Registrácia:
 • do 21.8.2021 online s menom na štartovom čísle
 • do 25.8.2021 online bez mena na štartovom čísle
 • do 28.8. do 8:30 na mieste

  Štartovné:
 • HOBBY 20 € online / 30 € na mieste
 • RACE 30 € online / 40 € na mieste

  Po zaregistrovaní a zaplatení cez internet stačí v sobotu ráno vyzdvihnúť darčekový balíček a štartové číslo pri registračnom pulte.

  Bližší popis ENDURO RACE:
  Kategória RACE (EWS, SPEN): 6 x RS
  Kategória HOBBY: 5 x RS
  Celý okruh: cca 30 km

  Časový harmonogram:
  Tréning: možný už v piatok od 11:00. V sobotu pred pretekom už tréning nebude možný!
  Štart: 09:30

  Radenie na štarte:
  Štartovné listiny sa zostavia samostatne pre kategórie E-bike, Hobby a Race na základe výsledkov z minulého roku či na základe poradia pri registrácii. Pretekári prihlásení na mieste obdržia vždy vyššie štartovné číslo. Organizátor pretekov má právo udeliť maximálne 10 divokých kariet (prednostné štartovné číslo). Do prvého transferu štartujú pretekári podľa štartových čísel, ale v obrátenom poradí, tzn. Najvyššie štartovné číslo ide prvé a číslo 1 štartuje do pretekov posledné. Medzi kategóriami E-bike, Hobby a Race bude na štarte 10 minútová časová medzera. Na štarte si musí každý pretekár nechať odpípnuť čip, aby mohol do pretekov odštartovať.

  Vyhlásenie výsledkov:
  Po dojazde posledného pretekára, cca 16:00 na hlavnom pódiu

  Finančné odmeny:
  Budú vyplácané v hodnote 100 €, 70 € a 40 € v kategóriách Race Muži Elite, Race Muži U21 a Race ženy - absolútne poradie.

  Trať pretekov a bezpečnosť:
 • Enduro trať sa skladá z niekoľkých tzv. RSiek /(rýchlostné skúšky) a transferov. RSky sú prevažne zjazdové, s kratším úsekom stúpania či rovinatými pasážami.
 • Transfery slúžia k presunu pretekárov z cieľa jednej na štart nasledujúcej RS. Na preteky bude určený časový limit, ktorý sa môže v deň pretekov zmeniť na základe počasia či aktuálnych podmienok na akcii BikeFest.
 • Štartovanie do rýchlostných skúšok bude prebiehať pod dozorom štartovných rozhodcov a pretekári musia ich pokyny rešpektovať.
 • Záloha za čip je 30 €, ktorú pretekár získa naspäť po vrátení čipu po dojazde do cieľa.

  Na trati budú mať pretekári pripravené občerstvovacie stanice.
 • Trať je vyznačená vyznačovacou páskou a smerovými značkami. Finálna trať bude pripravená na tréning v piatok 27. 8. od 11:00.
 • Tréning na závodnej trati je možný v piatok od 11:00 na vlastné nebezpečenstvo. Na trati nebude zabezpečený zdravotnícky dozor počas tréningu. Zdravotná služba je zaistená len v priebehu hlavných pretekov.
 • V prípade vyššej moci má organizátor pretekov právo preteky predčasne ukončiť. Pre určenie poradia budú započítané len tie RS, ktoré prešla celá štartovná listina, mimo pretekárov, ktorí preteky nedokončili z iných dôvodov.
 • V prípade, že na pretekoch bude štartovať osoba mladšia ako 18 rokov, musí byť na registrácii prítomný zákonný zástupca, ktorý na mieste podpíše prehlásenie o zodpovednosti.

