Kalendár podujatí

Logo: Škoda MTB Rajecké Teplice (MSR v maratóne) Škoda MTB Rajecké Teplice (MSR v maratóne)

MTBIKER odporúča toto podujatie
Sme mediálnym partnerom akcie.
8. ročník súťažného MTB maratónu, ktorý povedie krásnym prostredím Rajeckej doliny a pohorím Lúčanskej Malej Fatry.

Propozície

Dátum a miesto konania pretekov: 18.5.2024 (sobota), Kúpalisko Laura Rajecké Teplice, Slovensko
Parkovanie áut bude možné pred bránami areálu na vyznačených miestach.
Prezentácia (Recepcia hotela Laura Rajecké Teplice):
17.5.2024 (piatok) od 18:00 do 21:00
18.5.2024 (sobota) od 07:00 do 08:40 pre trať 80km
18.5.2024 (sobota) od 07:00 do 09:40 pre trať 50km
18.5.2024 (sobota) od 07:00 do 10:00 pre trať 18,5km
Poučenie pretekárov:
18.5.2024 (sobota) o 8:45 pre trať 80km
18.5.2024 (sobota) o 9:30 pre E-BIKY
18.5.2024 (sobota) o 9:45 pre trať 50km
18.5.2024 (sobota) o 10:05 pre trať 18,5km
Štart:
09:00 - 80km maratónska trať
09:40 - 50km E-BIKY
10:00 - 50km polmaratónska trať
10:20 - 18,5km Hobby trať
10:30 - 18,5km Hobby trať ŠKODA Family
Cieľ: Kúpalisko Laura Rajecké Teplice
V cieli bude: umývanie bicyklov, úschovňa bicyklov, sprchy pre pretekárov, občerstvenie, prezentačné stánky partnerov podujatia
Vyhlásenie výsledkov a tombola: 18.5.2024 (sobota) o 15:30
Pre prvých troch v každej kategórii sú pripravené vecné ceny. Pre všetkých účastníkov tombola.

Mapa a trate maratónu

 • Hobby trať 18.5 km/422 m
 • Polomaratónska trať 50 km/1390 m
 • Maratónska trať 80 km/2300 m


  Kategórie

  Maratónska trať 80 km:
 • Muži 19 - 39 (1985 - 2005)
 • Muži Masters B 40 - 49 (1975 - 1984)
 • Muži Masters C 50 - 59 (1965 - 1974)
 • Muži Masters D 60 a viac (1964 a skôr)
 • Ženy 19 a viac (2005 a skôr)

  Polmaratónska trať 50 km:
 • Juniori 17 – 18 (2006 - 2007)
 • Muži 19 - 39 (1985 - 2005)
 • Muži Masters B 40 - 49 (1975 - 1984)
 • Muži Masters C 50 - 59 (1965 - 1974)
 • Muži Masters D 60 - 69 (1964 - 1955)
 • Muži Masters E 70 a viac (1954 a skôr)
 • Muži GRAVEL bicykel
 • Muži E-BIKE PRO licencia
 • Muži E-BIKE HOBBY pedelec
 • Juniorky 17 - 18 (2006 - 2007)
 • Ženy 19 - 39 (1985 - 2005)
 • Ženy Masters B 40 - 49 (1975 - 1984)
 • Ženy Masters C 50 - 59 (1965 - 1974)
 • Ženy Masters D 60 a viac (1964 a skôr)
 • Ženy GRAVEL bicykel
 • Ženy E-BIKE PRO licencia
 • Ženy E-BIKE HOBBY pedelec

  Hobby trať 18,5 km:
 • Kadeti 15 - 16 (2008 - 2009)
 • Muži 17 a viac (2007 a skôr)
 • Kadetky 15 - 16 (2008 - 2009)
 • Ženy 17 a viac (2007 a skôr)

