Kelly's Dubnický Maratón 2005

Kelly's Dubnický Maratón 2005

01 komentár

cervo 10.04.2005   Kellys Maraton Dubnicky Maraton Pozvanka

Náš tradične najväčší, najťažsí a neodškriepiteľne najstarší MTB maratón, roku 2005 píšuci históriu svojho 11. ročníka, zaradený do Velo MTB série maratónov a s trojicou tratí (43, 68 a 99 km) sa predstavuje...

 

O čo ide? 11.ročník vytrvalostného preteku horských bicyklov chrbtami a údoliami Strážovských vrchov v okolí Novej Dubnice (oblasť Nová Dubnica, Trenčianske Teplice, Omšenie, Baske, Dolná a Horná Poruba, Ilava).

Maratón zaradený do prestížnej VELO MTB série.

Najstarší, najväčší a najťažší maratón horských bicyklov na Slovensku.

  Najstarší - prvý ročník sa konal v roku 1995. Od tohto roku sa maratón koná neprerušovane každý rok

  Najväčší - maratón s najväčšou účasťou na Slovensku, ktorá sa každoročne zvyšuje

  Najťažší - dĺžka a prevýšenie trate KING (165km/5062m) z roku 2001 zatiaľ na Slovensku neprekonané

Väčšina trate vedie po spevnených lesných cestách a horských chodníkoch. Asfaltu, ale aj opačného extrému je minimum. Tradičným (a obľúbeným) vrcholom trate je Baske (955m). Trať je kvalitne vyznačená.
Kedy a kde?

sobota 21.mája 2005 v areáli letného kina (amfík) v Novej Dubnici.

Trať Štart
HARD 9:00 hod.
KLASIK 10:00 hod.
BABY 11:00 hod.
Trať

>>

Tento rok po prvý krát po dlhom čase nemeníme ani jednu z troch maratónskych tratí. Po niekoľkoročných zmenách sme skonvergovali k výbery tratí ktoré ulahodia všetkým výkonnostným kategóriám. Ponúkame Vám výber najkrajších úsekov tratí minulých ročníkov.

HARD, 99km, 3830m, ak vždy potrebuješ extrém
Trať pre tých čo chcú pretekať. Zároveň však hlavná, skutočne maratónska trať, určená všetkým plnokrvným bajkerom. Je určená pre tých, čo sú posadnutí jazdou na svojom bajku a život bez športu pre nich nemá zmysel.
( obľúbený vrchol Baske a Teplické "pacošské" serpentíny )

KLASIK, 68km, 2490m, ak máš srdce správneho bajkera
Trať pre tých cyklistov ktorým je "Baby" málo a necítia sa na "Hard". Je vhodná pre ľudí ktorí sedia na bicykli aspoň tri-štyri krát do mesiaca.
( obľúbený vrchol Baske )

BABY, 43km, 1410m - ak to chceš vyskúšať
Trať pre pretekárov z kategórie junior, pre nežnejšiu časť cyklistickej komunity, pre bajkerské rodiny, či pre všetkých čo majú horský bicykel iba krátko a nikdy nič podobné neskúsili.
( príjemný profil bez vrcholu Baske )

Mapa všetkých tratí v troch kvalitách, ale aj veľkostiach meraná technológiou GPS.
najmenšia kvalita (vhodná na priemerné zobrazenie na obrazovke) - 1112x1221 pixelov (221KB),
stredná kvalita (vhodná na kvalitne zobrazenie na obrazovke) - 2224x2443 pixelov (770KB),
najväčšia kvalita (vhodná na tlač) - 4635x5091 pixelov (3 239KB)
,

Výškový profil tratí 970x604 (26KB) meraný technológiou GPS

Ak vlastníš GPS prístroj stiahni si trasu HARD2004.zip (95KB) , KLASIK2004.zip (57KB) , BABY2004.zip (33KB)

Kategórie

trať HARD, 99km / 3830m,
Na tejto trati rozlišujeme štyri kategórie

Kategória
rok narodenia
Tento rok dosiahnutý vek
(HJ) Juniori 1987 a neskôr 18 rokov alebo menej
(HM) Muži 1986 až 1966 19 až 39 rokov
(HV) Veteráni 1965 a skôr 40 rokov a viac
(HZ) Ženy koľkokoľvek koľkokoľvek

trať KLASIK, 68km / 2490m
Na tejto trati nerozlišujeme kategórie. Všetci pretekajú v jednej kategórii.

Kategória
rok narodenia
Tento rok dosiahnutý vek
(KL) Klasik koľkokoľvek koľkokoľvek

trať BABY, 43km / 1410m
Na tejto trati nerozlišujeme kategórie. Všetci pretekajú v jednej kategórii.

