Cyklisti, vodiči a chodci - ako máme spolunažívať podľa pravidiel?

Cyklisti, vodiči a chodci - ako máme spolunažívať podľa pravidiel?

thumb_up24thumb_down 22 komentárov

Micequal 04.12.2019   Ochrana Bezpecnost Info Cyklisticka Doprava Cykloturistika Cestna Cyklistika Prevencia

Dni sa nám už poriadne skrátili, slnko stratilo svoju silu, na cestách i mimo nich sa musíme správať opatrnejšie.

 

Aby sme ten svoj život zbytočne neriskovali, nie je na škodu trošku si pripomenúť, čo na správanie účastníkov cestnej premávky hovorí najnovšia legislatíva.

Veľa času trávim za riadidlami bicykla aj za volantom auta a trošku osvety rozhodne prospeje obom stranám k tomu, aby sme obmedzili stres z cesty do práce, či za zábavou a bez ujmy vždy dorazili do cieľa. S povinnou výbavou auta sa každý oboznámil v autoškole, povinná výbava bicykla je opísaná vo Vyhláške č. 134/2018 Z. z. (§ 30, 31).

Účastníkom cestnej premávky sa stávame všetci, a to od momentu, ako využívame pozemné komunikácie. Pravidlá cestnej premávky, práva a povinnosti účastníkov cestnej premávky i sankcie za porušenie týchto pravidiel upravuje zákon o cestnej premávke číslo 8/2009 a jeho novela schválená 28. októbra 2019 vstúpila do platnosti 1. decembra 2019.

Zákon definuje niektoré základné pojmy, takže aby sme v tom mali jasno:


 • Vodičom je každý z nás, či už riadime motorové alebo nemotorové vozidlo.
 • Nemotorové vozidlo je prípojné vozidlo, vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej alebo zvieracej sily, samovyvažovacie vozidlo (segway, hoverboard) a bicykel vybavený pomocným motorom s objemom do 50 cm? a konštrukčnou rýchlosťou do 25 km/h alebo bicykel vybavený elektrickým motorom s trvalým menovitým výkonom do 0,25 kW, ktorého výkon sa progresívne znižuje a nakoniec sa preruší, keď vozidlo dosiahne rýchlosť 25 km/h alebo keď vodič prestane šliapať do pedálov. Z toho vyplýva, že „chipnuté” ebiky sú už mimo, spadajú do zvláštnej kategórie vozidiel, ktoré upresňuje osobitný predpis - Článok 4 nariadenia (EÚ) č. 168/2013.
 • Vozovka je spevnená časť cesty určená predovšetkým (nielen) na premávku motorových vozidiel.
 • Krajnica je časť cesty od kraja vozovky po kraj cesty.Ako vodiči máme pred zákonom aj náležité povinnosti, okrem iného:


 • Venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu v cestnej premávke.
 • Dbať na zvýšenú opatrnosť voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, osobám so zdravotným postihnutím, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám.
 • Dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, pritom ho nesmie ohroziť, to neplatí pre vodiča električky.


Zákon ďalej vodičom zakazuje hlavne:


