Zdroj: Root (MTBiker.sk) - 2010

Súťaž: 5. ročník Oravského cyklomaratónu

Piaty ročník Oravského cyklomaratonu v sebe nesie malé jubileum, ktoré sa organizátori rozhodli podporiť nielen klasicky dobre usporiadaným pretekom na dobre známej trati, ale najmä aj výrazne nízkym štartovným 5 EUR pri zachovaní kvality služieb. Novinku v štartovnom využilo až 260 pretekárov, čo predstavuje cca dvojnásobok prihlásených oproti minulému roku. Predošlé 4 ročníky boli rozdelené na 2 blatové a 2 suché. Súťaž o 2 štartovné je ukončená

Pripravili sme pre vás bleskovú súťaž o 2 štartovné na Oravský cyklomaratón, ktorý sa ide už túto sobotu. Ak chcete získať štartovné zdarma, odpovedzte na jednoduchú otázku nižšie. Súťaž bola ukončená, víťazmi sa stávajú nomad a KTM-145 (ktorý bol vylosovaný dodatočne). Gratulujeme! Tento rok to vychádza na sucho a v tom zmysle išla aj objednávka na počasie. Všetky známe skutočnosti z minulých rokov zostávajú v platnosti teda 3 trate v dĺžke 25, 42 a 80 km, vo všetkých predpísaných kategoriach a ako býva zvykom aj s peňažnými cenami a tombolou. Perfektne značená trať a 3 občerstvovačky v každom kole davajú predpoklad na dobrú bikovačku na Orave. Špecialitou tak ako po minulé roky bude tradičné domáce syrové občerstvenie a minerálka Korytnice v cieli. Na štarte bude k dispozícii servis a prehliadky bicyklov Haibike od spoločnosti Kubica šport zo Žiliny. Takže rozhodnutie o tom čo robiť 9.6. je jednoduché. Stačí prísť o ostatné sa postaráme. Základné informácie o MTB cyklomaratóne 5. ročník vytrvalostného preteku horských bicyklov v oblasti Oravských kopcov. Maratón bude jedným z pretekov série Cyklomaratón, ktorá pozostáva zo 15-tich horských cyklomaratónov na Slovensku. USPORIADATEĽ: Cykloklub Dolný Kubín SPOLUUSPORIADATELIA: Mesto Dolný Kubín Obec Malatiná Obec Pucov Materské centrum Píšťalka BEZPEČNOSTNÉ, ZDRAVOTNÉ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE: Policajný zbor Slovenskej republiky Mestská polícia Dolný Kubín Horská záchranná služba Horská služba Orava Slovenský skauting 53. Zbor Gentiana HK James Dolný Kubín KST Pajta Malatiná MIESTO: Dolný Kubín DÁTUM KONANIA: sobota 9. 6. 2012 REGISTRÁCIA: V Penzióne Koliba, Gäceľská cesta, Dolný Kubín 8. 6. 2012 od 18.00 do 20.00 hod. 9. 6. 2012 od 07.00 do 08.30 hod. pre dlhú trať, od 07.00 do 9.30 hod. pre krátku trať a trať "do pohody". Pri registrácií si vyzdvihnete štartovné číslo. ŠTART: 9.00 hod. dlhá trať 10.00 hod. krátka trať a ťrať "do pohody" Štart preteku bude na námestí P. O. Hviezdoslava, v miestach, kde sa prechádzal najväčší básnik slovenského národa. KATEGÓRIE: MD - Muži od 19 do 39 rokov, dlhá trasa (maratón) SD - Muži (seniori) od 40 do 49 rokov, dlhá trasa (maratón) VD - Muži (veteráni) od 50 do 59 rokov, dlhá trasa (maratón) ŽD - Ženy od 19 rokov, dlhá trasa (maratón) KtK - Kadeti od 15 do 16 rokov, krátka trasa (polmaratón) JrK - Juniori od 17 do 18 rokov, krátka trasa (polmaratón) JaK - Juniorky-Kadetky od 15 do 18 rokov, krátka trasa (polmaratón) MK - Muži od 19 do 39 rokov, krátka trasa (polmaratón) SK - Muži (seniori) od 40 do 49 rokov, krátka trasa (polmaratón) VK - Muži (veteráni) od 50 do 59 rokov, krátka trasa (polmaratón) W2K - Muži (weteráni) nad 60 rokov, krátka trasa (polmaratón) ZK – Ženy od 19 do 39 rokov, krátka trasa (polmaratón) DK – Ženy (dámy) od 40 do 49 rokov, krátka trasa (polmaratón) LK - Ženy (Lady) nad 50 rokov, krátka trasa (polmaratón) PM - Muži trať "do pohody", všetky vekové kategórie PZ - Ženy trať "do pohody", všetky vekové kategórie Pretekári mladší ako 18 rokov štartujú len s písomným súhlasom zákonného zástupcu. Pre pretekárov mladších ako 15 rokov sa okrem písomného súhlasu vyžaduje aj doprovod dospelej osoby na celej trati. ŠTARTOVNÉ: pre prihlásených do 5. 