Kráľ Záhoria MTB Maratón

calendar_today 23.04.2016
format_list_numbered 2. kolo - Hertlsport Extreme Tour
format_list_numbered 3. kolo - Karpaty MTB Tour
sell MTB - maratón
place Skalica (Slovensko)
Páčila sa Ti táto akcia?
Tvoje hodnotenie: thumb_up2thumb_down
arrow_backNaspäť do kalendára


Propozície


Názov: Kráľ Záhoria MTB Maratón 2016, pretek na horských bicykloch 50km, 25km
2. pretek bodovacieho seriálu HERTLSPORT EXTREM TOUR 2016
3. pretek bodovacieho seriálu KARPATY MTB TOUR 2016

Pretek na horských bicykloch na trati 50 km a 25 km
8.ročník (2009 – 2016)
Viac než výzva…
LIMITOVANÝ POČET 250 ŠTARTUJÚCICH

Pretek na horských bicykloch KRÁĽ ZÁHORIA MTB MARATÓN začal písať svoju históriu v roku 2009. Trať preteku je situovaná na úpätí Bielych Karpát do rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina. Na pretekárov čaká zaujímavá trať o dĺžke 50 km (2 okruhy), 25 km (1 okruh), ktorá obsahuje krátke a dlhé výjazdy a zjazdy, lesné i ťažné cesty a turistické chodníky. Posledné štyri kilometre 25 km okruhu vedú po trati finálového preteku Slovenského pohára v cross country, ktoré sme organizovali v roku 2014. Štart a cieľ preteku je situovaný do areálu rekreačného zariadenia AMOR (zmena oproti minulým ročníkom), kde je pre pretekárov pripravené kompletné zázemie (občerstvenie po preteku, WC, bufet, umývanie bicyklov, EXPO aréna…). Najlepší pretekári v jednotlivých kategóriách si odnesú originálne trofeje a na všetkých čaká zaujímavá tombola, v ktorej nebudú chýbať skalické špeciality “Skalický trdelník” a “Skalická frankovka”. Pitný režim zabezpečuje slovenský výrobca športovej a doplnkovej výživy firma KOMPAVA. V priestoroch štartu a cieľa bude umiestnená EXPO aréna, kde budú prezentovať svoje produkty partneri podujatia. Pretek bude meraný čipovou technológiou Race-Result. Pôvabná prírodná scenéria spojená so zaujímavou traťou, sú tým najlepším lákadlom, aby ste sa tohto preteku zúčastnili. KRÁĽ ZÁHORIA MTB MARATÓN 2016 je zaradený do bodovacieho seriálu MTB maratónov KARPATY MTB TOUR 2016. Viac info na www.karpatymtbtour.webnode.sk.

Miesto
Skalica -rekreačná oblasť Zlatnícka dolina

Dátum
23.4.2016 (sobota)

Trať
50 km (2 x okruh,) najvyšší bod trate 574 m, prevýšenie 1 180 m
25 km (1 x okruh,) najvyšší bod trate 574 m, prevýšenie 590 m
NOVÁ TRAŤ - ubrali sme asfaltu a pridali viac terénu :)

Štart
11:00 hod. (areál rekreačného zariadenia AMOR), NOVÁ LOKALITA

Cieľ
areál rekreačného zariadenia AMOR

Štartovné
- 15,00 € štartovné zahŕňa: (jedlo po preteku /bageta/,/0,5 l minerálna voda/, kupón na tombolu, občerstvenie počas preteku, pitný režim počas preteku od f. Kompava, umývanie bicyklov, kupón na 10% zľavu na nákup športovej výživy Kompava počas preteku, darček od f. Kompava, tričko s logom podujatia, meranie preteku a spracovanie výsledkov čipovou technológiou Race-Result)
- tričko s logom podujatia obdrží len pretekár, ktorý sa prihlási a uhradí štartovné do 11.4.2016
- nárok na jedlo po preteku majú len prihlásení pretekári do 20.4.2016

Platba
- vložením hotovosti na účet organizátora v pobočke Slovenskej sporiteľne
- prevodom z účtu na účet
- v hotovosti v predajni HERTLSPORT, na ulici Hollého 49, 90901 Skalica
- v hotovosti pri prezentácii na mieste štartu (bez nároku na tričko s logom podujatia a jedlo po preteku)
- prihlásení pretekári z Českej republiky môžu štartovné uhradiť pri prezentácii

