Elektrobicykle v skratke

Ako umývať elektrobicykel?

K údržbe patrí aj umývanie elektrobicykla. Je identické ako umývanie klasického bicykla, takže je možné ho umývať vodou a rovnako je zakázané používať vysokotlakové čističe. Vysoký tlak “wapky” môže vtlačiť vodu do ložísk, tesnení či pružení. Obdobne je na tom aj tesnenie motoru, ktoré môže byť silným tlakom “wapky” prekonané.

Z praktického hľadiska doporučujeme nasledujúci postup:

  1. Na úvod vypnúť elektrický pohon. Elektrobicykel zľahka opláchnuť za pomoci vedra s vodou a použitím mäkkej kefy. V blízkosti elektrických kontaktov je dobré zachovať trošku viac opatrnosti. Na najviac znečistené časti aplikovať špeciálny ekologický čistiaci prostriedok na bicykle. Zvýšenú pozornosť treba venovať reťazi a prevodníkom a jemne, ale dôsledne očistiť teleskopické nohy vidlice a zadného tlmiča, ak je prítomný. Následne opätovne mäkkou kefou dopomôcť k rozrušeniu zostávajúceho znečistenia.
  2. Po opláchnutí vodou a umytí zostávajúceho čistiaceho prostriedku a zvyškov nečistôt, utrieť suchou a čistou handrou celý bicykel s výnimkou brzdových kotúčov. Po osušení doporučujeme demontovať batériu a prekontrolovať spojovacie elektrické kontakty, po prípade ešte dosušiť a ošetriť vazelínou na elektrické kontakty.
  3. Premažeme reťaz prostriedkom na mazanie reťazí a teleskopické segmenty silikónovým olejom. Párkrát prepružíme vidlicu a zadnú stavbu a prebytočný olej zotrieme podobne ako aj pri reťazi. Zľahka môžeme premazať aj ostatné miesta pohybu, avšak pravidlom je utretie prebytočného oleja.
  4. Na záver ešte vizuálne skontrolujeme celý bicykel, či pri predchádzajúcej jazde neutrpel nejaké poškodenie, alebo nedošlo k uvoľneniu niektorých častí či skrutiek.
report_problem Našiel si v texte chybu?
keyboard_arrow_up