Kalendár podujatí

Okolo Domaše

MTBIKER odporúča toto podujatie
Sme mediálnym partnerom akcie. Najväčšie cyklistické podujatie na Slovensku, zapísané do Slovenskej knihy rekordov.


Termín podujatia
02.07.2022 (sobota)

Miesto konania
Štart: Domaša (Dobrá - pláž)
Cieľ: Domaša (Dobrá - pláž)

Časový harmonogram
Piatok
15:00 – 18:00 – Prezentácia účastníkov (potrebný doklad totožnosti)
Sobota
08:00 – 09:45 Prezentácia účastníkov (potrebný doklad totožnosti)
10:00 Štart (štart možný aj okamžite po registrácii, sledujte ale prosím harmonogram občetstvovacích staníc)
12:00 – 16:00 Plánovaný dojazd do cieľa
16:00 – vyhodnotenie podujatia a losovanie tomboly


Kategórie
Nesúťažná Okolo Domaše – bez obmedzenia veku.
Prihlásenie
Na podujatie sa môžete prihlásiť cez online registráciu od 23.5.2022 do 27.6.2022 (vľavo v rohu). Po 27.6.2022 je možná registrácia len osobne v deň štartu. prípadne počas piatkovej prezentácie. Všetci prihlásení do 27.6.2022 majú garantované všetky benefity, prihlásení na mieste len do vyčerpania zásob.


Úhrada štartovného
Online vopred - 15 €
Na mieste – 20 €

IBAN: SK0783300000002702222475 - POZOR, NOVÝ IBAN, nepoužívať č. účtu z predchádzajúcich ročníkov


Zvýhodnené štartovné
Dôchodcovia a deti do 15 rokov – 8 € jednotne (platí iba pre online registráciu)


POZOR!!! V prípade neuhradenia štartovného do 7 dní od registrácie, bude Vaša registrácia zrušená.

Účastník sa považuje za registrovaného po pripísaní štartovného na účet usporiadateľa. Úhradu štartovného si môžete skontrolovať v sekcii - Údaje o registrácii. V prípade nepripísania platby do 3 dní od vykonania úhrady, nás prosím kontaktujte. V prípade úhrady poštovou poukážkou Vás prosíme o uchovanie ústrižku pre prípad kontroly došlej platby.

ZAPLATENÉ ŠTARTOVNÉ SA NEVRACIA!!! Možnosť presunúť zaplatené štartovné na iného účastníka, pre presun zaplateného štartovného prosím píšte na martin.palencik@mtbiker.sk

Prezentácia
Každý účastník sa musí pri prezentácii preukázať dokladom totožnosti.
Deti do 15 rokov musí prezentovať ich zákonný zástupca.

Podmienky účasti:
a) Podujatie sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu alebo zrušenie podujatia.
b) Podujatie ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo.
c) Deti do 15 rokov musí prezentovať ich zákonný zástupca.
d) Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia, odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí.
e) Účastníci jazdia v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi alebo ich vozidlami spôsobené škody. Účastníci sa zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom, v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode, na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľovi a ich zmocnencom. Beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej beriem na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Som uzrozumený (súhlasím) s podmienkami účasti a prihlasujem sa na vyššie uvedené podujatie. V prípade odstúpenia z pretekov a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša následky spojené s jeho hľadaním sám účastník.


Záverečné ustanovenia
• Účastníci štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
• Každý účastník sa musí pri prezentácii preukázať dokladom totožnosti.
• Deti do 15 rokov musí prezentovať ich zákonný zástupca.
• Online registrovaný účastník dostane športové tričko s logom podujatia.
• Každý účastník dostane občerstvenie.
• Z bezpečnostných dôvodov trať nie je vhodná pre jazdu s prívesným detským cyklistickým vozíkom.
• Pre cyklistov a ich bicykle bude k dispozícii v cieli umývacia stanica.
• Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v prípade neočakávanej udalosti.
• Akcia sa končí dojazdom účastníka do cieľa.
• Všetci účastníci sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov, polície a rešpektovať pravidlá premávky na cestných komunikáciách.
• Podujatie sa koná za každého počasia.
• Každý účastník musí mať počas cyklistického podujatia na hlave ochrannú prilbu!

keyboard_arrow_up