MTBIKER odporúča Novohradský pedál
Sme mediálnym partnerom akcie.
plagat
Dátum konania pretekov: 12. júla 2020
Miesto štartu a cieľa: Mestské kúpalisko Lučenec
Registrácia: od 08:00 do 10:30 hod.
Organizátor: Vlastimil Duzbaba, tel: +421907 181 838
Spoluorganizátor: Mesto Lučenec
Stavba trate: Vlastimil Duzbaba
Predseda organizačného výboru: Mgr. Veronika Danková
Výsledkový servis: dodávateľ elektronického merania časov - ČASOMIERA-VOS-TPK s.r.o

Kategórie:
Pedál FAMILY 1 dospelý + 1 dieťa vo veku od 8 – 16 rokov (2012-2004), dĺžka trate 25 km (27km), povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
Junior 16 – 18 rokov (2004-2002), dĺžka trate 25 km (27km), povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
Juniorky 16 – 18 rokov (2004-2002), dĺžka trate 25 km (27km), povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
Muži HOBBY 19 - 39 rokov (1981-2001) - dĺžka trate 25 km (27km) , povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
Muži HOBBY 40+ - 40 a viac rokov (1980 a skôr) - dĺžka trate 25 km (27km) , povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
Ženy HOBBY – 19 a viac rokov (1981 a skôr) - dĺžka trate 25 km (27km) , povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
E-BIKE25 ženy – 19 a viac rokov (1981 a skôr) - dĺžka trate 25 km (27km) , povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletraky
E-BIKE25 muži – 19 a viac rokov (1981 a skôr) - dĺžka trate 25 km (27km) , povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletraky
Muži ELITE 19-39 rokov, (1981-2001) dĺžka trate 50 km (52km), povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
Muži MASTERS 40-49 rokov (1971-1980) - dĺžka trate 50 km (52km), povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
Ženy ELITE 19 a viac rokov (1981 a skôr)- dĺžka trate 50 km (52km), povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
Muži SENIOR - nad 50 rokov (1970 a skôr) - dĺžka trate 50 km (52km), povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky

Súťaž Lučenčanov v najpočetnejšej kategórii, ktorej sa môžu zúčastniť cyklisti bez rozdielu veku s trvalým pobytom v Lučenci. Trvalé bydlisko bude overené pri registrácii v deň pretekov ( nezabudnite si priniesť OP), pri nesplnení podmienky súťaže bude pretekár vyhodnotený len v rámci poradia vo svojej kategórii.
PRIHLÁSENIE NA PRETEKY: ONLINE:
Číslo účtu na úhradu štartovného je: IBAN: SK5711000000002610159771.
SWIFT / BIC: TATRSKBXXXX Tatra Banka.
Variabilný symbol: Uvádzať vygenerovaný prihlasovacím systémom
Do poznámky pre prijímateľa uviesť: meno, za koho je platené štartovné.
Po úhrade štartovného odporúčame si na registračnej stránke overiť, či systém zaznamenal vašu platbu a prihlásenie.
V prípade problémov s prihlasovaním, alebo priradením úhrady štartovného, nedoručenia prihlášky na e-mail, prosím, kontaktuje nás na e-mailovej adrese: pretekybike@centrum.sk .
POZOR ! Online prihlásení pretekári, majú nárok na balíček.
Upozornenie: Za prihláseného ste považovaný až po prijatí štartovného a jeho správneho pridelenia k prihláške!
Prihlásenie:
Na preteky sa môžete prihlásiť on-line TU do 05 .júla 2020 do 12:00 hod. za zvýhodnené štartovné v sume 15,-€ s nárokom na balíček a kategória Pedál FAMILY má štartovné 22,-€ s nárokom na balíček pre dospelého aj dieťa.(do poznámky uviesť meno dieťaťa a rok narodenia)
Po 06. júla 2020 je možné sa prihlásiť už len na mieste pretekov vo výške 25,-eur bez balíčka pri kategórii Pedál family 30,-€
PRIHLÁSENIE NA PRETEKY: NA MIESTE: 25,- € / 30,-€ na mieste bez balíčka do vyčerpania štartových čísel!
V cene štartovného: štartovné číslo s čipom, občerstvenie na trati (ovocie, tyčinky, iontové nápoje, voda), občerstvenie v cieli (voda), jedlo a nápoj v cieli (guľáš, kofola), umývanie bicyklov, sprchy a WC, zabezpečená prvá pomoc, automatická účasť v tombole,

Časy štartov:
Kategórie na 50 km o 11:00 hod (Muži ELITE, Ženy ELITE, Muži MASTERS, Muži SENIOR)
Kategórie 25 km o 11:15 hod: (Ženy HOBBY, Muži HOBBY, Muži HOBBY 39+, Junior, Juniorky, E-Bike, Pedál family)

Ceny pre víťazov:
Prví traja z každej kategórie obdržia víťazné trofeje.
Tombola: Tombola prebehne po vyhodnotení pretekov.
Každý účastník pretekov bude zaradený do tomboly.

