Predpisy UCI a SZC verzus kompresné podkolienky, kamera a CamelBak

Predpisy UCI a SZC verzus kompresné podkolienky, kamera a CamelBak

Obsah reportáže Stefe MTB Maratón Levočské vrchy vyvolal diskusiu o dôvodnosti zákazu kompresných podkolienok a kamery pri MTB XCM pretekoch.

Rozhodol som sa preto hlbšie nazrieť do tejto témy. Po preštudovaní patričných predpisov, osobnej konzultácie s rozhodcami a písomnom stanovisku SZC, dozrel napokon aj čas na ozrejmenie diskutovaného problému. Po MTB XM maratóne vo Svätom Juri boli ohlasy na zriadenie VIP zóny a myslím, že za zmienku stojí aj používanie „CamelBakov“ (vodných rezervoárov).

Kompresné podkolienky


Nemienim polemizovať o tom, či kompresné ponožky majú vplyv na výkon športovca alebo sú len placebom. V pravidlách SZC (Verzia 03.08.16_SZC_01) je uvedené: „Je zakázané nosiť nepodstatné časti športového úboru alebo nosiť predmety určené na ovplyvnenie výkonu pretekára, ako napríklad na zníženie odporu vzduchu alebo na úpravu tela pretekára (stlačenie, natiahnutie, opora).“ Podľa stanoviska, ktoré som obdržal od Slovenského zväzu cyklistiky: „Kompresné podkolienky sú považované za časť športového úboru, určeného na stlačenie – úpravu tela pretekára.“Športová kamera


Záznamové zariadenia sa pri súčasnej miniaturizácii stali častou súčasťou výbavy športovcov. „Profík“ môže videozáznam zúžitkovať pri zdokonaľovaní svojho výkonu. Amatérovi zase môže poslúžiť ako pripomenutie si zážitkov z „cyklovačky“.

A čo na to predpisy? Citujem opäť pravidlá SZC: „Každý bicykel môže byť vybavený vstavaným technologickým zariadením, ktoré je určené na zhromažďovanie alebo prenos dát, informácií alebo obrázkov. Takéto zariadenie sa skladá z telemetrických systémov, transpondérov a videokamier. Bicykle môžu byť vybavené takýmto zariadením za nasledujúcich podmienok:
  • systém upevnenia zariadenia musí byť určený pre použitie na bicykloch a nemôže ovplyvniť funkciu akejkoľvek časti bicykla
  • systém upevnenia zariadenia nesmie povoliť možnosť, aby sa zariadenie počas pretekov dalo odstrániť
  • zariadenie je teda považované za neodnímateľné

Tento článok a požiadavky v ňom obsiahnuté sa nevzťahujú na odnímateľné počítače/informačné systémy pretekárov. Pretekár nesmie mať žiadny priamy prístup k obrázkom alebo informáciám týkajúcich sa iných pretekárov, ktoré boli zhromažďované alebo prenášané počas pretekov“
.

Výklad SZC: „Prípadné samovoľné uvoľnenie kamery môže spôsobiť vážnu nehodu samotného pretekára alebo jeho súperov. Taktiež akákoľvek manipulácia s kamerou počas súťažnej jazdy môže zapríčiniť nehodu počas pretekov. Ďalším bodom je, že video je možné prenášať aj on-line a môžu tým byť dotknuté práva (exkluzivita, ochrana osobných informácií, a pod.).“

K použitiu kamery na prilbe sa dostaneme cez znenie pravidiel SZC, ktoré hovorí: „Nosenie pevnej ochrannej prilby schváleného typu je povinné a každý pretekár je zodpovedný za akúkoľvek manipuláciu, ktorá by mohla ohroziť jej ochranné vlastnosti, nepoužívať takú, ktorá bola zmenená alebo nemala pridaný alebo odobratý prvok z hľadiska dizajnu alebo tvaru“. Výnimku z tohto pravidla majú však zjazdové disciplíny. Pri nich kamery môžu byť umiestnené len na šilte prilby alebo bicykli, nesmú byť pevne pripevnené k prilbe.