  Porušenie pravidiel pretekov:
  Pretekár porušuje pravidlá:
 • V prípade predčasného štartu, neodpípnutia čipu na štarte, či nedodržania času pre oficiálny tréning
 • Ak si skráti trasu alebo využije cudziu pomoc a to aj mechanickú na rýchlostnej skúške alebo počas transferu. Pretekár je zodpovedný za to, že sa bude držať oficiálne vyznačenej trate a sám zodpovedá za svoje chyby, ktorých sa na trati dopustil.
 • V prípade hrubého a nešportového správania, a to hlavne voči oficiálnym predstaviteľom. Každý účastník by sa mal chovať podľa zásad fair play, slušne, ohľaduplne a neohrozovať na zdraví a živote seba ani ostatných pretekárov. Pretekár má povinnosť poskytnúť prvú pomoc na trati zranenému pretekárovi a nahlásiť zranenie najbližšiemu organizátorovi. Časová strata v dôsledku poskytnutia prvej pomoci môže byť po zvážení organizátora pretekov odpočítaná od výsledného času.
 • Pri nedodržaní povinnej výbavy, riadne umiestneného a správneho štartového čísla s čipom.
 • V prípade použitia zakázaných dopingových látok. Ak bude pretekárovi poskytnutá pomoc druhou osobou v podobe technickej výpomoci, tlačenia, ťahania, výmeny celého bicykla, k výsledku.
 • Je zakázané odhadzovať prepichnuté duše, cyklistické fľaše, obaly od gélov, tyčiniek a podobne na iných miestach ako sú občerstvovacie stanice.
 • Ak pretekár odstúpi z akéhokoľvek dôvodu z pretekov, je povinný túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť časomiere alebo organizátorovi pretekov.

  Možnosti potrestania porušenia pravidiel:
 • Slovné napomenutie
 • Časová penalizácia
 • Diskvalifikácia

  O treste rozhoduje delegovaný zástupca pretekov/rozhodca v spolupráci s riaditeľom pretekov a oficiálnou časomierou. Diskvalifikáciu na štarte vykonáva priamo rozhodca, riaditeľ pretekov alebo jeho zvolený zástupca, ktorý je k tomu oprávnený. Diskvalifikovaný pretekár môže preteky absolvovať, ale nebude uvedený vo výsledkovej listine. Neznalosť pravidiel sa nepripúšťa ako ospravedlnenie.

  Vyhlásenie víťazov:
 • Poradie pretekára v pretekoch sa získa súčtom časov na rýchlostných skúškach (RS).
 • Meranie času prebieha čipovou technológiou.
 • Víťazi sa vyhlasujú vždy po pretekoch podľa časového harmonogramu.
 • Vo všetkých vypísaných kategóriách sa vyhlasujú prví traja, pre ktorých budú pripravené vecné ceny a koruna kráľa lesa, ktorú získa najrýchlejší pretekár.
 • V prípade, že sa pretekár vyhlásenia nezúčastní (s výnimkou zdravotných problémov), stráca nárok na ceny.

  Povinná výbava:
  Pretekár môže používať len jeden bicykel, jedny komponenty, všetko potrebné si musí viezť sám a opravy zaisťovať svojpomocne. Nikde nič neodkladá, nevymieňa. Vzájomná pomoc medzi pretekármi je povolená a podporovaná, cudzia pomoc dovolená nie je.
  Povinnou výbavou v kategórii RACE (EWS a Slovenský pohár) je FULL FACE PRILBA. V kategórii HOBBY je povinnou výbavou cyklistická prilba. Pretekár musí mať prilbu počas celých pretekov, prilbu nemusí mať len v prípade zosadnutia z bicykla počas transferu. Nedodržanie povinnej výbavy bude mať za následok diskvalifikáciu z pretekov.
  Organizátor dôrazne odporúča FULL FACE prilbu, chrániče kolien, lakťov, dlhoprsté rukavice, zjazdové/motokrosové okuliare, náradie, rezervnú dušu, základnú lekárničku a vždy kontakt na organizátora!
  Počas pretekov odporúčame pre prípad núdze mať pri sebe mobilný telefón.

  Kategórie
 • RACE Muži U21 (2001-2005) - SPEN
 • RACE Muži Elite (21-35r, 2000-1985) - SPEN
 • RACE Masters (35+, 1986 a starší) - SPEN
 • RACE Ženy U21 (2001-2005) - SPEN
 • RACE Ženy 21-35 (1986-2000) - SPEN
 • RACE Ženy Master 35+ ( do 1986) - SPEN
 • HOBBY Muži U21 (2001-2005)
 • HOBBY Muži 21-29 (2000 - 1992)
 • HOBBY Masters 30-39 (1991-1982)
 • HOBBY Super Masters 40+ (1981 a starší)
 • HOBBY ženy bez rozdielu veku
 • E-bike PEDELEC MUŽI - bez rozdielu veku - SPEN
 • E-bike ŽENY PEDELEC - bez rozdielu veku - SPEN

  Viac informácii na tomto odkaze.
 • keyboard_arrow_up