Kalendár podujatí

BAYNACH MTB Marathon

MTBIKER odporúča toto podujatie
Sme mediálnym partnerom akcie.
OZ REGIÓN PONDUS organizuje 2. ročník vytrvalostných pretekov horských bicyklov, ktorý je
trasovaný priamo do viníc ležiacich v katastroch obce Bojničky a mesta Hlohovec. BAYNACH MTB
Marathon je jedinečný svojou lokalizáciou ? štart a cieľ je vo viniciach priamo nad obcou Bojničky,
pričom trasa prepája viacero unikátnych miest nášho regiónu do krásneho pretekárskeho okruhu aj
s prejazdom areálu Hlohoveckého Zámku.
BAYNACH MTB Marathon sa organizuje v priamej spolupráci s Vinárstvom BAYNACH, mestom
Hlohovec, obcou Bojničky a podporou Slovenského zväzu cyklistiky (SZC).

Propozície

Termín konania: 8. októbra 2022 (sobota)
Miesto konania: Areál vinárstva BAYNACH, Bojničky 54, PSČ 920 55, GPS súradnice: 48.384062, 17.796466
Štart:
 • vinica BAYNACH, vstup „BAKŠAJKA“
 • 10:00 hod 46 km dlhý pretekársky okruh BAYNACH double
 • 10:30 hod 23 km krátky pretekársky okruh BAYNACH
  Radenie pretekárov na štarte:
  Pretekári s registráciou SZC/UCI budú radení cez VIP sektor podľa výkonnosti pretekárov a priebežného poradia v SP XCM. VIP zóna sa otvára 20minút pred štartom pre pretekárov s registráciou SZC/UCI a 5minút pred štartom sa otvára aj pre ostatných pretekárov. Pretekári bez registrácie sú radení podľa poradia príchodu na štart.
  Cieľ: Vinica BAYNACH

  Pretekárske okruhy

 • 46km dlhý okruh BAYNACH double, 2x bufet
 • 23km krátky okruh BAYNACH, 1x bufet
  Pretekársky okruh je potrebné zvoliť vopred pri registrácii.
  Povrch tratí: servisné cesty viníc, singeltracky, asfaltový povrch, technické úseky, zjazdy a poľné cesty
  Kategórie

  BAYNACH double okruh 46 km
 • M: Muži Elite (od 19 do 39 rokov, ročník 1983 ‐ 2003)
 • MM: Muži Masters A (od 40 do 49 rokov, ročník 1973 ‐ 1982)
 • MB: Muži Masters B (od 50 do 59 rokov, ročník 1963 ‐ 1972)
 • MC: Muži Masters C (60 rokov a viac, ročník 1962 a menej)
 • Z: Ženy (19 rokov a viac, ročník 2003 a menej)

  BAYNACH okruh 23 km
 • J: Juniori (od 17 do 18 rokov, ročník 2004 ‐ 2005)
 • M: Muži Elite (od 19 do 39 rokov, ročník 1983 ‐ 2003)
 • MM: Muži Masters A (od 40 do 49 rokov, ročník 1973 ‐ 1982)
 • MB: Muži Masters B (od 50 do 59 rokov, ročník 1963 ‐ 1972)
 • MC: Muži Masters C (60 rokov a viac, ročník 1962 a menej)
 • J: Juniorky (od 17 do 18 rokov, ročník 2004 ‐ 2005)
 • Z: Ženy Elite (od 19 do 39 rokov, ročník 1983 ‐ 2003)
 • ZMB: Ženy Masters B (od 40 do 49 rokov, ročník 1973 ‐ 1982)
 • ZMC: Ženy Masters C (50 rokov a viac, ročník 1972 a menej)
 • Dvojica: Uni (2007 a menej)

  BAYNACH okruh 23 km pre súťaž dvojíc:
  Uvedenej disciplíny sa môže zúčastniť dvojica: dospelý 18 rokov a viac (2004 a menej) a dieťa do 15
  rokov (2007‐2012). Do hodnotenia dvojíc sa berie do výsledku čas posledného z dvojice v cieli.
  Štartovné pre dvojicu je 38 €.
  Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu.
  Preteká sa podľa platných pravidiel SZC / UCI.

  Zdravotné zabezpečenie:
 • Rýchla lekárska pomoc a záchranári na pretekárskom okruhu
 • Kontakt na záchrannú službu bude zverejnený pri registrácii a pri štarte

  Časomiera a výsledkový servis:
 • VOS‐TPK

  Prihlasovanie a štartovné

 • on‐line systém
 • registrácia v deň štartu maratónu

  Cena štartovného je rovnaká pre BAYNACH pretekársky okruh 23 km, ako aj BAYNACH double
  pretekársky okruh 46 km:
 • 23€ – zaplatené bankovým prevodom do 04.10.2022
 • 30€ – zaplatené pri registrácii na mieste
 • 15€ ‐ mladší ako 18 rokov, bez ohľadu na termín prihlásenia a úhrady štartovného,
  Uzávierka prihlasovania v on‐line systéme je 04.10.2022 do 24:00 hod.

  Úhrada štartovného:
  Prevodom, vkladom, alebo poštovou poukážkou na účet.
  Bankové spojenie: VÚB a.s.
  IBAN: IBAN SK68 0200 0000 0040 8348 4159
  SWIFT kód: SUBASKBX
  Variabilný symbol: číslo vygenerované registračným systémom
  Poznámka pri úhrade: Meno a Priezvisko, prípadne názov klubu
  Treba si overiť či bola vaša platba správne priradená k prihláške v online prihlasovacom systéme.
  UPOZORNENIE: Za prihláseného ste považovaný až po prijatí platby štartovného a jeho správneho
  pridelenia k prihláške. Rozhodujúci je dátum prijatia platby organizátorom, nie dátum jej
  odoslania.


