Ride Cup 2007

Ride Cup 2007

Downhill.sk

Po vlaňajšom skúšobnom ročníku pofičí RIDE Cup tento rok s niekoľkými inováciami, s ktorými vás chcem pred začatím sezóny oboznámiť. Za nimi nasleduje Súťažný poriadok, ktorý odporúčam pozorne prečítať hlavne pretekárom.

Najskôr hodím termíny jednotlivých kôl:
19-20. máj – Polomka (tradičný úvod sezóny)
16-17. jún - Donovaly (sú aj kolom Slovenského pohára)
8. september - Podkonice (tradičné Finále)


Foto: Polomka 2006. Viac na: www.ride.sk/foto/2006_05_21_polomka

Prvou novinkou sú doladené kategórie – nielen ich názvy, ale aj ročníky a podmienky štartu (tie si pozorne prečítajte v Súťažnom poriadku nižšie). Kategórie sú: Muži Elite, Juniori, Sport Open, Hardtail Open, Masters Open, Ženy Open, Youngsters Open. Posledná úplne nová kategória Youngsters („sopliaci“ ) je pre budúcich pilotov – „žiakov“ do 15 rokov. Pozor, títo pretekári musia mať svojho zákonného zástupcu priamo pri prezentácii!

Dôležitá informácia je, že všetky kategórie Open majú povolený štart bez licencie (a teda sú to všetky kategórie okrem kategórií Muži Elite a Juniori). Takže, stačí ráno prísť, prihlásiť sa a drieť! Netreba žiadne licencie, foto či iné papierovačky (samozrejme treba občiansky a kartu poistenca ).


Foto: Donovaly 2006. Viac na: www.ride.sk/foto/2006_07_16_donovaly

Ďalšou novinkou sú štartové čísla – jazdci, ktorí vlani bodovali v celkovom hodnotení RC 2006, budú mať pridelené stabilné čísla na celú sezónu podľa výsledkov z minulého ročníka (ako je to napríklad v Americkom motokrose). Ostatní podľa prihlasovania. Prečo? Na RIDE Cup chodí stále viac divákov, ktorí si takto môžu jednoduchšie sledovať svojich favoritov a hecovať si svoje hviezdy. Taktiež každý z hodnotených jazdcov bude mať na čísle svoje meno, čo sa „=“ huúustá frajerina po celý rok... Keď prejdete okolo, každá kráska bude vedieť, že viete dobre „bodovať“...

Niekoľko info ohľadom prihlasovania: Pri každých pretekoch sa vždy nájde pár ľudí, ktorým sa „akože“ nedalo online prihlásiť. Prihlasovanie na každé preteky sa spustí vždy dva týždne pred pretekmi (pondelok) a trvá týždeň a pol (do stredy večera, 22.00h). Ak máte nejaký problém s prihlásením sa, napíšte mail na info@downhill.sk najneskôr do spomínanej stredy (informáciu o tom, že sa vám nedalo prihlásiť už po tomto termíne akceptovať nebudeme).


Foto: Podkonice 2006. Viac na: www.ride.sk/foto/2006_09_23_podkonice2

Poslednou zásadnou zmenou je rozvrhnutie tréningu. Ide o zvýšenie bezpečnosti pretekárov na pretekoch z dôvodu početných kolízií rýchlejších jazdcov s pomalšími. Tréning sa rozdelí na tri časti:
- tréning s možnosťou zastavovania sa na trati – slúži na základné oboznámenie sa s traťou a na najazdenie úsekov. Jazdci budú vedieť, že premávka na trati môže byť obmedzená, čomu prispôsobia rýchlosť jazdy atď..
- tréning bez zastavovania sa na trati – počas neho by sa nemalo stať, že trať bude na niektorých miestach „zapchatá“, takže dá možnosť na plynulejší a rýchlejší tréning
- tréning „hodinka najlepších“ je na to, aby si najväčší strelci mohli vyskúšať trať v plnej rýchlosti bez predbiehania, vyhýbania sa a podobných hrozieb
Konkrétny harmonogram nájdete opäť v Súťažnom poriadku.

