Zdroj: mathosh

Jedinečné cyklistické preteky na Slovakia Ringu

PR článok

Slovakia Ring ovládnu bicykle a na 24 hodín utíchne zvuk silných motorov. Namiesto áut sa po dráhe budú preháňať amatérski aj profesionálni cyklisti. Postavte tím aj vy a zažite 27. a 28. júna jedinečné podujatie 24h Slovakia Ring cycling race.

Vlaňajší ročník cyklistických pretekov na Slovakia Ringu sa niesol v duchu obdivuhodných športových výkonov a prekonávaní vlastných limitov. 27. júna 2013 sa na okruhu Slovakia Ring stretnú všetci priaznivci cestnej cyklistiky a zmerajú si sily na unikátnom podujatí, ktoré otestuje ich vytrvalosť a tímového ducha. 24h Slovakia Ring cycling race spojí dokopy vytrvalostné okruhové preteky s krásou jedného z najnáročnejších a najdostupnejších športov. Na štart pretekov sa môžu postaviť jednotlivci alebo 2, 4, 6 až 8-členné tímy v kategóriách mužov, žien a zmiešané.

Nezáleží na tom, či ste profesionál alebo cyklista amatér, západ slnka nad Slovakia Ringom a jednu z najkratších nocí roka si na okruhu vychutná každý. Otestujete si svoju výdrž a zažijete unikátne preteky. Ukážkou nezlomnej vôle bude tím zložený z postihnutých športovcov, ktorí sa rozhodli absolvovať celé preteky na handbikoch.

Účastníkom podujatia bude k dispozícii celý areál Slovakia Ringu vrátane boxov, v ktorých majú zvyčajne zázemie špičkové pretekárske tímy. Regeneráciu priamo na okruhu zabezpečí športový masér, pomáhajúci všetkým pripraviť svaly na skvelé výkony. Štartovné na pretekoch je od 35 eur.

24h Slovakia Ring cycling race organizuje okruh Slovakia Ring v spolupráci s Finančným centrom Team o.z., s podporou Slovenského zväzu cyklistiky. Príďte si vychutnať atmosféru ojedinelej a jedinečnej cyklistickej súťaže na Slovakia Ring.

Okruh Slovakia Ring / Areál Slovakia Ring

Slovakia Ring je profesionálny pretekársky okruh na Slovensku. S celkovou dĺžkou 5 922 m sa radí medzi najdlhšie v Európe. Kvalitatívnymi a bezpečnostnými parametrami vytvára okruh zázemie nielen pre prestížne svetové šampionáty pod hlavičkou FIA. Od roku 2010 prináša podujatia pre profesionálnych jazdcov, amatérov aj širokú verejnosť.

Komplex Slovakia Ring v Orechovej Potôni predstavuje jedinečný areál na Slovensku. Na jednom mieste ponúka možnosť jazdiť na motoristickom okruhu, zdokonaliť sa v škole bezpečnej jazdy, vyskúšať si off-road a užiť si relax v hoteli. Okruh Slovakia Ring so špičkovými parametrami patrí medzi najkvalitnejšie v Európe. Ponúka pestré možnosti využitia pre profesionálov aj amatérskych jazdcov a prináša pravidelné víkendové podujatia pre širokú verejnosť. Pre všetkých, ktorí si chcú preveriť a zdokonaliť svoje jazdecké zručnosti, je pripravené Centrum bezpečnej jazdy s najmodernejším tréningovým cvičiskom v strednej Európe. Po aktívnom výkone si môžete dopriať výdatný obed či večeru v Hoteli Ring***, ktorý ponúka komfortné ubytovanie a wellness centrum so saunami a bazénom.

