Kalendár podujatí

Logo: MTBIKER Hornonitrianska Enduro séria - Jasenská dolina MTBIKER Hornonitrianska Enduro séria - Jasenská dolina

MTBIKER odporúča toto podujatie
Sme partnerom akcie.


Propozície

Organizátor: OZ Hornonitrianske stopy
Kontakt: hn.stopy@gmail.com
Dátum: 10-11.6.2023
Miesto: Jasenská Dolina - lyžiarske stredisko
038 11 Belá - Dulice 385
GPS súradnice 49.01380791223623, 19.011733531951904
Časový harmonogram:
 • Registrácia a prezentácia - 10.6. od 13:00 do 16:00, 11.6. od 8:00 do 9:15.
 • Riders meeting 9:30
 • Štart prvých jazdcov 10:00
 • V sobotu bude tréning v rámci prevádzky Bike Park Jasenská, lanovka bude v prevádzke
  Vyhlásenie výsledkov: do hodiny po dojazde posledného pretekára.
  Počas pretekov odporúčame pre prípad núdze mať pri sebe mobilný telefón.

  Registrácia a štartovné

  Registrácia:
  Na mieste v sobotu 13:00 – 16:00 a v nedeľu 11.6.2023 8:00 - 9:15. Z organizačných dôvodov nebude možné sa registrovať neskôr.

  Štartovné:
  Štartovné 30€ na mieste. Platba možná len v hotovosti.
  Online registrácia 25€ na www.mtbiker.sk – bližšie info bude zverejnené na FB stránke organizátora.

  Kategórie

 • Muži (vecné ceny pre víťazov)
 • Ženy (vecné ceny pre víťazov)
 • Juniori do 18 rokov (vecné ceny pre víťazov)
 • E-bike (vecné ceny pre víťazov)

  Každému jazdcovi bude pridelené štartovacie číslo podľa poradia registrácie, ktoré si umiestni na riadidlá bicykla. Štartovné číslo sa nijak neupravuje a umiestni ho tak, aby bolo čitateľné číslo a tiež sponzori podujatia.
  Štartovať sa bude po 10 jazdcov v 5 minútových intervaloch.

  Radenie na štarte a systém pretekov

  Štartovné listiny sa zostavia na základe poradia pri registrácii. Do prvého transferu štartujú pretekári podľa štartovej listiny, podľa registrácie. Štart na každej RS je ľubovoľný. Jazdec štartuje na pokyn časomerača, približne v 30 sekundových intervaloch. V cieli každej RS je potrebné po prejdení cieľovej roviny čo najskôr opustiť tento priestor a umožniť tak ostatným pretekárom bezpečný dojazd RS.
  Koniec každej RS bude označený farebnou čiarou na zemi. Vyhráva pretekár s najkratším súčtom časov prejazdov RS. Celkový limit na preteky sú 4 hodiny.

  Trať pretekov a bezpečnosť

  Enduro trať sa skladá zo 4 RS-iek (rýchlostné skúšky) a 4 transferov. RS sú prevažne zjazdového charakteru, s kratším úsekom stúpania či rovinatými pasážami. Transfery slúžia k presunu pretekárov z cieľa jednej RS na štart nasledujúcej RS.
  RS-ky:
 • RS1 (1 500 m/150 m)
 • RS2 (850 m/150 m)
 • RS3 (650 m/150 m)
 • RS4 (650 m/150 m)
 • Spolu 3 650 m/600m

  Transfery:
 • TR1 (3 500 m/150 m)
 • TR2 (3 500 m/150 m)
 • TR3 (3 500 m/150 m)
 • TR4 (3 500 m/150 m)
 • Spolu 14 000 m/600 m


