Konferencia o MTB v Banskej Štiavnici

Konferencia o MTB v Banskej Štiavnici

PR článok 16.10.2011   Konferencia Bajkom K Tajchom Pozvanka

Bajkeri, príďte urobiť niečo užitočné pre budúcnosť horskej cyklistiky! Buďte pri tom, keď sa začne formovať nová história rekreačného využitia lesa. Príďte sa zúčastniť prvej konferencie venovanej rekreačnému využitiu lesa so zameraním na horskú cyklistiku!

 

Cieľom dvojdňovej pracovnej konferencie, ktorá sa uskutoční 20. a 21. októbra 2011 v Banskej
Štiavnici je predstavenie horskej cyklistiky zástupcom všetkých dotknutých strán, inicializovanie
dlhodobého dialógu a riešenie niektorých aktuálnych problémov, ktoré obmedzujú plný rozvoj MTB
na Slovensku. Zúčastnia sa jej zástupcovia ministerstiev, orgánov ochrany, vlastníkov a správcov
lesov, samospráv, podnikateľov v turizme a budovateľov horských cyklotrás. Konferenciu organizuje
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja spolu s Mestom Banská Štiavnica, partnerom
je Bajkom k tajchom.

Všetci horskí cyklisti sú na konferencii vítaní. Vyzývame predovšetkým tých bajkerov, ktorí majú
dobré nápady a užitočné skúsenosti, vedúce ku zlepšeniu situácie. Na konferencii bude možnosť
vystúpiť v panelovej diskusii, alebo sa zúčastniť na práci pracovnej skupiny, ktorá navrhne riešenia.

Súčasťou konferencie bude prehliadka trás projektu Bajkom k tajchom a po jej skončení sa bude po
trasách bicyklovať. Príďte stráviť užitočný a súčasne zábavný čas do prostredia očarujúcej Banskej Štiavnice.

Rekreačná horská cyklistika je novodobým potomkom kedysi tak masovo rozšírenej pešej turistiky. Poskytuje nielen aktívny oddych a lepšiu zdravotnú kondíciu, ale - dobre manažovaná - je aj zdrojom miestneho rozvoja. Príklady zo zahraničia sú presvedčivé.

Slovensko má pre rozvoj rekreačnej horskej cyklistiky výborný potenciál. Pre jeho plné rozvinutie je treba zladiť záujmy hospodárskeho, environmentálneho a rekreačného využitia krajiny a odstrániť niektoré bariéry, vyplývajúce zo stretov záujmov vlastníkov, správcov a užívateľov krajiny. Je treba dosiahnuť takú zmenu vnímania cyklistiky v lese, ktorá povedie k spolupráci medzi zriaďovateľmi a správcami tratí, orgánmi ochrany životného prostredia a vlastníkmi a správcami krajiny.

Pracovná konferencia, ktorú organizuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja spolu s Mestom Banská Štiavnica vytvorí platformu pre vôbec prvé spoločné stretnutie zástupcov dotknutých strán a inštitúcií - ministerstiev, orgánov ochrany, vlastníkov a správcov lesov, podnikateľov v turizme aj budovateľov horských cyklotrás.

Ciele konferencie sú:

  • prezentovať zástupcom dotknutých sektorov horskú cyklistiku ako ekonomickú kategóriu, jej potenciál pre miestny rozvoj a limity jej plného rozvoja,

  • inicializovať dialóg dotknutých strán vedúci k praktickým systémovým nástrojom spolupráce a obojstrannému profitu,

  • navrhnúť okamžité riešenia pre niektoré okruhy spolupráce a začať hľadať strednodobé systémové riešenia a začať ich realizovať.


Dátum a miesto konania konferencie:
20. - 21. októbra 2011 v Kultúrnom centre a hoteli Grand Matej v Banskej Štiavnici.

Pozvaní úcastníci konferencie:

  • Príslušné ústredné orgány štátnej správy (generálni riaditelia sekcií Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, Ministerstva poľnohospodárstva, Ministerstva životného prostredia),

  • Zástupcovia vlastníkov a správcov lesov (Lesy SR, mestské a obecné lesy, urbárske lesy, súkromné lesy a i.),

  • Štátna ochrana prírody,

  • Zástupcovia samospráv obcí,

  • Realizátori súčasných a budúcich projektov horských cyklotrás

  • Dotknutá verejnosť a médiá.


Ak ste sa rozhodli konferenciu navštíviť, prosíme vás o včasné zaregistrovanie sa na www.bajkomktajchom.sk/konferencia. Po prijatí Vašej prihlášky Vám bude e-mailom zaslané potvrdenie
prihlásenia, resp. rezervácie. Uzávierka prihlášok na konferenciu je 17. októbra 2011

Páči sa ti tento článok?

Zďieľaj ho:
Buď naším fanúšikom:

Podobné články

Konferencia o MTB

20.10.2011 - 21.10.2011
Cykloturistika
Banská Štiavnica (Slovensko)

Propozície

Komentáre

Momentálne sa tu nenachádza žiaden komentár. Môžeš však zanechať Tvoj komentár:

Pridaj komentár