Ďalšie informácie:

Martin Trenkler
Press Officer, Slovakia Ring
mobil: +421 907 370 727
e-mail: media@slovakiaring.sk

Michaela Lukovičová
SEESAME Communication Experts
tel: +421 907 627 189
e-mail: lukovicova@seesame.com

Slovakia Ring Agency organizuje vytrvalostné cyklistické podujatie družstiev v spolupráci s Finančný Centrom Team o.z. a s podporou Slovenského cyklistického zväzu (SZC). Toto cyklistické podujatie sa nazýva: “24h Slovakia Ring cycling race”.
24h Slovakia Ring cycling race je registrovanou ochrannou značkou. Je zakázané používať túto značku bez predchádzajúceho súhlasu Slovakia Ring Agency s.r.o.. Preteky sa konajú vo štvrtok 27.júna 2013 so začiatkom o 12:00 hod a končia v piatok 28. júna 2013 o 12:00 hod.. Cieľom pretekov je zvládnuť čo najviac okruhov na 5 922 m dlhej pretekárskej dráhe Slovakia Ring v Orechovej Potôni v priebehu 24 hodín. Účasť na podujatí 24h Slovakia Ring cycling race predpokladá, že každý člen tímu súhlasí so všetkými podmienkami pravidiel podujatia. Prijatím týchto pravidiel sa všetci účastníci zriekajú akýchkoľvek nárokov
požadovaných od Slovakia Ring Agency v prípade vzniku škody alebo nehody.

Účastníci súťaže

Podujatie 24h Slovakia Ring cycling race je určené jednotlivcom, , ako aj 2, 4, 6, 8-členným tímom v kategórii mužov, v kategórii žien jednotlivcom ako aj 2 a 4-členným tímom a zmiešaným 4, 6, 8-členným tímom, ktorých zloženie je 50% mužov a 50% žien, bez ohľadu na to, či sú členmi cyklistickej federácie alebo nie.
Je prístupné slovenským i zahraničným občanom, ktorí v roku konania podujatia majú aspoň 18 rokov (žiadne výnimky). Účastníci, ktorí majú 18 rokov medzi 28. júnom a 31. decembrom 2013, sa budú musieť preukázať potvrdeným súhlasom rodičov.

Členovia Slovenského zväzu cyklistiky

Súťažiaci považovaní za členov cyklistickej federácie sú účastníkmi, ktorí sa preukážu kópiou členského preukazu za aktuálny rok a do prihlášky uvedú svojej licencie. Súťažiaci sú povinní počínať si tak, aby pri ich účati na preteku nedošlo ku škode na zdraví, majetku, prírode či životnému prostrediu a správať sa ohľaduplne k ostatným súťažiacim. Súťažiaci plne zodpovedajú za škody ními spôsobené. Súťažiaci štartujú na vlastnú zodpovednosť. Za prípadné škody na zdraví, majetku organizátor nezodpovedá.

Ďalší personál

Tímová registrácia na podujatie okrem súťažiacich zahŕňa i prístup do paddocku pre 2 ďalších členov (manažér, člen zdravotníckeho tímu...). Dva prístupy typu « Paddock Staff » prevezme zástupca tímu. Ďalší členovia tímu tak môžu zblízka sledovať preteky z hlavnej tribúny, no (za žiadnych okolností) nemajú prístup na pretekársku dráhu, ani do oblasti predávania štafety-pit lane, ktoré sú vyhradené len pre súťažiacich. Prístupy typu « Camp », umožňujúce vstup na táborisko, sú ako alternatíva dostupné pre fanúšikov či rodiny Vstup do táboriska budú mať len osoby označné páskou na ruke, ktorú obrží od organizátora preteku. Za deti nesú výlučnú zodpovednosť ich rodičia, ktorí sú povinní na ne dohliadať.