  ŠKODA Family 18,5 km:
 • ŠKODA Family 10 - 1 dospelý + dieťa do 10 rokov (od 2014)
 • ŠKODA Family 14 - 1 dospelý + dieťa 11 až 14 rokov (2010 - 2013)

  Kategória ŠKODA Family (súťažná) - 1 dospelá osoba + dieťa do 14 rokov. Dvojica štartuje spolu. Ďieťa musí mať písomný súhlas zákonného zástupcu (podpíše pri registrácii). Vyhodnocuje sa čas druhého z dvojice.
  Rozhodujúcim kritériom pre zaradenie do kategórie je rok narodenia, čiže vek ktorý účastník dosiahne v roku konania pretekov. Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu. Pretekári mladší ako 15 rokov môžu štartovať na HOBBY trati v kategórií ŠKODA Family a len s písomným súhlasom zákonného zástupcu a doprovodom počas celej trate.
  Kategória E-BIKE PEDELEC - Všetky ebiky s výkonom do 250W a max. rýchlosťou s podporou elektromotra do 25km/h. Organizátor zabezpečuje meranie výkonu motora náhodne vybraným účastníkom rozhodcom SZC pred štartom podujatia ako aj ihneď po dojazde do cieľa. V prípade že váš elektrobicykel nebude spĺňať požadované parametre pedelec bude účastník diskvalifikovaný. Batéria elektrobicykla bude pred štartom zapečatená.

  Registrácia a štartovné

  Registrácia prebieha prostredníctvom online formulára na tomto odkaze.

  Štartovné:
  úhrada do 21.04.24 bez štartovacieho balíčka / bez suveníru
 • Hobby - 14 €
 • Polmaratónska - 17 €
 • Maratónska - 17 €

  úhrada do 21.04.24 so štartovacím balíčkom / so suvenírom
 • Hobby - 27 €
 • Polmaratónska - 30 €
 • Maratónska - 30 €

  úhrada do 12.05.24 so štartovacím balíčkom / bez suveníru
 • Hobby - 27 €
 • Polmaratónska - 30 €
 • Maratónska - 30 €

  úhrada od 13.05.24 so štartovacím balíčkom / bez suveníru
 • Hobby - 35 €
 • Polmaratónska - 40 €
 • Maratónska - 40 €

  Platba na mieste v hotovosti je možná (v piatok od 18:00-21:00, v sobotu od 07:00 do pol hodiny pred štartom zvolenej trate). Kategória Junior / Juniorky / Kadet / Kadetky s platnou licenciou SZC pre rok 2024 majú nárok na 50 % zľavu zo štartovného podľa dátumu úhrady. Táto zľava prináleží účastníkom SP v uvedených kategóriách. Pri prihláške prosíme uviesť do poznámky "Licencia SZC zľava 50%". Štartovné v kategórii Family platí iba dospelý pretekár podľa dátumu úhrady, dieťa štartovné neplatí.

  Štartovné obsahuje: štartové číslo s čipom, prihlasovací a výsledkový servis, časomiera, informačná SMS o čase a umiestnení, značenie trate, technické zabezpečenie trate, lekárske zabezpečenie na trati a v cieli, občerstvenie na trati, sprchy v cieli, možnosť umytia bicyklov v cieli, úschovňa a servis bicyklov, administratíva podujatia, prenájom, výstavba a demontáž areálu, asistencie polície, ocenenie víťazov, účasť v tombole

  Štartovací balíček obsahuje: 1x teplé jedlo (mäsové jedlo) - hydinová roládka, dusená ryža, červená repa alebo vegetariánske jedlo - Kungpao tofu s dusenou ryžou; 1x nápoj, 1x HELL ENERGY DRINK CLASIC /obal je nevratný/, 1x reklamný predmet Škoda, 1x suvenír pre vopred prihlásených, magazín bikepoint.sk, tyčinka BOMBUS