5. 2012 – 5 € pre prihlásených od 6. 5. 2012 – 15 € V cene štartovného je štartovné číslo, občerstvenie na trati, jedlo a nápoj v cieli, možnosť sprchy a umytia bicykla po dojazde do ciela, účasť na tombole, sprievodný program. V snahe znížiť pre vás výšku štartovného sme sa rozhodli že od nás nedostanete tašku s darčekmi a ani pamätné tričko. V prípade záujmu o pamätné tričko, je možne si ho priobjednať v prihláške. Cena pamätného trička je 5 €. Počet tričiek, ktoré si budete môcť zakúpiť priamo počas 5. Oravského cyklomaratónu bude omedzený a predajná cena bude 8 €. Budeme radi, ak si štartovné uhradíte včas, najneskôr do 5. 5. 2012. Štartovné prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia preteku nebude vrátené. V prípade vážneho dôvodu neúčasti vám štartovné presunieme na budúci rok. V prípade neuskutočnenia sa závodu z dôvodu živelnej pohromy, alebo epidémie sa štartovné nevracia. Doklad o zaplatení si zoberte k prezentácii pre prípad reklamácie. TRAŤ Trať 5. Oravského cyklomaratónu bude rovnaká s minulými ročníkmi. Krátka trať ide z Dolného Kubína na Srňacie, potom po hrebeni do Malatinej, kde bude prvá občerstvovačka, pokračuje sa na Borové a inou cestou sa vrátia cyklisti do Malatinej, prejdu cez amfiteáter, kde ich hudbou podporia obyvatelia Malatinej, pokracujú na druhú občerstvovačku (ja na tom istom mieste ako prvá). Cez lúky prejdu do Pucova (tretia občerstvovačka) odkiaľ nastúpajú k sv. Vendelínovi a cez Medzihradné sa vrátia do Kubína, kde pri Penzione Koliba bude cieľ.
Zobraziť 3. Oravský cyklomaratón - krátka trať - 42 km na väčšej mape Dlhá trať sa pôjde 2x krátka trať. V Medzihradnom (tu bude pre účastníkov dlhej trate 4. občerstvovačka) sa nepôjde do cieľa, ale odbočia vľavo a druhý krát si prejdú krátku trať. Trať "do pohody" v dĺžke 25 km, určenú najmä pre začínajúcich cyklistov a pre tých, ktorím sa zatiaľ nepodarilo získať potrebnú kondíciu a netrúfajú si na 42 km, resp. 80 km, alebo jednoducho pre tých, ktorí si chcú zajazdiť Oravský cyklomaratón "do pohody". Cyklisti sa na prvej občerstvovačke nad Malatinou presmerujú priamo do Pucova (nepôjdu na Veľké Borové) a nad Pucovom vynechajú aj časť trate k vysielaču (odbočia do ľava) a po ceste sa spustia priamo do centra Pucova (tu ich čaká druhá občerstvovačka). Pokračujú vľavo k sv. Vendelínovi a po krátkej trati do cieľa.
Zobraziť 3. Oravský cyklomaratón - trať "do pohody" - 25 km na väčšej mape Najnižšie položený miesto je vo výške 474 mnm, naopak najvyšší bod, ktorý dosiahne pretekár na krátkej trati (na dlhej samozrejme 2x) má nadmorskú výšku 1050 mnm. Pokiaľ prejde pretekár celú krátku trať nastúpa 1348 m. Na dlhej trati nastúpa 2682 m. Celková dĺžka trate "do pohody" je 25 km (nastúpa cca 820 m), krátka trať má 42 km a dlhá má 80 km. Na trati vás čakájú krásne výhľady po krásnej Oravskej krajine. Tak si to príďte užiť! PRIHLÁSENIE: Na prihlásenie máte niekolko možností (použite prosím iba jednu): Internetom: na pretek sa môžete prihlásiť on-line na http://www.cyklo.sao-tatry.sk/2012/mtbcup/orava/ do 7. 6. 2012 do 24:00 hod. Treba si overiť či systém zaregistroval vašu platbu a prihlásenie. Číslo účtu: 0323657576/0900, variabilný symbol: variabilný symbol: identifikačný kód, ktorý získate po zaregistrovaní, alebo dátum narodenia v tvare DDMMRRRR. Poštou: na pretek sa môžete prihlásiť zaslaním čitateľne vyplnenej prihlášky na adresu: Cykloklub DK, M. R. Štefánika 2315, 026 01 Dolný Kubín, (adresa je uvedená aj na prihlaške) spolu s priloženou kópiou dokladu o zaplatení (ústrižok z poštovej poukážky, výpis z účtu, príp. prevodný príkaz, alebo doklad o hotovostnom vklade na účet) a to najneskôr do 1. 6. 