Pozvánka: Cannondale Kráľ Záhoria MTB Maratón 2015

Pozvánka: Cannondale Kráľ Záhoria MTB Maratón 2015

14 komentáre

slavo 10.02.2015   Kral Zahoria Stafeta Maraton Horska Cyklistika Pozvanka

Vážení nadšenci horskej cyklistiky pozývame vás na 7. ročník preteku na horských bicykloch CANNONDALE KRÁĽ ZÁHORIA MTB MARATÓN 2015, ktorý sa uskutoční v sobotu 11.4.2015. Pre rok 2015 prešiel pretek v rámci organizácie zmenou. Dúfame, že pozitívnou a náš pretek bude pre vás opäť veľkou výzvou. Rozhodli sme sa Kráľa Záhoria 2015 pojať ako pretek dvojčlenných štafiet (JA-TY), kde každý člen štafety absolvuje 25km okruh. Zámerom bolo odlíšiť sa od klasických MTB maratónov a vniesť do horskej cyklistiky, ktorá je športom jednotlivcov kolektívneho ducha.

 

Ako motiváciu pre najlepších pretekárov sme sa rozhodli finančne odmeniť 10 najlepších štafiet v celkovom poradí a rozdeliť tak finančné prémie v hodnote 740,-Euro.

Trať preteku je opäť situovaná na úpätí Bielych Karpát do rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina. Na pretekárov čaká zaujímavá trať, ktorá obsahuje krátke a dlhé výjazdy a zjazdy, lesné i ťažné cesty a turistické chodníky. Posledné štyri kilometre 25km okruhu vedú po trati finálového preteku Slovenského pohára v cross country, ktoré sme organizovali v roku 2014. Štart a cieľ preteku je umiestnený do areálu rekreačného zariadenia Skaličan, kde je pre pretekárov pripravené kompletné zázemie (občerstvenie po preteku, WC, sprchy, bufet, umývanie bicyklov, EXPO aréna...).

Pretekať sa bude v štyroch kategóriách, kde rozhoduje súčet veku pretekárov štafety (K1-do 50rokov, K2-51-100 rokov, K3-nad 101 rokov, MIX-muž+žena). Najlepšie tri štafety v jednotlivých kategóriách si odnesú originálne trofeje a na všetkých čaká zaujímavá tombola v ktorej nebudú chýbať skalické špeciality “Skalický trdelník” a “Skalická frankovka”. Pitný režim zabezpečuje slovenský výrobca športovej a doplnkovej výživy firma KOMPAVA .


Foto: Kráľ Záhoria 2014, autor: Tomkud

V priestoroch štartu a cieľa bude umiestnená EXPO aréna, kde budú prezentovať svoje produkty partneri podujatia a kde si budete môcť vyskúšať bicykle hlavného partnera podujatia značky CANNONDALE. Pôvabná prírodná scenéria spojená zo zaujímavou traťou sú tým najlepším lákadlom aby ste sa tohto preteku zúčastnili.

Propozície


Názov: Kráľ Záhoria MTB Maratón Štafiet 2015 (2x25km)
1. pretek seriálu ČESKO-SLOVENSKÁ MTB MARATÓN TOUR 2015
2. pretek bodovacieho seriálu HERTLSPORT EXTREM TOUR 2015

Pretek dvojčlenných štafiet (2x25km) na horských bicykloch
7.ročník (2009 – 2015)

Viac než výzva...

Finančné prémie v hodnote 740,-Euro!

Miesto
• Skalica -rekreačná oblasť Zlatnícka dolina

Dátum
• 11.4.2015 (sobota)

Trať
• 25km okruh, najvyšší bod trate 574m, prevýšenie 590m
mapa trate a výškový profil GPS
animácia trate

Štart
• 11:00hod. (areál rekreačného zariadenia Skalica)

Cieľ
• areál rekreačného zariadenia Skaličan

Štartovné


26,00,-Euro štafeta /13,-Euro člen štafety/ (jedlo po preteku /párky/, 0,5l minerálna voda, štartovné číslo, občerstvenie počas preteku, pitný režim počas preteku od firmy Kompava, sprchy po preteku, umývanie bicyklov, kupón na 10% zľavu na nákup športovej výživy Kompava počas preteku, darček od firmy Kompava)
• darček obdrží len pretekár, ktorý sa prihlási a uhradí štartovné do 1.4.2015
• nárok na jedlo po preteku majú len prihlásení pretekári do 6.4.2015


