MTBIKER odporúča Novohradský pedál
Sme mediálnym partnerom akcie.

Dátum konania pretekov:


19. júna 2022

Miesto štartu a cieľa:


Mestské kúpalisko Lučenec

Registrácia:


od 08:00 do 10:30 hod.

Organizátor:


Vlastimil Duzbaba, tel: +421907 181 838, Mesto Lučenec

Stavba trate:


Vlastimil Duzbaba

Technická pomoc:


Libuša Uderianová, tel: +421902 343 813

Výsledkový servis:


dodávateľ elektronického merania časov - ČASOMIERA-VOS-TPK s.r.o

Kategórie:


 • Pedál FAMILY kids 1 dospelý + 1 dieťa vo veku 7 – 11 rokov (2011 - 2015), dĺžka trate 25 km povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
 • Pedál FAMILY 1 dospelý + 1 dieťa vo veku 11 – 16 rokov (2006 - 2011), dĺžka trate 25 km povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
 • Junior 16 – 18 rokov (2004 - 2006), dĺžka trate 25 km, povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
 • Juniorky 16 – 18 rokov (2004 - 2006), dĺžka trate 25 km, povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
 • Muži HOBBY 19 - 39 rokov (1983 - 2003), dĺžka trate 25 km, povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
 • Muži HOBBY 40+ - 40 a viac rokov (1982 a skôr) - dĺžka trate 25 km , povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
 • Ženy HOBBY – 19 - 39 rokov (1983 - 2003) - dĺžka trate 25 km , povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
 • Ženy HOBBY – 40 a viac rokov (1982 a skôr) - dĺžka trate 25 km , povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
 • E-BIKE ženy – 19 a viac rokov (2003 a skôr) - dĺžka trate 25 km , povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
 • E-BIKE muži – 19 a viac rokov (2003 a skôr) - dĺžka trate 25 km , povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
 • Muži ELITE 19-39 rokov, (1983 - 2003) dĺžka trate 50 km, povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
 • Muži MASTERS 40-49 rokov (1973 - 1982) - dĺžka trate 50 km, povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
 • Ženy ELITE 19 a viac rokov (2003 a skôr)- dĺžka trate 50 km, povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
 • Muži SENIOR - nad 50 rokov (1972 a skôr) - dĺžka trate 50 km, povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky

  Prihlásenie sa na preteky online:


  Číslo účtu na úhradu štartovného je: IBAN: SK5711000000002610159771.
  SWIFT / BIC: TATRSKBXXXX, Tatra Banka.

  Variabilný symbol: uvádzať vygenerovaný prihlasovacím systémom /príde na email/
  Do poznámky pre prijímateľa uviesť: meno/ mená pretekárov, za ktorých je platené štartovné.
  Po úhrade štartovného odporúčame si na registračnej stránke overiť, či systém zaznamenal vašu platbu a prihlásenie.

  V prípade problémov s prihlasovaním, alebo priradením úhrady štartovného, prosím, kontaktuje nás na e-mailovej adrese: pretekybike@centrum.sk alebo tel: 0907 18 18 38.

  POZOR, Online prihlásení pretekári, majú nárok na prezenčnú tašku.
  Upozornenie: Za prihláseného ste považovaný až po prijatí štartovného a jeho správneho pridelenia k prihláške. Pre výšku úhrady je rozhodujúci dátum úhrady, nie dátum podania prihlášky.

  Prihlásenie:


  Na preteky sa môžete prihlásiť on-line TU, do 12. júna 2022 do 20:00 hod. za zvýhodnené štartovné s nárokom na balíček v sume 18€ a 25€. Pedál FAMILY má štartovné 25€ s nárokom na prezenčnú tašku pre dospelého aj dieťa. ( do poznámky uviesť meno dieťaťa )
  Po 12.06. 2022 je možné sa prihlásiť už len na mieste pretekov vo výške 30,-eur bez balíčka.

  Zmena trasy a presun štartovného:


 • do 08.05.2022 - 0€
 • od 09.05.2022 - 3€
 • 5€ prenesenie štartovného na inú osobu

  Prihlásenie na preteky:


 • PRVÁ VLNA: OD 18.4.2022 DO 08.5.2022 – 18€
 • DRUHÁ VLNA: OD 09.05.2022 DO 12.06.2022 – 25€
 • PEDÁL FAMILY: DO 12.06.2022 – 25€
 • NA MIESTE pre všetky kategórie: 30€ bez prezenčnej tašky do vyčerpania štartových čísel

  V cene štartovného:


  Nevratné štartové číslo s čipom, občerstvenie na trati (ovocie, tyčinky, iontové nápoje, voda), občerstvenie v cieli (voda), jedlo a nápoj v cieli (guľáš, kofola), umývanie bicyklov, sprchy a WC, zabezpečená prvá pomoc, automatická účasť v tombole,

  Prihlásenie je spojené s úhradou štartovného v stanovenom termíne. Prihlásenie (zľavnené termíny) a vyplatenie v deň podujatia sa neakceptuje. V tomto prípade platí štartovné 30,-EUR v hotovosti. Platba kreditnou kartou nie je možná

  Časy štartov:


 • Kategórie na 50 km o 11:00 hod (Muži ELITE, Ženy ELITE, Muži MASTERS, Muži SENIOR)
 • Kategórie 25 km o 11:15 hod: (Ženy HOBBY, Muži HOBBY, Muži HOBBY 39+, Junior, Juniorky, E-Bike, Pedál FAMILY/ kids)

  Ceny pre víťazov:


  Prví traja z každej kategórie obdržia víťazné trofeje.