2012. Číslo účtu: 0323657576/0900, variabilný symbol: identifikačný kód, ktorý získate po zaregistrovaní, alebo dátum narodenia v tvare DDMMRRRR. Platbu poštovou poukážkou akceptujeme do 1. 6. 2012 (treba si overiť či systém zaregistroval vašu platbu a prihlásenie na webe). - prihláška bez kópie dokladu o zaplatení je neplatná, - ak platíte za viac osôb naraz, pošlite doklad o zaplatení a všetky prihlášky spolu v jednej obálke. Osobne: Ak vám nevyhovuje prihlasovanie online a platenie štartovného cez homebanking/internetbanking môžete sa prihlásiť a zaplatiť štartovné v hotovosti na týchto miestach: - PISOSPORT, Gäceľská 1754/1, Dolný Kubín - Kníhkupectvo ZRNO, Radlinského 30, Dolný Kubín - INTERSPORT, OC Stop Shop, Aleja Slobody, Dolný Kubín Pri prezentácii: (pred Penziónom Koliba, Gäceľská cesta, Dolný Kubín) 8. 6. 2012 od 18.00 do 20.00 hod. 9. 6. 2012 od 07.00 do 08.30 hod. pre dlhú trať a od 07.00 do 9.30 hod. pre krátku trať a trať "do pohody". Za prihláseného ste považovaný po zaplatení štartovného a odovzdaní podpísanej prihlašky. CENY: Finančné odmeny obdržia prvý traja na krátkej trati a prvý traja na dlhej trati bez rozdielu kategórie. Vecné ceny obdržia prví traja umiestnení v každej kategórii. Cenu mesta Dolný Kubín obdržia prví pretekári z Oravy na obidvoch tratiach (okrem trate "do pohody") a tiež prvé ženy z Oravy na obidvoch tratiach (okrem trate "do pohody"). Vecné ceny obdržia aj najlepší traja Oravci na dlhej trati a 10-ti najlepší Oravci na krátkej trati. Vyhodnotené budú aj Oravské baby. Pokiaľ daná kategória nebude obsadená aspoň tromi učastníkmi, nebude daná kategória vyhlasovaná vo výsledkoch, ale body budú započítané do CMS série. TOMBOLA: Každý účastník preteku bude zaradený do tomboly. Žrebovanie sa uskutoční ihneď po vyhodnotení preteku. STOPTIME: Platí najmä pre cyklistov na dlhej trati (nepredpokladáme, že niekto z krátkej trate využije StopTime, o trati "do pohody" ani nepíšem). Pri otočke do druhého kola na Medzihradnom je StopTime 3:45 hodiny od štartu, tzn. že po 12:45 hod. už nikdo nebude pustený do druhého kola. Druhý StopTime je na občerstvovačke v Malatinej v druhom kole (po druhom prejazde cez malatinský amfík) 5:30 hodiny od štartu, tzn. že po 14:30 hod. už budú na tomto mieste pretekári stiahnutí z trate. PODMIENKY ÚČASTI: - povinná ochranná cyklistická prilba na hlave počas celého preteku, - štart na vlastné nebezpečenstvo, - usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené, - všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom bezpečné predbiehanie, - mimo vyznačené občerstvovacie stanice nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad na trati, - ak účastník opustí trať z akejkoľvek príčiny, musí sa vrátiť na trať v tom istom mieste, v ktorom ju opustil, - preteky sa konajú za plnej cestnej premávky, každý účastník musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky, - zákaz používať motorové vozidlá po trase preteku. Cyklomaratón bude prebiehať podľa platných pravidiel Cyklomaratónskej MTB série a súťažného poriadku pre MTB maratóny. Pri odstúpení z preteku je pretekár povinný ohlásiť svoje odstúpenie pri najbližšej kontrole, alebo v cieli preteku. Pretekári, ktorí predčasne odštartujú, neprejdú všetkými kontrolami, nešportovo sa správajú počas preteku, alebo si zložia ochrannú prilbu, budú diskvalifikovyní so stratou všetkých práv. Prípadné protesty prijíma hlavný rozhodca, písomne s vkladom 10 EUR do 15 minút po zverejnení výsledkov. Oravský maratón sa koná za každého počasia. Pretekári, rozhodcovia, organizátori a diváci sa zúčastňujú Oravského maratónu na vlastné nebezpečie a vlastnú zodpovednosť. Organizátor preteku si vyhradzuje právo zmeny. Niektoré informácie možu byť doplnené, alebo zmenené.