Vybavenie

Súťažiaci môžu používať vybavenie podľa svojho výberu:
- Cestné bicykle
- Horské bicykle
- Cyklokrosové bicykle
- Bicykle spĺňajúce pravidlá http://www.uci.ch pre daný typ
Povolené nie sú:
- Ležadlové bicykle, časovkové bicykle, bicykle s jedným prevodom (fixed gear), ohybné/skladacie bicykle (od firiem Brompton, Dahon curve…), bicykle na ručný pohon(handbike), tandemy a bicykle vyrobené na zákazku.
V rámci jedného tímu sú povolené rozličné typy bicyklov (cestné, horské)
Počas nočných hodín, t.j. od 21:00 hod do 4:30 hod bude na prednej časti bicykla upevnené biele neprerušované svetlo a červené neprerušované svetlo (nie smerovka) viditeľné zozadu.
Bicykle musia spĺňať nasledujúce bezpečnostné normy: zátky do koncoviek riadidiel a vypchaný
predstavec, žiadna časť nesmie vyčnievať. Predĺžené koncovky riadidiel ani triatlonové riadidlá nie sú povolené.

Všeobecné podmienky

- Registrácia začína 7. januára 2013 a je otvorená do 24. júna 2013
- Registrovať sa je potrebné ako tím. Individuálna registrácia je možná len pre kategóriu jednotlivcov.
- Registrovať sa je doporučujeme pred začiatkom podujatia.
- Na mieste sa nebudú vydávať žiadne lekárske potvrdenia.
- Registrácia má záväzný charakter (registračné poplatky sa nebudú vracať)
- Registrovať sa je možné online na web??
- Každý tím musí menovať svojho zástupcu. Tento človek by mal byť jedinou kontaktnou osobou v styku s organizátorom.
- Zástupca tímu je zodpovedný za svoj tím, ktorý bude identifikovaný na základe svojho názvu (cyklistický klub, sponzor…) a organizátorovi poskytne svoj telefonický a E-mail kontakt.
- Registrácia sa nepovažuje za platnú kým ju neschváli organizátor.
- Mená členov tímu je možné dodať najneskôr však 27. Júna 2013
- Prijatie alebo odmietnutie prihlášky spadá do kompetencie organizátora.

Registrácia online

Registračný formulár je k dispozícii na stránke http://24hod.sportsoft.cz/main.aspx?e=56&lng=sk alebo na stránke http://www.slovakiaring.sk
Musí obsahovať:
- Správne vyplnený online registračný formulár
- Elektronicky prevedenú platbu zodpovedajúcu sume registračného poplatku

Záverečná fáza registrácie na mieste

Záverečná fáza registrácie bude vykonaná na recepcii okruhu Slovakia Ring:
- Členovia SZC sa musia preukázať originálom svojho členského preukazu
Poznámka: Všetci súťažiaci musia podpísať štartovnú listinu.

Registračný balíček zahrňuje:

Preteky 24h Slovakia Ring cycling race
- Darčekový balíček pre každého súťažiaceho a rozpisy
- Prístup na táborisko patriace k priestorom okruhu
- Od štvrtok 27.6.2013 8:00 hod do piatka 28.6.2013 18:00 hod
- Vstup pre osobné vozidlá (1 vozidlo na 2 osoby)
- Prístup k toaletám (paddock - táborisko)
- Prístup k elektrickým prípojkám (paddock)
Exkluzívny prístup na pretekársky okruh Slovakia Ring
- Oficiálny systém LED osvetlenia na pretekárskom okruhu Slovakia Ring
- Oficiálny systém bezpečnostných kamier na okruhu Slovakia Ring
Systém merania času
- Mikročipy
- Štartovacie čísla upevniteľné na dresoch v pravo
- Informácie o priebežnom poradí v skutočnom čase (jedna obrazovka na každý box)
- Diplom pre každý tím k dispozícii po pretekoch
Prístup na paddock
- Program, výstavy, prezentačné stany...
- Výstavné stanovištia partnerov podujatia
Dozor, organizácia a bezpečnosť
- Dozor nad pretekmi
- Usporiadatelia a traťoví maršáli (personál Slovakia Ring, SZC)
- Oficiálni porotcovia a rozhodcovia SZC (statickí i motorizovaní)
- Organizácia a logistika Slovakia Ring
- Zdravotnícky personál FALCK

Umiestnenie

Typ umiestnení
Celkové umiestnenie ako aj poradie v jednotlivých kategóriách (pri minimálnom počte troch tímov na kategóriu) sa určí na základe najdlhšej odjazdenej vzdialenosti. Ak tím nie je zaradený do žiadnej kategórie, umiestni sa len v celkovom hodnotení. Všetky rebríčky budú zverejnené na konci pretekov, aby sa každý účastník súťaže dozvedel svoj výkon.
Ak by došlo k predčasnému ukončeniu pretekov, umiestnenie sa určí na základe všetkých predchádzajúcich meraní od začiatku preteku až do 30 minút pred okamihom, keď bolo vykonané rozhodnutie preteky ukončiť.