  Tombola:


  Tombola prebehne po vyhodnotení pretekov. Každý účastník pretekov bude zaradený do tomboly.

  Podmienky účasti na pretekoch:


 • PRETEKY SA BUDÚ KONAŤ PODĽA AKTUÁLNYCH PROTIPANDEMICKÝCH OPATRENÍ.
 • Certifikovaná cyklistická prilba je povinná pre každého pretekára.
 • Odporúča sa horský bicykel.
 • Na preteky je dôležité, aby ste si priniesli aj zdravotný preukaz.

  Zdravotný stav:
  podaním prihlášky pretekár potvrdzuje absolvovanie lekárskej prehliadky, ktorá potvrdzuje jeho dobrý zdravotný stav schopný dlhodobej fyzickej záťaže. Pretekári sa zúčastnia podujatia na vlastné riziko a za plnej cestnej premávky.

  Poistenie:
  Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne poistenie. V prípade potreby je účastník povinný preukázať sa Preukazom poistenca zdravotnej poisťovne.

  Škody:
 • Organizátor nezodpovedá sa škody spôsobené pretekármi počas preteku a na celej trati.
 • Pretekári v kategóriách: Junior/ Juniorky môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý bude na svojho zverenca dohliadať počas konania celého podujatia.
 • Pretekári od 15 do 18 rokov sú povinní, v prípade neprítomnosti zákonného zástupcu, doložiť podpísaný písomný súhlas rodičov. Bez tohto súhlasu, aj v prípade uhradenia štartovného, im nebude umožnené štartovať na pretekoch.
 • Všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším pretekárom, aby ich predbehli bez prekážania.
 • Mimo vyznačenej občerstvovacej stanice je zakázané vyhadzovať akýkoľvek odpad.

  Odstúpenie počas pretekov:
  Pri odstúpení z pretekov je pretekár povinný ohlásiť odstúpenie a odovzdať štartovné číslo na najbližšej kontrole, alebo v cieli pretekov. Odstúpenie z pretekov signalizuje pretekár aj zložením ochrannej prilby.

  Diskvalifikácia pretekára počas pretekov v prípadoch, ak:
  -pretekár predčasne odštartuje,
  -neprejde všetkými kontrolami na trati,
  -sa pretekár bude správať nešportovo,
  -jazdí so zloženou ochrannou prilbou,
  -neodhlási svoje odstúpenie z pretekov. (Náklady na jeho hľadanie v prípade nedodržania pokynov v propozíciách uhrádza sám pretekár.)

  Zdravotné zabezpečenie:
  Počas pretekov bude pristavená sanitka a zabezpečená základná zdravotná pomoc.

  Iné:
 • Preteky sa konajú za každého počasia.
 • Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.
 • Organizátor nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté a ani nimi spôsobené počas podujatia.
 • Organizátor neručí za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú účastníkom v súvislosti so súťažou.
 • Dodržiavať pokyny organizátorov na mieste pretekov, nevstupovať na vyznačené miesta, v prípade úrazov a škody na majetku si toto uhrádza sám pretekár.
 • Preteky sa konajú za plnej cestnej premávky.
  Štart na vlastné nebezpečenstvo.
 • V prípade neuskutočnenia sa pretekov z dôvodu živelnej pohromy, pandémie sa ponecháva manipulačný poplatok.
 • Za extrémneho počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu termínu v prípadne zrušenia pretekov.
 • Štartovné prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov sa nevracia.
 • Protesty je možné podať písomne ihneď po príjazde do cieľa, pri registračnom stanovišti a vklade 40€, ktorý v prípade jeho neoprávnenosti prepadá v prospech organizátora.
 • Účastník podujatia berie na vedomie a dáva súhlas, že počas pretekov bude na trati pôsobiť fotoservis, video-dokumentácia pre propagačné účely.
 • Fotografie a videozáznam pretekárov na našom podujatí môžu byť zverejnené na sociálnych sieťach a na webovej stránke Cyklistika Lučenec a použité na propagáciu podujatia bez nároku na honorár.

  Parkovanie:


  Bezplatné v blízkosti štartu a cieľa.


  Mapa trate:
  Viac informácii nájdete na tomto odkaze.
 • keyboard_arrow_up