Pozvánka: Oravský cyklomaratón 2015

Pozvánka: Oravský cyklomaratón 2015

Ahojte bikeri, 8. ročník Oravského cyklomaratonu štartuje o necelý mesiac a to znamená, že je najvyšší čas začať ladiť prípravu, alebo s nejakou aspoň začať . Usporiadatelia vás touto cestou čo najsrdečnejšie pozývajú na preteky po krásnych tratiach pod majestátnym Chočom s výhľadom na hrebene Kubínskej Hole a Roháčov.

8. ročník nášho cyklomaratónu štartujeme 4.7.2015 a ako iste viete v ten ist7 deň čase štartuje aj najväčšie cyklistické podujatie - Tour de France. Vďaka tomu sa nemusíte obávať konkurencie v podaní svetovej cyklistickej špičky a my sa o to viac budeme tešiť z toho, že ste sa rozhodli práve pre to naše podujatie!

Čo vás tento rok u nás čaká


  • Okrem klasického preteku na tratiach 25 km, 43 km a 80 km sme aj účastníkmi Detskej Tour Petra Sagana (5. kolo), pretekov pre deti od 4-16 rokov, ktorá bude prebiehať na druhej strane rieky Orava pri Zimnom štadióne
  • Na základnom 43 km okruhu čakajú pretekárov klasicky náročné stúpania a relatívne dobre zjazdné klesania, 3 občerstvovacie zastávky, bude zabezpečená technická a na náročnejších úsekoch tiež zdravotná pomoc (trasa trate môže prejsť ešte drobnými úpravami v závislosti od aktuálneho počasia a prejazdnosti niektorých úsekov).
  • Jazdci na Dlhej trati si základný okruh zopakujú a tí na najkratšej zasa pôjdu skratkou na občerstvovacej stanici na Malatinej.
  • Predjazdcom pred pretekármi bude Dakarská hviezda Štefan Svitko - na 100%-nú kvalitu si potrpíme v každom ohľade.
  • Strava, sprchy, umývanie bikov / dúfame, že nebude treba / a sprievodný program sú zabezpečené na známom stanovisku pri Kolibe, kde Vám garantujeme aj príjemnú atmosféru.
  • V cieli na Vás budú čakať obľúbené oravské syry.
  • Zasúťažiť si môžete s Festinou o obľúbené značkové hodinky s motívom TdF.
  • O moderovanie sa postará starý známy Terry Dupkala
  • Všetci účastníci majú šancu vyhrať v tombole hlavnú cenu - bicykel CUBE v hodnote 1.099 €CUBE LTD PRO 29 SPICY YELLOW´N´BLUE v hodnote 1099 € http://www.cube.eu/en/bikes/mtb-hardtail/ltd/cube-ltd-pro-29-spicy-yellownblue-2015/

Propozície: Základné informácie o 8. Oravskom cyklomaratóne


8. ročník vytrvalostného preteku horských bicyklov v oblasti Oravských kopcov.
Maratón bude jedným z pretekov série SLOVAK XCM TOUR 2015.
Súčasťou Oravského cyklomaratónu bude aj Slovenský pohár XCM a Detská tour Petra Sagana.

USPORIADATEĽ
Cykloklub Dolný Kubín
SPOLUUSPORIADATELIA:
Mesto Dolný Kubín
Obec Malatiná
Obec Pucov
Materské centrum Píšťalka

BEZPEČNOSTNÉ, ZDRAVOTNÉ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE
Policajný zbor Slovenskej republiky
Požiarny zbor Slovenskej republiky
Mestská polícia Dolný Kubín
Horská záchranná služba
Horská služba Orava
Slovenský skauting 53. Zbor Gentiana
HK James Dolný Kubín
KST Pajta Malatiná
MIESTO KONANIA:
Dolný Kubín
DÁTUM KONANIA:
sobota 4. 7. 2015

REGISTRÁCIA


V Penzióne Koliba, Gäceľská cesta, Dolný Kubín
piatok 3. 7. 2015 od 18.00 do 20.00 hod.
sobota 4. 7. 2015 od 07.00 do 08.30 hod. pre dlhú trať, od 07.00 do 9.30 hod. pre krátku trať a trať "do pohody".
Pri registrácií si vyzdvihnete štartovné číslo.

ŠTART


9.00 hod. dlhá trať
10.00 hod. krátka trať a ťrať "do pohody"
Štart preteku bude na námestí P. O. Hviezdoslava, v miestach, kde sa prechádzal najväčší básnik slovenského národa.