O čo sa v RC07 spúšťa? Hlavne o radosť z dobrého pojazdu... ale aj o nejaké prachy, poháre a kopec cien, medzi inými aj bicykel Scott Voltage, iné kvalitné komponenty, doplnky či handry. Za ceny a podporu veľmi pekne ďakujeme sponzorom a partnerom celého ročníka (zoznam sa bude priebežne dolaďovať): Scott - Bicykle šport Košice, NS Bikes, Park Snow Donovaly, SK Profi Bike, Dainese, Marzocchi, Rann, KOprint, Autosalón Roska, Casomiera.sk, Downhill.sk, MTBiker.sk, DoleKop.com.

Na záver chcem všetkých jazdcov a divákov pozvať na celú sériu RIDE Cupu, ktorá začína už tretí májový weekend v Polomke. O jednotlivých kolách budeme konkrétnejšie informovať v propozíciách vždy tri týždne pred samotnými pretekmi.

Ešte by som rád upozornil všetkých účastníkov, aby boli svojím správaním ohľaduplní k prírode - skoro všetky preteky sú v ochranných pásmach.

Stačilo kecov, ZAČNITE TRÉNOVAŤ!!! Aby ste si narozdiel odo mňa nemuseli z roka na rok kupovať do vidly tvrdšie struny...

Pišta Čeman – RIDE.sk

PS: Ak si chcete Súťažný poriadok vytlačiť či sa ho nabifliť , jeho aktuálnu verziu nájdete vždy na www.ride.sk v časti Download.

SÚŤAŽNÝ PORIADOK RIDE CUP 2007

1 ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
RIDE Cup 2007 je seriál troch pretekov s medzinárodnou Open účasťou v disciplíne DHI (DownHill Individual).

Mountainbike DownHill Individual (zjazd na horských bicykloch jednotlivcov) sú preteky jednotlivcov na čas po presne vytýčenej trati. Trať má štart na mieste s vyššou nadmorskou výškou ako cieľ, má po celej dĺžke prevažne klesajúci charakter (minimálne 95% dĺžky) a vedie prevažne horským terénom.

Zvíťazí pretekár, ktorý prejde trať v najkratšom čase vo svojej kategórii. Z dvoch meraných jázd sa do výsledku počíta čas lepšej z nich.

Diskvalifikovaný bude pretekár, ktorý neprejde štartom alebo cieľom, vybočí z trate mimo vyznačenej oblasti (cez označovaciu pásku), alebo inak poruší tento súťažný poriadok, prípadne iné všeobecne záväzné pravidlá.

2 USPORIADATEĽ
Športový klub RIDE Slovakia

3 ORGANIZÁTORI
Polomka - Gravity s.r.o. a OÚ Polomka
Donovaly - ŠK RIDE Slovakia
Podkonice - ŠK RIDE Slovakia

4 PARTNERI
Generálny partner: Scott - Bicykle šport Košice
Partneri: NS Bikes, Park Snow Donovaly, SK Profi Bike, Dainese, Marzocchi, Rann, KOprint, Autosalón Roska, Casomiera.sk
Mediálni partneri: Downhill.sk, MTBiker.sk, DoleKop.com
(Zoznam partnerov sa môže dopĺňať/meniť a aktuálny bude vždy na www.ride.sk v časti Sponzori)

5 TERMÍNY A MIESTA
19-20. máj – Polomka
16-17. jún - Donovaly (súčastne aj kolo Slovenského pohára)
8. september (sobota) - Podkonice (Finále).

