Minerálny olej vs. brzdová kvapalina DOT - čo je lepšie?

Minerálny olej vs. brzdová kvapalina DOT - čo je lepšie?

Pokiaľ sa trochu orientujete v ponuke hydraulických bŕzd, určite ste postrehli, že niektorí výrobcovia používajú minerálny olej a iní zase brzdovú kvapalinu. Je niečo z toho lepšie?

Debaty o tom, či je lepšia brzdová kvapalina DOT alebo minerálny olej, sú staré asi ako hydraulické brzdy samé. Napriek tomu, že existujú aj iné brzdové médiá, brzdová kvapalina DOT a minerálny olej sú tými najpoužívanejšími.

Čo by bolo však lepšie, ak by ste sa pri výbere nových bŕzd rozhodovali čisto iba podľa typu hydraulilckého média? Tušíte správne! Odpoveď vôbec nie je jednoznačná a aj tu platí, že všetko má svoje „pre” a „proti” a v tomto článku sa pokúsim podrobne rozobrať vlastnosti, výhody a nevýhody oboch kvapalín.Aká je vlastne úloha brzdovej kvapaliny? - trochu teórie na úvod


Pokiaľ máte predstavu, ako fungujú hydraulické brzdy a nejaké tie znalosti elementárnej fyziky, tak určite viete, že brzdy nás spomaľujú tým, že pomocou trenia premieňajú kinetickú energiu na teplo. Samotná brzdová kvapalina je len
V zásade pri dodržaní všetkých odporúčaní a návodov nie je problém ani s jedným brzdovým médiom.
jedným z komponentov, ktoré umožňujú efektívne fungovanie hydraulických brzdových systémov. Jej úlohou je prenášať silu prostredníctovom tlaku, ktorý vytvárate stlačením brzdovej páky na piesty v strmeni. Je to možné vďaka tomu, že tekutiny ako také sú vo všeobecnosti nestlačiteľné. Veľmi dôležitým kritériom pre brzdovú kvapalinu je schopnosť odolávať vysokým teplotám spôsobených brzdnými silami.

Čo sa však stane, keď brzdová kvapalina začne vrieť? Keď brzdová kvapalina absorbuje dostatok tepla, začne vrieť a vyparovať sa. Čiže prechádza z kvapalného skupenstva do plynného. Tým sa nám vytráca nestlačiteľná povaha brzdovej kvapaliny, ktorá vytvára pevný pocit na brzdovej páke a v dôsledku prítomnosti stlačiteľných plynov v brzdovom systéme páka zmäkne a môže ísť až na grip. Pochopiteľne tým brzda stráca výkon, čo nemá veľmi dobrý vplyv na vegetatívny nervový systém a činnosť zvieračov jazdca nachádzajúceho sa v tejto prekérnej situácii.Brzdová kvapalina DOT - od automotive k bicyklom


Takzvaná „dotka” je najbežnejšie používanou brzdovou kvapalinou, najmä vďaka tomu, že sa používa v celom automobilovom priemysle. Aby to však nebolo také úplne jednoduché, existujú brzdové kvapaliny DOT 3, DOT 4, DOT 5 a DOT 5.1. S výnimkou DOT 5 (na báze silikónových olejov) sa z chemického hľadiska jedná o zmes polyglykolu a prísad. Keďže sa ale v cyklopriemysle s kvapalinou DOT 5 v praxi nestretnete, tak sa jej v tomto článku nebudem bližšie venovať, podstatná je len info, že nie je kompatibilná s ostatnými kvapalinami DOT a nemôžete ju použiť v brzdovom systéme určenom pre DOT 3, 4 a 5.1, ani ju s nimi miešať.

K prísadám, ktoré sa pridávajú do brzdových kvapalín DOT, môžeme zaradiť: lubrikant (polyetylén alebo polyglykol), ktorý zabezpečuje, aby sa všetky komponenty hladko pohybovali, jeho objem je obvykle 20-40 %, diurenzné rozpúšťadlo (obvykle glykoléter), ktorý určuje bod varu a viskozitu (50-80 %), pojivový modifikátor, ktorý bráni „napučavaniu” gumových tesnení a inhibítory korózie a oxidácie. Jednotlivé typy „dotiek” sa od seba odlišujú najmä hodnotou bodu varu. Tu platí úmera, že čím vyššie číselné označenie, tým vyšší bod varu. Samotný názov „dotky” pochádza z anglického „Department of transportation” - čo je ekvivalent nášho ministerstva dopravy. Keďže sa jedná o kvapalinu určenú primárne pre automotive, jej výrobcovia sú viazaní normami a štandardami, čo zaručuje, že jednotlivé triedy „dotiek” budú mať rovnaké vlastnosti bez ohľadu na výrobcu.Vlastnosti, výhody a nevýhody