Platba
• vložením hotovosti na účet organizátora v pobočke Slovenskej sporiteľne
• prevodom z účtu na účet
• v hotovosti v predajni HERTLSPORT, na ulici Hollého 49, 90901 Skalica
• v hotovosti pri prezentácii na mieste štartu (bez nároku na darček -tričko s logom podujatia)
• prihlásení pretekári z Českej republiky môžu štartovné uhradiť pri prezentácii

Účet
• číslo účtu: 0037269206/0900, Slovenská sporiteľňa
• názov účtu: H-TRIATHLON TEAM
• konšt. symbol: 0308
• variabilný symbol: dátum Vášho narodenia ( príklad: 1.1.1980 = 01011980)

Prihláška
online prihláška

Prezentácia
• 8:00-10:30hod. (chata rekreačného zariadenia Skaličan)
• prezentácia bude k dispozícii aj v piatok 11.4.2015 od 15:00-16:30 hod.

Kategórie


• súčet rokov členov štafety
- K1 do 50 rokov
- K2 od 51 do 100 rokov
- K3 nad 101 rokov
- K4 MIX (muž + žena) bez rozdielu veku
- zo všetkých klasifikovaných pretekárov bude spracovaná výsledková listina a pretekári budú zaradený do vekových kategórii pre potreby bodovania v rámci seriálu HERTLSPORT EXTREM TOUR 2015 a Česko-Slovenskej MTB Maratón Tour 2015

Ceny


Prvé tri štafety v jednotlivých kategóriách obdržia originálne trofeje, vecné ceny a diplomy
Pred vyhlásením výsledkom tombola o vecné ceny
Prvých 10 štafiet v celkovom poradí si rozdelí finančné prémie v hodnote 740,-Euro
- 1. miesto 200,-Euro
- 2. miesto 150,-Euro
- 3. miesto 100,-Euro
- 4. miesto 80,-Euro
- 5. miesto 60,-Euro
- 6. miesto 50,-Euro
- 7. miesto 40,-Euro
- 8. miesto 30,-Euro
- 9. miesto 20,-Euro
- 10. miesto 10,-Euro

Občerstvenie
• pred, počas a po preteku pitný režim od firmy Kompava
- HypoFit -silný antioxidačný hypotonický nápoj
- EnergoFit -rehydratačný energetický nápoj
• počas preteku 2x občerstvovacia stanica (25km, cieľ), voda, HypoFit, EnergoFit, ovocie…
• po preteku (párky), nárok na jedlo po preteku majú len prihlásení pretekári do 6.4.2015
• počas celého preteku bude možnosť si zakúpiť výživové doplnky od firmy Kompava
• pre návštevníkov preteku bude k dispozícii bufet

Ubytovanie
zoznam miest k ubytovaniu v Skalici

Promo video
pozerajte tu

Doprovodný program
• BIKE EXPO -prezentačno-predajné stánky partnerov podujatia
• jazda zručnosti na bicykloch pre deti (tenisový kurt)

Suveníry:
• archívne tričko s logom podujatia (cena 6,-Euro)
• cyklistická čiapka s logom podujatia (akciová cena 7,-Euro)
• DVD video záznam z preteku /treba si ho objednať pri prezentácii/ (cena 10,00,-Euro)

Kontakt
Peter Hertl, Hollého 49, 90901 Skalica (Slovensko)
telefón: 00421 907 337 787
email: hertlsport@hertlsport.sk alebo hertl@h-triathlon.sk

Podmienky a povinnosti účastníkov
1. Poslanie online prihlášky prostredníctvom internetu a zaplatenie štartovného nahradzuje písomný podpis účastníka na papierovej prihláške.
2. Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.
3. Všetci prihlásení pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek.
4. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom.
5. Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas preteku.
6. Štartové čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
7. Pretek sa koná za plnej cestnej prevádzky !!!
8. Klasifikovaní budú pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.
9. Protesty je možné podať písomne ihneď po príchode do cieľa preteku, najneskôr však do 15:00hod. /v deň preteku/ v kancelárii preteku pri vklade 20,-Euro, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
10. Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.
11. Účastník ako aj zákonný zástupca odoslaním online prihlášky /podpisom v prípade tlačenej prihlášky/ berú na vedomie zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/ za škodu spôsobenú na majetku alebo zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe !!!
Pretekár si je vedomý, že odoslaním online prihlášky /podpisom v prípade tlačenej prihlášky/ odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1-11.
Povinná výbava: cyklistická prilba /počas cyklistickej časti/
Doporučená výbava: základné serisné vybavenie a náhradné diely, základná lekárnička.