Ocenenia

Víťazi celkového poradia a rebríčkov v jednotlivých kategóriách budú odmenení.. Finančná hotovosť nebude súčasťou ocenenia, keďže taký postup by nezodpovedal myšlienkam športového správania a spoločenskému duchu podujatia.

Registrácia a zrušenie účasti

V prípade, že sa tím nedostaví na štart pretekov (s výnimkou zásahu vyššej moci: písomná žiadosť, zdokumentované dôkazy a schválenie organizátora), registračné poplatky si ponechá organizátor na pokrytie vzniknutých výdavkov.
V prípade, že by podujatie zrušil organizátor (vyššia moc), registračné poplatky sa vracajú.

Recepcia

Registračné kontroly sa budú konať v Agency room okruhu Slovakia Ring vo štvrtok od 08:00 hod do 10:30hod. Účastníkom doporučujeme sa registrovať vopred a na mieste len potvrdiť svoju prítomnosť podpisom na zozname vytvorenom po prijatí kompletných registračných balíčkov..
Je potrebné doložiť licenciu SZC. Po ukončení registračnej kontroly tím dostane súťažnú súpravu obsahujúcu štartovacie čísla upevniteľné na dresoch, mikročipy, ,darčekové balíčky a identifikačné pásky na ruku. Ak by tím nevrátil všetky mikročipy, organizátor si vyhradzuje právu na finančnú náhradu v cene mikročipu 60,- Euro.

Inštruktáž

Kvôli zaisteniu hladkého chodu pretekov a bezpečnosti na pretekárskej dráhe sa bude konať inštruktáž priamo na mieste. Tá je povinná pre zástupcov všetkých tímov a prebehne vo štvrtok 27.6.2013 o 11:00 hod na paddocku.

Bezpečnosť, asistencia a prvá pomoc

Priamo na mieste budú k dispozícii pracovníci prvej pomoci a zdravotnícky personál. Ich koordináciu zabezpečuje atestovaná organizácia FALCK. Počas pretekov budú zapnuté i oficiálne bezpečnostné kamery okruhu Slovakia Ring.

Ubytovanie, parkovanie

Registračné poplatky zahŕňajú prístup tímov do priestorov táboriska od štvrtka 27.6.2013 8:00 hod do piatka 28.6.2013 18:00 hod. Miesta na táborenie nie sú rezervované a účastníci ich zaujmú po svojom príchode. Grilovanie je povolené na vlastné riziko a len ak ste splnili bezpečnostné podmienky. Prístup súťažiacich do priestorov okruhu je možný len cez hlavný vchod Slovakia Ring. Zástupcovia tímov získajú prístup na dráhu E-mailom.
Táborisko sa nachádza približne 200 m od zóny pre zastavenie v boxoch. Toalety a sprchy sú k dispozícii vpaddocku a toalety na táborisku. Účastníci môžu zaparkovať vozidlá v priestoroch táboriska, a to nasledovne:
- 1 vozidlo pre súťažiacich v kategórii jednotlivcov, dvojíc a štvočlenné tímy
- 2 vozidlá pre 6-členné tímy
- 2 vozidlá pre 8-členné tímy
Ostatné vozidlá súťažiacich budú zaparkovné na hlavnom parkovisku,ktoré viditelne označí organizátor. Parkovanie na tejto ploche je zdarma. Do priestorov okruhu nemajú povolený vstup žiadne motorové vozidlá s výnimkou organizátorov a bezpečnostnej služby.