 • Požiť počas vedenia vozidla alkohol alebo inú návykovú látku.
 • Viesť vozidlo v takom čase po požití alkoholu alebo inej návykovej látky, keď sa alkohol alebo iná návyková látka ešte môžu nachádzať v jeho organizme, toto neplatí pre cyklistu jazdiaceho v zastavanom území obce a pre cyklistu jazdiaceho po cestičke pre cyklistov, ak množstvo alkoholu v jeho organizme nepresiahne hodnotu 0,24 miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení dychovou skúškou prístrojom alebo 0,5 gramu etanolu na kilogram hmotnosti vyšetrovanej osoby pri lekárskom vyšetrení zo vzorky krvi plynovou chromatografiou. Novela zákona upravuje zastavané územie ako územie označené tabuľami „Začiatok“ a „Koniec“ obce.
 • Ohroziť chodcov na chodníku alebo chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní – tu máme všetci veľké medzery.
 • Ohroziť cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov.
 • Prekážať v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám a obmedzovať plynulosť cestnej premávky – čo presne znamená prekážať v jazde som v zákone nenašiel, ale ďalej sa píše, že cyklisti nesmú ísť po ceste dvaja vedľa seba, čiže toto je možné pokladať za prekážanie, v rade za sebou by to malo byť OK.
 • Znížiť náhle rýchlosť jazdy alebo náhle zastaviť, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky.
 • Používať hanlivé gestá voči ostatným účastníkom cestnej premávky, vyhadzovať z vozidla predmety a obťažovať ostatných účastníkov cestnej premávky ani iné osoby najmä nadmerným hlukom, prachom, znečisťovaním ovzdušia, rozstrekovaním kaluží, blata alebo zbytočným ponechaním motora stojaceho vozidla v chode – OK, takže hanlivé gestá nám zakazuje legislatíva, v sadzobníku pokút som však trest za tento zákaz nenašiel, tu si musíme všetci sypať popol na hlavu, vrátane mňa lebo občas tá ruka veru vyletí, odteraz sa budem snažiť maximálne si poklepať čelo , privítal by som tu ešte použitie ostrekovačov pri predchádzaní cyklistu, okena nám skrátka nechutí.
 • Zastaviť vozidlo na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky.
 • Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov alebo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom alebo cyklistom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo, to neplatí pre vodiča električky – slušnosť káže zastaviť aj v opačnom smere, keď už jeden smer dokázal zastaviť.Legislatíva myslí i na spôsob jazdy


 • Vodič je povinný na vozovke alebo v jazdnom pruhu jazdiť vpravo pri pravom okraji vozovky alebo jazdného pruhu, to neplatí pri obchádzaní, predchádzaní, otáčaní alebo odbočovaní - rozum káže každému cyklistovi držať sa pri kraji, niektorí to dokážu viac, iní menej, ale obchádzať všetky možné typy poškodenia slovenských ciest musíme z dôvodu vlastnej bezpečnosti a pravdepodobného úrazu našich strojov všetci, motoristi i cyklisti. Tu platí to staré známe – predvídať! A predvídať na Slovensku diery a kanály na kraji cesty nie je až tak ťažké, oni tam skrátka sú. Keď vodič dokáže obísť dieru na ceste, tak určite dokáže obísť i cyklistu.
 • Na krajnicu smie vodič motorového vozidla vojsť len pri zastavení a státí alebo pri obchádzaní a vyhýbaní sa prekážke cestnej premávky, pritom je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť – to znamená, že nie za účelom znečisťovania ovzdušia.
 • Vodič malého motocykla alebo bicykla smie jazdiť po pravej krajnici, len ak tým neohrozí a neobmedzí pohyb chodcov – nie, cyklisti nemusia jazdiť po krajnici.
 • Obchádzanie - Vodič, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, prekážky cestnej premávky alebo chodca vybočuje zo smeru svojej jazdy, nesmie ohroziť ani obmedziť vodiča protiidúceho vozidla, nesmie ohroziť ani vodiča idúceho za ním, ani iného účastníka cestnej premávky. Vodič je pritom povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy – ach tie smerovky, všetci, samozrejme.
 • Predchádzanie - Vodič nesmie pri predchádzaní ohroziť ani obmedziť vodiča vozidla, pred ktoré sa po predídení zaraďuje, pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Pri predchádzaní musí zachovávať dostatočný bočný odstup od predchádzaného vozidla osobitne od cyklistu a chodca – kampaň „1,5 metra” preletí svetom niekoľkokrát ročne, napriek tomu sú to u nás stále často iba milimetre. Trošku lepšie je to, keď idem s deťmi.