6 ČASOVÝ HARMONOGRAM
Pre preteky v sobotu
Piatok
13.00 - 16.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
16.00 - 17.00 tréning len pre prvých 15 M, 5 J, 3 SO, 3 HO, 3 MO, 2 ZO
17.00 - 18.30 voľný tréning bez zastavovania sa na trati
17.30 - 18.30 prezentácia

Sobota
08.00 - 10.00 prezentácia
08.00 - 09.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
09.00 - 12.00 voľný tréning bez zastavovania sa na trati
11.00 - 12.00 povinná jazda
13.00 štart 1. jazdy
15.00 štart 2. jazdy
Stupne víťazov 15-20 min. po dojazde posledného pretekára
21.00 party

Pre preteky v nedeľu
Sobota
10.00 – 14.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
14.00 – 15.00 tréning len pre prvých 15 M, 5 J, 3 SO, 3 HO, 3 MO, 2 ZO
15.00 – 17.00 voľný tréning bez zastavovania sa na trati
16.00 – 17.00 prezentácia

Nedeľa
08.00 – 10.00 prezentácia
08.00 - 09.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
9.00 - 11.30 voľný tréning bez zastavovania sa na trati
10.30 – 11.30 povinná jazda
12.00 štart 1. jazdy
14.00 štart 2. jazdy
Stupne víťazov 15-20 min. po dojazde posledného pretekára

7 KATEGÓRIE
Muži Elite (ME): 1978 - 1988 (štart len s licenciou SZC/UCI)
Juniori (JR): 1989 - 1992 (štart len s licenciou SZC/UCI)
Sport Open (SO): 1978 - 1992 (štart len na bicykli s odpruženým rámom)
Hardtail Open (HO): 1978 - 1992 (štart len na bicykli s pevným rámom)
Masters Open (MO): 1907 - 1977
Ženy Open (ZO): 1907 - 1992
Youngsters Open (YO): 1993 - 1994

Poradie štartu kategórií je nasledovné: 1. YO, 2. ZO, 3. MO, 4. HO, 5. SO, 6. J, 7. M. Medzi štartom jednotlivých kategórií je cez finálové jazdy pauza minimálne 3 minúty

8 PODMIENKY ŠTARTU
Muži Elite, Juniori
Štart na vlastné nebezpečenstvo
Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
Preukázanie sa platnou kartou poistenca
Prilba s integrovaným chráničom brady
Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice, kotúčové brzdy

Masters Open, Sport Open, Hardtail Open, Ženy Open
Štart na vlastné nebezpečenstvo
Preukázanie sa platnou kartou poistenca
Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
Pretekári do 18 rokov musia doniesť potvrdenie od zákonného zástupcu (stiahnete si ho z www.ride.sk v časti Download)
Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

Youngsters Open
Štart na vlastné nebezpečenstvo
Preukázanie sa platnou kartou poistenca
Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
Pretekári musia mať pri prezentácii prítomného svojho zákonného zástupcu
Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

9 PRIHLÁŠKY
Online na www.downhill.sk v nasledovných intervaloch

Termín konania pretekov

Miesto pretekov

Začiatok online prihlasovania

Koniec online prihlasovania

Termín zverejnenia propozícií

19-20. máj

Polomka

7. máj

16. máj

30. apríl

16-17. jún

Donovaly

4. jún

13. jún

28. máj

8. september

Podkonice

27. august

5. september

20. august

Začiatok online prihlasovania je vždy v pondelok dva týždne pred pretekmi a koniec vždy v stredu pred pretekmi o 22.00h. Kto sa neprihlási online, má možnosť prihlásiť sa ešte priamo pri prezentácii počas pretekov (pozri harmonogram prezentácie v bode 6 tohto Súťažného poriadku)

10 POPLATKY
Štartovné
Prihlásení online - 300 Sk
Prihlásení na mieste - 350 Sk
Štartovné je pre všetky kategórie rovnaké
Štartovné sa nevracia

Vývozné
Podľa dohodnutého cenníka a pravidiel v jednotlivých lokalitách (bude zverejnené v propozíciách k jednotlivým pretekom)

11 ODMENY
Minimálna výška odmien pre jednotlivé kolá:
Muži: 3000, 2000, 1000 Sk + vecné
Juniori: 1500, 1000, 500 Sk + vecné
Sport Open: 1000, 700, 300 Sk + vecné
Hardtail Open: 1000, 700, 300 Sk + vecné
Masters Open: 1000 Sk + vecné
Ženy Open: 1000 Sk + vecné
Youngster Open: vecné

RIDE Cup celkove: poháre + vecné

Víťaz môže byť vyhlásený, len ak na štart nastúpia minimálne traja pretekári.