Kvapaliny na báze glykolu, kam patria aj brzdové kvapaliny DOT, sú hygroskopické, čo znamená, že absorbujú vodu (vzdušnú vlhkosť) z prostredia pri normálnom atmosférickom tlaku tempom cca 2-3 % ročne. Tento proces je samozrejme výraznejší vo vlhkejších podmienkach a podnebí. Voda sa teda dostáva do brzdovej kvapaliny v brzdovom systéme cez mikroskopické póry v brzdových hadičkách, tesneniach a spojoch. Obsah vody v „dotke” má samozrejme nepriaznivý vplyv a znižuje teplotu jej varu, čím sa znižuje aj výkon bŕzd. Táto vlastnosť je nevýhodná aj z pohľadu domáceho servisu, kedy vlastne hneď po otvorení nádoby s „dotkou” začína proces jej degradácie. Ak neservisujete ročne väčšie množstvo bŕzd, tak sa rozhodne neoplatí kupovať väčšie balenie „dotky” za lepšiu cenu. Napr. výrobca Castrol odporúča nespotrebované balenia „dotky” zlikvidovať 12 mesiacov po ich otvorení.Ďalšou takou významnou nevýhodou „dotky” je korozívny a dráždivý účinok. V praxi sa môže stať, že pokiaľ vám „dotka” z expanzky kvapne na lak bicykla, tak vám tam vyleptá matný fľak, rovnako by ste s ňou nemali pracovať bez jednorazových rukavíc a zásah „dotkou” do očí je tiež niečo, čo určite nechcete. Ako už bolo spomenuté, najväčšou výhodou „dotiek” je vyšší bod varu a teda aj lepšia schopnosť znášať vyššie brzdné sily bez negatívneho ovplyvnenia brzdného účinku. Možnosť použitia akéhokoľvek výrobcu danej triedy možno tiež zaradiť medzi výhody. K výhodám možno nepriamo zaradiť aj použitie trvácnejších tesnení. Nakoľko brzdová kvapalina DOT je chemicky agresívnejšia ako minerálny olej, tak sa v brzdách na „dotku” používajú tesnenia z odolnejšieho materiálu, ktorý je okrem iného aj elastickejší a lepšie odoláva tepelným výkyvom, ako aj extra nízkym teplotám. SRAM vo svojich propagačných materiáloch dokonca uvádza, že tesnenia na piestoch strmeňov určené pre „dotku” sú elastickejšie, čo má pozitívny vplyv na hladkosť a rýchlosť spätného zasúvania piestov do strmeňa.

Značky, ktoré používajú kvapalinu DOT: SRAM, HOPE, Avid, Hayes, FormulaMinerálny olej - nevinný olejček, alebo čajový odvar?


Minerálny olej je v podstate tak trochu protipólom k brzdovej kvapaline DOT. Hoci napr. aj v rámci automotive niektorí výrobcovia používajú v brzdových systémoch minerál (napr. LHM v Citroenoch), tak neexistujú jednotné štandardy a normy, ktoré by zaručovali identické zloženie naprieč výrobcami. V praxi je tak obvykle najrozumnejšie používať minerálny olej, ktorý vyrába/používa samotný výrobca bŕzd. Napr. modrý Royal blood od Magury si nebude úplne rozumieť s brzdami Shimano, pre ktoré si Japonci červený minerálny olej vyrábajú radšej vo svojej réžii.

V porovnaní s „dotkou” minerálny olej nenaväzuje vodu ani vzdušnú vlhkosť a rovnako tento olej nie je ani vodou riediteľný, nakoľko olej má menšiu hustotu. Za normálnych okolností sa tak voda do brzdového systému nedostáva a tým pádom v priebehu času neklesá ani bod varu a neznižuje sa brzdný účinok. Z toho vyplýva aj menej častá potreba jeho výmeny v brzdovom systéme. Na druhej strane pokiaľ by sa stalo, že sa vám voda dostane do brzdového systému, tak vďaka väčšej relatívnej hmotnosti sa bude držať dole v strmeni a vďaka nižšiemu bodu varu bude robiť šarapatu.

Hydrofóbna vlastnosť minerálneho oleja je výhodou aj pre jeho skladovanie, kedy nehrozí degradácia oleja po jeho otvorení. Bandasku s minerálom tak môžete mať v dielni odloženú celé roky bez toho, aby utrpela nejako výrazne kvalita vlastností minerálneho oleja. Pre bežného cyklistu, ktorý si brzdy servisuje sám doma, je obrovskou výhodou aj „neškodnosť” minerálneho oleja, ktorý neleptá povrchy, nedráždi pokožku a nemá korozívny účinok. Keď si s ním zaprskáte bicykel a pocákate plávačku, tak sa v princípe nič také vážne nedeje. Medzi negatíva môžeme zaradiť vyššiu cenu v porovnaní s brzdovou kvapalinou DOT a nekompatibilitu naprieč rôznymi výrobcami.

