Kalendár podujatí

2. kolo - Slovenský pohár Enduro

MTBIKER odporúča toto podujatie
Sme mediálnym partnerom akcie.
Názov pretekov:
ENDURO Višňové - Turie

Usporiadateľ:
Slovenský zväz cyklistiky

Počet pretekárov: !!! MAXIMÁLNE 150 !!!  

Organizátor:
TCK - Žilina

Termín konania:
Nedeľa 16.06.2019

Miesto konania:
Turie /pri Žiline/

Kontakt:
Jozef Šiška, tel: +421 911 621 336, tck.zilina@gmail.com

Celková dĺžka trate: 31 km

Počet RS:
4

Celková dĺžka RS: 8,8 km

Prezentácia:
Pri obecnom úrade /tur.ubytovňa-recepcia/
Podľa Súťažného poriadku 2019

Časový harmonogram:
 Sobota
o 11.00 – 13.00 Registrácia
o 12.00 – 18.00 Obhliadka trate + tréning s číslami
o 16.00 – 18.00 Registrácia a značenie bicyklov
o štartová listina bude zverejnená online v sobotu do 24.00 na tomto odkaze
o 18.30 – 19.00 Poučenie

 Nedeľa
o 7.00 – 8.00 Posledná registrácia len pre online registrovaných s uhradením štartovného online ( len vyzdvihnutie štartovného čísla )
o 8.00 – Zverejnenie štartovej listiny
o Pretekári sú povinní dostaviť sa do štartového priestoru 10 min pred svojim časom štartu, pretekár si vyzdvihne čip v priestore štartu
o 9.00 – Štart pretekov
o 16.00 – Vyhlásenie výsledkov

Štartovné:
 Štandardné – 30 € prihlásený online a uhradené štartovné prevodom do stredy pred konaním pretekov
 Na mieste 1 – 35 € prihlásený online a úhrada v hotovosti na mieste (len v sobotu)
 Na mieste 2 – 40 € neprihlásený online a úhrada na mieste v hotovosti (len v sobotu)
 Prihlasovanie bude prebiehať cez mtbiker.sk
 Štartovné sa nevracia
 V prípade podložených zdravotných ťažkostí je možné štartovné presunúť na iný termín série, prípadne na iného pretekára
 Toto štartovné je platné pre všetky kategórie. Pretekár je povinný sledovať status jeho prihlášky. Číslo účtu pre úhradu štartovného je SK30 8330 0000 0025 0041 2203, BIC FIOZSKBAXXX .

Kategórie:
 Ebike
 Muži (do 1997)
 Muži U21 (1998-2003)
 Masters 40+ (do 1979)
 Ženy od 16 rokov (od 2003)
 Hobby Muži Enduro od 16 rokov (od 2003)
 Hobby Ženy Enduro od 16 rokov (od 2003)

Licencia:
 Pretekár predkladá pri registrácií k pretekom platnú licenciu SZC alebo inú medzinárodnú licenciu vydanú UCI. V prípade, že na licencii SZC nie je fotografia, tak je potrebný i ďalší doklad totožnosti. Licencia musí byť podpísaná. Prípadne vo vysokohorských podmienkach je doporučené i úrazové poistenie pre poskytnutie prvej pomoci Horskou službou.
 Pretekári musia mať licenciu Slovenského zväzu cyklistiky, alebo inú ekvivalentnú licenciu UCI. Postup získania licencie nájdete na tomto odkaze. V prípade, že pretekár nebude mať vystavenú licenciu, je možné vybaviť si ju na mieste.
 Licenciu Hobby Enduro (aj pre pretekárov, ktorí nevlastnia licenciu vo svojej krajine) bez klubovej príslušnosti je možné vybaviť i v mieste konania pretekov počas registrácie na podujatie. Pretekárom do 18 rokov môže byť vystavená licencia len v sprievode zákonného zástupcu. Držiteľ takejto licencie potvrdzuje, že sa podriaďuje pravidlám UCI a SZC. Držiteľ licencie Hobby Enduro je bez klubovej príslušnosti. Cena licencie Hobby Enduro je stanovená na 10 € na celú sezónu.

Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2019

Prihlášky:
na tomto odkaze ,prípadne pri prezentácii.

Ostatné ustanovenia:
- Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku pre SPEN 2019.

Ceny pre víťazov venoval MTBIKER.

Ubytovanie: tel:0907 874 993, email: rolspol@stonline.sk, 15€ posteľ/noc / poz. fakt perfektné
ubytko priamo v DEPE! možnosť stravovania, majiteľky mladé pekné ženy /.

Schválené 01.03.2019 Komisiou MTB DH & EN Mgr. Tomáš Vrbovský
keyboard_arrow_up