 8.8.2021, kategóriách ROAD, MTB, JUNIOR, BEH môže organizátor zlúčiť kategórie a to až na minimálne 2 kategórie : a to Ženy a Muži

 • Účastníci cyklistických pretekov z predchádzajúcich ročníkov t.j. v roku 2017, 2018, 2019,2020 pri online registrácii a úhrade štartovného do 8.8.2021 majú štartovné za 2 €. V prípade ak takíto pretekári uhradia pri online registrácii plnú čiastku štartovného, bude sa to považovať za podporu podujatia-dar a nevracia sa.
  Menovite : Vojtech Tóth, Kállai Krisztián, Hronec Kamil. Ak sme na niekoho zabudli a bol účastníkom všetkých štyroch doterajších ročníkov, prosím kontaktujte nás info@time4fun.sk

 • Víťazmi daných kategórií sa stávajú pretekári, ktorí súťažnú vzdialenosť prejdú na bicykli za najkratší čas. Oceňujú sa prvé tri umiestnenia vo vyššie uvedených kategóriách medailami.
  V prípade menšieho počtu predregistrovaných pretekárov ako 3 v jednotlivých kategóriách MTB môže organizátor zlúčiť kategórie a to až na minimálne 2 kategórie a to Ženy a Muži

  Ocenia sa aj celkoví(absolútni) víťazi:
 • Celkový víťaz Road – cyklista, ktorý dosiahne najlepší čas medzi pretekármi s cestným a iným bicyklom/okrem MTB a e-Bike (Preteky Road a ostatné bicykle) - Cieľ pri pomníku hrdinov SNP / máme na mysli cestné, trekové, gravel,city
 • Celkový víťaz MTB – cyklista, ktorý dosiahne najlepší čas medzi pretekármi s MTB bicyklom. (Preteky MTB)-Cieľ pri meteo stanici SHMÚ
 • Najmladší cyklista – Cieľ pri pomníku hrdinov SNP (podmienkou je absolvovať celú súťažnú trasu)
 • Celkový víťaz behu

  Pri všetkých kategóriách sa za vek pretekára považuje dosiahnutý vek k 31.12.2021. Vek najmladšieho pretekára sa zistí podľa úplného dátumu narodenia.

  Vďaka Vám mohol MTBIKER shop aj na túto akciu venovať kupóny v hodnote 1x 100€, 1x 50€, 1x 30€ + flašky MTBIKER.

  Viac informácií na tomto odkaze.
 • keyboard_arrow_up