Kalendár podujatí

Logo: ŠKODA Svätojurský MTB maratón ŠKODA Svätojurský MTB maratón

MTBIKER odporúča toto podujatie
Sme mediálnym partnerom akcie.
14. ročník vytrvalostných pretekov horských bicyklov v oblasti Malých Karpát neďaleko Bratislavy. Preteky sa konajú pod záštitou primátora mesta Svätý Jur - Ing. Šimona Gaburu.

Propozície

Dátum konania: sobota 29.4.2023
Štart (Svätý Jur, námestie):
 • 10:00 Dlhá trať
 • 10:40 Stredná trať - E-biky
 • 11:00 Stredná trať - prvá vlna
 • 11:20 Stredná trať - druhá vlna
 • 11:40 Krátka trať
 • 11:50 Family trať
  Prvá vlna na strednej trati - 300 štartujúcich - odporúčame prihlasovanie pretekárov s vyššou výkonnosťou.
  Cieľ: Futbalový štadión, Svätý Jur
  Prezentácia (Futbalový štadión, Svätý Jur - Príjazdová cesta bude vyznačená šípkami):
 • piatok 28.4.2023 od 16:00 do 20:00
 • sobota 29.4.2023 od 08:00 do 09:30 pre dlhú trať, od 08:30 do 10:10 pre strednú trať E-biky, od 09:00 do 10:30 pre strednú trať, od 10:00 do 11:20 pre krátku a Family trať
  Vyhlásenie výsledkov: 15:30 futbalový štadión

  Trate

  Dlhá:
 • 70 km
 • 2000 m
 • Bufet 4x na trati - 16, 29, 45, 57km  Stredná:
 • 42 km
 • 1200 m
 • Bufet 2x na trati - 16, 29 km  Krátka:
 • 21 km
 • 550 m
 • Bufet 1x na trati - 11 km  Family:
 • 5km
 • 60 m
 • Bufet nie je  Kategórie

  Maratón - Dlhá trať - 70km:
 • MM: Muži 19 - 39 rokov (1984 - 2004)
 • MBM: Muži Masters B 40 - 49 rokov (1974 - 1983)
 • MCM: Muži Masters C 50 - 59 rokov (1964 - 1973)
 • MDM: Muži Masters D 60 rokov a viac (1963 a skôr)
 • ZM: Ženy 19 a viac rokov (2004 a skôr)

  Polmaratón - Stredná trať - 42km:
 • JP: Juniori 17 - 18 rokov (2005 - 2006)
 • MP: Muži 19 - 39 rokov (1984 - 2004)
 • MBP: Muži Masters B 40 - 49 rokov (1974 - 1983)
 • MCP: Muži Masters C 50 - 59 rokov (1964 - 1973)
 • MDP: Muži Masters D 60 rokov a viac (1963 a skôr)
 • ME: Muži E-bike Pedelec
 • ZJP: Juniorky 17 - 18 rokov (2005 - 2006)
 • ZP: Ženy 19 - 39 rokov (1984 - 2004)
 • ZMBP: Ženy Masters B 40 - 49 rokov (1974 - 1983)
 • ZMCP: Ženy Masters C 50 rokov a viac (1973 a skôr)
 • ZE: Ženy E-bike Pedelec

  Štvrťmaratón - Krátka trať - 21km:
 • ChŠ: Chlapci do 15 rokov (2009 a neskôr)
 • KŠ: Kadeti 15 - 16 rokov (2007 - 2008)
 • JŠ: Juniori 17 - 18 rokov (2005 - 2006)
 • MŠ: Muži 19 - 39 rokov (1984 - 2004)
 • MBŠ: Muži Masters B 40 - 49 rokov (1974 - 1983)
 • MCŠ: Muži Masters C 50 - 59 rokov (1964 - 1973)
 • MDŠ: Muži Masters D 60 rokov a viac (1963 a skôr)
 • DŠ: Dievčatá do 15 rokov (2009 a neskôr)
 • ZKŠ: Kadetky 15 - 16 rokov (2007 - 2008)
 • ZJŠ: Juniorky 17 - 18 rokov (2005 - 2006)
 • ZŠ: Ženy 19 - 39 rokov (1984 - 2004)
 • ZMBŠ: Ženy Masters B 40 - 49 rokov (1974 - 1983)
 • ZMCŠ: Ženy Masters C 50 rokov a viac (1973 a skôr)

