Kalendár podujatí

5. kolo - Slovenský pohár Enduro

MTBIKER odporúča toto podujatie
Sme mediálnym partnerom akcie.
Názov pretekov:
ENDURO Cyklostopy Stará Ľubovňa

Usporiadateľ:
Slovenský zväz cyklistiky

Organizátor:
Cyklovňa, o.z., CVČ Stará Ľubovňa, mesto Stará Ľubovňa, Enjoy The Ride Team

Termín konania:
Nedeľa 06.10.2019

Miesto konania:
Stredoveký vojenský tábor, Stará Ľubovňa

Kontakt:
Miloš Guzy, tel: +421 904 931 402, milosguzy@gmail.com

Počet RS:
Race 6, Hobby 5
Dĺžka RS cca 9km
Dĺžka TS cca 27km

Mapy:
Budú zverejnené v Sobotu 5.10.2019

Prezentácia:
Stan v cieľovom priestore
Podľa Súťažného poriadku 2019

Časový harmonogram:
Sobota
11.00 – 13.00 Registrácia
12.00 – 18.00 Obhliadka trate + tréning s číslami
16.00 – 18.00 Registrácia
štartová listina bude zverejnená online v sobotu do 24.00 na www.facebook.com/spdhi
18.30 – 19.00 Poučenie

Nedeľa
7.00 – 8.00 Posledná registrácia len pre online registrovaných s uhradením štartovného online ( len vyzdvihnutie štartovného čísla )
8.00 – Zverejnenie štartovej listiny
Pretekári sú povinní dostaviť sa do štartového priestoru 10 min pred svojim časom štartu, pretekár si vyzdvihne čip v priestore štartu
9.00 – Štart pretekov
16.00 – Vyhlásenie výsledkov

Štartovné:
Štandardné – 30 € prihlásený online a uhradené štartovné prevodom do stredy pred konaním pretekov
Na mieste 1 – 35 € prihlásený online a úhrada v hotovosti na mieste (len v sobotu)
Na mieste 2 – 40 € neprihlásený online a úhrada na mieste v hotovosti (len v sobotu)
Prihlasovanie bude prebiehať cez mtbiker.sk
Štartovné sa nevracia
V prípade podložených zdravotných ťažkostí je možné štartovné presunúť na iný termín série, prípadne na iného pretekára
Toto štartovné je platné pre všetky kategórie. Pretekár je povinný sledovať status jeho prihlášky. Číslo účtu pre úhradu štartovného je SK30 8330 0000 0025 0041 2203, BIC FIOZSKBAXXX.

Kategórie:
Ebike
Muži (do 1997)
Muži U21 (1998-2003)
Masters 40+ (do 1979)
Ženy od 16 rokov (od 2003)
Hobby Muži Enduro od 16 rokov (od 2003)

Licencia:
Pretekár predkladá pri registrácií k pretekom platnú licenciu SZC alebo inú medzinárodnú licenciu vydanú UCI. V prípade, že na licencii SZC nie je fotografia, tak je potrebný i ďalší doklad totožnosti. Licencia musí byť podpísaná. Prípadne vo vysokohorských podmienkach je doporučené i úrazové poistenie pre poskytnutie prvej pomoci Horskou službou.
Pretekári musia mať licenciu Slovenského zväzu cyklistiky, alebo inú ekvivalentnú licenciu UCI. Postup získania licencie nájdete tu. V prípade, že pretekár nebude mať vystavenú licenciu, je možné vybaviť si ju na mieste.
Licenciu Hobby Enduro (aj pre pretekárov, ktorí nevlastnia licenciu vo svojej krajine) bez klubovej príslušnosti je možné vybaviť i v mieste konania pretekov počas registrácie na podujatie. Pretekárom do 18 rokov môže byť vystavená licencia len v sprievode zákonného zástupcu. Držiteľ takejto licencie potvrdzuje, že sa podriaďuje pravidlám UCI a SZC. Držiteľ licencie Hobby Enduro je bez klubovej príslušnosti. Cena licencie Hobby Enduro je stanovená na 10 € na celú sezónu.
Podľa súťažného poriadku 2019.

Prihlášky:
Na tomto odkaze, od 18.9 ( 8.00 ) do 2.10.2019 ( 20.00 ) prípadne pri prezentácii.

Ostatné ustanovenia:
Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku pre SPEN 2019.
Tréning na trati je zakázaný mimo vyhradeného času určeného na tréning
Je zakázané kontaktovať Urbárne spoločenstvá a všetky dotknuté organizácie za účelom získavania povolení na vjazd vozidla do lesa a na lesné cesty z dôvodu získavania nešportovej výhody pred ostatnými pretekármi.
Vstup do lesa, na lesné cesty a na obslužné komunikácie motorovým vozidlom je zakázaný, výnimku majú vozidlá organizátora a záchrannej služby
Porušenie vyššie uvedených pravidiel sa trestá diskvalifikáciou.

Schválené 01.09.2019 Komisiou MTB DH & EN Mgr. Tomáš Vrbovský
keyboard_arrow_up