KATEGÓRIE (členenie podľa SLOVAK XCM TOUR)


Trasa B - maratón - dlhá trať (80 km)

Muži – 19 až 39 rokov
Muži Masters B – 40 až 49 rokov
Muži Masters C – 50 až 59 rokov
Muži Masters D – nad 60 rokov
Ženy – 19 a viac rokov
Trasa C - polmaratón - krátka trať (43 km)

Juniori – 17, 18 rokov
Muži – 19 až 39 rokov
Muži Masters B – 40 až 49 rokov
Muži Masters C – 50 až 59 rokov
Muži Masters D – nad 60 rokov
Ženy Juniorky – 17, 18 rokov
Ženy – 19 až 39 rokov
Ženy Masters B – 40 až 49 rokov
Ženy Masters C – nad 50 rokov
Trasa D - štvrťmaratón - "do pohody" (25 km)

Kadeti - 15, 16 rokov (vyhodnotenie v rámci Detskej tour Petra Sagana)
Kadetky - 15, 16 rokov (vyhodnotenie v rámci Detskej tour Petra Sagana)
Juniori – 17, 18 rokov
Ženy Juniorky – 17, 18 rokov
Muži - 19 a viac rokov
Ženy- 19 a viac rokov

Slovenský pohár XCM:
Juniori – trasa C (polmaratón)
Juniorky – trasa C (polmaratón)
Muži Elite – od 19 rokov vyššie – trasa B (maratón)
Ženy Elite – od 19 rokov vyššie – trasa B (maratón)

Detská tour Petra Sagana


B1: Zavod Baby - ročník narodenia 2010 a mladší
M1: Závod Mikro - ročník narodenia 2009 - 2008 (na 3-5 min.)
M3: Závod Mili - ročník narodenia 2007 - 2006 (na 6-8 min.)
M4: Závod Mini - ročník narodenia 2005 - 2004 (na 9-15 min.)
V1: Závod Mladší žiaci - ročník narodenia 2003 - 2002 (na 16-20 min.)
V2: Závod Starší žiaci - ročník narodenia 2001 - 2000 (nad 20 min.)
K1: Závod Kadeti - ročník narodenia 1999 - 1998 (trať “Do pohody”)
K2: Závod Kadetky - ročník narodenia 1999 - 1998 (trať “Do pohody”)
Pretekári mladší ako 18 rokov štartujú len s písomným súhlasom zákonného zástupcu. Pre pretekárov mladších ako 15 rokov sa okrem písomného súhlasu vyžaduje aj doprovod dospelej osoby na celej trati.

ŠTARTOVNÉ


pre prihlásených do 20. 6. 2015 – 10 € s možnosťou dokúpenia suveníru za 5 €.
pre prihlásených od 21. 6. 2015 – 15 € bez možnosti dokúpenia suveníru.
V cene štartovného je štartovné číslo, občerstvenie na trati, jedlo a nápoj v cieli, možnosť sprchy a umytia bicykla po dojazde do ciela, účasť na tombole, sprievodný program. Štartovné prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia preteku nebude vrátené. V prípade vážneho dôvodu neúčasti vám štartovné presunieme na budúci rok.

V prípade neuskutočnenia sa závodu z dôvodu živelnej pohromy, alebo epidémie sa štartovné nevracia.
Doklad o zaplatení si zoberte k prezentácii pre prípad reklamácie.

PRIHLÁSENIE


Na prihlásenie máte niekolko možností (použite prosím iba jednu):

Internetom
na pretek sa môžete prihlásiť on-line do 2. 7. 2015 do 24:00 hod. Treba si overiť či systém zaregistroval vašu platbu a prihlásenie.
Nové číslo účtu: 2922893350/1100, variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR, špecifický symbol: identifikačný kód, ktorý získate po zaregistrovaní.

Osobne
Ak vám nevyhovuje prihlasovanie online a platenie štartovného cez homebanking/internetbanking môžete sa prihlásiť a zaplatiť štartovné v hotovosti na týchto miestach:
- PISOSPORT, Ui. S. Nováka 2194, Dolný Kubín
- Kníhkupectvo ZRNO, Radlinského 30, Dolný Kubín

Pri prezentácii
(Penzión Koliba, Gäceľská cesta, Dolný Kubín)
piatok 3. 7. 2015 od 18.00 do 20.00 hod.
sobota 4. 7. 2015 od 07.00 do 08.30 hod. pre dlhú trať a od 07.00 do 9.30 hod. pre krátku trať a trať "do pohody".
Za prihláseného ste považovaný po zaplatení štartovného a odovzdaní podpísanej prihlašky.

CENY:


Finančné odmeny obdržia prvý traja na krátkej trati a prvý traja na dlhej trati bez rozdielu kategórie.
Vecné ceny obdržia prví traja umiestnení v každej kategórii.
Cenu mesta Dolný Kubín obdržia prví pretekári z Oravy na obidvoch tratiach (okrem trate "do pohody") a tiež prvé ženy z Oravy na obidvoch tratiach (okrem trate "do pohody").
Vecné ceny obdržia aj najlepší traja Oravci na dlhej trati a 10-ti najlepší Oravci na krátkej trati.
Vyhodnotené budú aj Oravské baby.
Pokiaľ daná kategória nebude obsadená aspoň tromi učastníkmi, nebude daná kategória vyhlasovaná vo výsledkoch, ale body budú započítané do CMS série.