VIP zóna


Súťažný poriadok MTB XCM 2017 špecifikuje VIP zónu ako: „Priestor za štartovacou bránou v dĺžke 20 m, oddelený páskou od ostatných pretekárov a slúži na zaradenie elitných domácich a zahraničných pretekárov, v poradí Sl. Pohára XCM a lídrov ďalších seriálov, ktorých je dané podujatie účasťou (XCM Tour, ŠKODA BIKE OPEN TOUR, atď.) do oddeleného priestoru. Má slúžiť na zviditeľnenie týchto pretekárov, na ich nerušenú prípravu na štart a obmedzenie kolízie s výkonnostne a technicky slabšími pretekármi po štarte“. Ich počet a výber je v predpise podrobne upravený. S VIP zónou som sa stretol už na zahraničných súťažiach. Jej zriadenie aj na našej najvyššej domácej súťaži, si myslím, je plne odôvodniteľné.CamelBak


Mnohí z nás si počas bikovania zvykli usrkávať tekutiny z rezervoáru uloženého v chrbtovom batôžteku. Z dôvodu regulárnych podmienok pri pretekoch v roku 2012 vydalo UCI pre národné federácie usmernenie: Podmienky použitia vodného rezervoáru „CamelBak“.Z obšírneho textu vyberám to najpodstatnejšie: „Systém CamelBak je počas pretekov dovolený použiť výhradne za účelom príjmu tekutín. V žiadnom prípade nesmie byť tento systém, prezentovaný ako prostriedok uľahčujúci pretekárovi doplnenie tekutín, spojený s výhodou aerodynamického oblečenia. Vak na vodu nemôže byť schopný pojať viac než 0,5 litra a nesmie mať pevný tvar, ktorý môže byť oprávnene považovaný za doplnok ku zlepšeniu aerodynamických vlastností pretekára.“

Pretekár, ktorý by počas celej trate MTB XM využíval vodný rezervoár väčšieho objemu, nestrácal by drahocenný čas spomalením pri pití z fľašky a pri dopĺňaní tekutín. Na doplnenie tekutín majú prioritne slúžiť povinne zriaďované občerstvovacie stanice.

Záväznosť pravidiel UCI a SZC na MTB XCM


Pri verejných MTB XCM podujatiach regulárnosť, bezpečnosť ako aj celkový priebeh je individuálne upravovaný spravidla v propozíciách. Je preto dobré sa vždy s podmienkami súťaže vopred oboznámiť. Aj mimo ne je však nutné dodržiavať nepísané, ale zaužívané športové zásady, ako sú férovosť, vzájomný rešpekt, ohľaduplnosť a mnohé ďalšie. Oficiálne pravidlá UCI a SZC sú použité len u niektorých z nich. V tomto roku sú to:
  • Slovenský pohár a Majstrovstvá SR
  • Seriál SLOVAK XCM TOUR
  • MTB XCM podujatie, kde na ich použitie sa organizátor odvolá napr. v propozíciách

„Najvyššou domácou súťažou MTB XCM pre rok 2017 je Slovenský pohár a Majstrovstvá SR. Slovenský zväz cyklistiky (ďalej len SZC) zastúpený Komisiou XC MTB (ďalej len K XC MTB) poveruje na základe dohody iné osoby (cyklistický alebo športový klub, TJ, inú právnickú alebo fyzickú osobu) technickou realizáciou jednotlivých kôl. Táto osoba má štatút organizačno - technického realizátora (ďalej OTR). Vypisovanie jednotlivých kôl sa riadi platnými športovo-technickými predpismi SZC (ŠTP SZC) a Súťažnými pravidlami horskej cyklistiky v SR. Súťažný poriadok upresňuje vyššie spomenuté dokumenty a je záväzný pre všetkých účastníkov pretekoch. Ak súťažný poriadok nestanovuje inak, tak platia pravidlá UCI pre MTB v roku 2017 a súťažné pravidlá horskej cyklistiky v SR pre rok 2017. OTR je zodpovedný za dodržanie všetkých všeobecne záväzných predpisov týkajúcich sa organizovania športových podujatí.“