Viac informácii k preteku a online prihlášku nájdete na stránkach preteku: http://www.h-triathlon.sk

Páči sa ti tento článok?

Článok je zle napísaný
V článku sú chyby
Nepáči sa mi obsah
Nepáčia sa mi predstavované produkty
Iné
Odoslať

Podobné články

Kráľ Záhoria MTB Maratón štafiet

11.04.2015
MTB - maratón
Skalica - Zlatnícka dolina (Slovensko)

Propozície, Pozvánka, Foto, Výsledky

Komentáre

skalica 12.02.2015 (11:55)

2


Ďakujem Vám za Vaše názory. Ako je spomínané v úvode našou snahou je odlíšiť sa od klasických maratónov a ponúknuť bikerom niečo nové. Možno si týmto krokom odradíme niektorých pretekárov ale naším cieľom je účastníkom ponúknuť originalitu. Čo sa týka samotného preteku, tak uvažujeme, že jeho súčasťou by mohol byť ešte asi 500m prolog, v ktorom by štartovali obaja pretekári štafety spolu a v cieli by sa počítal čas druhého člena štafety. Čas z prologu by sa potom pripočítal k cieľovému času štafety v hlavnom preteku. Jednotlivé štafety by štartovali do prológu v 30 sek. intervaloch. Samozrejme by sa musel potom posunúť časový harmonogram. Štart prologu by bol potom o 10:00hod. a čas hlavného preteku o 12:00 hod. Samozrejme je to iba naša myšlienka ako by sa dal pretek ešte pre pretekárov a divákov zatraktívniť. Bol by som rád, keby sa k tejto myšlienke vyjadrili aj ďalší bikeri, či by ocenili ešte takýto bonus k súčasnému nastaveniu preteku.

Pre vysvetlenie : Prolog- by sa išiel na 500m okruhu s ľahkými technickými pasážami. Štartovala by v ňom obidvaja členovia štafety súčasne a v cieli by sa počítal čas druhého člen štafety. Čas z prologu by sa potom pripočítal do cieľového času štafety v hlavnom preteku na (2x25km).

Ďakujem Vám za Váš názor.
Peter Hertl-riaditeľ preteku

PS: Na stránkach preteku sme spustili tak zvanú " zoznamku", kde záujemcovia o štart na našom preteku ak nemajú partnera do štafety, si môžu partnera nájsť alebo sa môžu zaregistrovať a ponúknuť sa tak ďalším záujemcom.
Viac na:
http://www.h-triathlon.sk/hladam-partnera-do-stafety/

http://www.h-triathlon.sk/hladam-partnera-do-stafety-ponuka/

 
Biker201 11.02.2015 (12:10)

0


myslim, ze toto niektorich odradi. podla mna to nie je krok spravnym smerom ja sa tiez nezucastnim a pritom som sa tesil na tento pretek. Kazdy rok som chodieval

 
proximity 11.02.2015 (21:08)

0


Niečo podobné som chcel napísať aj ja. Ja som sa chystal prvýkrát, ale toto ma odradilo.

 
AK4477 12.02.2015 (10:55)

0


Podľa mňa to je veľmi dobrý napad. Takto to bude pestrejšie a zaujímavejšie. Vždy som hovoril, že by mohli urobiť aj nejaký pretek dvojíc. Cape Epic to samozrejme nebude, ale aspoň menšia a kratšia obdoba. :-P Chalani, čo ste hore písali, neverím že nemáte nejakého výkonnostne podobného kamaráta, čo by ste sa s ním prišli zabaviť. Ak sa mi bude dať, tak túto akciu určite nevynechám.

 
Pridaj komentár