Kalendár podujatí

Kaktus bike Bratislavský MTB maratón

Propozície - KAKTUS BIKE Bratislavský MTB maratón 2015

 
3. ročník vytrvalostných pretekov horských bicyklov v Malých Karpatoch v oblasti Devínska Kobyla. Preteky sa konajú pod záštitou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja.   

Maratón bude súčasťou nasledujúcich sérií
- Slovak XCM Tour - medzinárodná séria MTB maratónov
- Župný pohár - séria pretekov v bratislavskom kraji
- Slovenský pohár - pre pretekárov s licenciou SZC - 4.kolo.

Dátum konania
Sobota 13.6.2015

Štart
Bratislava Karlova Ves - Líščie údolie, park SNP
10:00 - dlhá trať
11:00 - stredná trať
11:30 - krátka trať

Cieľ
Bratislava Karlova Ves - Líščie údolie, park SNP

Trasa


maratón, 70 km, prevýšenie 2300 m, 4 x občerstvenie na trati
polmaratón, 40 km, prevýšenie 1200 m, 2 x občerstvenie na trati
štvrťmaratón, 22 km, prevýšenie 700 m, 1 x občerstvenie na trati

Parkovanie: pred športovou halou IUVENTA, cca 600 m od štartu

Kategórie (Hobby)

Slovenský pohár


Muži Elite / 19 rokov a viac / Dlhá trať
Ženy Elite / 19 rokov a viac / Dlhá trať
Juniori / do 18 rokov / Stredná trať
Juniorky / do 18 rokov / Stredná trať
 
Držitelia licencií SZC Elite, ktorí sa prihlásia na dlhú trať, získavajú automaticky body do Slovenského pohára.
Držitelia licencií SZC Junior, ktorí sa prihlásia na strednú trať, získavajú automaticky body do Slovenského pohára.
Na pretekoch budú vyhodnotené len kategórie Hobby, kde patria všetci pretekári (bez rozdielu vlastnenia licencie).
Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu!

Prihlásenie
Internetom: na preteky sa môžete prihlásiť on-line do 11.6.2014 do 24:00 hod. na stránke www.bratislavskymtbmaraton.sk/prihlasovanie

Číslo účtu na úhradu štartovného je 5054197489/0900.
IBAN: SK50 0900 0000 0050 5419 7489  BIC: GIBASKBX
Variabilný symbol uveďte dátum narodenia pretekára v tvare DDMMYYYY,
Konštantný symbol 0308.
Špecifický symbol uvádzajte ID pretekára v systéme cyklo.sao-tatry.sk v tvare XXXX (ak ho poznáte)
Správa pre prijímateľa uveďte meno pretekára

Treba si overiť či bola vaša platba správne priradená k prihláške v online prihlasovacom systéme.

Pre prípad nezrovnalosti si prosím prineste na prezentáciu doklad o zaplatení štartovného.
 
UPOZORNENIE:
- prihláška bez kópie dokladu o zaplatení je neplatná
- ak platíte za viac osôb naraz, pošlite doklad(y) o zaplatení a všetky prihlášky spolu v jednej obálke
Za prihláseného ste považovaný až po prijatí štartovného a jeho správneho pridelenia k prihláške!

Prezentácia


Bratislava Karlova Ves - Líščie údolie, park SNP
12.6.2015 od 16:00 do 20:00
13.6.2015 od 07:00 do 09:30 pre dlhú trať
od 08:00 do 10:30 pre strednú trať
od 08:00 do 11:00 pre krátku trať

Štartovné


€15 - pri úhrade do 28.5.2015 s nárokom na suveníry
€18 - pri úhrade do 11.6.2015 bez nároku na suveníry
€20 - pri úhrade pri prezentácii a v deň štartu bez nároku na suveníry

V cene štartovného je zahrnuté
Štartovné číslo - pre prihlásených do 5.6.2015 aj s menom pretekára, občerstvenie na trati, jedlo a nápoj v cieli, zabezpečená základná zdravotná pomoc, suveníry od sponzorov, účasť na tombole
- Doklad o zaplatení si zoberte k prezentácii pre prípad reklamácie
- Vrátenie štartovného (storno prihlášky) nie je možné
- Štartovné je možné presunúť na iného pretekára

Suvenír
Fľaša od spoločnosti Kaktus Bike

Ceny
Vecné ceny obdržia prví traja v každej kategórii.

Tombola
Každý účastník pretekov bude zaradený do tomboly. Žrebovanie sa uskutoční ihneď po vyhodnotení pretekov. Hlavnú cenu do tomboly, bicykel v hodnote 1199Eur venuje firma Kaktus Bike:Podmienky účasti:
- 100 % stav bicykla a zdravotný stav pretekára
- certifikovaná cyklistická prilba riadne upnutá na hlave na hlave počas celého trvania pretekov. Pretekári jazdiaci na trati bez prilby budú potrestaní diskvalifikáciou a ich štartovné číslo bude vylúčené z losovania v tombole.

V cieli bude zabezpečené
- Umývanie bicyklov
- Občerstvenie
- Predajné a prezentačné stánky sponzorov
- Program

Záverečné ustanovenia
- Všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo
- Usporiadateľ nezodpovedá za škody vzniknuté účastníkom počas konania podujatia a ani za škody nimi spôsobené
- Všetci účastníci sa musia správať športovo a v rámci svojich možností umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich bezpečne predbehli.
- Mimo vyznačených občerstvovacích staníc je zakázané vyhadzovať akýkoľvek odpad - prázdne tuby od gélov, obaly od tyčiniek, bidóny šupky od banánov a podobne. Porušenie tohto bodu sa trestá diskvalifikáciou pretekára a vylúčením jeho štartového čísla z losovania v tombole
- Ak účastník z akýchkoľvek dôvodov opustí trať, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode, ako ju opustil, v opačnom prípade bude diskvalifikovaný (DSQ)

Preteky sa konajú za každého počasia.
V prípade neuskutočnenia sa pretekov z dôvodu živelnej pohromy, alebo epidémie sa štartovné nevracia
Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov nebudú vrátené
Organizátor pretekov si vyhradzuje právo zmeny programu.Súčasťou podujatia budú DETSKÉ PRETEKY


Kategórie
Baby 2011 a viac
Mikro chlapci 2009 - 2010
Mikro dievčatá 2009 – 2010
Mili chlapci 2007 - 2008
Mili dievčatá 2007 - 2008
Mini chlapci 2005 - 2006
Mini dievčatá 2005 - 2006
Mladší žiaci 2003 – 2004
Mladšie žiačky 2003 - 2004

Bližšie informácie, propozície a prihlasovanie na detské preteky:
http://parsenn.sk/mtb-maraton-2015/
keyboard_arrow_up