Z hore citovaných výňatkov zo súťažného poriadku vyplýva, že v ňom uvedené akcie majú špecifické podmienky. S tým preto treba rátať už pri výbere MTB akcií, ktorých sa chceme zúčastniť. A ako je to pri iných pretekoch? Tu platia len vtedy, ak organizátor, príp. vyhlasovateľ seriálu v propozíciách, organizačnom poriadku seriálu alebo v inom dokumente upravujúcom podmienky súťaže, sa odvolá na použitie pravidiel UCI a SZC. Ako príklad uvediem Súťažno – organizačný poriadok seriálu SLOVAK XCM TOUR 2017 a z neho citujem: „Organizátor sa riadi súťažno – organizačným poriadkom seriálu a jeho prílohami. Ak nie je v týchto materiáloch stanovené inak, platia pravidlá SZC a UCI pre MTB maratóny (XCM). V prípade partnerských pretekov (jedná sa spravidla o zahraničné maratóny), platia pravidlá daných pretekov.“

Na záver mi ostáva už len dodať, koho preteky ideš, toho pravidlá dodržiavaj! Vyber si taký, kde budú pravidlá podľa tvojho gusta.Môže MTB amatér „obísť“ pravidlá UCI a SZC?


Bikeri, ktorí si na MTB maratóny (kde platia aj pravidlá UCI a SZC) len prídu vychutnať atmosféru pretekania, otestovať svoju kondíciu a užiť si pripravenú trať, budú zrejme niektoré predpisy osobne považovať za tvrdé a nelogické. V propozíciách sa o nich nedočítali (viď. napr. preteky zaradené do Slovenského pohára). Zo zaužívanej praxe môžem uviesť, že okrem predpisov na zaistenie bezpečnosti pretekárov, OTR spravidla „privrie oko“, ak sa na štarte objavia aj „batôžkári, kameramani, kompresáci, tridsaťšesťkári či tandemáci“. Bez takých, ako sú oni, športová akcia by bola len súťažou pre pár desiatok pretekárov. Za neprehliadnuteľnú masu „naturálnych“ bikerov dúfam, že zatiaľ ojedinelý prípad, kedy rozhodca na štarte pod sankciou diskvalifikácie vyhlásil všeobecný zákaz použitia kompresných podkolienok a kamier, sa nebude už opakovať.
report_problem Našiel si v texte chybu?
Páči sa ti tento článok? thumb_up22thumb_down comments 23 komentárov report_problem
clear
Prečo sa ti článok nepáči?
Odoslať spätnú väzbu
Formulár sa odosiela

comment Komentáre

Musíš byť prihlásený, ak chceš vidieť celú diskusiu.
Formulár sa odosiela
Pridaj komentár
Formulár sa odosiela

Podobné články

Pozvánka: September je tu - sezóna sa nekončí

Pozvánka: September je tu - sezóna sa nekončí

V septembri v nás ešte doznievajú zážitky z dovoleniek, ale zároveň nás už čakajú pracovné aj školské povinnosti. Aby ten koniec leta nebol až taký náročný, pripravili sme prehľad cyklistických akcií, na ktorých sa môžete zúčastniť či už ako pretekári alebo ako diváci.
MTBIKER shop: ohľaduplnosť, maratóny a akcie

MTBIKER shop: ohľaduplnosť, maratóny a akcie

Vďaka takýmto pravidelným prehľadom vám neuniknú tie najzaujímavejšie videá, články a príspevky a dozviete sa novinky z predajne, shopu a našich akcií.
Reportáž: ŠKODA MTB maratón Rajecké Teplice – môj nečakaný výlet

Reportáž: ŠKODA MTB maratón Rajecké Teplice – môj nečakaný výlet

Niekedy veci nejdú podľa plánu a všetko sa postupne sype ako domček z kariet. Buď sa môžete naštvať, alebo prispôsobiť a nakoniec z toho môže byť celkom dobrý deň. No a platí to aj o pretekoch...
keyboard_arrow_up