Kategória
rok narodenia
Tento rok dosiahnutý vek
(BA) Baby koľkokoľvek koľkokoľvek
Štartovné
Trať
HARD
KLASIK
BABY
Ak uhradíš štartovné do 6.5.2005

300Sk
(270Kč)

250Sk (225Kč)

200Sk
(180Kč)

Ak uhradíš štartovné osobne pri prezentácií deň pred štartom 20.5.2005
450Sk
(405Kč)
400Sk
(360Kč)
350Sk
(315Kč)
Ak uhradíš štartovné osobne pri prezentácií v deň štartu 21.5.2005
600Sk
(540Kč)

550Sk
(495Kč)

500Sk
(450Kč)

Možné spôsoby zaplatenia štartovného do 6.5.2004:

 • Poštovou poukážkou na adresu:
  MTB klub Dubnica, Partizánska 1280/10-40, 018 41 Dubnica nad Váhom, SR
 • Prevod, alebo vklad na účet:
  2629068060/1100, Tatra Banka, variabilný symbol: Dátum narodenia vo formáte DDMMRRRR (bez bodiek), v správe pre prijímateľa uveď svoje meno a priezvisko.
 • Pri platbe z Čiech je najvýhodnejšie zaplatiť poštovou poukážkou na adresu:
  MTB klub Dubnica, P.O. BOX 7, 763 31 Brumov-Bylnice, ČR

Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia preteku nebudú vrátené.

Doklad o zaplatení si zober k prezentácii pre prípad reklamácie.

V prípade neuskutočnenia sa závodu z dôvodu živelnej pohromy, alebo epidémie sa štartovné nevracia.

Prihlásenie Prihlásenie poštou

Na pretek sa môžes prihlásiť zaslaním čitateľne vyplnenej prihlášky na adresu MTB klubu spolu s priloženou kópiou o zaplatení (ústrižok z poštovej poukážky, prevodný príkaz, alebo vklad na účet) do 6.5.2005.

Tu si môžeš stiahnúť prihlášku vo formáte .GIF (obrázok) s kvalitou 150DPI (24KB)

Tu si môžeš stiahnúť prihlášku vo formáte .GIF (obrázok) s kvalitou 300DPI (65KB)

Tu si môžeš stiahnúť prihlášku vo formáte .DOC (Microsoft Word) (50KB)

Prihláška bez kópie dokladu o zaplatení je neplatná.

Ak platíš štartovné za viac osôb naraz, pošli doklad o zaplatení a všetky prihlášky v jednej obálke.

Zo Slovenka zašli prihlášku na adresu:
MTB klub Dubnica, Partizánska 1280/10-40, 018 41 Dubnica nad Váhom, SR

Z Čiech zašli prihlášku na adresu:
MTB klub Dubnica, P.O. BOX 7, 763 31 Brumov-Bylnice, ČR

Prihlásenie Internetom

Na pretek sa môžes prihlásiť vyplnením prihlasovacieho formulára do 20.5.2005 do 12:00.

V tomto prípade si treba overiť či MTB klub zaregistroval vašu platbu a overil prihlasenie na elektronickej web štartovej listine. Overenie by malo nastať max do 7 dni od zaplatenia.

Vašu prihlášku akceptujeme až po zaplatení štartovného !

Ak platíš za viac osôb, vlož zoznam osôb do poznámky v prihlasovacom formulári.

Prihlásenie v priestoroch štartu a cieľa

Prihlásiť na maratón sa môžeš aj v deň štartu (alebo deň pred) priamo pri prezentácii.
Pre tento prípad máme k dispozícii dostatočné (nie však nekonečné) množstvo rezervných čipov a štartových čísel. V prípade neočakávaného veľkého množstva pretekárov prihlasujúcich sa na pretek v deň štartu (alebo deň pred), môže teoreticky nastať situácia, že rezerva nebude stačiť. Preto doporučujeme prihlásenie sa na pretek do 6.5.2005.

• Za prihláseného si považovaný len po zaplatení štartovného.

Prezentácia

V priestoroch štartu/cieľa v areáli letného kina (amfík) v Novej Dubnici.

20.5.2005 (piatok) HARD+KLASIK+BABY: od 17:00 do 21:30

21.5.2005 (sobota) HARD: od 7:00 do 8:40 (v prípade možnosti odprezentujeme aj KLASIK a BABY)
21.5.2005 (sobota) KLASIK: od 8:40 do 9:40 (v prípade možnosti odprezentujeme aj BABY)
21.5.2005 (sobota) BABY: od 9:40 do 10:40

Občerstvenie
Trať Občerstvovačky na trati
HARD 4 x kompletná + 1 x pitná
KLASIK 4 x kompletná
BABY 3 x kompletná
Limity
Trať
Iliavka 17:00 hod.
Cieľ 18:00 hod.
HARD

82.km, (8 hod. od štartu)

99.km, (9 hod. od štartu)
KLASIK

51.km, (7 hod. od štartu)

68.km, (8 hod. od štartu)
BABY

26.km, (6 hod. od štartu)

43.km, (7 hod. od štartu)

Pretekár nespĺňajúci časový limitný čas na príslušnej kontrole, bude z preteku diskvalifikovaný !

