MTBIKER odporúča Bratislavský MTB maratón
Sme mediálnym partnerom akcie.
Dátum konania:
sobota 17.6.2017

Štart:
Bratislava Karlova Ves - Líščie údolie, park SNP
10:00 - Dlhá trať
11:00 - Stredná trať
11:15 - Stredná trať - elektrobike

Cieľ:
Bratislava Karlova Ves - Líščie údolie, park SNP

Vyhlásenie výsledkov + zlosovanie tomboly:
15:00 - Bratislava Karlova Ves - Líščie údolie, park SNP

Trasa:
dlhá trať - 40 km - prevýšenie 1590 m - 4 x občerstvenie na trati
stredná trať - 21 km - prevýšenie 810 m - x občerstvenie na trati

Kategórie:
Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu!

Prezentácia:
17.6.2017 od 07:00 do 09:30 pre dlhú trať
od 08:00 do 10:30 pre strednú trať

Štartovné:
15 € - pri registrácii online do 10.6.2017
20 € - pri úhrade pri prezentácii a v deň štartu

V cene štartovného je zahrnuté: štartovné číslo - pre prihlásených do 03.06.2017 aj s menom pretekára, občerstvenie na trati, jedlo a nápoj v cieli, zabezpečená základná zdravotná pomoc, suveníry od sponzorov, účasť na tombole.
- Doklad o zaplatení si zoberte so sebou k prezentácii pre prípad reklamácie.
- Vrátenie štartovného (storno prihlášky) nie je možné.
- Štartovné je možné presunúť na iného pretekára.

Suvenír:
Suvenír pre dopredu prihlásených:
- kávovar TCHIBO v hodnote 70 eur

Ceny:
Vecné ceny obdržia prví traja v každej kategórii.

Tombola:
Každý účastník pretekov bude zaradený do tomboly. Žrebovanie sa uskutoční ihneď po vyhodnotení pretekov.

Podmienky účasti:
- 100 % stav bicykla a zdravotný stav pretekára,
- certifikovaná cyklistická prilba riadne upnutá na hlave počas celého trvania pretekov. Pretekári jazdiaci na trati bez prilby budú potrestaní diskvalifikáciou a ich štartovné číslo bude vylúčené z losovania v tombole.

Parkovanie: bude zabezpečené pred športovou halou IUVENTA, cca 600 m od štartu

Radenie pretekárov na štart:
Pretekári sa radia na štart v poradí, v akom sa dostavia do štartovného koridoru. Vstup do štartovného koridoru bude umožnený len pretekárom, sprevádzajúce osoby majú vstup do štartovného koridoru zakázaný. Do štartovného koridoru je dovolené vstupovať len zozadu. Vstup do štartovného koridoru z prednej alebo bočnej strany nebude pretekárom umožnený. Pretekár, ktorý sa bude snažiť vstúpiť do štartovného koridoru z prednej alebo bočnej strany, bude organizátorom upozornený a vykázaný. Pri druhom takomto upozornení sa pretekár trestá diskvalifikáciou a jeho štartovné číslo bude vylúčené z losovania v tombole. Preto, prosíme, pretekárov, ktorí chcú štartovať z predných radov, aby sa na štart dostavili v dostatočnom časovom predstihu.

V cieli bude zabezpečené:
- umývanie bicyklov,
- občerstvenie,
- predajné a prezentačné stánky sponzorov,
- sprchy,
- program,

Záverečné ustanovenia:
- Všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
- Usporiadateľ nezodpovedá za škody vzniknuté účastníkom počas konania podujatia a ani za škody nimi spôsobené.
- Všetci účastníci sa musia správať športovo a v rámci svojich možností umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich bezpečne predbehli.
- Mimo vyznačených občerstvovacích staníc je zakázané vyhadzovať akýkoľvek odpad - prázdne tuby od gélov, obaly od tyčiniek, bidóny, šupky od banánov a podobne. Porušenie tohto bodu sa trestá diskvalifikáciou pretekára a vylúčením jeho štartového čísla z losovania v tombole.
- Ak účastník z akýchkoľvek dôvodov opustí trať, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode, ako ju opustil, v opačnom prípade bude diskvalifikovaný (DSQ).

- Preteky sa konajú za každého počasia.
- V prípade neuskutočnenia pretekov z dôvodu živelnej pohromy, alebo epidémie sa štartovné nevracia.
- Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov nebudú vrátené.
- Organizátor pretekov si vyhradzuje právo zmeny programu.

Každý účastník podujatia berie na vedomie, že počas pretekov bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Tento súhlas platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia.

Viac informácií nájdete na stránke: bratislavskymtbmaraton.sk/mtb-maraton.
keyboard_arrow_up