MTBIKER odporúča Jakľofski bicigeľ
Sme mediálnym partnerom akcie.

Usporiadateľ:


Obec Jaklovce

Kontakt:


Miroslav Kočík, 0911 768 408, j.bicigel@gmail.com

Info:


https://www.jaklovce.sk/jaklofski-bicigel/
http://www.vychodmtbliga.sk

Dátum konania:


Sobota 24.7.2021

Miesto konania:


Futbalový štadión, Jaklovce

Štart:


10:00 – Stredná trať
11:00 – Krátka trať
11:15 – Detské preteky

Cieľ:


Futbalový štadión, Jaklovce
V priestore cieľa organizátor zabezpečí možnosť umytia bicyklov a sprchy pre pretekárov spolu s občerstvením.

Trasy a kategórie:Stredná trať

Juniori
15– 17 rokov

Muži
18 – 39 rokov
40 – 49 rokov
50 – 59 rokov
60 rokov a viac

Ženy
18 – 39 rokov
40 – 49 rokov
50 rokov a viac

Krátka trať

Muži
15 – 39 rokov
40 – 49 rokov
50 a viac

Ženy
15 – 39 rokov
40 – 49 rokov
50 rokov a viac

Detské kategórie:

chlapci+dievčatá
2-5 rokov

chlapci
6-8 rokov
9-11 rokov
12-14 rokov

dievčatá
6-8 rokov
9-11 rokov
12-14 rokov

Prihlásenie:


Online cez cyklo.sao-tatry.sk
Osobne v deň pretekov 24.7.2021 pri registrácii.

Úhrada štartovného:


Pri online registracii na ucet - SK6565000000000035627575 do 20.7.2021
V hotovosti pri prezentáci v den pretekov 24.7.2021

Za prihláseného ste považovaný až po prijatí štartovného a jeho správneho pridelenia k prihláške!

Prezentácia:


V mieste štartu maratónu – Futbalový štadión, Jaklovce, Sobota:
24.07.2021 od 08:00 h, najneskôr 30 minút pred štartom kategórie

Štartovné:


20€ – pri úhrade do 20.7.2021 – s nárokom na štartovný balíček
25 € – pri úhrade po 20.7.2021 – s negarantovaným štartovným balíčkom
0 € – deti do 5 rokov
5 € – deti 6 - 14 rokov, úhrada počas prezentácie v hotovosti

V cene štartovného je: štartovné číslo s čipom, občerstvenie na trati, jedlo a nápoj v cieli, zabezpečená základná zdravotná pomoc, štartovný balíček (podľa dátumu prihlásenia), tombola.

Doklad o zaplatení si zoberte k prezentácii pre prípad reklamácie.

Vyhlásenie výsledkov:


V priestoroch cieľa cca. o 15:00 – 15:30 hod.

Ceny:


Vecné ceny obdržia prví traja v každej kategórii.

Tombola:


Každý účastník pretekov bude zaradený do tomboly. Žrebovanie sa uskutoční ihneď po vyhodnotení pretekov.

Časomiera:


VOC-TPK

Partneri podujatia
Obce Jaklovce, Veľký Folkmar, Kojšov, Únia žien Slovenska Jaklovce, MTBIKER, Tim Jaklofskeho bicigla

Podmienky účasti:


-prilba na hlave počas celého preteku
-štart na vlastné nebezpečenstvo
-usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené
-všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania
-mimo vyznačené občerstvovacie stanice je zakázané vyhadzovať akýkoľvek odpad
-ak účastník opustí trať z hocakých príčin, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode ako ju opustil

Podmienky a povinnosti účastníkov:
1.Zaslanie prihlášky prostredníctvom internetu a zaplatenie štartovného nahradzujú písomný podpis účastníka na papierovej prihláške.
2. Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.
3. Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek.
4. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom.
5. Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas celého preteku.
6. Štartové čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
7. Pretek sa koná za plnej cestnej premávky. Účastník je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, rozhodcov a usporiadateľov.
8. Odpadky je vhodné vhadzovať do pripravených plastových vriec a tak neznečisťovať okolie. Počas preteku obaly z použitých gélov a tyčiniek zobrať so sebou. Povolené vyhadzovanie je v občerstvovacej zóne.
9. Klasifikovaní budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol s elektronickým čipom umiestneným na štartovnom čísle.
10. Protesty je možné podať písomne ihneď po príjazde do cieľa, najneskôr však do 24.07. 2021 – 15:00 hod. v kancelárií preteku pri vklade 30 EUR, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
11. Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa účastníkovi nevracia.
12. Účastník ako aj zákonný zástupca svojím podpisom berú na vedomie zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/
za škodu spôsobenú na majetku alebo na zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe!
13. Víťazi preteku /výhercovia tomboly, ktorí nie sú osobne prítomní pri ocenení / losovaní tomboly, strácajú nárok na cenu/ výhru v tombole.
14. Pretekár si je vedomý, že svojím podpisom pri prezentácii priamo pred štartom pretekov odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1-14.

DOLEZITE UPOZORNENIE


Kedze nikto momentalne netusi, ako sa situacia vyvinie, tak vsetky dolezite informacie budeme priebezne zverejnovat a upravovat. V pripade, ze uz budete zaregistrovani a startovne bude uhradene a z dovodu epidemiologickej situacie na SVK budeme nuteni preteky zrusit, startovne budeme VRACAT vsetkym ucastnikom so zaplatenym startovnym.

Informacie o tratiach budu doplnene priebezne podla stavu tazby a stavu lesnych ciest
Predpoklad je
Stredna trat +- 43 km a 1400 nastupanych vyskovych
Kratka trat +- 25km a 800 nastupanych vyskovych
keyboard_arrow_up