Vyhlásenie výsledkov
17:30 - 18:00 hod.

prvé tri miesta v každej kategórii

18:00 - ..:.. hod.

špeciálne ceny a tombola

Tričko Legendárne maratónske tričko je len na objednávku pre dopredu prihlásených.

Cena trička je 200Sk / 180Kč a je ju nutné zaplatiť spolu so štartovným do 6.5.2005.
Požadovanú veľkosť uveď na prihláške.
Tričko bude vydané v priestoroch štartu pri prezentácii.
V priestoroch štartu sa už nebude dať zakúpiť maratónske tričko.
Maratónska rodina
 • Opäť vyhlasujeme súťaž o maratónsku rodinu. Prehovorte konečne váhajúce polovičky, starých rodičov a deti, pretože zúčastniť sa Vám určite vyplatí!
 • Do súťaže o maratónsku rodinu sa môže prihlásiť len najbližšia rodina. To znamená: otec, mama, dedko, babka, syn a dcéra. Vzdialenejší príbuzenský vzťah ako je ujo, teta, bratranec, sestrenica a pod., nie je možné prihlásiť.
 • Minimálny počet členov tímu maratónskej rodiny je tri.
 • Každá prihlásená maratónska rodina má zadarmo jedno štartovné (s najnižšou hodnotou).
 • Ako rodina sa zaprezentujete vyplnením názvu rodinného tímu na prihláške.
 • Na prezentáciu si doneste so sebou doklad pomocou ktorého jasne preukážete, že sa jedná o najbližší príbuzenský vzťah.
 • Každý člen maratónskej rodiny sa môže prihlásiť na inú trať.
 • Víťaztvo v tejto súťaži nie je podmienené absolvovaním celej trate. To znamená dôležité je postaviť sa aspoň na štart.
 • Vyhráva rodina s najväčším počtom zúčastnených pretekárov. V prípade rovnakého počtu pretekárov u viacerých rodín, vyhráva rodina s mladším vekovým priemerom.
Ceny
 • Prvé 3 miesta v každej kategórii
 • Cena pre "maratónsku rodinu".
 • Každý pretekár mladší ako 15 rokov bude menovite vyhlásený, na pódiu odmenený malým darčekom a diplomom.
 • Super ceny ak podáš nejaký zvláštny total-brutal extra výkon
 • Extra maratónske poháre v kategóriách:
  • Najmladší, najstarší a najťažší maratónec
  • Za hrdinstvo a Fair Play
  • Kaskadér - krvavnička maratónu
 • Tombola s hodnotnými cena
Podmienka účasti
 • plná prilba na hlave počas celého preteku
 • štart na vlastné nebezpečenstvo
 • v prípade straty čipu zaplatiť MTB klubu cenu čipu 4000,-Sk do troch dní po preteku
Ubytovanie Športová hala v priestoroch štartu a cieľa. Je potrebný vlastný spacák a karimatka.

Pre náročnejších:
hotel Dynamik (N.Dubnica) +421 42 443 07 00
hotel Kristína (Dubnica n.V.)
+421 42 442 03 22
Ostatné
 • Trasa maratónu bude značená len pre tento pretek. Mimo preteku sa nebude používať, aby nedochádzalo k nadmernej erózi a plašeniu zvierat.
 • Mimo vyznačené občerstvovacie stanice nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad.
 • Opäť registrácia v cieli čipovou technológiou (bez vyberania zálohy).
 • Zabezpečené stráženie bicyklov a batožiny.
 • Sprievodné akcie
 • Zabezpečené umývanie bicyklov a pretekárov
 • Pretek sa koná za každého počasia.

Organizátor preteku si vyhradzuje právo zmeny programu.

Páči sa ti tento článok?

Článok je zle napísaný
V článku sú chyby
Nepáči sa mi obsah
Nepáčia sa mi predstavované produkty
Iné
Odoslať

Podobné články

Komentáre

N/A 12.04.2005 (18:28)

0


Nie je ani najvacsi ani najtazsi. A to uz par rokov. Ten jediny najvacsi a najtazsi - king sa uz davno nekona. Tak by sa organizator mal prestat vyzivat v nezmysloch.

Uložiť

Vymazať

 
Pridaj komentár