Elektrobicykle v skratke

Ako skladovať batérie elektrobicykla?

Vyvarujte sa skladovaniu batérii pri nižších teplotách ako 15°C a tiež vybitých batérii. Ak predpokladáte dlhodobé uskladnenie (viac ako 4 týždne), je najlepšie batérie nechať nabiť na 60% svojej kapacity. Pri takomto skladovaní sa vyvarujte odkladaniu vybitých, ale aj plne nabitých batérii. Vybité batérie by sa mohli trvalo znehodnotiť a plno nabité by mohli stratiť na svojej životnosti. Výskumný projekt „Pedelec“, ktorý zisťoval životnosť a procesy starnutia elektrobicyklových batérií, trval tri roky. Štúdia testovala zaťaženie batérie a stav batériových článkov v reálnych podmienkach a následne testy bežali v laboratóriu s cieľom vytvoriť pevný základ dát pre zlepšenie batérií pre elektrické vozidlá. Merané boli všetky procesy vykonávané pri používaní elektrobicykla. Pre majiteľov z neho vyplynulo pár praktických rád:
  • Batériu je potrebné skladovať v priestoroch s izbovou teplotou. Nenechávať batériu odloženú na slnku počas leta. Testované lítium-iónové batérie sú najodolnejšie pri teplote 20 až 25 °C. Batérie, ktoré dlhodobo pracujú pri teplote 5 °C alebo menej a pri teplote 40 °C, sa opotrebovávajú rýchlejšie. Ak je batéria často prevádzkovaná pri týchto vysokých alebo nízkych teplotách, má to negatívny vplyv na životnosť. A to je v dôsledku chemických procesov v batérii.
  • Pri dlhšom odstavení je potrebné batériu nechať nabitú na úrovni medzi pol a tri štvrte kapacity. Taktiež bolo zistené, že frekvencia nabíjania a vybíjania (počet nabíjacích cyklov), má vplyv na starnutie.
  • Pozor na výrobcu nabíjačky, pretože používanie tej nesprávnej môže významne znížiť životnosť batérie. Bolo zistené, že spôsob nabíjania v hornej kapacite nabitia, v ktorom nabíjačka správne ukončí náboj, má vysoký vplyv na životnosť. Batériu ničí takzvané „prebíjanie“.
  • Uvažovať nad „šetrením“ batérie rozumným štýlom jazdy nemá žiadny význam. Nazbierané údaje o jazdách počas projektu ukázali, že štýl jazdy (dlhé, krátke vzdialenosti alebo vysoká, nízka podpora), má prekvapivo výrazne nižší dopad na „životnosť“ batérie, než sa očakávalo.
Laboratórne testy realizoval Fraunhofer Institute ISC na základe zberu údajov z meraní jednotlivých článkov. Vďaka veľkému počtu meraní, boli analytici schopní vyhodnotiť testy aj štatisticky a predložiť analýzu „post-mortem“ starých batérií. Meranie batérií v reálnej prevádzke umožnilo využívanie 19 elektrobicyklov výrobcu Winora Group, na ktorých výskumní pracovníci najazdili 42 000 km.report_problem Našiel si v texte chybu?
keyboard_arrow_up