Stravovanie

V snahe pomôcť tímom s organizáciou bolo priamo na mieste zabezpečené stravovanie v reštaurácii Maxim Ring a v hoteli Ring , Jedlá sa objednávanú a platia pri registrácii. Viac informácií o možnostiach stravovania je pre Vás k dispozícii na stránke http://www.maximringrestaurant.sk a http://www.hotelring.sk

Boxy

Organizátor preteku dáva k dispozícii na prenájom 20 boxov , kde sa súťažiaci môžu pripraviť pred vstupom na pretekársku dráhu. Priestor vyhradený tímu v paddocku je určený pre činnosti súvisiace s pretekmi. Reklama tímu na poďakovanie sponzorom (transparent,...) je povolená v počte jeden kus na tím a je ju možné umiestniť v priestore prenajatého boxu a v záboxovom priestore, tak,aby nespôsobila žiadnu škodu priestorov konania. Kontakt na prenájom boxov: Agentúrna miestnosť agencyroom@slovakiaring.sk

Poistenie

Účastníkom dôrazne odporúčame skontrolovať si vlastnú poistnú ochranu pred začiatkom podujatia.

Miesto konania

Kvôli zabezpečeniu úspešnosti podujatia « 24h Slovakia Ring cycling race » žiadame všetkých účastníkov aby sa správali k miestu konania úctivo a udržiavali ho v čistote počas pretekov i
pred svojím odchodom. Preto majú jazdci zakázané odhadzovať odpady, ako aj močiť na dráhu. Účastníkovi, ktorý tento zákaz porušil, bude uložená sankcia od 10,- Eur. Sme presvedčení, že to spolu zvládneme!

Práva na šírenie obrazových záznamov

Každý účastník pri svojej registrácii na podujatie dáva Slovakia Ring Agency výslovné povolenie používať obrazové záznamy z podujatia, na ktorých sa daný účastník môže objaviť, a šíriť ich prostredníctvom akéhokoľvek typu materiálu. Každý účastník si je taktiež vedomý a
dáva súhlas, aby získané údaje boli uschované elektronicky. Informácie týkajúce sa jednotlivých účastníkov je však možné upravovať.

Krádež a poškodenie

Organizátor neprijíma zodpovednosť za akékoľvek prípady krádeží alebo poškodenia, ku ktorým dôjde pred pretekmi, počas nich alebo po ich ukončení. Každý súťažiaci nesie plnú zodpovednosť za vybavenie, ktoré si so sebou prinesie na dráhu.

TECHNICKÉ PRAVIDLÁ


Dráha

Dráha, okruh Slovakia Ring, je v noci osvetlený. Súťažiaci si dráhu môžu prehliadnuť vo štvrtok ráno medzi 9:00 hod a 11:00 hod. Prehliadka dráhy je možná len na bicykli. Do priestorov dráhy majú zakázaný vstup všetky motorové vozidlás výnimkou organizátorov a zdravotníckeho personálu, a to pred pretekmi, počas nich i po ich skončení. Platí zákaz akýmkoľvek spôsobom (bicykel, motocykel) nasledovať jazdca, ktorý začína svoju etapu.

Helma a odev

Jazdec musí mať počas jazdy povinne na hlave helmu (normy EÚ). Helma musí byť upevnená po celú
dobu trvania etapy, ako aj počas prehliadky pretekárskej dráhy. . Jazdec počas predávania štafety musí mať helmu na hlave pred začiatkom svojej etapy a smie si ju sňať až po opustení pit lane. Jazdci nerešpektujúci tieto pravidlá budú okamžite diskvalifikovaní.

Štartovacie číslo na drese

Každý jazdec musí mať na svojom drese upevnené štartovacie číslo. Číslo musí byť viditeľne umiestnené na pravej strane chrbta. Jazdca, ktorý nespĺňa toto pravidlo, majú organizátori právo dočasne zastaviť.

Penalizácie

Počas pretekov budú vykonávané kontroly. Tímu, ktorý nespĺňa pravidlá, môžu byť udelené penalizácie až do výšky diskvalifikácie.

