Chcem sa spýtať, čo je povinéé na bicykli.
Či stačí iba to najnutnejšie, aby to jazdilo, alebo ako.
06.01.2013 - 22:11:43
00
Poradí niekto?
06.01.2013 - 22:20:57
00
§55 - Osobitné ustanovenia o cyklistoch

Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Po cestičke pre cyklistov sa jazdí vpravo. Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji vozovky. Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici vozovky.

Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou; to neplatí pri jazde po cestičke pre cyklistov, kde smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky. Cyklista nesmie jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky. Pri jazde musí mať cyklista nohy na pedáloch. Za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

Na jednomiestnom bicykli nie je dovolená jazda viacerým osobám. Ak je bicykel vybavený pomocným sedadlom na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy, smie osoba staršia ako 15 rokov viezť osobu mladšiu ako 10 rokov.
Osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny jazdiť na bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá, aby na ňu riadne dozerala, a ktorá zodpovedá za dodržiavanie povinností podľa tohto zákona touto osobou.

Pomaly idúce alebo stojace vozidlo môže cyklista idúci rovnakým smerom predchádzať aj po pravej strane vozovky alebo krajnici, pritom je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť; to neplatí, ak vodič takého vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy doprava.

Ak je zriadená cestička pre chodcov a cyklistov označená príslušnou dopravnou značkou, cyklista nesmie ohroziť chodca. Ak cestička pre chodcov a cyklistov má oddelené pruhy pre chodcov a cyklistov, sú chodci a cyklisti povinní použiť len pruh pre nich určený; to neplatí pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, pri vchádzaní na cestičku pre chodcov a cyklistov a vychádzaní z nej, pričom sa nesmú vzájomne ohroziť.
Cestičku pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na kolieskových korčuliach, lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov.

Pred vjazdom na priechod pre cyklistov sa cyklista musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva. Cyklista môže prechádzať cez vozovku, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti ich vodičov k zmene smeru alebo rýchlosti jazdy. Na priechode pre cyklistov sa jazdí vpravo.

Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou. Ak je cyklistom osoba mladšia ako 15 rokov, táto povinnosť sa vzťahuje aj na jazdu v obci.

Toto sú ustanovenia týkajúce sa špeciálne cyklistov. Okrem nich samozrejme treba dodržiavať aj všeobecné povinnosti účastníka cestnej premávky, keďže cyklista sa považuje za účastníka cestnej premávky (rovnako ako napr. vodič, chodca, korčuliar).
ja sa riadim týmito :D
06.01.2013 - 22:20:58
00
Môžem jazdiť bez svetiel a bez prilby?
06.01.2013 - 22:25:33
00
Veď je tam napísané
Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou. Ak je cyklistom osoba mladšia ako 15 rokov, táto povinnosť sa vzťahuje aj na jazdu v obci.


