Kráľ Záhoria MTB maratón

calendar_today 12.05.2018
format_list_numbered 1. kolo - Hertlsport Sport Extreme Tour
format_list_numbered 3. kolo - Ghost Karpaty MTB Tour
sell MTB - maratón
place Skalica (Slovensko)
Páčila sa Ti táto akcia?
Tvoje hodnotenie: thumb_up1thumb_down
arrow_backNaspäť do kalendára
MTBIKER odporúča Kráľ Záhoria MTB maratón
Sme mediálnym partnerom akcie.
• 1. preteky seriálu HERTLSPORT EXTREM TOUR 2018
• 3. preteky bodovacieho seriálu GHOST KARPATY MTB TOUR 2018Dátum:
• 12.5.2018 (sobota)

Miesto:
• Skalica

Trať:
• 50 km (1 x okruh,) najvyšší bod trate 574 m,
• 25 km (1 x okruh,) najvyšší bod trate 574 m,
• 25 km Fat Bike (1 x okruh,) najvyšší bod trate 574 m,

Štart:
• 11:00 hod. (trávnatá plocha pod areálom kúpaliskom, nad spodným parkoviskom), spoločný pre všetky kategórie

Cieľ:
• trávnatá plocha pod areálom kúpaliskom, nad spodným parkoviskom

Štartovné:
• 15,00 € (uhradené na účet organizátora do 10.5.2018)
- štartovné zahŕňa: jedlo po pretekoch /bageta/, 0,5 l nealko pivo ERDINGER ALKOHOLFREI, kupón na tombolu, občerstvenie počas a po pretekoch (ovocie, chlieb s masťou a cibuľou), pitný režim počas pretekov od f. Kompava, umývanie bicyklov, kupón na 10% zľavu na nákup športovej výživy Kompava počas preteku, meranie preteku a spracovanie výsledkov čipovou technológiou Race-Result + DARČEK)
• 20,00 € bez nároku na štartovací balíček (v deň preteku 12.5.2018 ak nebude naplnení limit 400 pretekárov).
• nárok na jedlo po pretekoch (bagetu) majú len prihlásení pretekári do 10.5.2018

Platba:
• vložením hotovosti na účet organizátora v pobočke Slovenskej sporiteľne (do 10.5.2018)
• prevodom z účtu na účet (do 10.5.2018)
• v hotovosti v predajni HERTLSPORT, na ulici Hollého 49, 90901 Skalica (do 10.5.2018)
• v hotovosti pri prezentácii v mieste štartu v sume 20,-Euro (bez nároku na bagetu, nápoj a darček)

• pretekári z ČR môžu štartovné uhradiť aj na pretekoch Morkovské Bajka alebo Čřipská 50 v stánku HERTLSPORT-KOMPAVA ( osoba pre kontakt: Peter Hertl, +421 907 337 787)

Účet:
• Banka: Slovenská sporiteľňa
• IBAN: SK130 900 0000 0000 372 692 06
• BIC: GIBASKBX
• názov účtu: H-TRIATHLON TEAM
• variabilný symbol: 20170422

Prihláška:
0nline prihláška bude funkčná do 10.5.2018 do 23:59:59 hod. Po tomto termíne sa bude dať prihlásiť už iba pri prezentácii v deň pretekoch 12.5.2018 v čase od 7:30 hod. do 10:30 hod. za štartovné 20,00 €, ak nebude naplnení limit 400 pretekárov.

Upozornenie:
Limitovaný počet štartujúcich na pretekoch KRÁĽ ZÁHORIA MTB MARATÓN 2018 je 400 pretekárov. Za prihláseného pretekára sa považuje ten, ktorý sa prihlásil cez online prihlášku a uhradil štartovné do stanoveného termínu (do 10.5.2018). Prihlásený pretekár bez uhradeného štartovného sa bude považovať po tomto termíne za neevidovaného v rámci štartovej listiny.

Prezentácia:
• v deň pretekov od 7:30 hod. do 10:30 hod. (areál kúpaliska-vchod zo spodnej brány)

Kategórie:


• 50 km trať
- MUŽI
- M1 15-19 rokov (2003-1999)
- M2 20-29 rokov (1998-1989)
- M3 30-39 rokov (1988-1979)
- M4 40-49 rokov (1978-1969)
- M5 50-59 rokov (1968-1959)
- M6 nad 60 rokov (1958-1939)
- Ženy 1 - 15-35 rokov (2003-1983)
- Ženy 2 - nad 36 rokov (1982 -1939)
- rozhoduje rok narodenia

• 25 km trať
- Muži -bez rozdielu veku (ročník 2006 a starší)
- Ženy -bez rozdielu veku (ročník 2006 a staršie)
- FATBIKE -muži bez rozdielu veku (ročník 2006 a starší)
- FATBIKE -ženy bez rozdielu veku (ročník 2006 a staršie)
- do seriálu HERTLSPORT EXTREM TOUR 2018 a seriálu GHOST KARPATY MTB TOUR 2018 bodujú pretekári na trati 50 km

Ceny:
• prví traja pretekári v jednotlivých kategóriách obdržia originálne trofeje, diplomy a vecné ceny.
• pred vyhlásením výsledkom tombola o vecné ceny

Podmienky a povinnosti účastníkov:
1. Poslanie online prihlášky prostredníctvom internetu a zaplatenie štartovného nahradzuje písomný podpis účastníka na papierovej prihláške.
2. Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.
3. Všetci prihlásení pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek.
4. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekmi.
5. Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas preteku.
6. Štartové čísla sú až do skončenia pretekov majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
7. Preteky sa konajú za plnej cestnej prevádzky.
8. Klasifikovaní budú pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.
9. Protesty je možné podať písomne ihneď po príchode do cieľa preteku, najneskôr však do 15:00hod. /v deň preteku/ v kancelárii pretekov pri vklade 2 €, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
10. Pokiaľ by sa preteky nemohli uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.
11. Účastník ako aj zákonný zástupca odoslaním online prihlášky /podpisom v prípade tlačenej prihlášky/ berú na vedomie zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/ za škodu spôsobenú na majetku alebo zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe.
• Pretekár si je vedomý, že odoslaním online prihlášky /podpisom v prípade tlačenej prihlášky/ odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1-11.
• Povinná výbava: cyklistická prilba /počas cyklistickej časti/
• Doporučená výbava: základné serisné vybavenie a náhradné diely, základná lekárnička.

Viac informácií sa dozviete na stránke h-triathlon.sk/kral-zahoria-mtb-maraton/.
keyboard_arrow_up