Kalendár podujatí

Bike Open Fest - krosové preteky

MTBIKER odporúča toto podujatie
Sme mediálnym partnerom akcie.
Dátum:
nedeľa 28.4. 2019

Miesto:
Šamorín, Dubová 33, areál rezortu x-bionic® sphere.

Mapa areálu:


Trasy:
 • Kros A - 50 km / 50 m prevýšenie (jeden okruh)
 • Kros B - 33 km / 30 m prevýšenie (jeden okruh)
 • Kros C - 18 km / 20 m prevýšenie (jeden okruh)
 • Kros D - 5 km / rodinná cyklo-štafeta (jeden okruh)


Štart:
 • 10:00 Trasa A 50 km,
 • 10:30 Trasa B 33 km,
 • 11:00 Trasa C 18 km,
 • 14:00 Trasa D 5 km, rodinná cyklo-štafeta
Vyhlásenie výsledkov 16.00

Prezentácia:
 • sobota deň pred pretekom od 16:00 do 21:00, všetky trasy
 • nedeľa od 08:00 do 09:45, A trasa
 • nedeľa od 08:00 do 10:15, B trasa
 • nedeľa od 08:00 do 10:45, C trasa
 • nedeľa od 08:00 do 13:45, D trasa rodinná cykloštafeta
Za prihláseného ste považovaní len po zaplatení štartovného.

Občerstvenie:
 • A trasa 2x
 • B trasa 1x
 • C trasa 1x
 • D trasa bez občerstvovačky v cieli
Odpadky je možné odhadzovať len na občerstvovacích staniciach, ktoré sú v propozíciách vyznačené na mape.

Prihlásenie:

Na preteky sa môžete prihlásiť cez online registráciu do 25.4. 2019, 23:59 hod. Po online registrácii je nutné si prihlášku vytlačiť a priniesť so sebou na prezentáciu.

IBAN: SK6565000000350020328281
SWIFT/BIC: POBNSKBA
Adresa banky:
Poštová banka, a. s.
Dvořákovo nábrežie 4
811 02 Bratislava
Slovensko

Ako variabilný symbol použite registračné číslo, ktoré vám bolo pridelené pri registrácii (je uvedené na prihláške, ako aj v zozname prihlásených účastníkov).

Štartovné:
uhradené od 1.3. 2019 do polnoci 7.4. 2019 - 15 € / (430 Kč)
uhradené od 7.4. 2019 do polnoci 23.4. 2019 - 20 € / (560 Kč)
od 24.4. pokračuje online registrácia do 25.4.2019 do 23.59 hod. s platbou na mieste v piatok a v deň štartu – 25 € / (690 Kč)

V cene štartovného je:
 • úschovňa bicyklov
 • úschovňa osobných vecí
 • umývanie bicyklov
 • sprchy
 • Štartový baliček:
  • štartové číslo
  • merací čip
  • Divas drink
  • PowerBar gel alebo tyčinka
  • cestovné balenie TERMIX
  • promo balenie Cyklo Star, ekologická cyklochémia
  • občerstvenie na trati
  • občerstvenie v cieli
  • zľava 15 % na nákup oblečenia v obchode X-BIONIC®
Ceny a tombola pre víťazov sa budú priebežne aktualizovať
Každý, kto absolvuje náš pretek, má šancu získať niečo hodnotné, a to v podobe balíčka pre víťazov, alebo v našej tombole. Hodnotné vecné ceny získajú prví traja pretekári v každej kategórii. Ceny pre víťazov pripravili: x-bionic sphere, Športservis, UVEX. Každý účastník pretekov bude zaradený do tomboly. Žrebovanie sa uskutoční ihneď po vyhodnotení pretekov.

Ceny do tomboly poskytli:
1. cenu v MTB tombole venuje Športservis

Športový partner ŠPORTSERVIS zabezpečil ceny pre víťazov!
Tento rok zabezpečí technickú podporu Športservis, v stánku budú poskytovať servis bicyklov pre pretekárov. Okrem toho si budeš môcť pozrieť a vyskúšať najlepšie bajky Santa Cruz a Focus.

Budeme mať stánok so servisom a s testovacími bicyklami. Servis základný, nastavenie, dofúkanie. Prinesieme aj náhradné duše, keby bolo treba. Samozrejme poskytneme aj konzultáciu, keby bol potrebný hlbší servis, odporučíme. Okrem toho budeme mať cca 5 bajkov na vyskúšanie, Focus, Santa Cruz a možno jeden Giant. Kolegovia budú k dipozícii, ak by sa chcel niekto poradiť o bicykloch, alebo o čomkoľvek, čo sa týka cyklistiky.

