Kalendár podujatí

Logo: Teatro Okolo Malohontu Teatro Okolo Malohontu

MTBIKER odporúča toto podujatie
Sme mediálnym partnerom akcie.
Cyklistické preteky Teatro Okolo Malohontu vznikli v roku 2014 so snahou spropagovať mesto Rimavská Sobota a región Malohont v rámci celého Slovenska a okolitých štátov. Sú určené pre všetkých cestných cyklistov, amatérskych, alebo licencovaných pretekárov. Svojím kopcovitým profilom majú charakter populárnych klasických jednodňových cyklistických pretekov, pričom dĺžka trasy je volená s ohľadom na rôznu výkonnosť účastníkov.


Propozície


Názov: Teatro Okolo Malohontu
Dátum: 10.9.2023
Miesto: Rimavská Sobota
Harmonogram dňa pretekov:
08:00 – začiatok prezentácie pretekárov, výdaj štartových čísiel
10:00 – koniec prezentácie pretekárov
10:30 – Štart pretekov Teatro Okolo Malohontu
10:45 – začiatok sprievodného programu
12:00 – začiatok výdaja obedov
12:45 – Cieľ – predpokladaný príjazd pretekárov
14:30 – vyhlásenie víťazov Teatro Okolo Malohontu
16:00 – koniec výdaja obedov
Prezentácia pretekárov – výdaj štartových čísiel:
 • výdaj štartových čísiel bude 10.9.2023, od 8:00 do 10:00 hod. v Reštaurácii Čierny Orol na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote
 • pre identifikáciu a kontrolu dátumu narodenia je potrebné sa preukázať dokladom totožnosti (OP, licencia SZC, vodičský preukaz…)

  Hlavné súťažné kategórie


  Muži:
 • A: do 29 rokov ( -1994)
 • B: 30-39 rokov (1993-1984)
 • C: 40-49 rokov (1983-1974)
 • D: 50-59 rokov (1973-1964)
 • E: 60-64 rokov (1963-1959)
 • F: 65- viac rokov (1958- )

  Ženy:
 • Z: 18- viac rokov (2005- )

  Pretekári mladší ako 18 rokov musia priniesť súhlas rodiča.

  Špeciálne súťaže


  Súťaž vrchárov:
 • na trase pretekov sú 3 horské prémie
 • bodujú prví traja na prémii: 3,2 a 1 bod
 • vyhráva pretekár s najväčším počtom bodov
 • pri rovnosti bodov rozhoduje lepšie umiestnenie v cieli
 • prémie budú vyznačené značkami 2 km, 1 km a 500 m

  Súťaž tímov:
 • súťaže tímov sa môžu zúčastniť minimálne 4 a viac členné družstvá, do súťaže ste zaradení automaticky pri dostatočnom počte registrovaných členov tímu
 • všetci členovia musia uviesť úplne rovnaký názov tímu a zaškrtnúť políčko „som členom tímu“ pri tímovej súťaži v registračnom formulári
 • v cieli sa počíta čas prvých štyroch pretekárov z jedného tímu zaokrúhlený na sekundy nadol
 • vyhráva tím s najnižším dosiahnutým časom, pri rovnosti časov rozhoduje poradie štvrtého pretekára v cieli

  Súťaž ťažkých váh:
 • súťaže ťažkých váh sa môžu zúčastniť všetci cyklisti bez rozdielu veku, ktorých telesná hmotnosť sa v deň pretekov bude rovnať alebo presiahne 100,00 kg
 • do súťaže NIE ste zaradený automaticky, treba sa do nej prihlásiť pri registrácií pretekára
 • súťažiaci budú skontrolovaní na osobnej váhe pri prezentácií v deň pretekov, ak nesplnia podmienku súťaže budú vyhodnotení len v rámci svojej vekovej kategórie

  Mapa a výškový profil trate
  Registrácia a štartovné


  Online registrácia na preteky Teatro Okolo Malohontu je spustená od 1.6.2023 do 7.9.2023. Registrácia v deň pretekov nebude možná.