  Doklad o zaplatení štartovného si prineste so sebou na prezentáciu.
  Vytlačte si Vašu prihlášku a podpísanú nám ju predložíte pri prezentácii.

  V cene štartovného / Štartovný balíček:
 • štartovné číslo s ústrižkom na jedlo a nápoj v cieli, sťahovacie pásky,
 • produkty partnerov športového podujatia
 • občerstvenie na trati (ovocie, pečivo, iontové nápoje, voda)
 • teplé jedlo a nápoje po dojazde pretekov
 • umývanie bicyklov
 • sprchy pre pretekárov a WC
 • zdravotné zabezpečenie na trati a v cieli

  Prezentácia:
 • Vinárstvo BAYNACH ‐ Obec Bojničky ‐ GPS súradnice: 48.384062, 17.796466
 • 8.10.2022/sobota od 8:00 do 9:30 hod 46 km dlhý pretekársky okruh BAYNACH double
 • 8.10.2022/sobota od 8:00 do 10:00 23 km krátky pretekársky okruh BAYNACH

  Ceny pre víťazov:
 • Víťazné poháre a vecné ceny od partnerov podujatia pre prvých troch v absolútnom poradí v
  súťažných kategóriách pri účasti viac ako troch pretekárov v kategórii
 • Cena primátora mesta Hlohovec pre najrýchlejšieho pretekára
 • Diplom pre každého zúčastneného pretekára

  Vyhlásenie výsledkov: 15.00 hod, areál vinárstva BAYNACH GPS súradnice: 48.384062, 17.796466

  Parkovanie: Bezplatné pri areály vinárstva BAYNACH ‐ GPS súradnice: 48.384557, 17.797295
  Povinná výbava: cyklistická prilba, preukaz poistenca
  Fotoservis: účastník podujatia berie na vedomie, že počas pretekov bude na trati pôsobiť foto a video
  služba zabezpečená organizátorom pretekov a účastník podpisom prihlášky pri registrácii dáva súhlas na zverejnenie záznamov organizátorovi pretekov.
  Poistenie: usporiadateľ pretekov nezodpovedá za poistenie pretekára. Každý pretekár má byť poistený
  pre prípad zodpovednosti a úrazu.
  Podmienky účasti:
 • štart na vlastné nebezpečenstvo
 • usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté, ani nimi spôsobené
 • pretekár môže prijať na trati občerstvenie a technickú pomoc len na vyznačených miestach
 • v prípade ak je pretekár svedkom nehody je povinný poskytnúť alebo zavolať prvú pomoc,
  alebo to nahlásiť najbližšiemu usporiadateľovi na trati
 • v prípade opustenia pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi,
  rozhodcom alebo časomiere
 • mimo vyznačené občerstvovacie zóny je vyhadzovanie akýchkoľvek odpadkov prísne
  zakázané a vedie k okamžitej diskvalifikácii
 • FAIR PLAY ‐ žiadna sekunda, či výsledok nestoja za to, aby bol poškodený iný pretekár alebo organizátor. Na pretekoch v horskej cyklistike, je umenie zvládať bicykel a nie mať „široké ramená“, či pomocníkov. Účastníci sa musia správať športovo a tolerantne ku všetkým pretekárom všetkých kategórii. Umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez obmedzení a to hore aj dole kopcom. Rovnako rýchlejší pretekári musia brať ohľad na pomalších, technicky menej zručných. Nebezpečné správanie akéhokoľvek druhu voči iným
  pretekárom môže viesť k diskvalifikácii
 • ak účastník opustí trať z hocakých príčin, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode ako ju opustil, inak bude diskvalifikovaný
 • preteky sa idú za plnej cestnej premávky, preto sú pretekári povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky

  Diskvalifikácia:
 • Pretekári, ktorí predčasne odštartujú, pohybujú sa po trati bez čísiel po odštartovaní pretekov, neprejdú všetkými kontrolami, nešportovo sa správajú počas pretekov, vstupujú do priestoru štartu cez štartovnú čiaru, alebo zboku štartovného poľa, si zložia ochrannú prilbu počas pretekov, budú diskvalifikovaní so stratou všetkých práv
 • Pretekári na dlhej trati (50 km) ktorí nesplnia časový limit (stanovený v deň pretekov) pre prejazd kontrolného stanovišťa budú diskvalifikovaní.

  Záverečné ustanovenia:
 • Preteky sa konajú za každého počasia. V prípade neuskutočnenia sa závodu z dôvodu živelnej pohromy, alebo epidémie sa štartovné nevracia. Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov nebudú vrátené.
 • Prevod štartovného na inú osobu je povolený. Postup prevodu: náhradník sa zaregistruje na tomto odkaze a do poznámky a na email info@vos‐tpk.sk uvedie meno pretekára za ktorého je zámena = štartovné sa prevedie na náhradníka. Finančné vysporiadanie poplatku pretekára, ktorý prevádza zaplatené štartovné na náhradníka prebieha medzi pretekárom a náhradníkom.

  Organizátor pretekov si vyhradzuje právo na zmeny programu, úpravu a prispôsobenie dĺžky a profilu
  trate podľa aktuálnych podmienok v čase pretekov.
 • keyboard_arrow_up