MTBIKER odporúča Erdinger kráľ Záhoria MTB maratón
Sme mediálnym partnerom akcie.
Erdinger kráľ Záhoria MTB maratón 2019 (11.ročník) - pretek je súčasťou bodovacieho seriálu GHOST Karpaty MTB Tour 2019

Dátum:
• 11.5.2019 (sobota)

Miesto:
• SKALICA, rekreačná oblasť ZLATNÍCKA DOLINA (6km od mesta Skalica)

Trať:
• dlhá 54km (prevýšenie 1750m), 1x20km okruh + 2x17km okruh
• krátka 20km (prevýšenie 550m), 1x20km okruh
• FatBike 20km (prevýšenie 550m), 1x20km okruh

Štart:
• 11:00hod. 54km trasa
• 11:05hod. 25km trasa + FatBike

Prezentácia:
• sobota 11.5.2019 v čase od 8:00hod. do 10:30hod. (horská chata HERTLSPORT)

Štartovné:
- 15,00 € uhradené na účet organizátora od 1.1.2019 do 5.5.2019
• štartovné zahŕňa štartovací balíček: jedlo po preteku /bageta/, 0,5l nealko pivo ERDINGER ALKOHOLFREI, kupón na tombolu, občerstvenie počas preteku, pitný režim počas preteku od f.KOMPAVA, meranie preteku a spracovanie výsledkov čipovou technológiou Race Result + DARČEK /ERDINGER PACK v hodnote 6,00,-Euro/)

- 15,00,-Euro /uhradené na účet organizátora od 6.5.2019 do 9.5.2019/
• bez nároku na štartovací balíček

- 20,00,-Euro /v deň preteku 11.5.2019/
• bez nároku na štartovací balíček

• Darček:
- ERDINGER PACK v hodnote 6,00,-Euro (2xpivo Erdinger+pohár)

Platba:
- prevodom na účet
• Banka: Slovenská sporiteľňa
• IBAN: SK4109000000005150783461
• Názov účtu: BIKE ARÉNA ZLATNÍCKA DOLINA

Prihláška:
- Online prihláška ERDINGER KRÁĽ ZÁHORIA MTB MARATÓN 2019

Časový rozpis pretekov:
- 8:00 - 10:30hod. Prezentácia (horská chata HERTLSPORT)
- 10:45 - 10:55hod. Rozprava k preteku + výklad tratí (v mieste štartu)
- 11:00 hod. ŠTART preteku 54km trať
- 11:05 hod. ŠTART preteku 20km trať + FatBike
- 15:00 -16:00hod. Losovanie tomboly + vyhlásenie výsledkov

Kategórie:
- 54km trasa:
• Muži M1 15-19 rokov
• Muži M2 20-29 rokov
• Muži M3 30-39 rokov
• Muži M4 40-49 rokov
• Muži M5 50-59 rokov
• Muži M6 nad 60 rokov
• Ženy Z1 M1 15-35 rokov
• Ženy Z2 M1 nad 36 rokov

- 20km trasa + FatBike:
• Muži 15-99 rokov bez rozdielu veku
• Ženy 15-99 rokov bez rozdielu veku

Ceny:
- originálne trofeje, hodnotné vecné ceny

Tombola:
- po preteku sa bude losovať tombola o zaujímavé ceny

Pitný režim:
- pitný režim počas preteku zabezpečuje firma KOMPAVA

Občerstvenie:
- v horskej chate HERTLSPORT bude k dispozícii bufet, kde si budete môcť zakúpiť počas celého dňa občerstvenie

Podmienky a povinnosti účastníkov:
1. Poslanie online prihlášky prostredníctvom internetu a zaplatenie štartovného nahradzuje písomný podpis účastníka na papierovej prihláške.
2. Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.
3. Všetci prihlásení pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek.
4. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom.
5. Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas preteku.
6. Štartové čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
7. Pretek sa koná za plnej cestnej prevádzky !!!
8. Klasifikovaní budú pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.
9. Protesty je možné podať písomne ihneď po príchode do cieľa preteku, najneskôr však do 15:00hod. /v deň preteku/ v kancelárii preteku pri vklade 20,-Euro, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
10. Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.
11. Účastník ako aj zákonný zástupca odoslaním online prihlášky /podpisom v prípade tlačenej prihlášky/ berú na vedomie zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/ za škodu spôsobenú na majetku alebo zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe !!!
• Pretekár si je vedomý, že odoslaním online prihlášky /podpisom v prípade tlačenej prihlášky/ odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1-11.
• Povinná výbava: cyklistická prilba /počas cyklistickej časti/
Doporučená výbava: základné servisné vybavenie a náhradné diely, základná lekárnička.

Viac informácií sa dozviete na tomto odkaze.
keyboard_arrow_up