Zdroj: drotar

DAVORIN XCM Slovak Paradise

PR článok 17.08.2012   Slovak Paradise Slovensky Raj Propozicie

Horský cyklomaratón určený pre aktívnych športovcov so špeciálnou trasou pre začínajúcich cyklistov a mládež v sprievode rodičov, trasa vedie atraktívnou oblasťou SLOVENSKÝ RAJ – SEVER
povrch trate štrk, kamene, spevnené cesty, lesné chodníky, vodorovné rebríky a stupačky, asfalt, poľné cesty a tráva.

 

Termín: 8. september 2012 – sobota

Usporiadateľ:
Obec Hrabušice,Hlavná ulica 171/46,
053 15 Hrabušice, tel.: 053/449 0206, fax: 053/4490206, http://www.hrabusice.sk

Miesto: SLOVENSKÝ RAJ SEVER – Hrabušice – PODLESOK

Trate:
„ELITE“ (80 km )
„PROFI“ ( 40 km )
„REKRE“ ( 20 km okruh nesúťažná kategória)
EXTRA TERRESTRIAL ( trať okolo Slovenského raja pre limitovaný počet štartujúcich v sprievode horského vodcu – nesúťažná kategória )

Charakteristika:

horský cyklomaratón určený pre aktívnych športovcov so špeciálnou trasou pre začínajúcich cyklistov a mládež v sprievode rodičov,
trasa vedie atraktívnou oblasťou SLOVENSKÝ RAJ – SEVER
povrch trate štrk, kamene, spevnené cesty, lesné chodníky, vodorovné
rebríky a stupačky, asfalt, poľné cesty a tráva,
Profil trate s náročnými stúpaniami a zjazdmi.
Trasa nie je vhodná pre cestné bicykle.


Kategórie
pre rok 2012 kopírujú kategórie seriál pretekov CMS 2012 a sú stanovené takto:
MD – Muži od 19 do 39 rokov, dlhá trasa (maratón – ELITE – 80 km)
SD – Muži (seniori) od 40 do 49 rokov, dlhá trasa (maratón – ELITE – 80 km)
VD – Muži (veteráni) 50 do 59 rokov, dlhá trasa (maratón – ELITE – 80 km)
ŽD – Ženy od 19 rokov, dlhá trasa (maratón – ELITE – 80km)
KtK – Kadeti od 15 do 16 rokov, krátka trasa (polmaratón – PROFI – 40 km)
JrK – Juniori od 17 do 18 rokov, krátka trasa (polmaratón – PROFI – 40 km)
JaK – Juniorky-Kadetky od 15 do 18 rokov, krátka trasa (polmaratón – PROFI – 40 km)
MK – Muži od 19 do 39 rokov, krátka trasa (polmaratón – PROFI – 40 km)
SK – Muži (seniori) od 40 do 49 rokov, krátka trasa (polmaratón – PROFI – 40 km)
VK – Muži (veteráni) od 50 do 59 rokov, krátka trasa (polmaratón – PROFI – 40 km)
W2K – Muži (weteráni) nad 60 rokov, krátka trasa (polmaratón – PROFI – 40 km)
ZK – Ženy od 19 do 39 rokov, krátka trasa (polmaratón – PROFI – 40 km)
DK – Ženy (dámy) od 40 do 49 rokov, krátka trasa (polmaratón – PROFI – 40 km)
LK – Ženy (Lady) nad 50 rokov, krátka trasa (polmaratón – PROFI – 40 km)

nesúťažné kategórie:

ET – kategória pre mimozemšťanov v sprievode horského vodcu – limit 24 účastníkov (trasa E.T. – maratón okolo Slovenského raja – 80 km) – muži, ženy

RE – nesúťažná kategória (hobby maratón – REKRE – 20 km) – muži, ženy, deti v sprievode zákonného zástupcu

Štartovné:
15 € – Prihlásený do 20.08.2012 + TRIČKO
15 € – Prihlásený do 31.8.2012 bez trička
20 € – Prihlásenie pred štartom
10 € – REKRE kategória

tricko

Prihlasovanie:
ON-LINE prihlasovanie

POŠTOU – zaslaním prihlasovacieho formulára na adresu:
Obec Hrabušice, Hlavná ulica 171/46, 053 15 Hrabušice

Pretekári prihlásení a zaregistrovaní do 20.08. 2012 získavajú:

Tričko pamätný suvenír, značkové energetické doplnky POWER BAR, propagačné materiály od partnerov podujatia. CELOROČNÚ VSTUPENKU DO ROKLÍN SLOVENSKÉHO RAJA na meno pretekára, spolu s kupónmi na zľavnené nákupy od regionálnych predajcov športových potrieb a bicyklov.

Podmienkou registrácie je zaplatenie registračného poplatku vo výške 15 € na účet – Dexia banka Slovensko a.s. – 7530788001 / 5600 do 31.08.2012. Ako variabilný symbol je potrebné použiť číslo pridelené ON-LINE systémom, resp. dátum narodenia v tvare deň, mesiac a rok DDMMRRRR, pre prihlasovaných poštou. Do správy pre prímateľa je potrebné uviesť meno štartujúceho.

V prípade neúčasti pretekára sa registračný poplatok nevracia.

Štartovné zahrňa účasť na podujatí, meranie času, občerstvenie na trati, teplé jedlo a nápoj v cieli, darček od usporiadateľov, umytie bike-ov, sprchy, tombolový lístok, parkovné.