  Štartovné:
 • platba do 5.9.: 29 € (ženské kategórie a muži nad 65 rokov majú zvýhodnené štartovné len 20 €)
 • platba po 6.9.: 40 € (platí pre všetky kategórie mužov aj žien)
  Platba štartovného je možná kartou alebo bankovým prevodom. Podrobnosti o platbe dostanete na email po registrácii. Registrácia je kompletná až po zaplatení štartovného poplatku. Štartovné sa v prípade neúčasti na pretekoch nevracia ani neprenáša na druhý rok.

  Štartovný balíček zahŕňa:
 • štartovné čísla
 • zdravotné zabezpečenie
 • meranie času elektronickou časomierou
 • neutrálne servisné vozidlo a zberné vozidlo
 • foto-servis profesionálnymi fotografmi
 • online a sms výsledky
 • 2x občerstvovacia stanica a obed po pretekoch
 • účastnícka medaila
 • zabezpečenie trate políciou a dobrovoľníkmi
 • zľava na cyklistické nohavice Velore

  Ceny pre víťazov:
 • celkový víťaz získa dres pre víťaza od spoločnosti VELORE a putovný pohár Teatro Okolo Malohontu
 • prví traja v celkovom poradí získajú finančnú odmenu a fľašu sektu
 • prví traja v každej vekovej kategórii získajú trofej a 1kg medu od BeeLaboratory
 • prví traja v súťaži vrchárov získajú diplom a vecné ceny
 • prvé tri tímy v súťaži tímov získajú diplom a fľašu sektu
 • prví traja v súťaži ťažkých váh získajú diplom

  Sprievodné vozidlá


 • len sprievodné vozidlá organizátorov budú pripustené do konvoja pretekov
 • sprievodné vozidlá sprevádzajúce vlastných pretekárov nie sú z dôvodu maximálnej bezpečnosti povolené
  K dispozícii bude:
 • označené neutrálne mechanické vozidlo s možnosťou uloženia náhradných kolies podľa čísla pretekára, s náhradnými dušami a veľkou pumpou za prvou hlavnou skupinou pretekárov
 • zberné vozidlo za posledným pretekárom
 • vozidlo so zdravotníckym záchranárom
 • vozidlá a motorky zabezpečujúce bezpečnosť pretekárov

  Podmienky a pravidlá


 • každý pretekár, člen sprievodu a divák sa pretekov zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť
 • každý pretekár a člen sprievodu zodpovedá za škody ním spôsobené sebe, alebo iným
 • usporiadateľ neručí za škody vzniknuté pretekárom, alebo sprievodu, ani nimi spôsobené
 • účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície a organizátorov, preteká sa za plnej premávky, križovatky budú zabezpečené organizátormi a políciou
 • ochranná prilba je povinná pre každého pretekára počas celých pretekov
 • pretekov sa môžu zúčastniť súťažiaci len na cestných bicykloch poháňaných výlučne ľudskou silou bez pomocných motorov
 • je zakázané odhadzovať odpadky po celej dĺžke trati, okrem vyznačeného bufetu, pod hrozbou diskvalifikácie. (okrem banánovej šupky)
 • križovatky na trase pretekov budú zabezpečené štátnou políciu od prejazdu prvého pretekára do prejazdu posledného pretekára, najviac však 45 minút od prejazdu prvého pretekára, vyzývame na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a zvýšenú opatrnosť pre pretekárov jazdiacich so stratou väčšou ako jedna hodina na čelo pretekov
 • organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií

  Občerstvovacie stanice


 • prvá občerstvovacia stanica bude za 3. horskou prémiou na 52km, k dispozícií budú cyklistické fľaše (bidony) s vodou, Cola, banány, tyčinky, pečivo, soľ…
 • druhá občerstvovacia stanica bude v cieli pretekov, k dispozícií bude voda, banány, sladké pečivo, čaj...

  Obed


 • po príjazde do cieľa je pre každého pretekára pripravený obed v reštaurácií Čierny orol
 • lístok na obed dostanete v štartovacom balíčku

  Všetko potrebné o pretekoch nájdeš na stránke organizátora.
 • keyboard_arrow_up