  Na trati budú mať pretekári pripravenú občerstvovaciu stanicu v cca. strede spoločného výšľapu. Trať je vyznačená vyznačovacou páskou a farebným značením na zemi. Zdravotná služba je zaistená len v priebehu pretekov. V rámci tréningu nie je zabezpečená zdravotná služba. V prípade vyššej moci má organizátor pretekov právo preteky predčasne ukončiť bez nároku na vrátenie štartovného. Počas celých pretekov musí mať pretekár upnutú prilbu na hlave. Prilbu je dovolené zložiť pri transferoch iba pri stúpaniach. Jazdci musia byť sebestační, a odniesť si z prírody všetko, čo si priniesli. Výnimkou sú oficiálne občerstvovacie stanice, kde jazdec môže odhodiť odpad, a iné. Na miestach kde je trať vyznačená páskami na oboch stranách trate, jazdec musí prejsť medzi páskami. V takomto mieste, vynechanie, obídenie z inej strany sa považuje za skracovanie trate. Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne poistenie. V prípade potreby je účastník povinný preukázať sa Preukazom poistenca zdravotnej poisťovne. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví, ktoré súvisia s účasťou na pretekoch alebo cestou a pobytom v mieste ich konania.

  Porušenie pravidiel pretekov

  Pretekár porušuje pravidlá:
 • v prípade predčasného štartu, či nedodržania času pre oficiálny tréning
 • ak si skráti trasu alebo využije cudziu pomoc a to aj mechanickú na rýchlostnej skúške alebo počas transferu. Pretekár je zodpovedný za to, že sa bude držať oficiálne vyznačenej trate a sám zodpovedá za svoje chyby, ktorých sa na trati dopustil
 • v prípade hrubého a nešportového správania, a to hlavne voči oficiálnym predstaviteľom. Každý účastník by sa mal chovať podľa zásad fair play, slušne, ohľaduplne a neohrozovať na zdraví a živote seba ani ostatných pretekárov. Pretekár má povinnosť poskytnúť prvú pomoc na trati zranenému pretekárovi a nahlásiť zranenie najbližšiemu organizátorovi. Časová strata v dôsledku poskytnutia prvej pomoci môže byť po zvážení organizátora pretekov odpočítaná od výsledného času
 • pri nedodržaní povinnej výbavy, riadne umiestneného a správneho štartového čísla
 • v prípade použitia zakázaných dopingových látok
 • ak bude pretekárovi poskytnutá pomoc druhou osobou v podobe technickej výpomoci, tlačenia, ťahania, výmeny celého bicykla
 • je zakázané odhadzovať prepichnuté duše, cyklistické fľaše, obaly od gélov, tyčiniek a podobne na iných miestach ako sú občerstvovacie stanice
 • ak pretekár odstúpi z akéhokoľvek dôvodu z pretekov, je povinný túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť časomiere alebo organizátorovi pretekov

  O diskvalifikácii rozhoduje riaditeľ pretekov. Diskvalifikovaný pretekár môže preteky absolvovať, ale nebude uvedený vo výsledkovej listine. Neznalosť pravidiel sa nepripúšťa ako ospravedlnenie. Všetkým nám ide o šport, žiadna sekunda, či výsledok nestoja za to, aby sme ľubovoľne a vedome poškodili „spoluhráčov“. Preteky v horskej cyklistike sú umením ovládať bicykel v komplikovanom teréne a nie mať „široké ramená“, či pomocníkov. Účastníci sa musia správať športovo a tolerantne ku všetkým pretekárom všetkých kategórii. Umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez obmedzení a to hore aj dole kopcom. Rovnako rýchlejší pretekári musia brať ohľad na pomalších, technicky menej zručných pretekárov. Je naším spoločným záujmom vyhnúť sa nepríjemným kolíziám, nepríjemným a zbytočným zraneniam. Žiadna sekunda, či výsledok za to nestoja. Nebezpečné správanie akéhokoľvek druhu vyhodnotené organizátorom voči iným pretekárom vedie k okamžitej diskvalifikácii. Trasa vedie chráneným územím, preto buďte ohľaduplní k prírode a jej obyvateľom. Vyhadzovanie akýchkoľvek odpadkov prísne zakázané a vedie k okamžitej diskvalifikácii.

  Povinná výbava:
  Povinnou výbavou je cyklistická prilba a chrániče. Nedodržanie povinnej výbavy bude mať za následok diskvalifikáciu z pretekov.
  Organizátor dôrazne odporúča integrálnu prilbu, chrániče kolien, lakťov, dlhoprsté rukavice, zjazdové/motokrosové okuliare, náradie, rezervnú dušu, základnú lekárničku a vždy kontakt na organizátora.


  Ďalšie informácie nájdete aj na Facebooku organizátora.
 • keyboard_arrow_up