Značky, ktoré používajú minerálny olej: Shimano, Magura, TRP, Tektro

Pár zaujímavostí - alebo nie je dotka ako dotka a olej ako olej


Značka Formula používa brzdovú kvapalinu DOT 4 kvôli tomu, že má vyšší bod varu ako minerálny olej a zároveň spomedzi „dotiek” je najmenej hygroskopická. Dodávateľom DOT 4 pre formulu je značka Shell. HOPE používa vo všetkých brzdách DOT 5.1. Dôvodom je najvyšší možný bod varu. Brzdy od výrobcu Hayes sú kompatibilné s kvapalinami DOT 3, DOT 4 a DOT 5.1, pričom z továrne prídu naplnené brzdovkou DOT 4. Magura používa minerálny olej vo svojich brzdách od roku 1987, kedy prišli na trh s hydraulickými ráfkovými brzdami. Magura preferuje bezpečnosť a trvácnosť, preto ide cestou minerálneho oleja.

Olej v magurách má modrú farbu a nesie názov Royal blood (kráľovská krv). Má nižšiu úroveň bodu varu ako Shimano olej a po stránke zloženia vychádza z hydraulického oleja Castrol Vitamol V10. Shimano používa minerálny olej jednak kvôli nemeniacemu sa bodu varu v priebehu času, ale zároveň si minerálny olej vyrába vo svojej réžii, vďaka čomu má absolútnu kontrolu nad jeho vlastnosťami a vie tak 100 %-ne garantovať viskozitu a bod varu naprieč všetkými brzdami, ktoré prejdú výstupnou kontrolou a nemusí sa tak spoliehať na iných dodávateľov. Shimano okrem iného v návode zakazuje použitie iného minerálneho oleja ako Shimano.Resumé odporúčaní


Možno so mnou nebudete úplne súhlasiť, ale z pohľadu bežného užívateľa je podľa môjho názoru jednoduchšie pracovať s minerálnym olejom, ktorým nepoškodíte lakované povrchy komponentov, pokiaľ sa vám ho podarí trochu rozliať. Rovnako vydrží v brzdovom systéme bez straty vlastností podstatne dlhšie a obsah zakúpenej nádobky nebude v priebehu času degradovať. Na druhej strane, pokiaľ jazdíte hranu, Alpy, bikeparky a iné „peklá" alebo vážite „metrák" a večne bojujete so zavzdušnenými brzdami, prípadne máte k dispozícii servisný priestor, kde nevadí nejaká tá kvapka DOT-ky na podlahe, servisovanie bicyklov vás baví a nemáte problém odvzdušniť si brzdy niekoľkokrát za sezónu, tak môžete vyťažiť z väčšej tepelnej kapacity brzdovej kvapaliny a jej nižšej ceny v porovnaní s minerálnym olejom.

V zásade pri dodržaní všetkých odporúčaní a návodov nie je problém ani s jedným brzdovým médiom. Platí však pravidlo, že nikdy nedávajte DOT-ku do bŕzd na minerálny olej a naopak. DOT-ka totižto rozleptáva tesnenia, ktoré sú určené pre minerálny olej. Zameniteľnosť jednotlivých minerálnych olejov naprieč výrobcami je tiež otázna a bez nejakého odporúčania výrobcu by som sa v záujme zachovania konzistentného výkonu takémuto úkonu radšej vyhol.

No a ktorá brzdová kvapalina je teda lepšia? Verím tomu, že mi to napíšete do komentárov.
report_problem Našiel si v texte chybu?
Páči sa ti tento článok? thumb_up81thumb_down comments 98 komentárov report_problem
clear
Prečo sa ti článok nepáči?
Odoslať spätnú väzbu
Formulár sa odosiela

comment Komentáre

Musíš byť prihlásený, ak chceš vidieť celú diskusiu.
Formulár sa odosiela
Pridaj komentár
Formulár sa odosiela

Podobné články

Mazivá do extrémnych a nepriaznivých podmienok

Mazivá do extrémnych a nepriaznivých podmienok

Nenechávate sadať prach na bicykel v nepriaznivom, či zimnom počasí? Pozreli sme sa na mazivá do ťažkých podmienok, ktoré si plnia svoju hlavnú úlohu na výbornú.
Ako odvzdušniť Magury MT – krok za krokom

Ako odvzdušniť Magury MT – krok za krokom

Odvzdušnenie bŕzd je úkon, ktorého sa veľa ľudí bojí. No so správnym príslušenstvom a postupom to zvládne každý.
Základný strečing pre cyklistu - znovuzrodenie po výjazde

Základný strečing pre cyklistu - znovuzrodenie po výjazde

Bolí ťa po jazde chrbát, krk alebo nohy? Strečing cyklistom pomáha, mám to odskúšané.
keyboard_arrow_up