[Foto na úvode: Root (MTBiker.sk) - 2010]

report_problem Našiel si v texte chybu?

Oravský cyklomaratón

calendar_today 09.06.2012
format_list_numbered 6. kolo - Cyklomaratónska séria
format_list_numbered 3. kolo - Slovenský pohár XCM
label MTB - maratón
place Dolný Kubín (Slovensko)

Páči sa ti tento článok? thumb_up0thumb_down report_problem
clear
Prečo sa ti článok nepáči?
Odoslať spätnú väzbu
Formulár sa odosiela

comment Komentáre

Momentálne sa tu nenachádza žiaden komentár. Môžeš však zanechať Tvoj komentár.

Musíš byť prihlásený, ak chceš vidieť celú diskusiu.
Pridaj komentár
Formulár sa odosiela

Podobné články

Pozvánka: Kaktus Bike Bratislavský MTB Maratón - Majstrovstvá SR XCM

Pozvánka: Kaktus Bike Bratislavský MTB Maratón - Majstrovstvá SR XCM

Zakončenie sezóny s príchuťou majstráku, aj o tom bude maratón so štartom v našom hlavnom meste. Po ročnej prestávke sa vracia Kaktus Bike Bratislavský MTB Maratón.
Pozvánka: Istrofinal Snežnický MTB maratón - makačka v teréne

Pozvánka: Istrofinal Snežnický MTB maratón - makačka v teréne

Blíži sa už 8. ročník tohto maratónu, vedúceho krásnou prírodou Kysuckej vrchoviny, ktorý si nemôže nechať ujsť žiadny biker, ktorý si rád vychutná náročné a technické podmienky.
Pozvánka: ŠKODA MTB maratón Rajecké Teplice - pre pretekárov i rodiny s deťmi

Pozvánka: ŠKODA MTB maratón Rajecké Teplice - pre pretekárov i rodiny s deťmi

Dokonalá kombinácia pretekov so súťažným duchom a podujatia vhodného pre amatérov i rodinky s deťmi v krásnom prostredí Rajeckej doliny vás očarí svojou atmosférou už 18. septembra.
keyboard_arrow_up