Cyklisti, vodiči a chodci - ako máme spolunažívať podľa pravidiel?

Cyklisti, vodiči a chodci - ako máme spolunažívať podľa pravidiel?

Dni sa nám už poriadne skrátili, slnko stratilo svoju silu, na cestách i mimo nich sa musíme správať opatrnejšie.

Aby sme ten svoj život zbytočne neriskovali, nie je na škodu trošku si pripomenúť, čo na správanie účastníkov cestnej premávky hovorí najnovšia legislatíva.

Veľa času trávim za riadidlami bicykla aj za volantom auta a trošku osvety rozhodne prospeje obom stranám k tomu, aby sme obmedzili stres z cesty do práce, či za zábavou a bez ujmy vždy dorazili do cieľa. S povinnou výbavou auta sa každý oboznámil v autoškole, povinná výbava bicykla je opísaná vo Vyhláške č. 134/2018 Z. z. (§ 30, 31).

Účastníkom cestnej premávky sa stávame všetci, a to od momentu, ako využívame pozemné komunikácie. Pravidlá cestnej premávky, práva a povinnosti účastníkov cestnej premávky i sankcie za porušenie týchto pravidiel upravuje zákon o cestnej premávke číslo 8/2009 a jeho novela schválená 28. októbra 2019 vstúpila do platnosti 1. decembra 2019.

Zákon definuje niektoré základné pojmy, takže aby sme v tom mali jasno:


 • Vodičom je každý z nás, či už riadime motorové alebo nemotorové vozidlo.
 • Nemotorové vozidlo je prípojné vozidlo, vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej alebo zvieracej sily, samovyvažovacie vozidlo (segway, hoverboard) a bicykel vybavený pomocným motorom s objemom do 50 cm? a konštrukčnou rýchlosťou do 25 km/h alebo bicykel vybavený elektrickým motorom s trvalým menovitým výkonom do 0,25 kW, ktorého výkon sa progresívne znižuje a nakoniec sa preruší, keď vozidlo dosiahne rýchlosť 25 km/h alebo keď vodič prestane šliapať do pedálov. Z toho vyplýva, že „chipnuté” ebiky sú už mimo, spadajú do zvláštnej kategórie vozidiel, ktoré upresňuje osobitný predpis - Článok 4 nariadenia (EÚ) č. 168/2013.
 • Vozovka je spevnená časť cesty určená predovšetkým (nielen) na premávku motorových vozidiel.
 • Krajnica je časť cesty od kraja vozovky po kraj cesty.Ako vodiči máme pred zákonom aj náležité povinnosti, okrem iného:


 • Venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu v cestnej premávke.
 • Dbať na zvýšenú opatrnosť voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, osobám so zdravotným postihnutím, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám.
 • Dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, pritom ho nesmie ohroziť, to neplatí pre vodiča električky.


Zákon ďalej vodičom zakazuje hlavne:


 • Požiť počas vedenia vozidla alkohol alebo inú návykovú látku.
 • Viesť vozidlo v takom čase po požití alkoholu alebo inej návykovej látky, keď sa alkohol alebo iná návyková látka ešte môžu nachádzať v jeho organizme, toto neplatí pre cyklistu jazdiaceho v zastavanom území obce a pre cyklistu jazdiaceho po cestičke pre cyklistov, ak množstvo alkoholu v jeho organizme nepresiahne hodnotu 0,24 miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení dychovou skúškou prístrojom alebo 0,5 gramu etanolu na kilogram hmotnosti vyšetrovanej osoby pri lekárskom vyšetrení zo vzorky krvi plynovou chromatografiou. Novela zákona upravuje zastavané územie ako územie označené tabuľami „Začiatok“ a „Koniec“ obce.
 • Ohroziť chodcov na chodníku alebo chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní – tu máme všetci veľké medzery.
 • Ohroziť cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov.
 • Prekážať v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám a obmedzovať plynulosť cestnej premávky – čo presne znamená prekážať v jazde som v zákone nenašiel, ale ďalej sa píše, že cyklisti nesmú ísť po ceste dvaja vedľa seba, čiže toto je možné pokladať za prekážanie, v rade za sebou by to malo byť OK.
 • Znížiť náhle rýchlosť jazdy alebo náhle zastaviť, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky.
 • Používať hanlivé gestá voči ostatným účastníkom cestnej premávky, vyhadzovať z vozidla predmety a obťažovať ostatných účastníkov cestnej premávky ani iné osoby najmä nadmerným hlukom, prachom, znečisťovaním ovzdušia, rozstrekovaním kaluží, blata alebo zbytočným ponechaním motora stojaceho vozidla v chode – OK, takže hanlivé gestá nám zakazuje legislatíva, v sadzobníku pokút som však trest za tento zákaz nenašiel, tu si musíme všetci sypať popol na hlavu, vrátane mňa lebo občas tá ruka veru vyletí, odteraz sa budem snažiť maximálne si poklepať čelo , privítal by som tu ešte použitie ostrekovačov pri predchádzaní cyklistu, okena nám skrátka nechutí.
 • Zastaviť vozidlo na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky.
 • Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov alebo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom alebo cyklistom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo, to neplatí pre vodiča električky – slušnosť káže zastaviť aj v opačnom smere, keď už jeden smer dokázal zastaviť.Legislatíva myslí i na spôsob jazdy