Účet
číslo účtu: 0037269206/0900, Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK130 900 0000 0000 372 692 06
BIC: GIBASKBX
názov účtu: H-TRIATHLON TEAM
konšt. symbol: 0308
variabilný symbol: dátum Vášho narodenia ( príklad: 1.1.1980 = 01011980)

Prihláška
online prihláška

Upozornenie
Limitovaný počet štartujúcich na preteku KRÁĽ ZÁHORIA MTB MARATÓN 2016 je 250 pretekárov. Za prihláseného pretekára do preteku sa považuje pretekár, ktorý sa prihlásil cez online prihlášku a uhradil štartovné do stanoveného termínu (do 21.4.2016). Prihlásený pretekár bez uhradeného štartovného sa bude považovať po tomto termíne za neevidovaného v rámci štartovej listiny.
Zoznam aktuálne prihlásených pretekárov si môžete pozrieť TU.

Prezentácia
8:00-10:30 hod. (areál rekreačného zariadenia AMOR)
prezentácia bude k dispozícii aj v piatok 22.4.2016 od 15:00-16:30 hod.

Kategórie


• 50 km trať
- MUŽI
- M1 15-19 rokov (2001-1997)
- M2 20-29 rokov (1996-1987)
- M3 30-39 rokov (1986-1977)
- M4 40-49 rokov (1976-1967)
- M5 50-59 rokov (1966-1957)
- M6 nad 60 rokov (1956-1937)
- Ženy 1 - 15-35 rokov (2001-1981)
- Ženy 2 - nad 36 rokov (1980 -1937)
rozhoduje rok narodenia
• 25 km trať
- Muži -bez rozdielu veku
- Ženy -bez rozdielu veku
- do seriálu HERTLSPORT EXTREM TOUR 2016 a seriálu KARPATY MTB TOUR 2016 bodujú pretekári na trati 50 km.

Ceny


prví traja pretekári v jednotlivých kategóriách obdržia originálne trofeje a diplomy
pred vyhlásením výsledkom tombola o vecné ceny

Občerstvenie
pred, počas a po preteku pitný režim od f.Kompava
- HypoFit -silný antioxidačný hypotonický nápoj
- EnergoFit -rehydratačný energetický nápoj
počas preteku 2x občerstvovacia stanica (25 km, cieľ), voda, HypoFit, EnergoFit, ovocie…
počas celého preteku bude možnosť si zakúpiť výživové doplnky od f.Kompava
pre návštevníkov preteku bude k dispozícii bufet

Ubytovanie
zoznam miest k ubytovaniu v Skalici

Promo video
pozerajte tu

Doprovodný program
BIKE EXPO -prezentačno-predajné stánky partnerov podujatia
jazda zručnosti na bicykloch pre deti

Suveníry
archívne tričko s logom podujatia (cena 6 €)
cyklistická čiapka s logom podujatia (akciová cena 7 €)
DVD video záznam z preteku /treba si ho objednať pri prezentácii/ (cena 10,00 €).

Kontakt
Peter Hertl, Hollého 49, 90901 Skalica (Slovensko)
- telefón: 00421 907 337 787
- email: hertlsport@hertlsport.sk alebo hertl@h-triathlon.sk

Podmienky a povinnosti účastníkov


1. Poslanie online prihlášky prostredníctvom internetu a zaplatenie štartovného nahradzuje písomný podpis účastníka na papierovej prihláške.
2. Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.
3. Všetci prihlásení pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek.
4. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom.
5. Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas preteku.
6. Štartové čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
7. Pretek sa koná za plnej cestnej prevádzky.
8. Klasifikovaní budú pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.
9. Protesty je možné podať písomne ihneď po príchode do cieľa preteku, najneskôr však do 15:00 hod. /v deň preteku/ v kancelárii preteku pri vklade 20 €, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
10. Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.
11. Účastník ako aj zákonný zástupca odoslaním online prihlášky /podpisom v prípade tlačenej prihlášky/ berú na vedomie zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/ za škodu spôsobenú na majetku alebo zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe.
• Pretekár si je vedomý, že odoslaním online prihlášky /podpisom v prípade tlačenej prihlášky/ odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1-11.
• Povinná výbava: cyklistická prilba /počas cyklistickej časti/
• Doporučená výbava: základné servisné vybavenie a náhradné diely, základná lekárnička.

Viac informácii na: http://www.h-triathlon.sk/kral-zahoria-mtb-maraton/
keyboard_arrow_up