Ak už nám teda chýba empatia, legislatíva upresňuje, kedy vodič skrátka predchádzať nesmie:


 1. ak nemá pred sebou rozhľad na takú vzdialenosť, ktorá je potrebná na bezpečné predchádzanie
 2. ak by sa nemohol bezpečne zaradiť pred vozidlo alebo pred vozidlá, ktoré chce predísť
 3. ak by ohrozil alebo obmedzil vodiča jazdiaceho v protismere, alebo ohrozil iného účastníka cestnej premávky
 4. ak vodič pred ním idúceho vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy vľavo a ak ho nemožno predísť vpravo podľa odseku 1, prípadne ak ho nemožno predísť v ďalšom voľnom jazdnom pruhu vyznačenom na vozovke v tom istom smere jazdy
 5. ak vodič pred ním idúceho vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy vľavo, prípadne ak ho nemožno predísť v ďalšom voľnom jazdnom pruhu vyznačenom na vozovke v tom istom smere jazdy
 6. po krajnici, pritom nesmie ohroziť ani obmedziť chodca idúceho po krajnici a cyklistu alebo vodiča malého motocykla jazdiaceho po krajnici
 7. ak by pri predchádzaní svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr - väčšina cyklistov je naozaj výrazne pomalšia ako autá, takže vždy je dobré dať ostatným vedieť, čo sa chystám urobiť čím skôr
 8. na priechode pre chodcov, priechode pre cyklistov a bezprostredne pred nimiOdbočovanie


Pred odbočovaním a počas odbočovania je vodič povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Vodič pri odbočovaní nesmie ohroziť vodiča idúceho za ním. Vodič je povinný pri odbočovaní dbať na zvýšenú opatrnosť. Vodič vozidla idúceho za vozidlom, ktoré odbočuje, musí dbať na zvýšenú opatrnosť a svojou jazdou nesmie ohroziť vodiča odbočujúceho vozidla.

Vodič odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde cyklistovi idúcemu rovno, to neplatí pre vodiča električky. Pri odbočovaní doľava vodič motorového vozidla nesmie ohroziť cyklistu odbočujúceho vľavo – v tomto bode ma v nedeľu prekvapila autoškola, obaja sme chvíľku tvrdohlavo stáli. Ukázalo sa však, že žiak alebo inštruktor v aute bol tvrdohlavý o trochu viac.

Zastavenie a státie


Otvárať dvere alebo bočné steny vozidla, ako aj nastupovať do vozidla alebo vystupovať z neho sa smie len vtedy, ak tým nie je ohrozená bezpečnosť nastupujúcich osôb alebo vystupujúcich osôb ani iných účastníkov cestnej premávky.

Znamenia o zmene smeru jazdy


Znamenie o zmene smeru jazdy dávané smerovými svietidlami vodič ponechá len v čase, kým mení smer jazdy, vybočuje z neho alebo kým vozidlo nezaujme miesto v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza. Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva len pred začatím jazdného úkonu. Znamenie o zmene smeru jazdy vodič nedáva pri vjazde do kruhového objazdu. Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak z takej križovatky vychádza alebo mení jazdný pruh.

Výstražné znamenia


Vodič smie dávať zvukové výstražné znamenie len vtedy, ak je to potrebné na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva, a mimo obce aj na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla. Výstražné znamenie sa smie použiť len v nevyhnutne potrebnom čase – čiže krátke zatrúbenie na prebudenie cyklistu nie je niekedy na škodu. Vo svete sa to využíva pomerne často.Osobitné ustanovenia o cyklistoch a chodcoch


