Kliknutím prejdeš na
www.force.cz
Reklama


Termín a miesto:
Sobota 22. júna 2019
Štart: Čutkovská dolina
Cieľ: Čutkovská dolina

Registrácia:
Zaregistrujte sa online do 16. Júna za 5 €, vaša registrácia bude platná aţ po pripísaní registračného poplatku na účet IBAN: SK95 8330 0000 0026 0113 7773 ako poznámku uveďte meno a priezvisko. Online registráciu nájdete na tomto odkaze.

Do 21. Júna a v deň pretekov bude výška registračného poplatku 8 €, registrácia bude prebiehať na ihrisku v Čutkovskej doline, najneskôr 30 minút pred štartom príslušnej kategórie.

Informácie:
Tomáš Bačkor 0918178420, Patrik Habo 0905607137

Prezentácia:
V deň pretekov v priestore štartu ihrisko Čutkovská Dolina 22. Júna 2019 v čase od 8:30 prezentácia končí 30 min. pred štartom príslušnej kategórie.

Štartové:
Pre online prihlásených do 16. Júna 5€ a pre prihlásených do 21. Júna a na mieste 8€. Všetky detské kategórie kadeti, kadetky, juniori, juniorky štartovné neplatia.

Podmienky:
Preteká sa podľa pravidiel cyklistiky a týchto propozícií, pretekári štartujú na vlastné nebezpečie, organizátor nezabezpečuje ţiadne poistenie účastníkov pretekov. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.
Každý pretekár môže štartovať iba v jednej kategórii.

Ceny:
Prví traja pretekári v kategóriách okrem kategórie deti dievčatá a deti chlapci budú vyhlásení a obdržia vecné ceny a diplomy. Kategórie deti dievčatá a deti chlapci dostanú účastnícku medailu. Po ukončení pretekov bude pripravená pre všetkých pretekárov tombola.

Úhrada:
Pretekári štartujú na vlastné náklady.

Trať:
Hlavná trať a hobby trať vedie malou časťou miestnou komunikáciou (asfalt), kde sa napojí na lesné cesty a chodníky. Hlavná trať má 21 km s prevýšením 837 m.n.m. Hobby trať má 7 km s prevýšením 290 m.n.m. Detské trate budú v okolí Čutkovskej doliny.

Časový rozpis pretekov:
08:30 hod prezentácia v priestore štartu
09:45 hod slávnostné otvorenie 7. ročníka Čutkovského šlaku
Od 10:00 hod štart pretekov detské trate
11:00 hod štart pretekov hobby trať, hlavná trať
11:15 hod vyhlásenie výsledkov detské trate
13:00 hod vyhlásenie výsledkov hobby trať, hlavná trať
13:15 hod tombola
14:00 hod ukončenie pretekov

Kategórie, dĺžka tratí a časový rozpis:
Detské trate:
mix odrážadlá 2013 a mladší 100m 10:00 hod
deti dievčatá 2013 a mladší 100m 10:05 hod.
deti chlapci 2013 a mladší 100m 10:05 hod.
mladšie žiačky 2009 – 2012 1km 10:10 hod.
mladší žiaci 2009 – 2012 1km 10:10 hod.
staršie žiačky 2005 – 2008 2km 10:30 hod.
starší žiaci 2005 – 2008 2km 10:30 hod.

Hobby trať:
Kadetky 2003 – 2004 7 km 11:00 hod
Kadeti 2003 – 2004 7 km 11:00 hod
Muži 2002 – a skôr 7 km 11:00 hod
Ženy 2002 – a skôr 7 km 11:00 hod

Hlavná trať:
juniorky 2001 - 2002 21 km 11:00 hod.
juniori 2001 - 2002 21 km 11:00 hod.
ženy do 39 rokov 1980 - 2000 21 km 11:00 hod.
ženy od 40 do 49 rokov 1970 - 1979 21 km 11:00 hod.
ženy od 50 a viac 1969 – a skôr 21 km 11:00 hod.
Ženy E bike 2001 – a skôr 21 km 11:00 hod
muži do 39 rokov 1980 - 2000 21 km 11:00 hod.
muži od 40 do 49 rokov 1970 - 1979 21 km 11:00 hod.
muži od 50 do 59 rokov 1960 - 1969 21 km 11:00 hod.
muži od 60 a viac 1959 – a skôr 21 km 11:00 hod.
Muži E bike 2001 – a skôr 21 km 11:00 hod

Organizátor si vyhradzuje právo úpravy časového rozpisu a štartu kategórií resp. zmenu týchto propozícií podľa počtu prihlásených pretekárov v jednotlivých kategóriách.

Organizátor podujatia informuje všetkých pretekárov a širokú verejnosť, že počas športových podujatí plánujeme vyhotovovať fotografie a zvukovo-obrazové záznamy, ktoré budú slúžiť na spravodajské, propagačné a dokumentačné účely a budú zverejňované na verejne dostupných miestach a webových stránkach.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.
Logo: Čutkovský šlak

Čutkovský šlak

22.06.2019
1. kolo - Cvyklo Pohár - MTB Séria Liptova
MTB - maratón
Čutkovská dolina (Slovensko)

Páčila sa Ti táto akcia?

Tvoje hodnotenie:

Naspäť do kalendára