  Vrátenie štartovného:
  Vrátenie už zaplateného štartovného je možne max. 7 dní pred začiatkom akcie /do 11.5.2024/. Storno poplatok do tohto termínu je 7€/osoba. Po tomto termíne sa štartovné nevracia. Vynimkou môže byť jednotlivec v prípade opodstatnených zdravotných problémov napr. zlomenina resp. vážna rodinná udalosť.
  V prípade ak by bola akcia zrušená z dôvodu COVID-19, alebo inej pandémie alebo epidémie v takomto prípade bude storno poplatok vo výške 7€ z celkovej výšky štartovného uhradeného prihláseným účastníkom.

  Podmienky a povinnosti účastníkov

  Odoslaním prihlášky a svojim podpisom v priloženom formulári potvrdzujem, že akcie sa zúčastňujem na vlastné nebezpečie a budem rešpektovať pokyny usporiadateľov, dôkladne som sa oboznámil (a) s podmienkami a povinnosťami akcie ŠKODA MTB MARATÓN 2024, súhlasím s použitím mojich osobných údajov na potreby týchto pretekov, online systému a súhlasím so zverejnením v rozsahu on-line prehľadov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  1. Poslanie prihlášky prostredníctvom internetu a zaplatenie štartovného nahradzujú písomný podpis účastníka na papierovej prihláške.
  2. Za účasť účastníka mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.
  3. Deti do 15 rokov sa akcie môžu zúčastniť iba v doprovode rodičov alebo inej dospelej osoby.
  4. ŠKODA MTB MARATÓN 2024 je súťažný MTB maratón. Organizátor zisťuje a vyhlasuje poradie účastníkov.
  5. ŠKODA MTB MARATÓN 2024 sa koná za plnej cestnej premávky. Účastníci akcie berú toto na vedomie a sú povinní prispôsobiť svoju jazdu pravidlám cestnej premávky a situácii na trati. Z bezpečnostných dôvodov dodržujte na trasách vyznačený smer jazdy. Účastník ide po vyznačenej trase, lesnej ceste alebo zvážnici a nie priamo cez les alebo cez lesnú škôlku. Účastník sa zaväzuje dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny usporiadateľov a štátnych orgánov.
  6. Účastník ide na vlastné nebezpečenstvo.
  7. Organizátor nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s akciou.
  8. Účastník musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas celej akcie.
  9. Účastník môže absolvovať maratón na bicykli v dobrom technickom stave, povolené sú tieto typy bicyklov - MTB, cyklokrosový, gravel a elektrobicykel - samostatná kategória.
  10. Účastník je povinný počas akcie správať sa ohľaduplne k prírode a k ostatným účastníkom akcie.
  11. Účastník po sebe nikde nezanechávame odpadky. Obaly od tyčiniek a pod. vždy vyhodí do koša, ktorých je na trati dosť napr. u horských chat alebo v meste, dedine.
  12. Účastník ako aj zákonný zástupca svojím podpisom berú na vedomie zodpovednosť účastníka akcie za škodu spôsobenú na majetku alebo na zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe!
  13. Pre prípad úrazu sa vyžaduje od účastníkov mať so sebou preukaz poistenca zdravotnej poisťovne. Odporúča sa účastníkom mať uzatvorené osobné úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za spôsobené škody.
  14. Pri akýchkoľvek problémoch, zraneniach alebo pri predčasnom odstupení z jazdy, vždy prosím neodkladne informujte organizátora. Telefónne čísla budú uvedené na mape.
  15. Pokiaľ by sa akcia nemohla uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.
  16. Vaše športové výkony bude na trati ŠKODA MTB MARATÓNU 2024 sledovať niekoľko našich fotografov.

  Účastník si je vedomý, že svojím podpisom na prezentácii priamo pred štartom akcie odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1-16.

  Kompletné propozície nájdete na stránke organizátora.
  Titulná fotografia: welovecycling.com
 • keyboard_arrow_up