MTBIKER odporúča DHL Sereďmaratón
Sme mediálnym partnerom akcie.
Dátum konania:
19.05.2019

Miesto konania:
Námestie Slobody, Sereď

Čas štartu:
10:00 hod. , ostrý letmý štart v Šintave / 2 km od štartu

Prezentácia-kancelária:
Námestie Slobody Sereď, 7:30 – 09:40

Pri prezentácii obdrží pretekár čip, štartovné číslo, lístok na stravu a tombolu, banán, vecnú a sladkú cenu.
Pretekári budú vybavení čipmi, firma Videocom Štancel s.r.o. Po pretekoch treba vrátiť!
Výška škody pri strate alebo poškodení čipu je 80 €, hradí pretekár!

Prihlášky ONLINE:
RaceResult www.cyklosered.sk/sm

Kontakt:
Riaditeľ pretekov: 0904 430214, Technický riaditeľ: 0910 189800, marketing@cyklosered.sk

Štartovné a platby:
Prihlásení online - 15€ pri úhrade prevodom do 30.04.2019
Prihlásení online 18€ pri úhrade od 01.05.2019 do 09.05.2019
Od 10.5.2019 a v deň štartu - 25€ v hotovosti
Číslo účtu: 0201755426/0900, Slovenská sporiteľňa IBAN: SK9809000000000201755426
Variabilný symbol: pri online registrácii je to ID kód ktorý obdržíte v potvrdzovacom maili, pri inom spôsobe uveďte dátum narodenia DDMMRR + do poznámky uviesť meno!! Pre výšku štartovného je rozhodujúci dátum úhrady, preto Vás prosíme o úhradu ihneď po registrácii.

Držitelia preukazu ŤZP a pretekári nad 60 rokov - štartovné 10€, aj v deň štartu

Kategórie:
  • A: 17 – 29 r.,
  • B: 30 – 39 r.,
  • C: 40 – 49 r.,
  • D: 50 – 59 r.,
  • E: 60 a viac rokov,
  • F: Ženy,
  • G: Súťaž družstiev – min. 4 v cieli, podľa dosiahnutého najnižšieho času.

Hlavný rozhodca: Určí SZC

Občerstvenie:
Bufet v sedle Havran (70 km), pitný režim a banán. V cieli obed (na výber bude mäsitá aj bezmäsitá varianta) a iné.

Ceny:
Prví šiesti v cieli finančná odmena 100€,90€,70€,50€,30€,20€ a vecné odmeny. Prví traja v každej kategórii získajú vecné ceny. Dres pre celkového víťaza. Finančné a vecné odmeny pre víťazov prémií: Rýchlostná prémia 30€, Horská prémia 30€

Prémie:
Horská prémia (HP) - sedlo Havran (70 km), Rýchlostná prémia (RP) – obec Dvorníky (105 km)

Tombola:
Hlavná cena - bicykel, wellness pobyt a ďalšie hodnotné ceny!
Upozornenie: Vyhodnotenie o 15:00 bude spoločné pre registrovaných aj neregistrovaných cyklistov a cyklistky zo všetkých krajín, podľa umiestnenia v cieli.

Trasa pretekov: (Harmonogram prejazdov cez mestá a obce)
Námestie Slobody Sereď - Šintava - Šoporňa - Pata - Báb - Rumanová - Rišňovce - Alekšince - Lukáčovce - Pastuchov - Koplotovce - Jalšové - Sokolovce - Ratnovce - Banka - Radošina - Ardanovce - Šalgovce - Orešany - Horné Otrokovce - Tepličky - Hlohovec - Bojničky - Dvorníky - Vinohrady nad Váhom - Šintava - Námestie Slobody Sereď

V obci Šintava pred firmou ADA WASTE – 2 km ostrý letmý štart. Trať zabezpečená organizátormi, dobrovoľnými hasičmi a políciou.

Vzdialenosť celkovo: 116 km
Celkové prevýšenie: 1250 m

Trasa vyznačená žltou farbou na ceste a tabuľkami žltej farby s čiernou šípkou smeru jazdy, nad úrovňou cesty.Záver: Vyhlásenie výsledkov o 15:30, tombola po vyhlásení výsledkov

Dôležité upozornenia:
Preteky budú prebiehať za plnej dopravnej premávky. Pretekári sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľov, rozhodcov a polície. Na trati bude zabezpečený bezproblémový prejazd pelotónu cez jednotlivé križovatky a odbočky. Značenie na ceste žltou farbou v tvare šípky. HP a RP označená v metroch (500,300,100). Obmedzený počet doprovodných vozidiel, organizátor pridelí označenie číselne 1-6, poradie v pelotóne určí hlavný rozhodca. Preteká sa na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo. Prísny zákaz štartu bez štartových čísiel! Počas pretekov je možné odhadzovať odpadky len v odpadkovej zóne na to vyhradenej za HP – vyznačená v mape pretekov. Pretekár, ktorý poruší tento zákaz bude diskvalifikovaný. Písomné protesty a pripomienky v kancelárii najneskôr 15 min. po vyhlásení výsledkov pretekov. Povinné cyklistické prilby! Zberné vozidlo a sanitka sa bude pohybovať na konci pelotónu. Novinkou bude neutrálne mechanické vozidlo so servisom na rýchlu opravu defektov, technických problémov a s občerstvením, ktoré sa bude pohybovať v pelotóne.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v tomto rozpise!

Kontakty:
Riaditeľ pretekov: Ing. Lukáš Riha - 0904/430214
Marketingový riaditeľ: Ing. Lukáš Riha - 0904/430214
Technický riaditeľ: Erik Štefanek - 0910/189800
Koordinátor dopravy a bezpečnosti: Dominik Tvrdý - 0911/526 036
Koordinátor cateringu a služieb: Vladimír Borkovič - 0905/213481
Koordinátor registrácie a detského Cyklomaratóniku: Barbora Javorová - 0917/157385

Viac informácií na tomto odkaze.
keyboard_arrow_up