TOMBOLA:


Každý účastník preteku bude zaradený do tomboly. Žrebovanie sa uskutoční ihneď po vyhodnotení preteku.

STOPTIME
Platí najmä pre cyklistov na dlhej trati (nepredpokladáme, že niekto z krátkej trate využije StopTime, o trati "do pohody" ani nepíšeme). Pri otočke do druhého kola na Medzihradnom je StopTime 3:30 hodiny od štartu, tzn. že po 12:30 hod. už nikdo nebude pustený do druhého kola. Druhý StopTime je na druhej občerstvovačke v Malatinej v druhom kole 5:30 hodiny od štartu, tzn. že po 14:30 hod. už budú na tomto mieste pretekári stiahnutí z trate.

KONTAKT NA ZDRAVOTNÉ STREDISKO
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín
Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín
Tel. 043/580 11 11

Chirurgická príjmová ambulancia tel.: 043/580 12 53
Rýchla zdravotnícka pomoc tel: 155 alebo 112

PODMIENKY ÚČASTI


povinná ochranná cyklistická prilba na hlave počas celého preteku,
štart na vlastné nebezpečenstvo,
usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené,
všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom bezpečné predbiehanie,
mimo vyznačené občerstvovacie stanice nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad na trati,
ak účastník opustí trať z akejkoľvek príčiny, musí sa vrátiť na trať v tom istom mieste, v ktorom ju opustil,
preteky sa konajú za plnej cestnej premávky, každý účastník musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky,
zákaz používať motorové vozidlá po trase preteku.
Cyklomaratón bude prebiehať podľa platných pravidiel SLOVAK XCM TOUR a súťažného poriadku pre MTB maratóny (viac na http://www.cyklomaraton.sk).
Pri odstúpení z preteku je pretekár povinný ohlásiť svoje odstúpenie pri najbližšej kontrole, alebo v cieli preteku.
Pretekári, ktorí predčasne odštartujú, neprejdú všetkými kontrolami, nešportovo sa správajú počas preteku, alebo si zložia ochrannú prilbu, budú diskvalifikovyní so stratou všetkých práv.

Prípadné protesty prijíma hlavný rozhodca, písomne s vkladom 10 EUR do 15 minút po zverejnení výsledkov.

Oravský maratón sa koná za každého počasia. Pretekári, rozhodcovia, organizátori a diváci sa zúčastňujú Oravského maratónu na vlastné nebezpečie a vlastnú zodpovednosť.

Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Súhlas pre fotoservis platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia.

Organizátor preteku si vyhradzuje právo zmeny. Niektoré informácie možu byť doplnené, alebo zmenené.

Všetky informácie o prihlasovaní, trati, kategoriach, štartovnom nájdete na http://www.cykloklubdk.sk/
report_problem Našiel si v texte chybu?

Oravský cyklomaratón

calendar_today 04.07.2015
format_list_numbered 6. kolo - Slovak XCM Tour
label MTB - maratón
place Dolný Kubín (Slovensko)

Páči sa ti tento článok? thumb_up0thumb_down comments 4 komentáre report_problem
clear
Prečo sa ti článok nepáči?
Odoslať spätnú väzbu
Formulár sa odosiela

comment Komentáre

Musíš byť prihlásený, ak chceš vidieť celú diskusiu.
Pridaj komentár
Formulár sa odosiela

Podobné články

Pozvánka: Baynach MTB Marathon – ukončite sezónu v krásnom prostredí viníc

Pozvánka: Baynach MTB Marathon – ukončite sezónu v krásnom prostredí viníc

Tohtoročná sezóna organizátorom maratónov veľmi nepraje, no napriek tomu to mnohí nevzdávajú a robia všetko preto, aby sme si mohli kvalitne pojazdiť. Inak to nie je ani v prípade Občianskeho združenia REGIÓN PONDUS.
Pozvánka: Príďte si porovnať sily na ŠKODA MTB Maratón Rajecké Teplice

Pozvánka: Príďte si porovnať sily na ŠKODA MTB Maratón Rajecké Teplice

September je plný akcií - či už ide o súťažné alebo menej pretekárske podujatia. Maratón ŠKODA v Rajeckých Tepliciach je svojím charakterom blízky obom. Spája totiž pôžitok z jazdenia s možnosťou porovnávať sa s ostatnými.
Pozvánka: Kaktus Bike Stupava Trophy už tento víkend - stále je šanca sa zúčastniť

Pozvánka: Kaktus Bike Stupava Trophy už tento víkend - stále je šanca sa zúčastniť

Už o niekoľko dní sa 29. augusta v okolí Bratislavy postaví niekoľko sto účastníkov na štart Kaktus Bike Stupava Trophy. Jedna vec je však stále aktuálna - voľné miesta na nezabudnuteľný zážitok.
keyboard_arrow_up