116 V Y H L Á Š K A
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky zo 17. marca 1997 o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách
Bicykel
(1) Bicykel musí byť na premávku na cestách vybavený
a) dvoma od seba nezávislými účinnými brzdami
s plynule odstupňovateľným ovládaním brzdného
účinku,
b) svetlometom schváleného typu svietiacim dopredu
bielym svetlom; svetlomet musí byť nastavený tak,
aby svetlo svietilo do vzdialenosti najviac 20 m od
svetlometu, a upravený tak, aby sa toto nastavenie
nemohlo samovoľne zmeniť; svetlomet musí svietiť
súčasne so zadným obrysovým svetlom červenej
farby,
c) svietidlom so zadným obrysovým svetlom červenej
farby schváleného typu svietiacim trvale alebo prerušovane;
podmienky na umiestnenie tohto svietidla
sú zhodné s podmienkami umiestnenia a upevnenia
zadného odrazového skla podľa písmena e),
d) zdrojom elektrického prúdu; ak ide o zdroj so zásobou
energie, musí svojou kapacitou zabezpečiť svietivosť
svetiel podľa písmen c) a d) najmenej 1,5 hodiny
bez prerušenia,
e) zadným odrazovým sklom červenej farby podľa osobitného
predpisu;113) toto odrazové sklo môže byť kombinované so svietidlom so zadným obrysovým
červeným svetlom; odrazové sklo musí byť pevne
umiestnené v pozdĺžnej strednej rovine bicykla alebo
na ľavej strane; jeho spodná hrana musí byť
vzdialená od roviny vozovky 250 mm až 900 mm;
činná plocha odrazového skla musí byť kolmá na
rovinu vozovky s toleranciou ± 10o a na pozdĺžnu
strednú rovinu bicykla s toleranciou ± 5o,
f) najmenej jedným bočným odrazovým sklom oranžovej
farby109) na každej strane kolesa na spiciach
predného alebo zadného kolesa, alebo oboch kolies;
plocha odrazového skla nesmie byť menšia ako
2 000 mm2, pričom vpísaný štvoruholník musí mať
jednu stranu dlhú najmenej 20 mm; na zvýraznenie
bočného obrysu bicykla sa môžu použiť ešte iné
odrazové materiály na bokoch kolesa alebo na bokoch
plášťov pneumatík a na koncoch blatníkov,
g) odrazovými sklami oranžovej farby113) na oboch
stranách pedálov,
h) jasne znejúcim zvončekom; bicykle pre deti predškolského
veku môžu byť vybavené aj iným zvukovým
signálnym zariadením ako zvončekom,
i) zátkami alebo rukoväťami na zaslepenie voľných
koncov rúrky kormidla,
j) na voľných koncoch kormidla a ovládacích páčok
bŕzd hranami obalenými materiálom pohlcujúcim
energiu, ak sa použili tuhé materiály, musia mať
hrany zaoblené; páčky meničov prevodov, krídlové
matice, rýchloupínače nábojov kolies, držiaky
a konce blatníkov musia mať hrany buď obalené
materiálom pohlcujúcim energiu, alebo ak sa použili
tuhé materiály, musia mať hrany zaoblené,
k) uzavretými maticami nábojov kolies, ak nie sú krídlové,
rýchloupínacie alebo v kombinácii s krytom
konca náboja.

t0.gstatic.com
06.01.2013 - 22:30:14
00
Prosto nemám svetlá a prilbu...
Môžem aj tak jazdiť?!
06.01.2013 - 22:38:31
00
Richard ti to napisal to fakt ani čitať nevieš?????
06.01.2013 - 23:18:01
00
Čítať viem, ale či absencia svetiel a prilby prekáža...
A to som sa nepýtal, koľko % z ľudí, ktorí sú tu, majú aspoň prilbu a svetlá...
06.01.2013 - 23:32:35
00
Ďalší z tých, čo nevie pochopiť čítaný text... Bože môj, to naše školstvo...
07.01.2013 - 00:07:01
03
to viete, mlada generacia ma velke problemy s dlhsimi textami, nevedia sa na ne sustredit.
najhorsie je ze to citim uz aj sam na sebe a to mam >25 :(
07.01.2013 - 00:11:13
00
Richard_001 napísal:
116 V Y H L Á Š K A
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky zo 17. marca 1997 o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách
Bicykel...

To je už staré a samozrejme dnes neplatné, nahradené a trochu pozmenené, hlavne čo sa týka odraziek a ich nahradení inými reflexnými prvkami za zníženej viditeľnosti.

"a) dvoma od seba nezávislými účinnými brzdami
s plynule odstupňovateľným ovládaním brzdného
účinku" - Avidy sú protizákonné :lol:
07.01.2013 - 01:00:06
00
Avidy sú protizákonné :D :D
stormy ak si zodpovedny clovek jazdi s doplnkami. ak nie jazdi bez nich. co ti na to povedat...
07.01.2013 - 12:32:25
00
ale skôr sa venuj škole a čitaj, pretože o dva či tri roky nezmaturuješ...
07.01.2013 - 13:35:59
00
Ja čítam, ale som si všimol, že bežne jazdia aj bez prilby a bez svetiel, tak sa pýtam.
13.01.2013 - 12:01:31
00
lol to s tymi avidami :D

ale chcel by som vidiet nejakeho dorpavaka ako by testoval brzdny ucinok mojich CODE.ov .. by si rozbil papulu a bolo by :D

edit - richard_001 myslim ze uz mas jasno trolling / stupid :D
13.01.2013 - 12:41:00
00

Výber z produktov

Prejsť do shopu
keyboard_arrow_up