Termín podujatia


28. august 2021 (sobota)

Miesto konania


Štart:
MARATÓNSKY OKRUH - Prešov - pešia zóna - ul. Hlavná č. 73 - 13.30 hod
MESTSKÝ OKRUH - Prešov - konečná MHD sídlisko III - ul. Prostějovská č. 119 - 14.15 hod

Cieľ:
Prešov - jazdecký areál / f:4SPORT - sídlisko III - ul. Jazdecká 1/A (Bowling pri trati)

Okruhy


MARATÓNSKY OKRUH (42 km)
PREŠOV / PEŠIA ZÓNA - smer ul. Sabinovská - Gregorovce - Uzovce - Šarišské Sokolovce - Orkucany - Sabinov - Ražňany - Ostrovany - Medzany - Veľký Šariš - PREŠOV / ul. Sabinovská - ul. Mičurinova - ul. Jazdecká - JAZDECKÝ AREÁL

MESTSKÝ OKRUH (15 km)
PREŠOV / konečná MHD sídlisko III - Prostějovská - Volgogradská - V.Clementisa - Obrancov mieru - Pražská - kruhový objazd na Košickej - Švábska - gen. Ľ. Svobodu - Rusínska - Kuzmányho - Čierny most - Masarykova - Nám.Legionárov - Hlavná - Sabinovská - Björnsonova - Čapajevova - Jazdecká - JAZDECKÝ AREÁL

Kategórie


MARATÓNSKY OKRUH
od 15 rokov vyššie v doprovode zákonného zástupcu
povinná prilba
bude sa merať čas

MESTSKÝ OKRUH
od 12 rokov vyššie v doprovode zákonného zástupcu
povinná prilba
ide sa v jednom "balíku"

Časový harmonogram
 • 11:00 - 13:15 Prezentácia účastníkov pre "Maratónsky okruh" na pešej zóne (potrebný doklad totožnosti)
 • 13:15 - Otvorenie podujatia a inštrukcie pre "Maratónsky okruh"
 • 13:30 - Štart (smer ul.Sabinovská ) - "Maratónsky okruh"
 • 12.30 - 14.00 Prezentácia účastníkov pre "Mestský okruh" na konečnej MHD sídlisko III (potrebný doklad totožnosti)
 • 14.00 - Otvorenie podujatia a inštrukcie pre "Mestský okruh"
 • 14:15 - Štart - smer ul.Volgogradská - "Mestský okruh"
 • 15:45 - vyhodnotenie 7. Prešovského cyklomaratónu

  Ocenenia
  a) najstarší účastník
  b) najvzdialenejší účastník
  c) odmeny pre vylosovaných účastníkov na základe prideleného registračného čísla

  Prihlásenie
  Na 7.Prešovský cyklomaratón sa môžete registrovať na tomto odkaze do 25.08.2021.
  za prihláseného ste považovaní po pripísaní štartovného na účet organizátora
  27. 8.2021 (piatok) je možná registrácia v stánku na pešej zóne v Prešove od 11.00 do 16.00 hod alebo osobne v deň štartu

  Úhrada štartovného
  Prevodom na účet organizátora:
  Maratónsky okruh - 8 € za 1 účastníka od 15 rokov
  Mestský okruh - 4 € za 1 účastníka od 12 do 15 rokov
  8 € za 1 účastníka od 16 rokov
  V deň štartu:
  Maratónsky okruh - 10 € za 1 účastníka od 15 rokov
  Mestský okruh - 5 € za 1 účastníka od 12 do 15 rokov
  10 € za 1 účastníka od 16 rokov

  - v cene uhradeného štartovného je nárok na občerstvenie po dojazde v cieli

  Platobné údaje:
  číslo účtu: SK87 8330 0000 0024 0154 0920 - FIO Banka SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
  konštantný symbol: 0308
  variabilný symbol: registračné číslo, ktoré Vám bude pridelené pri registrácii
  doplňujúce údaje do správy pre prijímateľa: uveďte meno a priezvisko účastníka/ov - nie platiaceho a e-mail
  účastník sa považuje za registrovaného po pripísaní štartovného na účet usporiadateľa
  v prípade neuhradenia štartovného do 7 dní od registrácie bude Vaša registrácia automaticky zrušená
  úhradu štartovného si môžete skontrolovať v časti " registrácia"
  !!! UHRADENÉ ŠTARTOVNÉ SA SPǞŤ NEVRACIA !!!

  Prezentácia
  každý účastník sa musí pri prezentácii preukázať dokladom totožnosti a registrovaný cez web uvedie pridelené registračné číslo
  účastníkov od 10 do 15 rokov musí prezentovať ich zákonný zástupca

  Viac informácii na tomto odkaze.
 • keyboard_arrow_up