 • Vodič je povinný na vozovke alebo v jazdnom pruhu jazdiť vpravo pri pravom okraji vozovky alebo jazdného pruhu, to neplatí pri obchádzaní, predchádzaní, otáčaní alebo odbočovaní - rozum káže každému cyklistovi držať sa pri kraji, niektorí to dokážu viac, iní menej, ale obchádzať všetky možné typy poškodenia slovenských ciest musíme z dôvodu vlastnej bezpečnosti a pravdepodobného úrazu našich strojov všetci, motoristi i cyklisti. Tu platí to staré známe – predvídať! A predvídať na Slovensku diery a kanály na kraji cesty nie je až tak ťažké, oni tam skrátka sú. Keď vodič dokáže obísť dieru na ceste, tak určite dokáže obísť i cyklistu.
 • Na krajnicu smie vodič motorového vozidla vojsť len pri zastavení a státí alebo pri obchádzaní a vyhýbaní sa prekážke cestnej premávky, pritom je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť – to znamená, že nie za účelom znečisťovania ovzdušia.
 • Vodič malého motocykla alebo bicykla smie jazdiť po pravej krajnici, len ak tým neohrozí a neobmedzí pohyb chodcov – nie, cyklisti nemusia jazdiť po krajnici.
 • Obchádzanie - Vodič, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, prekážky cestnej premávky alebo chodca vybočuje zo smeru svojej jazdy, nesmie ohroziť ani obmedziť vodiča protiidúceho vozidla, nesmie ohroziť ani vodiča idúceho za ním, ani iného účastníka cestnej premávky. Vodič je pritom povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy – ach tie smerovky, všetci, samozrejme.
 • Predchádzanie - Vodič nesmie pri predchádzaní ohroziť ani obmedziť vodiča vozidla, pred ktoré sa po predídení zaraďuje, pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Pri predchádzaní musí zachovávať dostatočný bočný odstup od predchádzaného vozidla osobitne od cyklistu a chodca – kampaň „1,5 metra” preletí svetom niekoľkokrát ročne, napriek tomu sú to u nás stále často iba milimetre. Trošku lepšie je to, keď idem s deťmi.


Ak už nám teda chýba empatia, legislatíva upresňuje, kedy vodič skrátka predchádzať nesmie:


 1. ak nemá pred sebou rozhľad na takú vzdialenosť, ktorá je potrebná na bezpečné predchádzanie
 2. ak by sa nemohol bezpečne zaradiť pred vozidlo alebo pred vozidlá, ktoré chce predísť
 3. ak by ohrozil alebo obmedzil vodiča jazdiaceho v protismere, alebo ohrozil iného účastníka cestnej premávky
 4. ak vodič pred ním idúceho vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy vľavo a ak ho nemožno predísť vpravo podľa odseku 1, prípadne ak ho nemožno predísť v ďalšom voľnom jazdnom pruhu vyznačenom na vozovke v tom istom smere jazdy
 5. ak vodič pred ním idúceho vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy vľavo, prípadne ak ho nemožno predísť v ďalšom voľnom jazdnom pruhu vyznačenom na vozovke v tom istom smere jazdy
 6. po krajnici, pritom nesmie ohroziť ani obmedziť chodca idúceho po krajnici a cyklistu alebo vodiča malého motocykla jazdiaceho po krajnici
 7. ak by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr - väčšina cyklistov je naozaj výrazne pomalšia ako autá, takže vždy je dobré dať ostatným vedieť, čo sa chystám urobiť čím skôr
 8. na priechode pre chodcov, priechode pre cyklistov a bezprostredne pred nimiOdbočovanie


Pred odbočovaním a počas odbočovania je vodič povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Vodič pri odbočovaní nesmie ohroziť vodiča idúceho za ním. Vodič je povinný pri odbočovaní dbať na zvýšenú opatrnosť. Vodič vozidla idúceho za vozidlom, ktoré odbočuje, musí dbať na zvýšenú opatrnosť a svojou jazdou nesmie ohroziť vodiča odbočujúceho vozidla.