 • Je to častá chyba, ale iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať. Teda môžete zaparkovať auto, motorku či bicykel na chodníku, ak tam ostane voľný priestor 1,5 metra alebo môžete bicykel či motocykel po chodníku tlačiť.
 • Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Po cestičke pre cyklistov sa jazdí vpravo. Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji vozovky. Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici. Osoby mladšie ako desať rokov smú jazdiť po chodníku.
 • Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou, to neplatí pri jazde po cestičke pre cyklistov, kde smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky.
 • Cyklista nesmie jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky.
 • Pri jazde musí mať cyklista nohy na pedáloch, to neplatí, ak ide o bicykel, ktorého pohon nezabezpečujú pedále.
 • Za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.
 • Na jednomiestnom bicykli nie je dovolená jazda viacerým osobám. Osoba staršia ako 15 rokov môže viezť osobu mladšiu ako 10 rokov:
  • na pomocnom sedadle na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy
  • v prívesnom vozíku určenom na prepravu detí
  • na detskom bicykli pevne spojeným tyčou s vodiacim bicyklom
 • Osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny jazdiť na bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá, aby na ňu riadne dozerala, a ktorá zodpovedá za dodržiavanie povinností podľa tohto zákona touto osobou.
 • Pomaly idúce alebo stojace vozidlo môže cyklista idúci rovnakým smerom predchádzať aj po pravej strane vozovky alebo krajnici, pritom je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť; to neplatí, ak vodič takého vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy doprava.
 • Ak je zriadená cestička pre chodcov a cyklistov označená príslušnou dopravnou značkou, cyklista nesmie ohroziť chodca. Ak cestička pre chodcov a cyklistov má oddelené pruhy pre chodcov a cyklistov, sú chodci a cyklisti povinní použiť len pruh pre nich určený, to neplatí pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, pri vchádzaní na cestičku pre chodcov a cyklistov a vychádzaní z nej, pričom sa nesmú vzájomne ohroziť.
 • Cestičku pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov. Po novom pribudol pojem „kolobežka s prídavným motorčekom“, ktorý tento dopravný prostriedok stavia na úroveň bicykla či elektrobicykla, takže na chodníku pre chodcov nemá čo robiť, iba ak sa pohybuje rýchlosťou chôdze.
 • Pred vjazdom na priechod pre cyklistov sa cyklista musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva. Cyklista môže prechádzať cez vozovku, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti ich vodičov k zmene smeru alebo rýchlosti jazdy. Na priechode pre cyklistov sa jazdí vpravo.
 • Povinnosť chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou ostáva už len pre cyklistov mladších ako 15 rokov, pričom sa vzťahuje na jazdu v obci aj mimo nej. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na prepravované osoby a to aj v obci.Označenie nosiča bicykla na ťažnom zariadení vozidla


Ak je vozidlo vybavené schváleným nosičom bicykla, ktorý znemožňuje riadnu čitateľnosť evidenčného čísla, musí byť tabuľka s evidenčným číslom premiestnená na predpísané miesto na nosiči bicykla vrátane predpísaného osvetlenia alebo musí byť na predpísané miesto pripevnená tabuľka s rovnakým evidenčným číslom, ako je evidenčné číslo vozidla, o ktorú môže držiteľ vozidla alebo vlastník vozidla požiadať orgán Policajného zboru, kde je vozidlo evidované.

Tabuľka s evidenčným číslom určená pre nosič bicyklov sa označuje nápisom „NOSIČ“ na pravej strane tabuľky. Držiteľ alebo vlastník vozidla nesmie takúto tabuľku pripevniť na miesto pôvodnej tabuľky s evidenčným číslom na vozidle. Na záver ešte zákon definuje závažné porušenia pravidiel. Z tých spadajúcich do tohto kontextu sú to hlavne jazda pod vplyvom alkoholu, ohrozenie cyklistu alebo chodca na prechode pre cyklistov respektíve pre chodcov a ohrozenie cyklistu pri obchádzaní, alebo predchádzaní.

Ani ako motoristi, ani ako cyklisti, či chodci nemôžeme za to, že infraštruktúra na Slovensku je častokrát v žalostnom stave alebo vôbec žiadna. Preto musíme tolerovať hustnúcu automobilovú dopravu ako aj zvýšený počet cyklistov aj chodcov, kým naši volení predstavitelia nezačnú myslieť i na iných ako na seba.Snažil som sa zosumarizovať hlavné pravidlá spolunažívania na cestách. Nie je toho málo, tak snáď tento článok pomôže tým, ktorým sa nechce prelúskať všetky možné paragrafy si aspoň osviežiť alebo utvrdiť to, čo už niekde v hlave zafixované majú. Legislatíva nám má slúžiť na poučenie, či usmernenie a na definíciu riadnych pravidiel.