Prví traja pretekári budú odmenení za podmienky, že ich počet v kategórii bude minimálne dvojnásobný.

12 HODNOTENIE
Absolútnym víťazom RIDE Cupu sa stáva jazdec s najvyšším počtom získaných bodov. Body budú prideľované podľa nasledujúcej tabuľky:

Bodovanie RIDE Cup 2007

Umiestnenie

#1 Polomka

#2 Donovaly

#3 Podkonice

1.

100

100

130

2.

95

95

124

3.

90

90

117

4.

85

85

111

5.

80

80

104

6.

70

70

91

7.

60

60

78

8.

50

50

65

9.

40

40

52

10.

30

30

39

11.

25

25

33

12.

20

20

26

13.

15

15

20

14.

12

12

16

15.

10

10

13

16.

8

8

10

17.

6

6

8

18.

4

4

5

19.

2

2

3

20.

1

1

2

Do celkového hodnotenia sa počítajú všetky tri preteky. V prípade rovnosti bodov rozhoduje lepšie umiestnenie na Finále.

Ak pretekár v priebehu sezóny zmení kategóriu, stráca nárok na bodovanie v rebríčku.

13 OSTATNÉ USTANOVENIA
Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo
Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu
Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku

Zdravotná starostlivosť bude na trati len v deň pretekov
Mimo termínu pretekov neodporúčame na tratiach jazdiť, pokiaľ to nebude oficiálne oznámené

Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem
Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií

Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom
Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach
Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch

Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa

V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov (zmeny budú včas oznámené prostredníctvom internetu)
Viac informácií o pretekoch nájdete priebežne na www.ride.sk, www.downhill.sk a na stránkach mediálnych partnerov

Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tento Súťažný poriadok (aktuálna verzia bude vždy k dispozícii na www.ride.sk v časti Download)

V Podkoniciach, 7.4.2007, Ing. Štefan Čeman

report_problem Našiel si v texte chybu?
Páči sa ti tento článok? thumb_up0thumb_down comments 1 komentár report_problem
clear
Prečo sa ti článok nepáči?
Odoslať spätnú väzbu
Formulár sa odosiela

comment Komentáre

Musíš byť prihlásený, ak chceš vidieť celú diskusiu.
Pridaj komentár
Formulár sa odosiela

Podobné články

Pozvánka: Záverečné 5. kolo SPDH a SPEN uzatvorí sezónu 2019

Pozvánka: Záverečné 5. kolo SPDH a SPEN uzatvorí sezónu 2019

V septembri, resp. v októbri vyvrcholia Slovenské poháre v disciplínach downhill a enduro. Všetci milovníci týchto štýlov jazdenia sa majú na čo tešiť aj na začiatku jesene.
Pozvánka: Júl sa ponesie v duchu Majstrovstiev Slovenska SPDH a SPEN

Pozvánka: Júl sa ponesie v duchu Majstrovstiev Slovenska SPDH a SPEN

Druhý júlový víkend už počas prázdnin sú naplánované Majstrovstvá Slovenska v endure na Spiši, konkrétne na Branisku a o týždeň na to sa môžete tešiť aj na Majstrovstvá Slovenska v zjazde v Ski Centre Košútka.
Pozvánka: Druhé kolo Slovenského pohára v downhille – už začiatkom júna

Pozvánka: Druhé kolo Slovenského pohára v downhille – už začiatkom júna

V nedeľu 2. júna sa uskutoční už na známej trati v obci Polomka druhé kolo série známej aj pod skratkou SPDH.
keyboard_arrow_up