Občerstvenie pretekárov

Občerstvenie pretekárov je na trati zakázané. Je ho možné vykonať v oblasti predávania štafety v boxe.

Opravy

Na trati je prísne zakázaná výmena rámov, ako aj asistencia tretej strany. Počas pretekov
budú vykonávané kontroly. Asistencia a opravy sú povolené za podmienky, že nebudú prekážať
na trati ani v oblasti predávania štafety. V prípade mechanického problému alebo defektu si jazdec môže opravu vykonať sám, alebo mu pomoc môže poskytnúť iný jazdec mimo trate

Nehody počas pretekov a pády z bicykla

Ak k mechanických problémoch alebo defektom dôjde mimo oblasti predávania štafety a ak si ich jazdec nedokáže opraviť priamo na mieste, jazdec je povinný dokončiť kolo (v správnom smere) pred tým, než odíde do boxov. Po páde, ktorý si vyžaduje asistenciu zo strany zdravotníckeho personálu, má vedúci zdravotník právo zakázať jazdcovi pokračovať v pretekoch z bezpečnostných dôvodov.

Odstúpenie z pretekov na trati

V prípade odstúpenia pretekára z pretekov počas nedokončeného okruhu, organizátor pripočíta čas podľa posledného odjazdeného okruhu plus 30% časovej penalizácie. . V prípade vážneho zranenia alebo ťažkého poškodenia odvezú bicykle organizátori svojím vozidlom.

Preteky v nočných hodinách

Osvetlenie bicykla musí byť zapnuté počas nočnej časti pretekov, t.j. od 21:00 hod do 4:30 hod. Každý bicykel musí mať na prednej časti upevnené biele neprerušované svetlo a červené neprerušované svetlo (nie smerovka) viditeľné zozadu. Akékoľvek poškodenie musí byť okamžite opravené v oblasti na predávanie štafety, kde sa vykonávajú opravy.
Usporiadatelia a rozhodcovia môžu udeliť penalizáciu, ak dôjde k nahláseniu poruchy a tieto pravidlá sa nerešpektujú.

Štartovací rošt a program pretekov

Štartovací rošt bude pripravený podľa počtu súťažiacich v tíme: v prvom rade 4-členné tímy, za nimi 6- členné tímy a 8-členné tímy, potom 2-členné tímy a jednotlivci. Štart pretekov “Le Mans Style” je naplánovaný na štvrtok 27.6.2013 o 12:00 hod, a to tak, že jazdec bude na jednej strane dráhy a jeho bicykel, držaný tímovým kolegom, na strane druhej. Z bezpečnostných
dôvodov je zakázané, aby tímový kolega jazdca roztláčal. Za mimoriadnych okolností (predovšetkým v súvislosti s počasím) má organizátor právo posunúť čas štartu na neskôr a/alebo preložiť ukončenie na skorší čas. Poradie na štartovacom rošte bude určené podľa dátumu zaregistrovania prihlášky.

Štafety a koniec pretekov

Predávanie štafety je obmedzené výlučne na oblasť na to určenú. Jazdec čakajúci na svoju štafetu je jedinou osobou, ktorá má povolený vstup do oblasti na predávanie štafety.
Tím nerešpektujúci toto pravidlo bude penalizovaný. Súťažná taktika a organizácia predávania štafiet nie sú určené a záležia len narozhodnutí konkrétneho tímu. Rýchlosť v pruhu pri boxoch budú automaticky kontrolovať mikročipy. Z dôvodu všeobecnej bezpečnosti je najvyššia povolená rýchlosť 20 km/h. Vedúci jazdec dostane signál o ukončení pretekov 24hodín. Kolá, ktoré boli začaté pred zaznením signálu o ukončení pretekov, no neboli ukončené, musia byť odjazdené až do konca, aby ich bolo možné započítať. Je zakázané sledovať jazdca počas jeho posledného kola. Sprievodné vozidlo (automobil alebo motocykel) sa zaradí za posledného jazdca a dohliadne na to, aby všetci súťažiaci opustili dráhu.