To, ako sa k sebe budeme chovať ale nakoniec závisí od každého z nás. Prejavme teda trošku slušnosti a empatie voči ostatným účastníkom cestnej premávky, či už sme za volantom bicykla, inokedy za volantom auta alebo ideme pešo, veď vždy na nás niekto doma čaká a teší sa, že sa bezpečne a v poriadku vrátime.

Zdroj: legislativa, zakonypreludi.sk

Páči sa ti tento článok?

Článok je zle napísaný
V článku sú chyby
Nepáči sa mi obsah
Nepáčia sa mi predstavované produkty
Iné
Odoslať

Podobné články

Výber z produktov

Prejsť do shopu (Bicykle ~ Cestné bicykle)

Komentáre

szlavo 04.12.2019 (11:52)

thumb_up5thumb_down


Stačí vzájomná tolerancia

 
user_id szlavo 04.12.2019 (16:25)

thumb_up2thumb_down


Kde konci individualny pohlad na vzajomnu toleranciu nastupuju paragrafy z vyhlasky .

 
szlavo user_id 05.12.2019 (07:35)

thumb_up1thumb_down


Takže čim viac tolerancie , tým menej paragrafov?

 
user_id szlavo 05.12.2019 (19:25)

thumb_up2thumb_down


Nejak tak. Ono to ide ruka-v-ruke tolerancia/ohladuplnost/viac rozmyslania ako vlastne konanie moze ovplyvnit toho druheho, dost paragrafov by mohlo byt vypustenych.

 
Andobiker user_id 05.12.2019 (07:44)

thumb_up2thumb_down


Ja mam niekedy pocit ze pre niekoho ani paragrafy neplatia, ma svoju pravdu o cyklistoch ako o skodnej na ceste ktori neprimerane obmedzuju rychlost dopravy. To ze vela vodicov ani netusi ze cyklista by sa mal vlasnte pohybovat len po pravom okraji vozovky a nie po krajnici ani nehovorim.

 
Optimus 04.12.2019 (12:12)

thumb_up4thumb_down


Presne tak,ja každému vodičovi, ktorý zabrzdí a počká,kým ma môže bezpečbe obísť,poďakujem kývnutím hlavy,alebo palcom hore,aj napriek tomu,že mu to prikazujú pravidlá cestnej premávky.Žiaľ,ešte stále je väčšina tých,ktorí cyklistov ignorujú a považujú ich za niečo,čo im na ceste zavadzia.

 
Kolenko257 04.12.2019 (19:18)

thumb_up3thumb_down


V nasej spolocnosti velmi dolezity clanok...skoda ze respekt a vzajomne pochopenie nemame v krvi....no jo,Slovaci...snad sa polepsime 🙂

 
marcels 04.12.2019 (13:56)

thumb_up1thumb_down


Ja som bol v tom, že pri väčších skupinách môžu cyklisti jazdiť po dvojiciach

 
Jano1987 04.12.2019 (12:32)

thumb_up0thumb_down


Pridal by som pár mojich postrehov, keďže som chodec, šofér aj cyklista.
1) kedysi bolo, že cyklista môže jazdiť po chodníku, ale musí prispôsobiť svoju rýchlosť chodcom. Či to platí, alebo nie, neviem.
2) obiehanie cyklistom kolóny po pravej strane beriem, ok. Problém je ustanovenie, že auto odbočujúce doprava musí dať prednosť cyklistom iducim rovno. Už x-krát sa mi stalo, že cyklista vybehol spoza nejakého auta v plnej rýchlosti a skoro sme sa zrazili, prípadne kúsok pred križovatkou zoskočil dole, lebo chodci mali červenú. Vinný by som bol ja, lebo cyklista má prednosť, ale svojím správaním celú situáciu spôsobil cyklista. Za mňa teda toto ustanovenie by malo vypadnúť, aspoň čo sa týka križovatky.
3) polícia by sa mohla zamerať aj na chodcov a cyklistov. Bežne vidím, ako si chodia na červenú, mimo prechodov a polícia to má ťažko v paži. Ale skúste ísť autom na červenú. Argument typu, čo im dám 10€ pokutu? Jasne, kľudne. Napríklad dnes som čakal na križovatke v BA. Za 1 cyklus mojej červenej prešlo asi 40-50 ľudí na červenú. To máme hneď 500€ za 2 minúty. Aký problém?
4) možno by bolo vhodné spomenúť aj to, že chodci by mali prechádzať v skupinkách cez prechod, na čo sa bežne zabúda. Veľa razy potom čakám aj cez 5 minút pred prechodom, lebo ľudia chodia ako ovce cez prechod.

