Dátum:
21.8.2021

Trasa:
Zeleneč - Voderady - Pavlice - Pusté Úľany - Veľký Grob - Čataj - Igram - Kaplna - Báhoň - Budmerice - Jablonec - Cífer - Pác - Slovenská Nová Ves - Voderady - Zeleneč

Dĺžka trasy:
58 km

Štartovné:
7 eur.
V cene štartovného je štartové číslo, účastnícka medaila po dojazde do cieľa.

Registrácia
Účet vo tvare IBAN: SK52 8360 5207 0042 0718 4503
Variabilný symbol: 21082021
 • Do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko platiaceho účastníka podujatia, aby bolo možné spárovať platbu s registráciou účastníka.
 • Účastník sa považuje za prihláseného po pripísaní štartovného na účet organizátora. Pri neúčasti prihláseného účastníka sa štartovné nevracia.
 • V prípade zrušenia podujatia zo strany usporiadateľa (napr. protipandemické opatrenia) bude prihláseným účastníkom štartovné vrátené.

  Limit účastníkov:
  100 cyklistov

  Info:
 • Každý účastník sa cyklistického maratónu zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo, čo potvrdzuje svojim podpisom na registračnej listine pri preberaní štartového čísla. Taktiež každý účastník podujatia má osobnú zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví, ktoré spôsobí sebe alebo inej osobe.
 • Účastník musí mať počas celého cyklistického maratónu nasadenú prilbu a byť označený štartovým číslom.
 • Podujatie bude prebiehať bez obmedzenia cestnej dopravy, preto je každý účastník cyklistického maratónu povinný dodržiavať zákon a pravidlá cestnej premávky.
 • Za prípadné škody na majetku alebo zdraví účastníkov organizátor nenesie zodpovednosť.
 • Počas celej trasy je účastník povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, rešpektovať dopravné značenie, pokyny organizátorov a signalizáciu spolujazdcov.
 • Všetci účastníci (pretekári, diváci...) sú povinný dodržiavať nariadenia hlavného hygienika SR o správaní počas COVID 19.

  Vek účastníkov:
  od 18 rokov veku a starší

  Stravovanie:
  vzhľadom k situácii s pandémiou Covid19 organizátor tento rok nepodáva jedlo. Stravovanie je možné v PIZZA Roman na vlastné náklady účastníka.

  Vhodný bicykel:
  cestný, trekkový, horský, krosový, elektrický, gravelový.

  Výdaj štartových čísiel, podpisovanie prihlášok:
  9.00 - 9.55 hod. v Pizza Roman Zeleneč, Družstevná 716/40, 919 21 Zeleneč

  Štart:
  10.00 hod. pred Pizza Roman Zeleneč, Družstevná 716/40, 919 21 Zeleneč

  Cieľ:
  cca 12.30 - 13.00 hod. Pizza Roman Zeleneč, Družstevná 716/40, 919 21 Zeleneč .

  Po 14.00 hod. bude podujatie ukončené a kancelária uzavretá.
 • keyboard_arrow_up