Športservis je cyklistická predajňa s 25 ročnou tradíciou a s dvoma prevádzkami v Bratislave - v Podunajských Biskupiciach a v Petržalke. Ponúka svetové i slovenské značky bicyklov, napr. Santa Cruz, Giant, Scott, Focus, CTM či Kellys. Nájdete tu aj celý sortiment týkajúci sa cyklistiky a tiež odborný servis bicyklov. https://www.sportservis.sk/

UVEX.sk
Aj tento rok uvex, ako hlavný športový partner podujatia, zabezpečil víťazom v jednotlivých kategóriách celkovo 123 športových okuliarov - www.uvexsports.sk

Firma PowerBar venuje do štartových balíčkov 1000 ks tyčiniek..

MTBIKER.sk zabezpečil do našej MTB tomboly 10 atraktívnych cien v hodnote 500,- EUR.

Dodatočné informácie:
Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov nebudú vrátené.
Doklad o zaplatení si zoberte na prezentáciu pre prípad reklamácie.
V prípade neuskutočnenia závodu z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémie sa štartovné nevracia.
Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje súhlas so zaslaním informačného e-mailu od partnera podujatia, odkazujúcim na zhotovené fotografie. Súhlas pre fotoservis platí po dobu maximálne 15 dní po ukončení podujatia.

Časomieru zabezpečuje:
firma: VOS-TPK
technika merania času: pasívny čip
počet kontrolných stanovísk-checkpointov: 1x
časomiera bude merať čas cyklistom do 18.00 hod.

Servis na trati, v priestore štartu a cieľa zabezpečuje športový partner ŠPORTSERVIS.
Rozloží v areáli rezortu servisný stan, v ktorom bude poskytovať cyklistom kompletný servis a poradenstvo, vybaví občerstvovačky náradím a materiálom pre prípad malého servisu alebo porúch, umožní servis aj mimo občerstvovačiek a to na určitých miestach pre prípad malého servisu alebo poruchy na trati.

Podmienky účasti:
 • podujatie sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate
 • cyklomaratón sa ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo
 • odporúčame lekársku prehliadku
 • osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov (!), osoby do 15 rokov smú absolvovať maratón len v sprievode zákonného zástupcu
 • certifikovaná prilba podľa najnovších noriem je povinná pre všetkých pretekárov počas celých pretekov ( kožená, cestná retro pokrývka hlavy nie je prilba určená pre náš pretek maratón!, v prípade že ju bajker použije a nedodrží naše nariadenie, bude rozhodcom nekompromisne diskvalifikovaný )
Zloženie prilby počas pretekov bude potrestané diskvalifikáciou pretekára a aj následným vylúčením zo žrebovania v tombole! Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí. Účastníci jazdia v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi alebo ich vozidlami spôsobené škody. Účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej beriem na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Som uzrozumený (súhlasím) s podmienkami účasti a prihlasujem sa na vyššie uvedené podujatie. Pre osoby mladšie ako 18 rokov je nevyhnutný podpis zákonného zástupcu. V prípade odstúpenia z pretekov a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša všetky následky spojené s jeho hľadaním sám pretekár.

Dobrovoľne súhlasím s použitím mojich osobných údajov na potreby tohto preteku v rozsahu všetkých poli formulára a taktiež súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu on-line prehľadov, štartovných listín, výsledkových listín a súhlasím zverejnením mojich fotografii z preteku v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Zb pre prevádzkovateľa (Občianske združenie Maratón, IČO 36075612) a jeho zmluvných sprostredkovateľov (prihlasovanie: František Teplický – STAVBY A OBCHOD, IČO: 33090351, časomiera: VOS-TPK s.r.o., IČO: 47632895). Tento súhlas daný na dobu 10 rokov od poslednej známej prihlášky a je ho možne kedykoľvek odvolať podľa § 28 cit. Zákona písomne alebo e-mailom (sao(zavinač)sao-tatry.sk). Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy účastníkov v zmysle Zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov.

Ubytovanie:
Tu

V prípade nejasností nás kontaktujte:
Juraj Jánošík, juraj.janosik@bikeopenfest.sk
Pavol Grujbar, pavol.grujbar@bikeopenfest.sk

Preteky sa konajú za každého počasia.
Organizátor pretekov si vyhradzuje právo zmeny programu.
keyboard_arrow_up