 
szakiandris Jano1987 04.12.2019 (14:03)

thumb_up0thumb_down


2. tieto dve veci neplatia naraz: "(5) Pomaly idúce alebo stojace vozidlo môže cyklista idúci rovnakým smerom predchádzať aj po pravej strane vozovky alebo krajnici, pritom je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť; to neplatí, ak vodič takého vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy doprava."

 
Jano1987 szakiandris 04.12.2019 (15:26)

thumb_up0thumb_down


Nie, pozor na to. Cyklista môže po pravej strane obiehať pomaly idúcu kolónu, či stojacu, plaziacu sa alebo ako to nazveme a pokiaľ v mieste križovatky pokračuje rovno, tak má prednosť pred autom odbočujúcim doprava. Takže ja ako šofér auta napríklad stojaci na križovatke z nejakého dôvodu sa chystám podbočiť doprava, tak musím dať prednosť cyklistovi, ktorý ma po pravej strane obieha a ide rovno aj keď sme v rovnakom pruhu prakticky. Najväčší problém to predstavuje na neriadených križovatkách, kde musím dávať pozor na autá idúce z ľavej strany a protismeru, z pravej strany musím sledovať, či tam náhodou neprechádzajú chodci cez cestu a zároveň sa musím pozerať doprava dozadu, či nejde cyklista. Ďalej v prípade, že cyklista a auto sú na hlavnej a ja sa chcem pripojiť z pravej strany, teda by som im mal dávať prednosť, tak logicky keď vidím, že šofér auta sa chystá odbočiť tam môžem ísť, lebo logicky sa nekrižujeme. Ale zrazu tam vyletí cyklista a ja ho zrazím. Automaticky moja vina, lebo on bol na hlavnej a mal prednosť. V malých a málo rušných cestách v obciach to veľký problém byť nemusí ale v na rušných cestách, kde sa sa potrebujete rýchlo zaradiť to už je mega problém. A čo si budem klamať. Som z a aj teraz jazdí dosť ľudí na biku. Žiaľ je zima, skoro tma, cyklista celý v čiernom ako inak, reflexný prvok na biku žiaden, ani na cyklistovi a ak máte šťastie, tak má na biku 2 malé blikačky ktoré ani nevidno v záplave svetiel z lámp a od áut. Nie je vôbec problém takého človeka prehliadnuť. Je zázrak, že sa ešte nikomu nič vážne nestalo. Ale s rastom popularity bikov ak formou dopravy do roboty (napr. v BA mám pocit že za posledných 4-5 rokov je to možno 2-3 násobný nárast ) týchto situácii bude len pribúdať.

 
szakiandris Jano1987 04.12.2019 (16:26)

thumb_up0thumb_down


- Citoval som vyhlasku, v ktorej sa pise, ze "...to neplatí, ak vodič takého vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy doprava." Takze ak ty odbacas doprava, davas znamenie o zmene smeru jazdy, tak cycklista predbiehajuci teba zprava nema prednost.
- Dalsi pripad, ktory opisujes: ak vybocis na hlavnu a nedas cyklistovi prichadzajuceho zlava prednost, je to samozrejme tvoja vina. To, ze sa chces rychlo pripojit, lebo sa ponahlas, nie je argument.
- Ano, cyklisti v tmavom obleceni bez svetiel v tme su problem. Na druhej strane prehliadnutie blikaciek skor suvisi s nedodrziavanim odstupu jednak medzi autami, tak aj medzi cyklistom a autom.
Problem predstavuju v prvom rade neskuseni, nepredvidavi, neohleduplni soferi a taktiez status quo, ze osobne auto je v dopravnej hierarchii najvyssie.