Kontrolné stanovištia

Počas pretekov budú pripravené nezverejnené a neočakávané kontrolné stanovištia, ktorých zmyslom je zabezpečiť dodržiavanie pravidiel a bezpečnosť. Kontroly vykonávajú traťoví komisári a rozhodcovia pretekov (stabilní alebo motorizovaní). V prípade podvádzania môže byť
uložená penalizácia až do výšky diskvalifikácie tímu.

Nároky a sťažnosti

Prípadné nároky a sťažnosti musí podávať zástupca tímu a adresovať ich technickému riaditeľovi pretekov maximálne do 15 minút od ukončenia pretekov. Účastníci dostanú zverejnený zoznam rozhodcov pred začiatkom pretekov. Je v právomoci rozhodcov udeľovať penalizácie za podvádzanie, ktoré môžu mať vplyv na celkové poradie. Taktiež majú na starosti zabezpečiť, aby sa všetci správali športovo. Aj nešportové správanie povedie k penalizáciám, a to v závislosti od závažnosti vzniknutého rizika, ktoré previnilec spôsobil.

Úprava pravidiel

Organizátor má právo vydať rozhodnutie alebo rozsúdiť akúkoľvek situáciu, ktorá nie je zmieňovaná v týchto pravidlách. Organizátor taktiež môže vykonať nevyhnutné zmeny pravidiel a . Tieto zmeny nadobúdajú okamžitú účinnosť.

Súhlas s pravidlami

Tieto pravidlá sú k dispozícii na stiahnutie na stránke http://www.slovakiaring.sk a budú zverejnené na recepcii v deň pretekov. Účasť v pretekoch predpokladá, že každý súťažiaci súhlasí s týmito pravidlami a zaväzuje sa ich rešpektovať.

[Foto na úvode: mathosh]

report_problem Našiel si v texte chybu?

24 hodín Slovakia Ring cycling race

calendar_today 27.06.2013 - 28.06.2013
label Cesta - maratón
place Orechová Potôň (Slovensko)

Páči sa ti tento článok? thumb_up0thumb_down report_problem
clear
Prečo sa ti článok nepáči?
Odoslať spätnú väzbu
Formulár sa odosiela

comment Komentáre

Momentálne sa tu nenachádza žiaden komentár. Môžeš však zanechať Tvoj komentár.

Musíš byť prihlásený, ak chceš vidieť celú diskusiu.
Pridaj komentár
Formulár sa odosiela

Podobné články

Pozvánka: Júnové akcie ohlasujú príchod špičky sezóny

Pozvánka: Júnové akcie ohlasujú príchod špičky sezóny

Leto je už pomaly tu, preto sa poďme spolu pozrieť, na čo sa môžeme tešiť prvý letný mesiac tohto roka.
Pozvánka: 24h SLOVAKIA RING  – možnosť stráviť 24h na okruhu

Pozvánka: 24h SLOVAKIA RING – možnosť stráviť 24h na okruhu

Keď sú klasické preteky málo a máte chuť zažiť niečo odlišné navyše v jedinečnom prostredí kam sa na bicykli často nedostanete.
Reportáž: 24h SLOVAKIA RING Cycling Race 2016 - opäť rekordný

Reportáž: 24h SLOVAKIA RING Cycling Race 2016 - opäť rekordný

Na prelome mesiacov jún a júl sa uskutočnil tretí ročník 24-hodinovky, ktorá u nás nemá obdoby. Zajazdiť si na perfektnom asfalte motoristického okruhu v Orechovej Potôni láka každým rokom stále viac cyklistov zo Slovenska a okolitých krajín. Tretí ročník (spolu s nultým v poradí už štvrtý) mal opäť prívlastok rekordný hneď v niekoľkých ohľadoch, čo do počtu prihlásených pretekárov, no hlavne kilometrážou víťazného tímu, ale pekne po poriadku.
keyboard_arrow_up