Prezentácia:
v piatok, 07. 09. 2012 – od 18:00 do 21:00 hod.
TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM – PODLESOK – HRABUŠICE
v sobotu, 8. 09. 2012 – od 7:00 hod.
PODLESOK – priestory štartu a cieľa
Ukončenie prezentácie je 30 min. pred štartom !!!

Kultúrny program
Vyhlasovanie víťazov jednotlivých kategórií
Tombola pre všetkých účastníkov ihneď po vyhlásení vysledkov.
Občerstvenie v cieli: pirohy – pečená klobása – guláš – pivo – coca-cola
Miesto štartu: Hrabušice – PODLESOK

Čas štartu:
8:00 EXTRA TERRESTRIAL
10:00 ELITE
10:20 PROFI
10:30 REKRE
Prihlášky: po registrácii a prihlásení do ON-LINE infosystému na http://www.xcmaraton.sk
vyplnenú a vlastnoručne podpísanú prihlášku odovzdávajú účastníci pri prezentácii, prihlásení mladší ako 18 rokov musia mať súhlas zákonného zástupcu,
Občerstvenie na trati:
ELITE – 6 x
PROFI – 4 x
REKRE – 2 x
Cieľ: Hrabušice – PODLESOK

Výsledky: Neoficiálne výsledky sa budú priebežne zverejňovať a aktualizovať na informačnej tabuli. Po skončení pretekov budú dostupné na web stránke http://www.xcmaraton.cyklospak.sk . Protesty spolu s patričnými dôkazmi je možné podať v priebehu pretekov, najneskôr do 30 minút po príchode víťazných pretekárov.
Meranie času:
Preteky budú merané tímom VOS – TPK, elektronicky spracované a zverejnené na internetovej stránke organizátorov.
Technická pomoc:
základná technická pomoc bude dostupná v priestoroch štartu a cieľa

Ceny a odmeny:
Prvý traja vo všetkých kategóriach získavajú poháre + vecné ceny.
 • 1.miesto v maratóne 100 EUR

 • 1.miesto v polmaratóne 50 EUR

 • Pre všetkých pretekárov je pripravená tombola s vecnými cenami. Odovzdanie cien je podmienené osobným prevzatím na stupňoch víťazov a pri tombole.

  Ceny venuje Obec Hrabušice a generálny sponzor horského cyklomaratónu SPORTFUL SINTESI – firma DAVORIN active sports.

  Poistenie: Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania. V prípade potreby je účastník povinný preukázať sa preukazom poistenca zdravotnej poisťovne.
  Ubytovanie: možnosť ubytovania za zvýhodnenú cenu v rekreačnej oblasti SLOVENSKÝ RAJ – SEVER. Informácie na http://www.xcmaraton.sk

  Doprava: Organizátor nezabezpečuje dopravu na miesto štartu. Prístup po štátnej ceste smer Hrabušice – Podlesok.
  Parkovanie: V deň pretekov, je zabezpečené bezplatné parkovanie pre všetkých účastníkov maratónu, vrátane divákov.
  Šatne a sprchy: V priestore štartu a cieľa, autokemping PODLESOK. Šatne slúžia iba na prezlečenie, nie na odkladanie oblečenia a úschovu osobných vecí.
  Umývanie bicyklov: Vo vyhradených priestoroch vyznačených na orientačnom pláne pri prezentácii.
  Fotografovanie: Všetci účastníci podujatia súhlasia s použitím a uverejnením fotografií, ktoré budú o nich vyhotovené počas pretekov, bez nároku na odmenu. Usporiadateľ si vyhradzuje právo použiť v rámci súťaže urobené fotografie, video nahrávky a rozhovory, ako aj výsledky s osobnými údajmi, v tlači, rozhlase a televízii, ako aj v inej forme reklamy bez nároku na odmenu účastníkom pretekov. Tieto materiály budú použité pre propagáciu dobrého mena horskej cyklistiky a budúcich ročníkov CYKLOMARATÓNU SLOVENSKÝ RAJ.
  Podmienky účasti: Dobrý zdravotný stav, nepreceňovanie vlastných síl, neohrozovanie súťažiacich riskantnou jazdou. Cyklistická prilba na hlave počas celého preteku je povinná. Preteky sa idú za plnej cestnej premávky, v členitom horskom teréne a za každého počasia.
  Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s organizáciou podujatia výslovne odmietajú zúčastneným osobám každé ručenie za škody spôsobené osobám, škody na veciach a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po pretekoch. Každý účastník sa zúčastňuje pretekov na vlastné nebezpečenstvo a nesie civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky ním alebo jeho vozidlom spôsobené škody. Každý účastník pretekov nesie zodpovednosť za škody spôsobené na majetku a na zdraví svojom, organizátorov a tretích osôb. účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode ako aj práva na postupovanie alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Berú na vedomie, že v prípade nehody alebo úrazu nebudú klásť na usporiadateľov žiadne nároky.
  Doporučujeme lekársku prehliadku a individuálne poistenie.
  Organizátor si vyhradzuje právo vykonať zmeny trate a v časovom harmonograme v prípade nepriaznivých okolností. Pre súťažiacich mladších ako 18 rokov je nevyhnutný súhlas a podpis zákonného zástupcu.


  [Foto na úvode: drotar]

  Páči sa ti tento článok?

  Zďieľaj ho:
  Buď naším fanúšikom:

  Podobné články

  DAVORIN XCM Slovak Paradise

  08.09.2012
  13. kolo - Cyklomaratónska séria
  MTB - maratón
  Hrabušice (Slovensko)

  Propozície, Reportáže, Výsledky

  Komentáre

  Momentálne sa tu nenachádza žiaden komentár. Môžeš však zanechať Tvoj komentár:

  Pridaj komentár