 
Jano1987 szakiandris 04.12.2019 (19:31)

thumb_up0thumb_down


Nechtiac som zle klikol, mám odpoveď nižšie uvedenú.

 
szakiandris Jano1987 04.12.2019 (21:56)

thumb_up0thumb_down


Podla mna si to zle interpretujes (tykajme si). Vodic odbocujuci vpravo dava prednost tak, ze neobehne cyklistu tesne pred krizovatkou, a nezatoci doprava tak, aby cyklistu ohrozil. V tom pripade vodic prudko zmeni rychlost aj smer, a toto nesmie spravit voci ziadnemu ucastnikovi premavky. Ak sa cyklista priblizuje zozadu tak, ze obieha kolonu zprava, nema prednost. To je ten rozdiel.

 
Jano1987 szakiandris 04.12.2019 (23:04)

thumb_up0thumb_down


Sorry, zase to je dole... Som zvyknutý, že všade je odpovedať pod textom na ktorý chcem reagovať a nie nad textom.

 
Dudo 04.12.2019 (13:06)

thumb_up0thumb_down


§ 4 Povinnosti vodiča

ods. 1

písm. a) Použitie vozidla na jazdu, ktoré nemožno prevádzkovať v cestnej premávke 30-50 € (predtým 50 €)
písm. b) Vedenie vozidla bez platných dokladov predpísaných zákonom 10-30 € (predtým 30 €)
ods. 2

písm. c, d) Vedenie nemotorového vozidla pod vplyvom alkoholu, pri zistení hodnoty menej ako 0,48 mg etanolu na liter vydýchnutého vzduchu 20 € (predtým 30-50 €)
písm. l) Náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky 30-50 € (predtým 50 €)
písm. n)
1.Používanie hanlivých gest voči ostatným účastníkom cestnej premávky 30-50€ (predtým 50 €)
2. Vyhadzovanie predmetov z vozidla a obťažovanie ostatných účastníkov cestnej premávky a iných osôb najmä nadmerným hlukom, prachom, znečisťovaním ovzdušia, rozstrekovaním kaluží, blata alebo zbytočným ponechaním motora stojaceho vozidla v chode 10-30 € (predtým 20-40 €)

 
szakiandris Dudo 04.12.2019 (14:02)

thumb_up0thumb_down


2. tieto dve veci neplatia naraz: "(5) Pomaly idúce alebo stojace vozidlo môže cyklista idúci rovnakým smerom predchádzať aj po pravej strane vozovky alebo krajnici, pritom je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť; to neplatí, ak vodič takého vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy doprava."

 
szakiandris szakiandris 04.12.2019 (14:06)

thumb_up0thumb_down


Toto som chcel o jedno vyššie, a neviem to zmazať...

 
Jano1987 Dudo 04.12.2019 (19:30)