Vodič odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde cyklistovi idúcemu rovno, to neplatí pre vodiča električky. Pri odbočovaní doľava vodič motorového vozidla nesmie ohroziť cyklistu odbočujúceho vľavo – v tomto bode ma v nedeľu prekvapila autoškola, obaja sme chvíľku tvrdohlavo stáli. Ukázalo sa však, že žiak alebo inštruktor v aute bol tvrdohlavý o trochu viac.

Zastavenie a státie


Otvárať dvere alebo bočné steny vozidla, ako aj nastupovať do vozidla alebo vystupovať z neho sa smie len vtedy, ak tým nie je ohrozená bezpečnosť nastupujúcich osôb alebo vystupujúcich osôb ani iných účastníkov cestnej premávky.

Znamenia o zmene smeru jazdy


Znamenie o zmene smeru jazdy dávané smerovými svietidlami vodič ponechá len v čase, kým mení smer jazdy, vybočuje z neho alebo kým vozidlo nezaujme miesto v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza. Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva len pred začatím jazdného úkonu. Znamenie o zmene smeru jazdy vodič nedáva pri vjazde do kruhového objazdu. Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak z takej križovatky vychádza alebo mení jazdný pruh.

Výstražné znamenia


Vodič smie dávať zvukové výstražné znamenie len vtedy, ak je to potrebné na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva, a mimo obce aj na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla. Výstražné znamenie sa smie použiť len v nevyhnutne potrebnom čase – čiže krátke zatrúbenie na prebudenie cyklistu nie je niekedy na škodu. Vo svete sa to využíva pomerne často.Osobitné ustanovenia o cyklistoch a chodcoch


 • Je to častá chyba, ale iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať. Teda môžete zaparkovať auto, motorku či bicykel na chodníku, ak tam ostane voľný priestor 1,5 metra alebo môžete bicykel či motocykel po chodníku tlačiť.
 • Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Po cestičke pre cyklistov sa jazdí vpravo. Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji vozovky. Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici. Osoby mladšie ako desať rokov smú jazdiť po chodníku.
 • Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou, to neplatí pri jazde po cestičke pre cyklistov, kde smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky.
 • Cyklista nesmie jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky.
 • Pri jazde musí mať cyklista nohy na pedáloch, to neplatí, ak ide o bicykel, ktorého pohon nezabezpečujú pedále.
 • Za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.
 • Na jednomiestnom bicykli nie je dovolená jazda viacerým osobám. Osoba staršia ako 15 rokov môže viezť osobu mladšiu ako 10 rokov:
  • na pomocnom sedadle na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy
  • v prívesnom vozíku určenom na prepravu detí
  • na detskom bicykli pevne spojeným tyčou s vodiacim bicyklom
 • Osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny jazdiť na bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá, aby na ňu riadne dozerala, a ktorá zodpovedá za dodržiavanie povinností podľa tohto zákona touto osobou.
 • Pomaly idúce alebo stojace vozidlo môže cyklista idúci rovnakým smerom predchádzať aj po pravej strane vozovky alebo krajnici, pritom je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť; to neplatí, ak vodič takého vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy doprava.
 • Ak je zriadená cestička pre chodcov a cyklistov označená príslušnou dopravnou značkou, cyklista nesmie ohroziť chodca. Ak cestička pre chodcov a cyklistov má oddelené pruhy pre chodcov a cyklistov, sú chodci a cyklisti povinní použiť len pruh pre nich určený, to neplatí pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, pri vchádzaní na cestičku pre chodcov a cyklistov a vychádzaní z nej, pričom sa nesmú vzájomne ohroziť.
 • Cestičku pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov. Po novom pribudol pojem „kolobežka s prídavným motorčekom“, ktorý tento dopravný prostriedok stavia na úroveň bicykla či elektrobicykla, takže na chodníku pre chodcov nemá čo robiť, iba ak sa pohybuje rýchlosťou chôdze.
 • Pred vjazdom na priechod pre cyklistov sa cyklista musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva. Cyklista môže prechádzať cez vozovku, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti ich vodičov k zmene smeru alebo rýchlosti jazdy. Na priechode pre cyklistov sa jazdí vpravo.
 • Povinnosť chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou ostáva už len pre cyklistov mladších ako 15 rokov, pričom sa vzťahuje na jazdu v obci aj mimo nej. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na prepravované osoby a to aj v obci.Označenie nosiča bicykla na ťažnom zariadení vozidla