PODMIENKY ÚČASTI NA PRETEKOCH:
Certifikovaná cyklistická prilba je povinná pre každého pretekára! Odporúča sa horský bicykel.
Na preteky je dôležité, aby ste si priniesli aj zdravotný preukaz.
Zdravotný stav: podaním prihlášky pretekár potvrdzuje absolvovanie lekárskej prehliadky, ktorá potvrdzuje jeho dobrý zdravotný stav schopný dlhodobej fyzickej záťaže. Pretekári sa zúčastnia podujatia na vlastné riziko a za plnej cestnej premávky.
Škody: Organizátor nezodpovedá sa škody spôsobené pretekármi počas preteku a na celej trati.
Pretekári v kategóriách: Junior/ Juniorky môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý bude na svojho zverenca dohliadať počas konania celého podujatia.
Pretekári od 8 do 18 rokov sú povinní, v prípade neprítomnosti zákonného zástupcu, doložiť podpísaný písomný súhlas rodičov. Bez tohto súhlasu, aj v prípade uhradenia štartovného, im nebude umožnené štartovať na pretekoch.
Všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším pretekárom, aby ich predbehli bez prekážania.
Mimo vyznačenej občerstvovacej stanice je zakázané vyhadzovať akýkoľvek odpad!
Odstúpenie počas pretekov:
Pri odstúpení z pretekov je pretekár povinný ohlásiť odstúpenie a odovzdať štartovné číslo na najbližšej kontrole, alebo v cieli pretekov. Odstúpenie z pretekov signalizuje pretekár aj zložením ochrannej prilby.
Diskvalifikácia pretekára počas pretekov v prípadoch, ak:
- pretekár predčasne odštartuje,
- neprejde všetkými kontrolami na trati,
- sa pretekár bude správať nešportovo,
- jazdí so zloženou ochrannou prilbou,
- neodhlási svoje odstúpenie z pretekov. (Náklady na jeho hľadanie v prípade nedodržania pokynov v propozíciách uhrádza sám pretekár.)
Zdravotné zabezpečenie: Počas pretekov bude pristavená sanitka a zabezpečená základná zdravotná pomoc.


INÉ:
-Preteky sa konajú za každého počasia!
-Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť (podpísaná prihláška pretekára).
-V prípade, že pretekár nedonesie na registráciu vytlačenú prihlášku, ktorá je zároveň dokladom o zaplatení, nebude mu umožnené štartovať na pretekoch.
-Organizátor nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté a ani nimi spôsobené počas podujatia.
-Organizátor neručí za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú účastníkom v súvislosti so súťažou.
-Dodržiavať pokyny organizátorov na mieste pretekov, nevstupovať na vyznačené miesta, v prípade úrazov a škody na majetku si toto uhrádza sám pretekár!
-Preteky sa konajú za plnej cestnej premávky.
-Štart na vlastné nebezpečenstvo.
-V prípade neuskutočnenia sa pretekov z dôvodu živelnej pohromy, epidémie sa štartovné nevracia.
-Za extrémneho počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu termínu v prípadne zrušenia pretekov.
-Štartovné prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov sa nevracia.
-Protesty je možné podať písomne ihneď po príjazde do cieľa, pri registračnom stanovišti a vklade 40€, ktorý v prípade jeho neoprávnenosti prepadá v prospech organizátora.
-Účastník podujatia berie na vedomie a dáva súhlas, že počas pretekov bude na trati pôsobiť fotoservis, video-dokumentácia pre propagačné účeli
-Fotografie a videozáznam pretekárov na našom podujatí môžu byť zverejnené na sociálnych sieťach a na webovej stránke Cyklistika Lučenec a použité na propagáciu podujatia bez nároku na honorár.


Parkovanie: Bezplatné v blízkosti štartu a cieľa.
parkovanieLegenda: parkovanie P1 až P4 na Športovej ulici, červená šípka – príjazdová križovatka Haličská cesta

Mapa trate:
mapa
keyboard_arrow_up