  ŠKODA Family - 5km:
 • 1 dospelý + 1 chlapec vo veku 8 - 11 rokov
 • 1 dospelý + 1 chlapec vo veku 12 - 14 rokov
 • 1 dospelý + 1 dievča vo veku 8 - 11 rokov
 • 1 dospelý + 1 dievča vo veku 12 - 14 rokov

  Prihlásenie a štartovné

  Internetom: na preteky sa môžete prihlásiť on-line do 26.4.2023 do 12:00 hod. Po online registrácii je nutné si prihlášku vytlačiť a priniesť so sebou na prezentáciu.
  Štartovné:
 • €10 - pre kategórie chlapci/dievčatá (krátka trať), kadeti/kadetky a juniori/juniorky - pri úhrade do 28.4.2023 - so štartovacím balíčkom a suvenírmi
 • €10 - pre kategórie chlapci/dievčatá (krátka trať), kadeti/kadetky a juniori/juniorky - pri úhrade v deň štartu 29.4.2023 - bez nároku na štartovací balíček a suveníry
  Pre pretekárov nad 19 rokov:
 • €30 - pri uhradení štartovného do 31.3.2023 so štartovacím balíčkom a suvenírmi
 • €30 - pri uhradení štartovného od 1.4.2023 do 25.4.2023 so štartovacím balíčkom a bez suvenírov
 • €30 - pri uhradení štartovného na mieste 28.4.2023 - bez nároku na štartovací balíček a suveníry
 • €40 - pri uhradení štartovného na mieste 29.4.2023 - bez nároku na štartovací balíček a suveníry
  Štartovné v kategórii Family platí iba dospelý pretekár podľa dátumu úhrady, dieťa štartovné neplatí. Pri úhrade štartovného v hotovosti akceptujeme maximálne 100€ bankovku. Vrátenie štartovného (storno prihlášky) je možné, najneskôr však 5 pracovných dní pred konaním pretekov. Pri neúčasti vopred prihláseného pretekára sa štartovné nevracia. Štartovné je možné presunúť na iného pretekára aj v deň konania pretekov (na prezentácii) - podmienkou je včasný príchod na prezentáciu (minimálne 1 hodinu pred štartom). Obsah štartovacieho balíčka si môžete prezrieť na tomto odkaze.

  Podmienky účasti

 • certifikovaná cyklistická prilba na hlave počas celých pretekov
 • štart e-bajku je možný len v kategórii na to vyhradenej
 • štart na vlastné nebezpečenstvo
 • usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené
 • všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania
 • mimo vyznačené občerstvovacie stanice je zakázané vyhadzovať akýkoľvek odpad
 • ak účastník opustí trať z hocakých príčin, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode ako ju opustil

  Podmienky účasti pre elektrobicykle

 • Platia všetky body z predošlého odseku
 • Výmena, alebo dobíjanie batérie počas pretekov nie je dovolené
 • Pretekár svojim podpisom prihlášky vyhlasuje, že elektrobicykel a žiadne jeho časti nie sú dodatočne upravené "čipované" a pretekár umožní pred štartom a po dojazde do cieľa obhliadku e-biku.
 • Nominálny výkon motora nesmie prekročiť 250W.

  Dodatočné informácie

  V cieli bude:
 • umývanie bicyklov
 • úschovňa bicyklov
 • sprchy pre pretekárov
 • občerstvenie
 • prezentačné stánky partnerov podujatia
 • degustácia kvalitných Svätojurských vín od Víno Matula

  Všetky informácie nájdeš na stránke organizátora.
  Titulná fotografia: welovecycling.com
 • keyboard_arrow_up