Ak je vozidlo vybavené schváleným nosičom bicykla, ktorý znemožňuje riadnu čitateľnosť evidenčného čísla, musí byť tabuľka s evidenčným číslom premiestnená na predpísané miesto na nosiči bicykla vrátane predpísaného osvetlenia alebo musí byť na predpísané miesto pripevnená tabuľka s rovnakým evidenčným číslom, ako je evidenčné číslo vozidla, o ktorú môže držiteľ vozidla alebo vlastník vozidla požiadať orgán Policajného zboru, kde je vozidlo evidované.

Tabuľka s evidenčným číslom určená pre nosič bicyklov sa označuje nápisom „NOSIČ“ na pravej strane tabuľky. Držiteľ alebo vlastník vozidla nesmie takúto tabuľku pripevniť na miesto pôvodnej tabuľky s evidenčným číslom na vozidle. Na záver ešte zákon definuje závažné porušenia pravidiel. Z tých spadajúcich do tohto kontextu sú to hlavne jazda pod vplyvom alkoholu, ohrozenie cyklistu alebo chodca na prechode pre cyklistov respektíve pre chodcov a ohrozenie cyklistu pri obchádzaní, alebo predchádzaní.

Ani ako motoristi, ani ako cyklisti, či chodci nemôžeme za to, že infraštruktúra na Slovensku je častokrát v žalostnom stave alebo vôbec žiadna. Preto musíme tolerovať hustnúcu automobilovú dopravu ako aj zvýšený počet cyklistov aj chodcov, kým naši volení predstavitelia nezačnú myslieť i na iných ako na seba.Snažil som sa zosumarizovať hlavné pravidlá spolunažívania na cestách. Nie je toho málo, tak snáď tento článok pomôže tým, ktorým sa nechce prelúskať všetky možné paragrafy si aspoň osviežiť alebo utvrdiť to, čo už niekde v hlave zafixované majú. Legislatíva nám má slúžiť na poučenie, či usmernenie a na definíciu riadnych pravidiel.

To, ako sa k sebe budeme chovať ale nakoniec závisí od každého z nás. Prejavme teda trošku slušnosti a empatie voči ostatným účastníkom cestnej premávky, či už sme za volantom bicykla, inokedy za volantom auta alebo ideme pešo, veď vždy na nás niekto doma čaká a teší sa, že sa bezpečne a v poriadku vrátime.

Zdroj: legislativa, zakonypreludi.sk
report_problem Našiel si v texte chybu?
Páči sa ti tento článok? thumb_up24thumb_down comments 22 komentárov report_problem
clear
Prečo sa ti článok nepáči?
Odoslať spätnú väzbu
Formulár sa odosiela

comment Komentáre

Musíš byť prihlásený, ak chceš vidieť celú diskusiu.
Pridaj komentár
Formulár sa odosiela

Podobné články

Test: HJC Furion 2.0 - na cestu, no nielen tam

Test: HJC Furion 2.0 - na cestu, no nielen tam

Je to jedna z top pretekárskych prilieb od firmy HJC. Bola vyrobená v spolupráci so svetovými pretekármi a skrýva v sebe všetko dôležité, čo by ste pri prilbe s takouto cenovkou čakali.
Test: Prilba Alpina Anzana Tocsen - maximálne bezpečie v každej situácii

Test: Prilba Alpina Anzana Tocsen - maximálne bezpečie v každej situácii

Je to irónia, že práve keď prestanem na pretekoch padať, mi do rúk, respektíve na hlavu, príde prilba so senzorom na detekciu pádov? Táto myšlienka však nemala dlhú platnosť, s prilbou totiž prišli späť aj pády.
Aktuálny zákon a vyhláška – cyklistické povinné minimum

Aktuálny zákon a vyhláška – cyklistické povinné minimum

Toto sú najdôležitejšie veci, ktoré by mal cyklista ovládať. Podľa nich viete, ako sa správať na bicykli a v akom ho mať stave. Pozor treba dať na aktuálnosť legislatívy.
keyboard_arrow_up