thumb_up0thumb_down


Tu je konkrétny zákon https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-8, treba pozrieť § 19 a 6) Vodič odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde cyklistovi idúcemu rovno; to neplatí pre vodiča električky. Pri odbočovaní doľava vodič motorového vozidla nesmie ohroziť cyklistu odbočujúceho vľavo. Je to tu jasne uvedené. V § 55 (5) Pomaly idúce alebo stojace vozidlo môže cyklista idúci rovnakým smerom predchádzať aj po pravej strane vozovky alebo krajnici, pritom je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť; to neplatí, ak vodič takého vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy doprava. Mne ako šoférovi zákon prikazuje dať prednosť cyklistovi idúcemu rovno. Samozrejme môžme mať polemiku o pomaly idúcich vozidlách, že aká to je rýchlosť.. Pre cyklistov sa uvádza bežná rýchlosť 15km/h. Teda pomalá jazda bude pod 15km/h? Pod 10km/h? Pod 5km/h? Buď je zákon zle koncipovaný, alebo niekto niekam zabudol niečo dopísať. Lebo z tohto mi vychádza, že ak už sa autá neplazia, ale idú rýchlejšie (pre trénovanejšieho človeka nie je problém ísť 25-30km/h, kým autá pôjdu 10-15 za hodinu, tak má prednosť cyklista. V každom prípade z právneho hľadiska ťahá šofér auta za kratší koniec v prípade nehody a od toho sa odvíjajú aj ďalšie situácie, čo som vyššie opísal. To sa týka aj toho cyklistu, čo ste spomínal v druhom odseku, teda šofér auta chce odbočiť vpravo, teda má blinker, ale vidí cyklistu, tak mu dáva prednosť. Teda ja či už šofér auta alebo cyklista proste vidím, že môžem vojsť, lebo chce odbočiť a stojí. Tak idem. Lebo nie každý býva na dedine, kde prejde za deň 15 áut, napríklad v BA a okolí to znamená, že ak to nevyužijete znamená, že si aj 5-10 minút môžte počkať na ďalšie vhodné okno.
- Prehliadnutie blikačiek nejde vždy len na vrup šoféra. Sám jazdím na biku v BA. Veľa ľudí používa lacné a slabé blikačky, ktoré je problém vidieť aj na prázdnej hrádzi v noci, keď okolo nič nesvieti na vzdialenosť 10m. Tu je napríklad video z Londýna. Jasne vidno, že aj keď má dosť ľudí zapnutú blikačku, tak ju ledva vidno https://www.youtube.com/watch?v=dfgDSkU2fXg&ab_channel=SilvioDiego

 
Jano1987 Dudo 04.12.2019 (23:03)

thumb_up0thumb_down


V § 14 aj § 15 sa jasne píše, ako sa má obiehať, resp. odbočovať. To znamená, že ustanovenie ohľadom cyklistov by potom nemalo zmysel, keďže je to zohľadnené už predtým a týka sa to všetkých účastníkov cestnej premávky. Tu sa jasne spomína, že ja ako šofér musím dať prednosť pri odbáčaní doprava cyklistovi, čo ide rovno, teda ak nemôžem odbočiť v dostatočnom predstihu, musím zastaviť a nechať ho prejsť a potom môžem odbočiť. Proste to tak je písané v zákone a ja ako šofér sa tým musím riadiť. Aj polícia to tak prezentovala všade. Tak buď to zle prezentovali, alebo je niekde chyba v zákone. Možno by teda nebolo zlé, aby sa na túto otázku spýtali priamo polície, ako to mám chápať. Lebo v pravidlách pre cyklistu je zase, že môže obiehať kolónu po pravej strane, ale musí zvýšiť obozretnosť a nemal by obiehať po pravej strane auto, ktoré má vyhodenú smerovku doprava. V tomto prípade, aj keby som stál v kolóne hoc aj 1km pred križovatkou a vyhodím blinker doprava, cyklista by mal zastaviť za mnou a nemal by ma obehnúť. Ako cyklista mi nemôže nič, lebo mám dávať v predstihu vedieť o zmene smeru. Nikde sa nepíše ako ďaleko pred zmenou smeru to mám spraviť a podobne.Tieto 2 časti zákona si protirečia proste, keďže šoférovi prikazuje dať prednosť cyklistovi a cyklistovi nedovoľuje predbenúť vozidlo odbáčajúce doprava, ak už má vyhodený blinker.

 
ppi 04.12.2019 (14:54)

thumb_up0thumb_down


S tym obiehanim ked nema miesto (ked ide cyklista v protismere, alebo obieha cyklistu ked ma auto v protismere) je to vzdy tak 50:50 - ale takmer kazdy vodic zije v presvedceni ze keby nieco, nahodi smutne oci, sak on nic on nevidel, vytiahne karticku PZP a tym to pre neho hasne

 
Semanuel 04.12.2019 (20:58)

thumb_up0thumb_down


V zákone sa píše, že môžem jazdiť s pol promile na cestičke pre cyklistov. Viete mi niekto prosím poradiť, v ktorom zákone nájdem definiciu, čo cestička pre cyklistov presne je? Lebo ani zapana to neviem nájsť.
A ešte dodám, že ak vás naliateho na bicykli zastavia policajti, nemôžu vám vziať vodičák. Max finančnú pokutu.

 
Pridaj komentár